Sunteți pe pagina 1din 2

PSIHOPEDAGOGIE Pe grupe sau perechi, elevii vor decide să scrie, la persoana I singular, următoarele:

-în dreptul inimii - ce a simţit personajul în momentele respective;


-în zona capului- ceea ce a gândit despre ce s-a petrecut;
-în dreptul picioarelor- personaje implicate care l-au ajutat sau ar fi putut să-l ajute sau la
cine, la ce ar fi renunţat (la ce ar fi dat cu piciorul);
-în dreptul mâinilor- persoanele, obiectele asupra cărora îşi exercită puterea, dominarea.
Literatura ajută comunicarea afectivă, la nivelul clasei de elevi, care, deşi uneori neglijată
în procesul educaţional, constituie fundamentul formării relaţiilor de muncă şi învăţare,
formează liantul dezvoltării individuale și de grup, al socializării și al rezolvării conflictelor.

Studiu de caz - Inadaptarea școlară

Autor: prof. Ioana Zubascu


Școala Gimnazială ”Liviu Rebreanu”, Dragomirești, Maramureș
SUBIECTUL: Z.I., 7 ani, clasa pregătitoare
- elevul prezintă timiditate excesivă în timpul activităţilor, iar în timpul pauzelor are un
comportament antisocial: foloseşte limbaj vulgar, îşi jigneşte colegii şi uneori are un
comportament violent faţă de aceştia.
- elevul înregistrează rezultate slabe, atingând cu greu standardele minimale de
performanţă;
ISTORICUL EVOLUŢIEI PROBLEMEI:
Părinţii elevului lucrează in strainatate. Situaţia lui nu este tragică prin faptul că părinţii
locuiesc în alta tara, această situaţie existând de 4 ani, tragismul situaţiei îl reprezintă faptul că
acest copil nu are modele stabile pe care se poate baza.
DESCOPERIREA CAUZELOR GENERATOARE:
- fiind timid, educatoarea i-a indus o stare profundă de nesiguranţă şi neîncredere în
propriile forţe prin excluderea tacită din grup (evita să îl implice în activităţi pentru că, aşa cum
relatau copiii “doamna zicea că el nu ştie nimic”);
- copilul îşi întâlneşte părinţii de doua ori pe an, în timpul vacanţelor, însă şi atunci când
asta se întâmplă, copilul îşi petrece timpul tot cu bunicii;
- bunica are un comportament violent (agresează copilul verbal şi îl bruschează des)
Comportamentul:
- nu vorbeşte în clasă decât atunci când i se adresează în mod direct o întrebare şi de
multe ori nu răspunde nici atunci când este solicitat;
- răspunde ezitant, cu o voce nesigură, abia auzită, se înroşeşte la faţă şi evită să
privească în ochi învăţătoarea când i se cere să răspundă oral în faţa colegilor;
- când trebuie să lucreze individual în clasă nu-şi termină niciodată activitatea, nu
rămâne liniştit şi îşi deranjează colegii;
- Z.I are capacităţi intelectuale de nivel mediu;
CREAREA UNUI PROGRAM DE SCHIMBARE:
Obiective:
- La şcoală va lua parte la discuţiile structurate şi nestructurate cu toţi colegii;
- Va fi implicat în a-şi spune părerea la toate discuţiile din clasă alături de colegii săi;
- I se vor da sarcini precise, fiind implicat în diverse acţiuni, pentru a fi resposbilizat;
- Părinţii vor petrece timp de calitate cu copilul, li se va explica faptul că nu e de ajuns ca
ei să fie în aceeaşi casă cu copilul, ci ceea ce vor face cu copilul atunci când se întâlnesc;
- Bunicii i se va explica faptul că, deşi e greu să ţii pasul cu un copil, trebuie să înţeleagă
nevoile afective ale copilului, nevoia de a fi înţeles şi apreciat.
Metode şi strategii
- Conceperea şi punerea în practică a unor metode coerente de lucru cu el;
- O strânsă legătură cu familia, astfel încât atunci când părinţii/ bunica au întrebări, au
nevoie de sfaturi, să simtă că au suport şi nu trec singuri prin această situaţie cu care se
confruntă;
- Ajutarea lui Z.I de a depăşi teama de a participa la ore, spunându-şi părerea în faţa
colegilor săi, printr-un sistem de sprijin şi încurajare din partea învăţătoarei;

16
ORIZONT DIDACTIC - NR. 49
- I se va da ocazia să-şi măreasacă încrederea în sine şi să-şi îmbunătăţească aptitudinile în

PSIHOPEDAGOGIE
situaţiile în care interacţionează cu grupul de elevi (clasa), prin responsabilizarea sa în
competiţii, concursuri.
- Se va cere ajutorul consilierului şcolar, data fiind natura cronică a problemelor lui Z.I.
APLICAREA PROGRAMULUI DE SCHIMBARE:
- I se cere lui Z.I. să răspundă zilnic de distribuirea cornului şi laptelui, pentru a intra în
contact cu toţi colegii;
- Va fi încurajat permanent de către bunica sa, chiar pentru cele mai mărunte lucruri;
- Se va elimina complet limbajul abuziv şi bruscarea copilului (alternativă: bunica va
număra până la 10, în gând, înainte de a acţiona);
- Va lucra o dată pe saptamână cu consilierul şcolii.
Participarea în clasă
- Învăţătoarea îl va ajuta în fiecare zi să găsească răspunsul unei întrebări care va fi pusă
în ziua precedentă. Acest fapt are ca scop mărirea participării lui în clasă, micşorându-i teama de
a răspunde în faţa colegilor.
- Rolul jucat de învăţătoare va scădea în funcţie de progresul înregistrat de elev, astfel
încăt să-i permită să participe sau să răspundă spontan la discuţiile din clasă.
Aptitudini sociale
- În timpul activităţilor de grup, elevul va avea ca sarcină să dirijeze sau să coordoneze
planul de acţiune după o consultare cu învăţătoarea care îl va informa asupra lucrurilor pe care
acesta va trebui să le spună şi să le facă în rolul respectiv.
Şedinte de consiliere
- O dată pe săptămână vor avea loc şedinţe de consiliere în cabinetul şcolar.
- O dată pe lună va participa şi bunica
EVALUAREA PROGRAMULUI DE SCHIMBARE:
- La interval de două săptămâni, apoi la o lună de la prima întâlnire au avut loc şedinţe cu
Z.I., bunica şi consilierul şcolar.
- Obiectivele pe termen scurt au fost realizate şi se observă progrese rapide în relaţiile
spontane cu alte persoane.
REZOLVAREA PROBLEMEI:
După o lună comportamentul elevului s-a schimbat: nu îşi mai jigneşte colegii deloc, a
căpătat mai multă încredere în el, se implică în activităţi, răspunzând fara teama eşecului.

Avantajele și dezavantajele utilizării calculatorului


în domeniul educațional

Autor: prof. Ioana Zubascu


Școala Gimnazială ”Liviu Rebreanu”, Dragomirești, Maramureș
Societatea noastră se află într-o permanentă schimbare, iar acelaşi lucru se întâmplă şi cu
inovaţiile tehnice şi ştiinţifice. Tehnologiile informaţionale moderne au influenţat într-un
deceniu viaţa statelor industrializate Calculatorul a influenţat nu numai o parte a vieţii noastre,
ci se manifestă în toate domeniile acesteia. Forma comunicaţiilor, ritmul de viaţă şi munca şi
chiar mediul înconjurător în care trăim au suferit, datorită acestei inovaţii, modificări esenţiale.
Azi nu se vorbeşte în zadar despre aşa-numita “societate informaţională” şi aceasta e
socotită o comunitate al cărei bun esenţial –informatiile- s-au dezvoltat în mod continuu. Aceia
care, în cadrul societăţii informaţionale, din diferite motive sunt rupţi de informaţii, se confruntă
deja cu mari probleme, fiind în mod clar, dezavantajaţi.
Se ştie că aceasta dezvoltare rapidă a informaţiilor va avea repercursiuni catastrofale
asupra tuturor ţărilor şi regiunilor mai puţin dezvoltate (mai ales a acelora din lumea a treia),
întrucât acestea au numai un acces limitat la resurse.
Criticii societăţii informaţionale îşi manifesta, prin urmare, mereu teamă că dezvoltarea
anterioară nedirijata a societăţii informaţionale va conduce sigur la o societate de clasa a doua. Şi
aceasta nu numai regional, între prima şi a treia lume, ci chiar şi în interiorul ţărilor
industrializate.

17
ORIZONT DIDACTIC - NR. 49