Sunteți pe pagina 1din 3

Nume: Data:

Prenume:
FIŞĂ DE LUCRU
Sunetul şi literele: A → S

1. Citeşte literele, silabele, cuvintele:

SsL l o c R r ăE e A a u I i l O n
R m N M i c U r a ă e l E CsoS
sa se si so su sac sos nas suc as
as su să os us sat soc ras sus ceas
ma-să soa-re ca-sa So-ri-na
la-să nin-soa-re cla-sa So-rin
ca-să scri-soa-re cla-să So-ni-a
a-ca-să sea-ră cla-se-le So-ra-na
a-sea-ră
a-re su-ie Cos-ma
sa-ni-e
sa-re ie-se Cos-mi-na
sa-ni-a
ma-cul ca-i-să su-nă Cos-min
sa-cul ca-i-se sa-lu-tă Si-mo-na
sa-cu-lui ur-sul coa-se Si-mi
no-ră urs scri-e Si-mi-na
so-ră ur-soai-că să-rim Si-mi-on
ros lu-mi-nă so-sea Si-na-ia
mi-ros lu-mi-nos so-si-re Su-ciu
2. Eu spun una, tu spui multe:

casă →____________ mireasă→______________


sac→___________ caisă → _______________
sală→___________ clasă →_______________
3. Transformă după model:
sac→ sacul nas→ __________
sat → _________ ceas → __________
urs → _________ suc → ____________

4.Citeşte propoziţiile:

Simona e acasă la Sonia .Simona are o sanie.


— Sania e nouă?
— Nu. Sania mea are un an.

Sorana are nouă caise. Ele sunt mari.


Sorin scrie o scrisoare mamei. Mama lui e la Sinaia. Acolo a nins.

5. Colorează cercul corespunzător sunetului S:

OOO OOOOOO OO OO OOOOO OOO

6. Reprezintă grafic cuvintele:


Sorina urs Simi Sinaia sună

7. Scrie cuvântul reprezentat de imaginile următoare:


8. Silabele s-au amestecat. Pune-le în ordine. Scrie cuvintele obţinute:

să ma se ca le ro sul mi

9. Uneşte cuvântul cu imaginea corespunzătoare:

saci Sorina soare

Sorin urs case

10. Încercuieşte cifra corespunzătoare numărului de silabe din cuvintele:

Sinaia → 7 2 1 3 6 5 4 Sorin → 1 0 4 6 3 2 7

Cosmin → 1 0 4 6 3 7 5 Sorina→ 7 2 1 3 6 5 4

S-ar putea să vă placă și