Sunteți pe pagina 1din 1

II.4.

Metode folosite în cercetare

Metoda observaţiei. Observaţia este cea mai veche metodă de cunoaştere, constând în
contemplarea metodică şi intenţională a unui obiect, proces sau fenomen, pentru descriere şi
interpretare. Observaţia este prin natura ei, o metodă de constatare, dar, în acelaşi timp şi de
explorare atentă a celor observate prin mobilizarea cunoştinţelor anterioare.
Metoda testelor. Testul este definit ca o probă determinată, ce implică o sarcină de
îndeplinit, identică pentru toţi subiecţii examinaţi pe baza unei tehnici precise, în scopul
aprecierii succesului sau eşecului sau notării numerice a reuşitei. Sarcina poate fi relativă fie la
cunoştinţele dobândite, fie la funcţii senzorii-motrice sau mentale. Testul constă dintr-o probă,
mai frecvent, dintr-o serie de probe constituite în scopul stabilirii prezenţei (sau absenţei) unui
aspect, a particularităţilor de manifestare sau a gradului dezvoltării lui.
Metoda statistică. Noţiunile de bază ale statisticii sunt abstracţii foarte cuprinzătoare prin
care reuşim să ne apropiem de fenomenul studiat şi să-i înţelegem semnificaţia. Valoarea
indicelui statistic folosit depinde în mod direct de valoarea înregistrărilor obţinute prin diferite
metode de cercetare (experiment, anchetă, observaţie etc)1.
Datele primare obţinute prin diferite metode, sunt centralizate în tabele care uşurează
cuprinderea materialului şi desprinderea aspectelor esenţiale.
Datele sistematizate pot fi prezentate şi sub forma grafică.
Metoda studiului de caz. Este un instrument de cercetare descriptivă a unui caz, folosind
tehnicile observaţiei, culegerii datelor pe teren, interviului, studiului documentelor. Scopul
acestei metode este de a uşura înţelegerea situaţiilor asemănătoare şi, în baza analizei unui număr
suficient de cazuri, să formuleze generalizări, pe baza unor ipoteze verificate în practică.Această
metodă este folosită frecvent în medicină, psihologie, pedagogie, criminologie2.

1 Elemente de biostatistică, Mărușteri M., University Press Tg. Mureș, 2001


2 Elemente de biostatistică, Mărușteri M., University Press Tg. Mureș, 2001

S-ar putea să vă placă și