Sunteți pe pagina 1din 9

UNIVERSITATEA POLITEHNICA din BUCURESTI

FACULTATEA DE INGINERIE MEDICALA – LICENȚĂ


ANII I - II

PLANIFICAREA EXAMENELOR RESTANTE DE TOAMNĂ


Anul universitar 2016-2017

Data Disciplina Grupa Titular curs Sala Ora


1411
1412
1413
Matematică 1 1414 Prof. Adrian Ionescu I101 08:00
1415
1416
1417
1411
1412
1413
Prof. Cătălina CIORNEI
Fiziologie 1414 F324 12:00
Prof. Raluca PAPACOCIA
1415
1416
1417
1411
1412
28.08.2017 1413
Fizică 1414 Prof. Mona Mihailescu F202 08:00
1415
1416
1417
1411
1412
1413
Biofizică 1414 Prof. Mona Mihailescu F202 08:00
1415
1416
1417

1425
Știința materialelor biopolimerice
1426 Prof. Sorina GÎREA A0 10:00
1427

1411
1412
1413
Matematică 1 1414 Prof. Adrian Ionescu I101 08:00
1415
1416
1417
1411
1412
1413
Electrotehnică 1414 Prof. Oana DROSU F202 09:00
1415
29.08.2017 1416
1417
1411
1412
1413
Știința materialelor metalice 1414 Prof. Iulian ANTONIAC JK303 09:00
1415
1416
1417
1411
1412
Psihologia educației Prof. Mirela NEGREANU F202 14:00
1413
1414
1415
1416
1417
1411
1412
1413
Pedagogie 1 1414 Prof. Mirela NEGREANU F202 14:00
1415
1416
1417
1421
1422
1423
Pedagogie 2 1424 Prof. Mirela NEGREANU F202 14:00
1425
1426
1427
1411
1412
1413
Fizică 1414 Prof. Mona Mihăilescu F202 08:00
1415
1416
1417
1421
1422
Analizele probelor biologice Prof. Ion ION F324 08:00
1423
1424
30.08.2017
1421
1422
Senzori biomedicali Prof. Argatu FLORIN EB109 08:00
1423
1424
1425
Senzori biomedicali 1426 Prof.George SERIŢAN EB109 08:00
1427
1411
1412
1413
1414 Prof. Mona Mihăilescu F202 08:00
Biofizică
1415
1416
1417
1411
1412
1413
Științele comunicării 1414 Prof. Beatrice BALGIU BN 314 10:00
1415
31.08.2017 1416
1417
1425
Știința materialelor biopolimerice
1426 Prof. Sorina GÎREA A0 10:00
1427
1421
1422
1423
Electrosecuritate și compatibilitate
1424 Prof. Mihai Octavian POPESCU EB024 09:00
electromagnetică
1425
1426
1427
1412
Lb. Engleză 1413 Prof. Elena SAVU BN028 12:00
1414
1411
1412
01.09.2017 1413
Genetică 1414 Prof. Florin IORDACHE F301 10:00
1415
1416
1417
1411
1412
1413
Chimie 1414 Prof. Daniela IONIȚĂ EG001 09:00
1415
1416
1417
1411
1412
1413
Știința materialelor metalice 1414 Prof. Iulian ANTONIAC JK303 09:00
1415
1416
1417
1411
1412
1413
Biochimie 1414 Prof. Cristian BOSCORNEA D101 09:00
1415
1416
1417
1421
1422
Senzori biomedicali Prof. Argatu FLORIN EB109 08:00
1423
1424
1425
Prof.George SERIŢAN
Senzori biomedicali 1426 EB109 08:00
1427
02.09.2017

03.09.2017
1411
1412
1413
Științele comunicării 1414 Prof. Beatrice BALGIU BN 314 10:00
1415
1416
1417
1411
1412
1413
Chimie 1414 Prof. Daniela IONIȚĂ EG001 09:00
1415
1416
1417
04.09.2017 1425
Analizele probelor biologice 1426 Prof. Simina ȘTEFAN F324 08:00
1427
1421
1422
Analizele probelor biologice Prof. Ion ION F325 13:00
1423
1424
1421
1422
Știința materialelor biopolimerice Prof. Horia IOVU A033 10:00
1423
1424
Fenomene de transport în medii 1421
Prof. Corneliu BĂLAN ELA220 12:00
fiziologice 1422
1423
1424
1425
1426
1427
1421
1422
Ştiinţa materialelor bioceramice Prof. Cristina GHIȚULICĂ D018 09:00
1423
1424
1425
Ştiinţa materialelor bioceramice 1426 Prof. Elena DINU D018 09:00
1427
1421
Software pentru aparatura medicală 1422
Prof. Elena OVREIU F202 12:00
1423
1424
1415
Lb. Engleză Prof. Anca GRECULESCU BN026 10:00
1416
1411
1412
1413
Etică și deontologie în inginerie medicală 1414 Prof. Ruxandra SFEATCU I301 12:00
1415
1416
1417
1411
1412
1413
Matematică 2 1414 Prof. Romeo BERCIA I101 10:00
1415
1416
1417
1411
1412
1413
Psihologia educației 1414 Prof. Mirela NEGREANU F202 14:00
1415
1416
1417
1411
1412
1413
Pedagogie 1 1414 Prof. Mirela NEGREANU F202 14:00
1415
1416
1417
1421
1422
Știința materialelor biopolimerice Prof. Horia IOVU A033 10:00
05.09.2017 1423
1424
1421
1422
1423
Pedagogie 2 1424 Prof. Mirela NEGREANU F202 14:00
1425
1426
1427
1421
1422
1423
Roboți în medicină 1424 Prof. Sanda PAȚURCĂ EA011 14:00
1425
1426
1427
1421 Lab.
Farmacologie Prof. Cornel CHIRIȚĂ 10:00
1422 Farmacologie
1423 Fac.
1424 Farmacie
1425
1426
1427
1421
1422
Ştiinţa materialelor bioceramice Prof. Cristina GHIȚULICĂ D018 09:00
1423
1424
1425
Ştiinţa materialelor bioceramice 1426 Prof. Elena DINU D018 09:00
1427
1421
1422
Software pentru aparatura medicală Prof. Elena OVREIU F202 12:00
1423
1424
1415
Lb. Engleză Prof. Anca GRECULESCU BN026 10:00
1416
1411
1412
1413
Imunologie 1414 Prof. Sorin ARAMĂ F324 10:00
1415
1416
1417
Lb. Engleză 1417 Prof. Cristina NISTOR BN028 09:00
1411
1412
1413
Matematică 2 1414 Prof. Romeo BERCIA I101 10:00
1415
1416
1417
1421
1422
1423
Grafică asistată de calculator 1424 Prof. Narcisa VALTER BN321 09:00
1425
1426
1427
1421
1422
1423
Fiziopatologie generală 1424 Prof. Sorin ARAMĂ F324 10:00
1425
1426
06.09.2017 1427
1421
1422
Lab.
1423
Farmacologie
Farmacologie 1424 Prof. Cornel CHIRIȚĂ 10:00
Fac.
1425
Farmacie
1426
1427
1421
1422
1423
Fenomene de transport în medii
1424 Prof. Corneliu BĂLAN ELA220 12:00
fiziologice
1425
1426
1427
1421
1422
Circuite programabile cu aplicaţíi
1423 Prof. Sever PASCA B321Leu 09:00
biomedicale
1424
1425
1426
1427
1421
1422
1423
Electronică analogică și digitală în
1424 Prof. Sever PASCA B321Leu 09:00
biomedicină
1425
1426
1427
1425
B125b
Software pentru aparatura medicală 1426 Prof. Ioana DOGARU 13:00
LEU
1427
1421
1422
1423
Didactică specialității 1424 Prof. Anca RĂZVAN I209 14:00
1425
1426
1427

Lb. Engleză 1417 Prof. Cristina NISTOR BN028 09:00

1411
1412
1413
Imunologie 1414 Prof. Sorin ARAMĂ F324 10:00
1415
1416
1417
1412
Lb. Engleză 1413 Prof. Elena SAVU BN028 12:00
1414
1411
1412
1413
Biologie celulară și moleculară 1414 Prof. Gabriela OPRIȘAN F325 10:00
1415
1416
1417
1411
1412
1413
Etică și deontologie în inginerie
1414 Prof. Ruxandra SFEATCU I301 12:00
medicală
1415
1416
1417
1411
1412
1413
Prof. Sorin
Inginerie Medicală 1414 CH107 09:00
KOSTRAKIEVICI
1415
1416
1417
1421
1422
1423
07.09.2017 Genomică 1424 Prof. Gabriela OPRIȘAN F325 10:00
1425
1426
1427
1425
Analizele probelor biologice 1426 Prof. Simina ȘTEFAN F325 08:00
1427
1421 Prof. Doina BUCUR
Biomecanică și biomecatronică F202 10:00
1422 Prof. Sorin
1423 KOSTRAKIEVICI
1424
1425
1426
1427
1421
1422
1423
Grafică asistată de calculator 1424 Prof. Narcisa VALTER BN321 09:00
1425
1426
1427
1421
1422
1423
Fiziopatologie generală 1424 Prof. Sorin ARAMĂ F324 10:00
1425
1426
1427
1421
1422
1423
Roboți în medicină 1424 Prof. Sanda PAȚURCĂ EA011 14:00
1425
1426
1427
1421
1422
1423
Circuite programabile cu aplicaţíi
1424 Prof. Sever PASCA B321Leu 09:00
biomedicale
1425
1426
1427
1421
1422
1423
Electronică analogică și digitală în
1424 Prof. Sever PASCA B321Leu 09:00
biomedicină
1425
1426
1427
1421
1422
1423
Electrosecuritate și compatibilitate Prof. Mihai Octavian
1424 EB024 09:00
electromagnetică POPESCU
1425
1426
1427
1425
B125b
Software pentru aparatura medicală 1426 Prof. Ioana DOGARU 13:00
LEU
1427
1421
1422
1423
Didactică specialității 1424 Prof. Anca RĂZVAN I209 14:00
1425
1426
1427
1411
1412
1413
08.09.2017 Electrotehnică 1414 Prof. Oana DROSU F202 09:00
1415
1416
1417
1411
1412
1413
Prof. Sorin
Inginerie Medicală 1414 CH107 09:00
KOSTRAKIEVICI
1415
1416
1417
1411
1412
1413
Biologie celulară și moleculară 1414 Prof. Gabriela OPRIȘAN F324 10:00
1415
1416
1417
1411
1412
1413
Prof. Cătălina CIORNEI
Fiziologie 1414 F325 12:00
Prof. Raluca PAPACOCIA
1415
1416
1417
1411
1412
1413
Genetică 1414 Prof. Florin IORDACHE F301 10:00
1415
1416
1417
1411
1412
1413
Prof. Cristian
Biochimie 1414 D101 09:00
BOSCORNEA
1415
1416
1417
1421
1422
Prof. Doina BUCUR
1423
Prof. Sorin
Biomecanică și biomecatronică 1424 F202 10:00
KOSTRAKIEVICI
1425
1426
1427
1421
1422
1423
Genomică 1424 Prof. Gabriela OPRIȘAN F324 10:00
1425
1426
1427
1411
1412
1413
Prof. Gabriela
Informatică aplicată 1 1414 F312 09:00
NICULESCU
1415
1416
1417
09.09.2017
1421
1422
1423
Design și inovare în ingeneria medicală 1424 Prof. Viorel BERBECE FA108 10:00
1425
1426
1427
1411 Prof. Gabriela
10.09.2017 Informatică aplicată 1 F312 09:00
1412 NICULESCU
1413
1414
1415
1416
1417
1421
1422
1423
Design și inovare în ingeneria medicală 1424 Prof. Viorel BERBECE FA108 10:00
1425
1426
1427