Sunteți pe pagina 1din 22

GERMANA PENTRU ÎNCEPĂTORI LECŢIE DEMONSTRATIVĂ

Acasq ... comod i simplu Online ... la doar un clic ...


Primeşti cursul tipărit şi ... ai totul la dispoziţie în contul
materialele suplimentare online: formatul digital al
acasă, la birou. Studiezi cursului – eCurs, teme, premii,
oriunde! aplicaţii interactive, campus.

Profesorul personal Avantajos i eficient


E mereu aproape de tine Preţurile convenabile sunt
cu sfaturi şi sugestii. În garantate! Metoda unică de
plus, faci parte din cea mai studiu şi plată te asigură că
mare comunitate online de plăteşti lunar doar pentru ce
studenţi. înveţi.

Certificare Calitate garantatq


Certificate de absolvire Peste 300.000 de oameni
Eurocor şi Certificate ca tine au făcut primul pas
recunoscute în România şi spre împlinirea visurilor. Tu
Uniunea Europeană. când începi?

Tel. 021 33 225 33 eurocor.ro Înscrie-te acum! 


GERMANA PENTRU ÎNCEPĂTORI LECŢIE DEMONSTRATIVĂ

LECŢIA 2 – PARTEA ÎNTÂI

WORTSCHATZ
Fiecare lecţie
Începem lecţia a doua cu câteva cuvinte noi:
începe cu o
secțiune de
cuvinte noi...

der Bahnhof die Bank die Botschaft


> [de:r ba:nHo:f] > [di: bank] > [di: bo:tşaft]
– gara – banca – ambasada

das Geschäft das Haus das Hotel


> [das geşEft] > [das Haus] > [das Hotel]
– magazinul – casa – hotelul

die Kirche der Ober das Restaurant


> [di: kirhă] > [de:r o:băr] > [das restoran]
– biserica – chelnerul – restaurantul

die Schule > [di: şu:lă] – şcoala

24

(selecţie din Lecţia 2, pagina 24)

Tel. 021 33 225 33 eurocor.ro Înscrie-te acum! 


LECŢIE DEMONSTRATIVĂ GERMANA PENTRU ÎNCEPĂTORI

ÜBUNG Acum repetaţi cuvintele în altă ordine:

das Hotel > [das Hotel] – hotelul


die Schule > [di: şu:lă] – şcoala
der Bahnhof > [de:r ba:nHo:f] – gara
das Restaurant > [das restoran] – restaurantul
die Botschaft > [di: bo:tşaft] – ambasada
die Kirche > [di: kirhă] – biserica
die Bank > [di: bank] – banca
das Geschäft > [das geşEft] – magazinul
das Haus > [das Haus] – casa
der Ober > [de:r o:băr] – chelnerul

ÜBUNG Aţi reuşit să învăţaţi noile cuvinte? Urmează verificarea. Traduceţi în limba germană:

şcoala > [di: şu:lă] > die Schule

... urmată de chelnerul > [de:r o:băr] > der Ober


un exerciţiu de gara > [de:r ba:nHo:f] > der Bahnhof
traducere pentru casa > [das Haus] > das Haus
a verifica dacă vi ambasada > [di: bo:tşaft] > die Botschaft
le-aţi însuşit.
biserica > [di: kirhă] > die Kirche
restaurantul > [das restoran] > das Restaurant
magazinul > [das geşEft] > das Geschäft
hotelul > [das Hotel] > das Hotel
banca > [di: bank] > die Bank

 Litera „ä” se pronunţă ca un „e” foarte deschis şi se transcrie fonetic prin [E].
 „Der” este articolul hotărât masculin, „die” este articolul hotărât feminin, „das” este
articolul hotărât neutru; de exemplu: der Ober – chelnerul, die Bank – banca, das
Hotel – hotelul. Articolul hotărât se foloseşte atunci când vorbim despre lucruri sau
persoane cunoscute.
 Pronumele demonstrativ are aceleaşi forme ca şi articolul hotărât:
der – acesta die – aceasta das – acesta
 Întrebarea „Unde este?” se traduce în limba germană prin „Wo ist?” [vo: ist].

25

(selecţie din Lecţia 2, pagina 25)

Tel. 021 33 225 33 eurocor.ro Înscrie-te acum! 


GERMANA PENTRU ÎNCEPĂTORI LECŢIE DEMONSTRATIVĂ

WORTSCHATZ

Acum vom învăţa pluralul substantivelor următoare. Citiţi-le cu voce tare:

Pe parcursul lecţiilor,
ein Kino zwei Kinos
veţi mai întâlni > [æn ki:no] > [ţvæ ki:nos]
secţiunea intitulată
Wortschatz, în care
sunt prezentate alte
noţiuni de vocabular
cu totul noi.

ein Restaurant viele Restaurants


> [æn restoran] > [fi:lă restorans]

ein Park zwei Parks


> [æn park] > [ţvæ parks]

ein Bonbon viele Bonbons


> [æn bo(n)bo(n)] > [fi:lă bo(n)bo(n)s]

ein Hotel zwei Hotels


> [æn Hotel] > [ţvæ Hotels]

ein Opa zwei Opas


> [æn o:pa] > [ţvæ o:pas]

34
– 34 –

(selecţie din Lecţia 10, pagina 34)

Tel. 021 33 225 33 eurocor.ro Înscrie-te acum! 


LECŢIE DEMONSTRATIVĂ GERMANA PENTRU ÎNCEPĂTORI

WORTSCHATZ

Urmează din nou câteva cuvinte noi. Pronunţaţi cu voce tare:


einmal > [ænma:l] – o dată
eigentlich > [ægăntlih] – de fapt
dorthin > [dortHin] – încolo (într-acolo)
wem > [ve:m] – cui
dich > [dih] – pe tine
Sie waren > [zi: va:răn] – dumneavoastră aţi fost
zwölf > [ţvOlf] – doisprezece
zwanzig > [ţvanţih] – douăzeci
nichts > [nihţ] – nimic

ÜBUNG Să le repetăm, dar în altă ordine:


wem > [ve:m] – cui
Toate cuvintele dorthin > [dortHin] – încolo (într-acolo)
noi sunt fixate dich > [dih] – pe tine
prin exerciţii de einmal > [ænma:l] – o dată
repetiţie şi citire. zwanzig > [ţvanţih] – douăzeci
nichts > [nihţ] – nimic
zwölf > [ţvOlf] – doisprezece
eigentlich > [ægăntlih] – de fapt
Sie waren > [zi: va:răn] – dumneavoastră aţi fost

ÜBUNG Să exersăm cuvintele noi în propoziţii. Citiţi-le cu voce tare şi urmăriţi cu atenţie
sensul lor:

Ich habe heute nichts. Wem gehören die Koffer? Sie gehören der Dame dort.
> [ih Ha:bă Hœtă nihţ] > [ve:m geHO:răn di: kofăr] > [zi: geHO:răn de:r da:mă dort]
– Azi n-am nimic. – Ale cui sunt valizele? – Sunt ale doamnei de acolo.

17

(selecţie din Lecţia 7, pagina 17)

Tel. 021 33 225 33 eurocor.ro Înscrie-te acum! 


GERMANA PENTRU ÎNCEPĂTORI LECŢIE DEMONSTRATIVĂ

Prepoziţia „bei” – „la” este urmată de un substantiv sau


pronume în cazul dativ; de exemplu:
bei dem Onkel – beim Onkel – la unchiul
Explicaţiile bei der Tante – la mătuşa
bei Berlin – lângă Berlin, în apropiere de Berlin
gramaticale,
Dar în faţa substantivelor care denumesc nume de oraşe sau
însoţite de ţări prepoziţia se foloseşte ca atare, fără articol!
exemple şi
ilustraţii, sunt
marcate special ÜBUNG Completaţi propoziţiile în limba germană cu cuvintele corespunzătoare. Atenţie la
pronunţie:
într-un chenar
Lucrez pentru tine. – Ich arbeite > für dich.
verde.
Suntem la mătuşa ta. – Wir sind > bei deiner Tante.
El locuieşte lângă Berlin. – Er wohnt > bei Berlin.
Maşina este în faţa şcolii. – Der Wagen steht > vor der Schule.
El îşi vede fiica. – Er sieht > seine Tochter.
Îl vezi pe fiul lui. – Du siehst > seinen Sohn.
Lucrează pentru familia lui. – Er arbeitet für > seine Familie.
Masa este liberă. – Der Tisch ist > frei.

Adjectivul posesiv „sein (al lui), seine” (a lui, ai lui, ale lui) – se declină la fel ca şi
adjectivul „mein, meine”. El stă întotdeauna înaintea substantivului pe care îl determină
şi cu care se acordă în gen, număr şi caz; de exemplu:
Dort steht sein Bruder. – Acolo este fratele lui.
Er sieht seinen Bruder. – El îşi vede fratele.
Er hilft seinem Bruder. – El îşi ajută fratele.
Hier steht seine Schwester. – Aici este sora lui.
Er sieht seine Schwester. – El îşi vede sora.
Er hilft seiner Schwester. – El îşi ajută sora.

A nu se confunda pronumele şi adjectivul posesiv „sein, seine” – al său,


a sa (care se referă la posesori de genul masculin) cu pronumele şi
adjectivul posesiv „ihr, ihre” – al, a ei (care se referă la posesori de
genul feminin):
câinele lui – sein Hund
câinele ei – ihr Hund

(selecţie din Lecţia 11, pagina 9)

Tel. 021 33 225 33 eurocor.ro Înscrie-te acum! 


LECŢIE DEMONSTRATIVĂ GERMANA PENTRU ÎNCEPĂTORI

ich möchte schon nach


nach
> [ih mOhtă] > [şo:n] >> [naH]
[naH]
– aş vrea – deja –– după;
după; la,
la, spre,
spre, către
către

in nach Hause
> [in] > [naH Hauze]
– în – acasă

ÜBUNG Să folosim cuvintele noi în propoziţii. Citiţi-le cu voce tare şi reţineţi traducerea lor:

Ich gehe schon nach Hause. > [ih ge:ă şo:n naH Hauze] – Mă duc deja acasă.

Vă puteţi evalua
cunoştinţele
dobândite prin
exerciţii diverse.
Acestea pot fi
exerciţii de
lectură...
Wir fahren richtig. Er geht falsch.
> [vi:r fa:răn rihtih] > [e:r ge:t falş]
– Călătorim în direcţie bună. – El merge în direcţie greşită.

Wir haben eine Schule. > [vi:r Ha:băn ænă şu:lă] – Avem o şcoală.
Die Schule ist schön. > [di: şu:lă ist şO:n] – Şcoala este frumoasă.
Ich möchte ein Bier. > [ih mOhtă æn bi:r] – Aş vrea o bere.
Verstehen Sie schon? > [fărşte:ăn zi: şo:n] – Înţelegeţi deja?

31

(selecţie din Lecţia 4, pagina 31)

Tel. 021 33 225 33 eurocor.ro Înscrie-te acum! 


GERMANA PENTRU ÎNCEPĂTORI LECŢIE DEMONSTRATIVĂ

N-am nicio soră mai mică. > Ich habe keine kleine Schwester.

Mama mea are deja 90 de ani. > Meine Mutti ist schon neunzig
Jahre alt.

Fiul meu stă pe scaun. > Mein Sohn sitzt auf dem Stuhl.

El nu merge încă la şcoală. > Er besucht die Schule noch nicht.

Unde sunt elevii tăi? > Wo sind deine Schüler?

Am 15 chei. > Ich habe fünfzehn Schlüssel.

ÜBUNG În încheiere, urmează un exerciţiu de pronunţie. Observaţi diferenţa dintre vocalele


lungi şi cele scurte:

vocale lungi vocale scurte


... de pronunţie... [a:] Bahn, Vati, Wagen, Namen [a] Stadt, Mann, Taxi, Familie

[E] Nähe, Mädchen [e] Fenster, September, Schwester

[o:] Oma, Opa, groß, schon [o] Woche, Tochter, Koffer

[u:] Stuhl, Schule, Bruder [u] Mutti, muss

[U:] Schüler, drüben [U] Schlüssel, fünf, fünfzehn

(selecţie din Lecţia 8, pagina 39)

Tel. 021 33 225 33 eurocor.ro Înscrie-te acum! 


LECŢIE DEMONSTRATIVĂ GERMANA PENTRU ÎNCEPĂTORI

ÜBUNG Completaţi următorul exerciţiu cu cuvintele corespunzătoare:


Cred că el te cunoaşte. – Ich glaube, er kennt > [ih glaubă e:r kent dih]
> dich.

... de completare... Mă cunoaşteţi? – Kennen Sie > mich? > [kenăn zi: mih]
Ştiţi unde este – Wissen Sie, wo die > [visăn zi: vo: di: rumE:nişă
ambasada română? rumänische bo:tşaft ist]
Botschaft > ist?
Este în apropiere, – Sie ist in der Nähe, > [zi: ist in de:r nE:ă
în strada Schubert an der > Ecke an de:r ekă
colţ cu Heine. Schubert-Heinestraße. şu:bertHænăştra:să]
Vă puteţi duce pe jos – Sie können dorthin > [zi: kOnăn dortHin ţu
acolo. > zu Fuß gehen. fu:s ge:ăn]
Aş vrea paşaportul meu. – Ich mochte meinen > [ih mOhtă mænăn
> Pass haben. pas Ha:băn]
Cum vă numiţi de fapt? – Wie heißen Sie > [vi: Hæsăn zi: ægăntlih]
> eigentlich?
Numele meu este Kurz. – Mein > Name ist Kurz. > [mæn na:mă ist kurţ]
Iar prenumele meu este – Und mein > Vorname > [unt mæn forna:mă ist
Jan. ist Jan. ian]
Domnule Kurz, aţi fost – Waren Sie schon > [va:răn zi: şo:n ænmal in
vreodată în Kiel? > einmal in Kiel, ki:l Her kurţ]
Herr Kurz?
Nu, încă nu, dar am fost – Nein, noch nicht, aber > [næn noH niht a:băr ih
în Austria. ich war in > Österreich. va:r in Ostăræh]
Acum unde vreţi să – Wohin wollen Sie > [vo:Hin volăn zi: den
călătoriţi de fapt? > denn jetzt fahren? ieţt fa:răn]
La Iaşi, la părinţii mei. – Nach Iaşi, > zu > [naH iaşi ţu mænăn
meinen Eltern. eltărn]
Domnul Kurz călătoreşte – Herr Kurz fährt im > [Her kurţ fE:rt im august
în august în România. > August nach naH rumE:nien]
Rumänien.
Vameşul îl întreabă: – Der > Zollbeamte > [de:r ţolbeamtă fra:gt i:n]
fragt ihn:
Aveţi ceva de vămuit? – Haben Sie etwas > [Ha:băn zi: etvas ţu
> zu verzollen? fărţolăn]
Arătaţi-mi bagajul – Zeigen Sie mir bitte > [ţægăn zi: mi:r bită i:r
dumneavoastră, vă rog! Ihr > Gepäck! găpEk]
Cui aparţin valizele de – Wem > gehören die > [ve:m geHO:răn di: kofăr
aici? Koffer hier? Hi:r]
Cred că sunt ale doamnei – Ich > glaube, sie > [ih glaubă zi: geHO:răn
de acolo. gehören der Dame dort. de:r da:mă dort]
Mulţumesc! Drum bun! – Danke sehr! Gute > [da:nkă ze:r gu:tă ræză]
> Reise!

21

(selecţie din Lecţia 7, pagina 21)

Tel. 021 33 225 33 eurocor.ro Înscrie-te acum! 


GERMANA PENTRU ÎNCEPĂTORI LECŢIE DEMONSTRATIVĂ

ÜBUNG Traduceţi în limba germană. Verificaţi-vă pronunţia. Folosiţi filtrul roşu:

Este domnul Kurz aici?


> Ist hier Herr Kurz? > [ist Hi:r Her kurţ]
... de traducere... Nu este aici.
> Er ist nicht da. > [e:r ist niht da]

Aceasta este domnişoara Rohde?


> Ist das Fräulein Rohde? > [ist das frœlæn ro:dă]

Da, ea este.
> Ja, das ist sie. > [ia das ist zi:]

Acolo, vizavi, este biserica?


> Ist dort drüben die Kirche? > [ist dort drU:băn di: kirhă]

Da, acolo este.


> Ja, dort ist sie. > [ia dort ist zi:]

Aceea este gara?


> Ist das der Bahnhof? > [ist das de:r ba:nHo:f]

Nu, nu este aceea.


> Nein, das ist er nicht. > [næn das ist e:r niht]

Acesta este chelnerul?


> Ist das der Ober? > [ist das de:r o:băr]

Aceasta este (acolo) la dreapta?


> Ist sie dort rechts? > [ist zi: dort rehţ]

Nu, aceasta este (acolo) drept înainte.


> Nein, sie ist dort geradeaus. > [næn zi: ist dort geradeaus]

WORTSCHATZ

Urmează câteva cuvinte noi. Repetaţi şi aveţi grijă la pronunţie:

sprechen > [şprehăn] Verzeihung > [fărţæung]


– a vorbi – pardon (scuzaţi)

30

(selecţie din Lecţia 2, pagina 30)

Tel. 021 33 225 33 eurocor.ro Înscrie-te acum! 


LECŢIE DEMONSTRATIVĂ GERMANA PENTRU ÎNCEPĂTORI

ÜBUNG Acum să recapitulăm pe scurt negaţia. Traduceţi în limba germană:


El nu locuieşte la Berlin. > Er wohnt nicht in Berlin.
Laboe nu se află în România. > Laboe liegt nicht in Rumänien.
Eu nu sunt acasă. > Ich bin nicht zu Hause.
... şi de recapitulare.
Nu eşti elevul meu. > Du bist nicht mein Schüler.
Nu vă înţeleg. > Ich verstehe Sie nicht.

Vă reamintim că am învăţat două tipuri de negaţii:


 „nein” – care apare în răspunsurile negative:
– Ist das seine Familie?
– Nein, das ist meine Familie.
 „nicht” – care neagă întreaga propoziţie sau anumite
părţi de vorbire:
Ich esse nicht.
Ich wohne nicht in Deutschland.

ÜBUNG Iată o altă modalitate de negaţie. Citiţi propoziţiile în limba germană; verificaţi-vă
pronunţia şi urmăriţi cu atenţie sensul propoziţiilor în limba română:
Herr Schmidt ist kein Lehrer. > [Her şmit ist kæn le:răr] – Domnul Schmidt nu este
profesor.
Eva ist keine Verkäuferin. > [e:fa ist kænă fărkœfărin] – Eva nu este vânzătoare.
Er ist kein Ober. > [e:r ist kæn o:băr] – El nu este chelner.

Herr Rohde ist kein Schüler. Du bist keine Hausfrau.


> [Her ro:dă ist kæn şU:lăr] > [du bist kænă Hausfrau]
– Domnul Rohde nu este elev. – Tu nu eşti casnică.

Meine Mutter ist keine > [mænă mutăr ist kænă – Mama mea nu este elevă.
Schülerin. şU:lărin]
Herr Schwarz ist kein > [Her şvarţ ist kæn – Domnul Schwarz nu este
Diplomat. diploma:t] diplomat.

(selecţie din Lecţia 5, pagina 9)

Tel. 021 33 225 33 eurocor.ro Înscrie-te acum! 


GERMANA PENTRU ÎNCEPĂTORI LECŢIE DEMONSTRATIVĂ

RECAPITULAREA LECŢIEI 12
Secţiunea de
recapitulare 12.1. La feminin, majoritatea substantivelor de genul masculin care denumesc
ocupaţii sau naţionalităţi primesc terminaţia „-in”; de exemplu: der
de la finalul Verkäufer – vânzător, die Verkäuferin – vînzătoare, der Rumäne – român,
lecţiilor die Rumänin – româncă.
sintetizează cele Excepţie: „german” (bărbat) – ein Deutscher; eine Deutsche – nemţoaică
mai importante
12.2. Dacă adăugăm terminaţia „-lich” unor substantive, obţinem
informaţii adjectivele corespunzătoare; de exemplu:
studiate der Osten – östlich der Mann – männlich
în lecţia Nu uitaţi de „umlaut“ (a - ä, o - ö, u - ü).
respectivă.
12.3. La persoana a treia singular, genul feminin, adjectivul posesiv
este „ihr, ihre” – „al ei, a ei”.
ihr Bruder – fratele ei
ihr Kind – copilul ei
Forma „ihre” se foloseşte înaintea substantivelor
feminine la singular sau înaintea substantivelor la plural;
de exemplu:
ihre Schwester – sora ei
ihre Eltern – părinţii ei
Adjectivul posesiv trebuie declinat în acord cu genul
substantivului (posedat) pe care îl precedă; de exemplu:
Sie grüßt ihren Lehrer. – Ea îşi salută profesorul.
Sie grüßt ihre Lehrerin. – Ea îşi salută profesoara.
Sie hilft ihrem Vater. – Ea îşi ajută tatăl.
Sie hilft ihrer Mutter. – Ea îşi ajută mama.

12.4. a. Pronumele „es” poate avea diferite roluri. Poate înlocui


substantive de gen neutru în cazul nominativ sau acuzativ;
de exemplu:
Siehst du das Schloss dort? – Ja, ich sehe es.
Hast du schon ein Kind? – Nein, ich habe es noch nicht.
b. Poate fi ataşat predicatului, îndeplinind astfel rolul de subiect. În
acest caz este intraductibil; de exemplu:
Wie viel Uhr ist es? – Cât este ceasul?
Gibt es hier ein Restaurant? – Este aici un restaurant?
Es passt mir nicht. – Aceasta nu-mi convine.
Es ist Pause. – Este pauză.

41

(selecţie din Lecţia 12, pagina 41)

Tel. 021 33 225 33 eurocor.ro Înscrie-te acum! 


LECŢIE DEMONSTRATIVĂ GERMANA PENTRU ÎNCEPĂTORI

TABEL CONJUGĂRI VERBE


Continuăm prezentarea conjugării verbelor întâlnite în lecţie, la indicativ prezent. Citiţi şi
repetaţi, cu ajutorul filtrului roşu, următoarele verbe:

Tabelul care TREFFEN – a (se) întâlni LIEGEN – a sta (orizontal)

conţine ich treffe (eu mă întâlnesc) ich liege


du triffst (tu te întâlneşti) du liegst
conjugarea er / sie / es trifft (el, ea se întâlneşte) er / sie / es liegt
verbelor wir treffen (noi ne întâlnim) wir liegen
ihr trefft (voi vă întâlniţi) ihr liegt
noi prezente sie / Sie treffen (ei, ele se întâlnesc / Dvs. vă întâlniţi) sie / Sie liegen
într-un caiet
completează BLEIBEN – a rămâne BESUCHEN – a vizita
cunoştinţele ich bleibe ich besuche
de gramatică du bleibst du besuchst
studiate. er / sie / es bleibt er / sie / es besucht
wir bleiben wir besuchen
ihr bleibt ihr besucht
sie / Sie bleiben sie / Sie besuchen

VORHABEN – a plănui BRINGEN – a aduce


ich habe vor ich bringe
du hast vor du bringst
er / sie / es hat vor er / sie / es bringt
wir haben vor wir bringen
ihr habt vor ihr bringt
sie / Sie haben vor sie / Sie bringen

MITKOMMEN – a veni cu NEHMEN – a lua


ich komme mit ich nehme
du kommst mit du nimmst
er / sie / es kommt mit er / sie / es nimmt
wir kommen mit wir nehmen
ihr kommt mit ihr nehmt
sie / Sie kommen mit sie / Sie nehmen

STEHEN – a sta (vertical) KÖNNEN – a putea


ich stehe ich kann
du stehst du kannst
er / sie / es steht er / sie / es kann
wir stehen wir können
ihr steht ihr könnt
sie / Sie stehen sie / Sie können

43

(selecţie din Lecţia 6, pagina 43)

Tel. 021 33 225 33 eurocor.ro Înscrie-te acum! 


GERMANA PENTRU ÎNCEPĂTORI LECŢIE DEMONSTRATIVĂ

VOCABULARUL LECŢIILOR 1 ŞI 2

der Abend > [de:r a:bănt] – seara


Toate cuvintele auch > [auH] – de asemenea, şi
şi expresiile noi der Bahnhof > [de:r ba:nHo:f] – gara
aflate într-un die Bank > [di: bank] – banca
caiet se regăsesc das Bier > [das bi:r] – berea
în Vocabularul bitte > [bită] – poftim
die Botschaft > [di: bo:tşaft] – ambasada
de la finalul
da > [da:] – aici
acestuia.
danke > [dankă] – mulţumesc
das > [das] – -ul (articolul de genul neutru)
der > [de:r] – -ul (articolul de genul masculin)
die > [di:] – -a (articolul de genul feminin)
dir > [di:r] – ţie
dort > [dort] – acolo
drüben > [drU:băn] – vizavi
ein > [æn] – un
eine > [ænă] – o
er > [e:r] – el
es > [es] – pronume personal neutru
der Euro > [de:r œ:ro] – euro (moneda europeană)
die Flasche > [di: flaşă] – sticla, butelia
die Frau > [di: frau] – femeia, doamna
das Fräulein > [das frœlæn] – domnişoara
geht > [ge:t] – merge
geradeaus > [geradeaus] – drept înainte
das Geschäft > [das geşEft] – magazinul
das Glas > [das gla:s] – paharul; sticla (material)
gut > [gu:t] – bun
guten Abend > [gu:tăn a:bănt] – bună seara
guten Morgen > [gu:tăn mo:rgăn] – bună dimineaţa
guten Tag > [gu:tăn ta:k] – bună ziua
das Haus > [das Haus] – casa
der Herr > [de:r Her] – domnul
heißen > [Hæsăn] – a se numi
heißen Sie? > [Hæsăn zi:] – vă numiţi?
ich heiße > [ih Hæsă] – mă numesc
hier > [Hi:r] – aici
das Hotel > [das Hotel] – hotelul

47

(selecţie din Lecţia 2, pagina 47)

Tel. 021 33 225 33 eurocor.ro Înscrie-te acum! 


LECŢIE DEMONSTRATIVĂ GERMANA PENTRU ÎNCEPĂTORI

Übung 41 Citiţi cu atenţie propoziţiile şi aranjaţi-le în ordinea corespunzătoare:


1. Herr und Frau Kurz nehmen Fisch. Herr Rohde nimmt aber Bratwurst, er isst keinen
Fisch.
2. Der Ober bringt das Bier.
3. Das Restaurant gefällt ihnen sehr.
4. Dann gehen sie ins Hotel. Sie wohnen dort.
5. Sie nehmen Platz. Sie haben Durst.
6. Herr und Frau Kurz gehen mit Herrn Rohde ins Restaurant.
7. Nach dem Bier wollen sie etwas essen.

Răspuns corect: 6

Übung 42 Completaţi propoziţiile următoare cu ajutorul imaginilor:

După fiecare
patru caiete
de curs, aveţi
la dispoziţie
câte un Caiet
de exerciţii, 1. Hubert steht auf der 2. Er sitzt auf dem Stuhl am 3. Das Mädchen geht ins
Straße
..................... . ...................... . ...................... .
cu ajutorul
căruia puteţi să
verificaţi dacă aţi
reţinut noţiunile
parcurse în cele
patru caiete.

4. Die Mutter kauft einen 5. An der Haltestelle steht


..................... . eine ...................... .

Übung 43 Ascultaţi cu atenţie textul şi formaţi propoziţii cu ajutorul cuvintelor din cele
două coloane:
1. Thomas a. kann gut fahren.
2. Mein Onkel b. geht in die Botschaft.
3. Die kleine Schwester c. besucht die Schule.
4. Der Bruder d. trinkt Kaffee gern.
5. Anne e. war noch nicht in Österreich.
6. Herr Müller f. lernt jetzt zu Hause.
21

(selecţie din Caiet de exerciţii I, pagina 21)

Tel. 021 33 225 33 eurocor.ro Înscrie-te acum! 


GERMANA PENTRU ÎNCEPĂTORI LECŢIE DEMONSTRATIVĂ

TEMA PENTRU ACASĂ 2


Temele pentru
acasă vă oferă
Rezolvaţi exerciţiile următoare şi trimiteţi-le pentru verificare.
posibilitatea
de a primi un A. Traduceţi în limba română:

calificativ chiar 1. Wie ist der Wein und wie ist das Bier?
de la profesorul 2. Herr Ober, bitte eine Tasse Kaffee!
personal, care 3. Verzeihung! Wo ist hier die Botschaft?
va aprecia 4. Die Bank? Sie ist dort drüben.
corectitudinea 5. Sprechen Sie bitte langsam!
răspunsurilor 6. Ach, die Botschaft! Sie ist nicht da.
dumneavoastră şi
vă va oferi sfaturi B. Traduceţi în limba germană:
de învăţare. 1. Berea costă patru euro.
2. Nu, berea costă aici un euro.
3. Dânsul este domnul Kurz şi dânsa este doamna Kurz?
4. Cât costă ţigările?
5. Aici, ceaiul nu este bun.

C. Notaţi răspunsurile corecte la următoarele întrebări:


1. Care propoziţii sunt corecte?
a. Wo sind das Geschäft?
b. Wie viel kostet eine Flasche Milch?
c. Dort bist ein Restaurant.
d. Verzeihung, wo ist die Schule?
e. Verstehst Sie mich?
2. Care propoziţii sunt greşite?
a. Wie viel kostet das Bier?
b. Wie viel kosten der Wein?
c. Wie viel kosten die Zigaretten?
d. Wie viel kostet das Bier und der Wein?
e. Wie viel kostet der Tee?

46

(selecţie din Lecţia 2, pagina 46)

Tel. 021 33 225 33 eurocor.ro Înscrie-te acum! 


LECŢIE DEMONSTRATIVĂ GERMANA PENTRU ÎNCEPĂTORI

Programa cursului
Germana pentru începători

Lecţiile 1-2 Lecţiile 11-12


Tema: Prezentarea persoanei, recomandarea Tema: La restaurant. La piaţă
Gramatica: Ordinea cuvintelor în propoziţie. Gramatica: Genul substantivului şi forma de plural.
Cuvintele de negaţie. Articolele. Genurile Pronumele posesiv. Folosirea lui „es”. Conjugarea
substantivului şi ortografia acestuia. Pronumele verbului (cont.). Verbele reflexive (pronumele
personal. Conjugarea verbului la timpul prezent. reflexiv în cazul acuzativ)
ABC-ul german

Lecţiile 3-4 Lecţiile 13-14


Tema: Ocupaţii, meserii Tema: Călătorii în străinătate
Gramatica: Articolele (cont.). Pronumele Gramatica: Substantivul (cont.). Ordinea cuvintelor în
interogativ. Conjugarea verbelor „sein” şi „haben”. propoziţia intero­gativă. Pronumele nehotărât „einer”,
Conjugarea verbelor neregulate la timpul prezent, „eins”. Conjugarea verbelor cu prefix, particulă
singular. Prepoziţiile. Numeralele cardinale până la separabilă. „Nach” şi „in” în structuri temporale
10

Lecţiile 5-6 Lecţiile 15-16


Tema: Ceasul. Punctele cardinale Tema: Timpul liber. Vacanţa
Gramatica: Negaţia substantivului. Pronumele şi Gramatica: Pluralul substantivelor. Substantive de
adjectivul pronominal posesiv. Conjugarea lui „es declinare slabă. Ordinea cuvintelor în propoziţiile
gibt”, „wollen”, „können”. Conjugarea verbului la enunţiative, interogative şi imperative. Pronumele
timpul prezent (cont.) (cont.). Locul predicatului în propoziţie

Lecţiile 7-8 Caiet de exerciţii II


Tema: Familia. Călătorii Cuprinde două lecţii ce verifică noţiunile de
Gramatica: Declinarea pronumelui personal. vocabular şi grama­tică însuşite în lecţiile 9-16
Ordinea inversă. Conjugarea verbelor „wissen” şi
„müssen”. Prepoziţiile (cont.)

Caiet de exerciţii I Lecţiile 17-18


Cuprinde două lecţii ce verifică noţiunile de Tema: Casa
vocabular şi grama­tică însuşite în lecţiile 1-8 Gramatica: Substantivele (cont.). Genitivul
singular şi plural. Declinarea pronumelui posesiv.
Conjugarea verbului (cont.). Formulele de adresare

Lecţiile 9-10 Lecţiile 19-20


Tema: La cumpărături (I) Tema: Educaţia
Gramatica: Pronumele demonstrativ. Substantivul Gramatica: Declinarea pronumelor demonstrative
(cont.). Cuvântul „man”. Verbele modale „sollen” „dieser”, „diese”, „dieses”. Prepoziţii. Conjugarea
şi „dürfen”. Conjugarea verbelor la timpul prezent. verbelor reflexive. Pronumele reflexiv la cazul dativ
Numeralele cardinale până la 20

Tel. 021 33 225 33 eurocor.ro Înscrie-te acum! 


GERMANA PENTRU ÎNCEPĂTORI LECŢIE DEMONSTRATIVĂ

Lecţiile 21-22 Lecţiile 27-28


Tema: Activităţile dintr-o firmă Tema: Vizita la medic
Gramatica: Declinarea adjectivului. Declinarea Gramatica: Conjugarea la perfectul compus.
mixtă la singular. Conjugarea verbelor cu prefix, Pronumele „jemand”. Întrebuinţarea conjuncţiei
particulă separabilă (cont.). Numeralele cardinale de „weil”. Prepoziţiile (cont.)
la 20 până la 100

Lecţiile 23-24 Lecţiile 29-30


Tema: În locuinţa nouă Tema: Diverse afecţiuni
Gramatica: Declinarea mixtă a adjectivului. Gramatica: Perfectul compus al verbelor neregulate.
Declinarea adjectivului fără articol. Imperfectul lui Declinarea substantivelor provenite din adjec­tive.
„sein” şi „haben”. Numeralele cardinale peste 100. Numeralele ordinale. Data
Structura negaţiei

Caiet de exerciţii III Lecţiile 31-32


Cuprinde două lecţii ce verifică noţiunile de Tema: Impresii de călătorie
vocabular şi grama­tică însuşite în lecţiile 17-24 Gramatica: Genitivul numelor proprii. Adverbele.
Conjugarea verbului „werden” la prezent. Verbul
„sein” la modul imperativ

Lecţiile 25-26 Caiet de exerciţii IV


Tema: La cumpărături (II) Cuprinde două lecţii ce verifică noţiunile de
Gramatica: Ordinea directă. Modul imperativ. vocabular şi grama­tică însuşite în lecţiile 25-32
Declinarea tare a adjectivelor. Pronumele interogativ
„was für ein”. Conjugarea la prezent a verbelor
„mögen” şi „lassen”

Tel. 021 33 225 33 eurocor.ro Înscrie-te acum! 


LECŢIE DEMONSTRATIVĂ GERMANA PENTRU ÎNCEPĂTORI

Profesorul personal te va îndruma


pas cu pas pentru cele mai bune
rezultate. Parcurgi suportul de curs,
rezolvi temele propuse şi primeşti
feedback. Foloseşti secţiunea teme
din contul de cursant de pe
site-ul www.eurocor.ro şi temele
devin joacă de copii. Mai repede ca
niciodată! La doar un clic distanţă.

Tel. 021 33 225 33 eurocor.ro Înscrie-te acum! 


GERMANA PENTRU ÎNCEPĂTORI LECŢIE DEMONSTRATIVĂ

Intră chiar acum în Campusul Eurocor! Cea mai mare de comunitate de studenţi la
distanţă te aşteaptă să îţi faci noi prieteni din Europa. Alătură-te unui grup online de
elită şi vei descoperi o mulţime de activităţi antrenante, aplicaţii de învăţare rapidă şi
alte surprize plăcute.

Tel. 021 33 225 33 eurocor.ro Înscrie-te acum! 


LECŢIE DEMONSTRATIVĂ GERMANA PENTRU ÎNCEPĂTORI
Succesul începe cu noi! Înscrie-te şi
beneficiază chiar azi de toate avantajele.

Metodă de
succes
Studiu la distanţă cu
rezultate excelente la
nivel european Acces la Campus
Cont cursant Descoperă cea mai
eCurs, teme online, mare comunitate
plată online, aplicaţii internaţională de
interactive studenţi la distanţă.
Fă-ţi noi prieteni!

Avantaje
Acum e comod,
simplu, flexibil şi
eficient.
Profită şi tu!

Absolvire
Certificare
recunoscută
oficial

Nu rata şansa de a-ţi împlini visul.


PROFITĂ ACUM!
Tel. 021 33 225 33 eurocor.ro Înscrie-te acum! 

S-ar putea să vă placă și