Sunteți pe pagina 1din 4

PROBĂ DE EVALUARE LA GEOGRAFIE ÎN CLASA A VIII-a

Tema: Recapitulare la ”Geografia Fizică a Republicii Moldova”

VARIANTA I
Numele, prenumele elevului _____________________________________
Data_____________________________ Timp de realizare 45 min.
Citiți cu atenție subiectele de mai jos și dați răspuns la ele în scris, utilizând atlasul geografic, hărțile și tabelele din manual.
Sunt obligatorii rechizitele: pix, creion, riglă.

Conținutul probei:
1. Determinați coordonatele geografice ale orașului Bălți, utilizând harta din atlas sau manual pag.8 și
aplicați rețeaua de grade______________________________________________________________
______________________________________________________________________________4 p.

2. Calculează distanța, în kilometri, pe linie dreaptă de la Cahul pînă la Chișinău. Aplică scara hărții din
atlas. Efectuează toate calculele pe test._________________________________________________
_______________________________________________________________________________3 p.

3. Caracterizați râul după următorii parametri utilizând atlasul, manualul pag.52. ________________7 p.

Rîul Izvorul Adâncimea Lățimea Gurarîului Lungimea Afluenții Tip de


alimentare

Nistru

4. Caracterizați rocile utilizând atlasul, manualul pag.17.___________________________________6 p.

Denumirea rocii Amplasarea în cadrul Tipul de rocă Pentru ce se


țării utilizează.
Calcar

Argilă

5. Stabilește relațiile cauzale dintre forma principală de relief, structura tectonică, structura geologică și
substanțele minerale utile, utilizând atlasul, manualul pag. 8,12,16._________________________6 p.

Unitatea de relief Structura tectonică Structura geologică Substanțele minerale

Platoul Moldovei de
nord.
6. Ce activități pot fi realizate pentru a păstra diversitatea de specii de plante spontane în Moldova
a) _______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
b) _______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
c) _______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 6 p.
7. Caracterizează principalele particularități climatice ale anotimpului iarna și vara utilizând manualul pag.
46-47___________________________________________________________________________16 p.

Elementele meteorologice Iarna Vara


Tipul masei de aer

Temperatura medie

Presiunea atmosferică

Viteza vântului

Nebulozitatea

Umiditatea aerului

Cantitatea de precipitații

Vremea predominantă: ciclonală


ori anticiclonală

8. Numiți 10 specii de animale ce pot fi întâlnite în pădurile din R.Moldova: __________________ 10p.

1_______________________________________; 2________________________________;
3_______________________________________; 4________________________________;
5_______________________________________; 6________________________________;
7_______________________________________; 8________________________________;
9 ______________________________________; 10_______________________________.

Total puncte_________________ Nota_____________________


PROBĂ DE EVALUARE LA GEOGRAFIE ÎN CLASA A VIII-a
Tema: Recapitulare la ”Geografia Fizică a Republicii Moldova”

VARIANTA II
Numele, prenumele elevului _____________________________________
Data_____________________________ Timp de realizare 45 min.
Citiți cu atenție subiectele de mai jos și dați răspuns la ele în scris, utilizînd atlasul geografic, hărțile și tabelele din manual.
Sunt obligatorii rechizitele: pix, creion, riglă.

Conținutul probei:
1. Determinați coordonatele geografice ale orașului Soroca, utilizând harta din atlas sau manual pag.8 și
aplicați rețeaua de grade_______________________________________________________________
________________________________________________________________________________4 p.

2. Calculează distanța, în kilometri, pe linie dreaptă de la Briceni pînă la Chișinău. Aplică scara hărții din
atlas. Efectuează toate calculele pe test.__________________________________________________
________________________________________________________________________________3 p.

3. Caracterizați râul după următorii parametri utilizând atlasul, manualul pag.52. _________________7 p.

Rîul Izvorul Adîncimea Lățimea Gura Lungimea Afluenții Tip de


rîului alimentare

Nistru

4. Caracterizați rocile utilizând atlasul, manualul pag.17.____________________________________6 p.

Denumirea rocii Amplasarea în cadrul Tipul de rocă Pentru ce se


țării utilizează.
Nisip

Granit

5. Stabilește relațiile cauzale dintre forma principală de relief, structura tectonică, structura geologică și
substanțele minerale utile, utilizând atlasul, manualul pag. 8,12,16.________________________6 p.

Unitatea de relief Structura tectonică Structura geologică Substanțele minerale

Colinele Tigheci
6. Ce activități pot fi realizate pentru a păstra diversitatea de specii de animale spontane în R. Moldova
a) _______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
b) _______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
c) _______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 6 p.
7. Caracterizează principalele particularități climatice ale anotimpului primăvara și toamna utilizând
manualul pag. 46-47______________________________________________________________ 16 p.
Elementele meteorologice Toamna Primăvara
Tipul masei de aer

Temperatura medie

Presiunea atmosferică

Viteza vântului

Nebulozitatea

Umiditatea aerului

Cantitatea de precipitații

Vremea predominantă: ciclonală


ori anticiclonală

8. Numiți 10 specii de plante ce pot fi întâlnite în pădurile din R.Moldova: ______________________ 10p.

1_______________________________________; 2________________________________;
3_______________________________________; 4________________________________;
5_______________________________________; 6________________________________;
7_______________________________________; 8________________________________;
9 ______________________________________; 10_______________________________.

Total puncte_________________ Nota_____________________