Sunteți pe pagina 1din 1

De Ajun umblând cu popa Nefiind de loc lumină

Un biet cantor dintru-un Zice iar mergând cu-ncetul


sat Pîn’să dăie de slănină
La un om în pod zăreşte Paşii mei îndreaptă-i
Porcul pus la afumat. Doamne
Uit’ce porc părinte dragă Întru sfântă voia Ta
Ia te uită, dumneata Şi ca orbu slavă Ţie
Şi costiţă afumată Glasul meu îţi va cânta
Cum le-om binecuvânta Şi când trage cu cuţitul
Ba să-ţi vezi de treabă în În slănina spânzurată
fine Nimeri şi taie aţa
Popa cantorului zice Buf, slănina cade-odată
Că te bate ca pe tine Şi cum dă pe pod slănina
Gospodarul cel de-aice Rupe podul di-ntâmplare
Vezi de treabă zice popa Cad bucăţi pe vatră-n casă
Cantorul colo şi el De pe pat, românul sare
De ruşine-ncheie vorba Şi apucând un lemn în
Şi gîndeşte-n acest fel mână
După ce termin cu popa Drept pe scară în pod
Şi eu crucea de umblat apucă
Binişor mă-ntorc aicea Iară cantorul de acolo
Omul când va fi culcat Cată unde să se ducă
Intru-n tindă Făra a sta prea mult pe
Urc pe scară gânduri
La slănină-n pod mă sui Se-arunca din pod drept jos
Tai slănină, iau costiţă Dar văzând că după dânsul
Şi la traistă eu le pui Jos din pod şi omul sare
Şi ca omul să nu creadă La picior mi-o ia deodată
Că din pod slănina-i fură Şi porneşte-n fuga mare
Am să cat umblând Îndeseşte-mi Doamne paşii
pe-acolo Tu eşti pacea şi odihna
Să vorbesc ca din Scriptură Că m-ajunge Doamne
Că vorbind din cele sfinte acuma
Chiar de-ar prinde el de Omul ăsta cu slănina
veste Dar când omul dă cu
O să creadă că-i minune lemnul
Sau vreun sfânt cumva că După cantor şi-l loveşte
este Mîinile pe cap îşi pune
Cam această socoteală Şi-încă o dată glăsuieşte
Cantoru-şi făcu în sine Unsa-i capul meu cu
Drept la om acas’soseşte miruri
Seară când se face bine Şi cu untdelemn de
Ajungând la om acasă bucurie
Vrând în tindă a intra Însă acesta mi-a spart
Trage-n uşă cu piciorul capul
Şi intră zicând aşa: Fire-ar al dracului să fie.
„Biruind puterea morţii
Poarta Iadului-ai sfărmat
Şi intrarea în Rai
Hristoase
Celor drepţi ai arătat”

Ajungând în pod şi colo