Sunteți pe pagina 1din 3

INSECTICIDELE

Insecticidele sau pesticidele sunt substanțe chimice care omoară, sau împiedică
înmulțirea insectelor dăunătoare. Ele sunt utilizate în agricultură, silvicultură și
pomicultură. Unele insecticide ca lindanul pentru gradul de mare remanență (persistență)
în sol au fost interzise în 2007 în Uniunea Europeană, se mai pot folosi numai local în
cazuri excepțional în anumite boli parazitare.

După modul de acțiune insecticedele au fost clasifcate:

·0 Insecticide care acționează asupra sistemului nervos sau după structura chimică ca:

1. ORGANOFOSFORICELE
insecticidele organofosforice sunt substanțe chimice folosite pentru
dezinsectia impotriva mai multor tipuri de insecte. In Statele Unite ale
Americii aceste substanțe chimice reprezintă o mare parte din toate insecticide
utilizate in prezent, inclusiv cele utilizate la culturile alimentare. Utilizarea
insecticidelor organofosforice la domiciliu a fost eliminata. Anumite
insecticide organofosforice (de exemplu, malation, naled) sunt utilizate pentru
controlul țânțarilor si mustelor, in cazul dezinsectiilor urbane.

2. CARBAMATII

Un carbamat este un compus organic derivat din acidul carbamic (NH 2 COOH). O
grupă carbamat, ester carbamat (de exemplu, carbamat de etil ) și acizi carbamici sunt
grupări funcționale care sunt legate între ele structural și adesea sunt interconvertite
chimic.

Așa-numitele insecticide carbamate prezintă gruparea funcțională a esterului


carbamat. Sunt incluse în acest grup aldicarb ( Temik ), carbofuran (Furadan), carbaril
(Sevin), etienocarb , fenobucarb , oxamil și metomil . Aceste insecticide distrug
insectele prin inactivarea reversibilă a enzimei acetilcolinesterază . De
organofosforice pesticide inhibă , de asemenea , această enzimă, deși ireversibil și
provoacă o formă mai severă de otrăvire colinergice.

Fenoxycarb are o grupare carbamat, dar acționează ca un hormon juvenil mimic , mai
degrabă decât inactivând acetilcolinesteraza.

3. NEONICOTINOIDELE

Neonicotinoidele sunt insecticide sistemice ce se folosesc ȋn tratarea seminţelor,


precum şi ȋn controlul curativ al dăunătorilor prin stropiri ȋn perioada de vegetaţie
a plantelor

De asemenea neonicotinoidele se găsesc ca şi substanţă activă ȋn produse de uz


fitosanitar folosite ȋn horticultură pentru stropirile din iarnă ȋn plantaţiile
pomicole, atunci când pomii fructiferi se găsesc ȋn repaus vegetativ. Aceste
produse deşi conţin neonicotinoide nu au fost interzise.

A fost interzisă folosirea neonicotinoidelor pentru tratarea seminţelor, dar şi


pentru stropiri ȋn faza de vegetaţie a plantelor, ȋnsă folosirea lor ȋn stropirea
pomilor fructiferi, ornamentali, etc este permisă ȋn perioada de repaus vegetativ.

4. PIRETROIDE

Odată ce structura de bază a piretrinelor a fost descoperita, au fost facuti analogi


sintetici numiti piretroide, acestea au fost dezvoltate și testate. Inițial esterii au fost
produși pe baza acelorași acizi carboxilici ciclopropan, cu variații în concentratia de
alcool a compușilor. Primul insecticid piretroid sintetic comercial a fost allethrin,
produs în 1949, urmat în 1960 de către dimethrin, tetrametrin, resmetrin, prothrin, și
proparthrin.

Utilizarea de insecticide piretrine și insecticide piretroide a crescut în ultimul deceniu,


odata cu utilizarea în scădere de pesticide organofosforice, care sunt mult mai toxice
pentru oameni și viața sălbatică decât piretroidele. În 2009, EPA a identificat substanțele
chimice piretroide ca având un mecanism comun de toxicitate și a finalizat acum o
evaluare a riscurilor cumulative pentru sănătatea umană pentru toate utilizările de
piretrinele și piretroide.

5. Obs. alte acțiuni au insecticidele ca Natrium-Ionenkanal care are o structură


complexă

·1 Avermectin B, care este obținut prin procese de fermentație și este foarte scump

·2 unele acționează ca insecticid în faza de larvă, sau împiedică dezvoltarea chitinei ca


Diflubenzuron

·3 altele împiedică larva să ajungă adult ca preparatele Fenoxycarb și Pyriproxyfen