Sunteți pe pagina 1din 3

Universitatea “Ovidius” din Constanţa

Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative

EXCELENŢA ÎN MANAGEMENT
-recenzie-

Master: Managementul instituţiilor publice


Anul I
Semestrul: II
Masterand: MOCANU MIHAI
Profesor coordonator: Prof. univ. dr. CORNEL GRIGORUŢ
Disciplina: MANAGEMENTUL INSTITUŢIILOR PUBLICE

Constanţa
2017
Cartea „ Excelenţa în management” este o capodoperă a autoarei Linda A. Hill
în colaborare cu Kent Lineback apărută in 2011 şi tradusă de editura Litera în
septembrie 2015 într-un număr total de 336 de pagini, structurată pe 12 capitole
care se bucură de un succes însemnat pe piaţă, fiind o lucrare frumoasă şi apreciată
de tot mai multe persoane promiţând o lectură interesantă şi captivantă.
Linda A. Hill este profesor în administrarea afacerilor la Universitatea
Business Harvard. Este preşedinte al facultăţii în cadrul iniţiativei Leadership şi a
prezidat numeroase programe educaţionale executive ale CGBC printre care şi
seminarul preşedinţilor organizaţiilor tineretului şi programul de Leadership de
înaltă potenţialitate.

Cel de-al doilea autor al cărţii de faţă, Kent Lineback, pe parcursul a celor
aproximativ 30 de ani de cariera a fost şef în diverse medii şi organizaţii, lucrând la
toate nivelurile, de la managementul de proiect şi până la managementul executiv
de vârf. A administrat proiecte pentru o firma de consultanţă, a condus
departamentul de afaceri al unei reţele naţionale de televiziune non-profit, a urmat
apoi o perioada în care a condus departamentul de marketing al unei edituri cu
numar restrâns de acţionari, iar mai apoi a pus bazele unei afaceri interne de succes
care vindea produse pentru calculatoare de birou, după care a devenit manager
general cu împuternicirea de a revigora întreaga companie.

Linda A. Hill ne mărturiseşte cum Kent Lineback a abordat-o cu propunerea de


a scrie o carte despre calităţile esenţiale unui rol de conducere în organizaţiile din
prezent, dorind astfel sa ofere un model amplu, dar totodata concis şi fezabil de
management, unul care să ofere îndrumare în privinţa felului în care ar trebui să ne
concentrăm atenţia şi energia în timp ce ne îndeplinim responsabilităţile.

Lucrarea „Excelenţa în management” reprezintă un program de pregătire


pentru managerii în formare. Drumul spre dobândirea poziţiei de manager eficient
este unul obositor şi dificil confruntându-ne cu aşteptări contradictorii din partea
subordonaţilor, a superiorilor, a colegilor cu acelaşi statut şi a clienţilor. Această
carte ne învaţă cum am putea stăpâni arta de a conduce şi cum să facem faţă
dificultăţilor zilnice din activitatea de management.

1
„Excelenţa în management” este un ghid indispensabil pentru autoevaluarea celor
care ocupă poziţii de conducere şi pentru înţelegerea lucrurilor pe care le pot face
pentru a-şi îmbunătăţi performanţele.

Încă din primul capitol ne dăm seama că aceasta nu e doar o carte despre un
management bun, ci e o carte despre noi, despre modul în care ne putem evalua
abilităţile curente de manageri şi despre cum putem deveni un şef extraordinar, aşa
cum avem nevoie şi trebuie să fim.

Ceea ce-mi place la această lucrare este faptul că ne este prezentat şi modul în
care să interacţionăm cu oamenii din jurul nostru, începând de la şefi şi până la
subordonaţi, oameni cu acelaşi statut ca şi al nostru şi ne este arătat cum să
gestionăm grupul cu care lucrăm îndeosebi să facem din acesta o echipă sudată fară
să pierdem din vedere indivizii care o alcătuiesc.

În comparaţie cu lucrarea „Cum devii manager” a aceleiaşi autoare, „Excelenţa


în management” nu este doar pentru un novice, cartea fiind destinată şi
managerului cu o mai multă experinţă, lămurind paşii care trebuie urmaţi pentru ca
managerii aflaţi în funcţie de ceva vreme să afle dacă sunt destul de buni în ceea ce
fac.

Ce mi s-a părut interesant la lucrarea de faţă este faptul că este bine


structurată, punând accent pe ceea ce ne interesează ca manageri aflaţi la început
de drum şi anume: administrarea în ceea ce ne priveşte pe noi înşine, administrarea
reţelei cât şi a echipei noastre.

În concluzie, sfaturile inteligente şi practice, conceptele esenţiale şi exemplele


pe care le conţine această lucrare le vor permite atât şefilor aflaţi la început de
carieră cât şi celor cu experienţă să-şi atingă potenţialul maxim de lider.Aşadar,
cartea de faţă se adresează managerilor care doresc să aducă o schimbare, celor
care vor să se descurce cât mai bine în munca cu alţi oameni şi în conducerea
acestora.