Sunteți pe pagina 1din 2

Centrul de excelenţă al judeţului Timiş

Teorema impartirii cu rest

Probleme selectate de prof. Ioan STANA


1. Să se determine numerele naturale de trei cifre distincte nenule abc , scrise in baza zece
care impartite prin rasturnatele lor dau catul 6 si restul 97.
2. Să se determine numerele naturale a si b stiind ca a + b = 155, iar a – b impartit la b da
restul 12.
3. Un numar de trei cifre impartit la rasturnatul sau da catul 2 si restul 100, iar diferenta
dintre cifra sutelor si cea a unitatilor numarului este 4. Aflati numarul.
4. Un numar este cu 36 mai mic decat altul. Impartind suma numerelor la diferenta lor
obtinem catul 35 si restul 34. Sa se afle numarul.
5. Să se afle toate numerele de trei cifre distincte, divizibile cu 2, care impartite la un numar
de doua cifre da restul 98.
6. Câtul împarţirii a doua numere naturale este 5, iar restul 3. Daca adunam deimpartitul,
împartitorul, catul si restul obtinem 2003. Care sunt cele doua numere.
7. Aflaţi retul impartirii numarului 1 2  3  ...  2005  1  2  3  ...  2006 la 2006.
8. Impartinnd numarul natural a la numarul natural b obtinem catul 7 si restul 44, iar a + b <
420. Aflati a – b.
9. Fie numerele A  abc  5  bca si B  cab  11 bac . Aratati ca numerele A si B dau
acelasi rest la impartirea cu 3.
10. Suma a trei numere este 57. Daca impartim primul numar la al doilea obtinem catul 3 si
restul 1, iar daca impartim al doilea numar la al treilea obtinem catul 3 si restul 1. Aflati
numerele.
11. La împartirea a doua numere naturale, catul a fost 31 si restul 17. Suma dintre deimpartit
si impartitor este 2065. Aflati numerele.
12. Suma a doua numere naturale este 52. Aflati numerele stiind ca impartind pe unul la
celalalt obtinem catul 3 si restul 4.
13. Să se determine deimpartitul, impartitorul, catul si restul impartirii unor numere naturale
stiind ca diferenta dintre deimpartit si rest este 4.
14. Ştiind ca numerele naturale a si b dau la impartirea prin 2001 resturile 1001 si respectiv
1999, determinati restul impartirii la 667 a numarului 2a + 3b.
15. Intr-o impartire , suma dintre deimpartit si impartitor este 2222, catul este 9, iar restul 22.
Reconstituiti impartirea.
16. Catul impartirii a doua numere naturale este 5 si restul 3. daca adunam deimpartitul,
impartitorul, catul si restul obtinem 2003. Care sunt cele doua numere?
17. Se considera numarul N  ab5  ab  a2b , unde a si b sunt cifre nenule in baza zece.
a) Sa se determine restul impartirii numarului N la 6.
b) Sa se determine valoarea lui b pentru care restul impartirii numaruilui N la ab
este egal cu 7.
Baze de numeraţie

Probleme selectate de prof. Ioan STANA


1. Determinaţi toate numerele abc , scrise în baza 10, ştiind că este îndeplinită relaţia
ab  bc  ca  36 .

2. Determinaţi numărul abc , scris în baza 10, ştiind că 144 abc  acb  bac  bca  cab  cba . 
3. Să se determine numerele de forma ab care verifică egalitatea 7  ab  ba  abba : 11  1 .
4. Să se afle numărul 2abcd 3 , scris în baza 10, cunoscând că 2abcd  abcd 3  83781 .
5. Să se afle cifrele a, b, c din sistemul de numeraţie zecimal, a  0 astfel încât
a) 3bc  a3c  ab3  555 ;

b) 3 a3c  3bc  abc  1000 .
6. Să se afle cifrele a, b, c, d din sistemul de numeraţie zecimal astfel încât abcd  ab  1938 .
7. Să se găsească toate numerele naturale scrise în baza 10, de forma xy care sunt cu 45 mai
mici decât yx .
8. Determinaţi numărul xy ştiind că 3  xy  yx  114 .
9. Determinaţi cifrele x, y, z ştiind că:
a) xx  yy  xzzx ;
b) xyz  xy  yz .
 
10. Să se determine x din egalitatea x  224 5   2  132 7   718   30 4   12 .
11. Să se rezolve ecuaţiile:
a) 12  x   36  y   34 10 ;
b) 45  x   67  y   98 .
12. Să se determine numărul xyz 10  ştiind că: 23  x   45  y   16  z   10010012  .
13. Aflaţi numerele naturale x, y, z care verifică egalitatea: 2 3 x  2  2 2 y 1  2 z  416 .
14. Să se afle baza sistemului şi să se verifice relaţia 107  x   45  x   154  x  .
15. Se consideră numărul N  ab 4   bc 3  ca 5  .
a) Aflaţi a astfel încât N să fie par.
b) Determinaţi a, b, c pentru care N=30.

S-ar putea să vă placă și