Sunteți pe pagina 1din 17

Pag.

39
DEZAFECTAREA CUPTORULUI DE SINTERIZARE

Dezafectarea se realizează din două motive:


• Pentru scopul de a-l reinstala într-o altă locaţie
• Cu scopul scoaterii definitive din funcţiune
Dacă cuptorul de sinterizare trebuie instalat într-o altă locaţie, dezafectarea trebuie să fie bine
pregătită. Toate componentele de montare şi ataşare trebuie demontate cu grijă, etichetate şi
ambalate pentru transport, dacă este nevoie. Acest lucru ne asigură că toate componentele sunt
depozitate corect şi sunt gata pentru a fi montate la locul potrivit când se reinstalează cuptorul.
1. Opriţi cuptorul de sinterizare.
2. Deconectaţi cuptorul de sinterizare de la sursa de energie(curent).
3. Deconectaţi toate conexiunile(de exemplu, cablul de interfaţă PC etc.) de la cuptorul de
sinterizare.

Dispoziţii

Pentru siguranţă

ATENTIUNE!
Contaminarea mediului şi a apelor subterane din cauza eliminării
necorespunzătoare.
Operaţia trebuie să se alinieze(să fie în conformitate) cu Regulamentul şi
Instrucţiunile legislaţiei ţării atunci când este implicată într-o parte a sistemului
şi dispune de materialele de operare.

Înlăturarea părţilor componente:


1. Sortaţi parţile componente ale cuptorului de sinterizare dupa următoarele categorii:
materiale reciclabile, substanţe periculoase şi materiale de operare.
2. Depozitaţi părţile componente ale cuptorului de sinterizare sau reciclaţi-le.
Pag.38.
Defecţiuni şi mesaje de eroare
Defecţiuni

DFECŢIUNI POSIBILE CAUZE DEPANARE RESPONSABILI


Ora incorect Setarea gresită a orei Setează ora Operatoul
afişată corect(vezi”Setarea
săptămânii şi a orei „ la
pagina 34
Nici un afişaj, Protecţie defectuoasă Închideţi cuptorul, Operatorul
lampa de control a din punct de vedere al aşteptaţi 10 s, apoi
reţelei este pornită fuzibilităţii porniţi-l.
Daca defecţinea
persistă , trebuie
schimbat aparatul de
comandă.
Nici un afişaj, Nici o legătură la sursa Verificaţi siguranţele şi Operatorul
lampa de control a de energie cablul de alimentare.
reţelei nu Contactaţi un
luminează. electrician dacă este
nevoie.

Programele de Bateria de memorie Înlocuiţi bateria de Service-ul


încălzire si timpul este descărcată memorie.
nu ramân salvate

Mesaje de eroare

EROARE POSIBILE CAUZE DEPANARE RESPONSABILI


Afișajul "Er01" Supraîncălzire Înlocuiţi termocuplul Service-ul

Afişajul "Er02" Senzor defect, circuit Verificaţi racordurile Service-ul


de măsurare termocuplului

Afişajul "Er03" Senzor defect Înlocuiţi termocuplul Service-ul

Afişajul "Er05" Termocuplu Verificaţi încălzitorul / Service-ul


scurtcircuitat sau termocuplul şi
încălzire defectă schimbaţi-le dacă este
nevoie
Afişajul "Er06" Defecţiune electronică Verificaţi elementele Service-ul
electronice şi înlocuiţi-
le dacă este nevoie
Afişajul "Er08" Înlocuiţi bateria Apelaţi serviciul clienţi Service-ul
Afişajul "Er09" Eroare la reţea În cazul unei singure
pene de curent şi o
temperatură sub 1000
°C într-o fază de încălzire
sau răcire, cuptorul îşi va
relua activitatea când
alimentarea este
restabilită.

Peste 1000 °C procesul


este anulat după o pană
de curent care durează
mai mult de 10 s iar
afişajul va lumina
intermitent

Pag. 38- continuare


Defecţiuni şi mesaje de eroare Pag.37

Pentru siguranţă

PERICOL
Atenţie la curentul electric !

Pericol de accidentări fatale cauzate de şocuri electrice.


• Lucrările la sistemele electrice trebuie să fie efectuate numai de către
electricieni.
• Înainte de orice instalare, întreţinere, curăţare şi reparaţie, deconectaţi
alimentarea cu energie a cuptorului de sinterizare şi asiguraţi-vă că nu e
pornit.
• Nu atingeţi cablurile şi componentele lui direct cu mâinile ude.
• Respectaţi instrucţiunile de prevenire a accidentelor atunci când manipulaţi
curentul electric.

ATENŢIE
Suprafeţe fierbinţi!
Arsuri grave la nivelul membrelor.
• Nu atingeţi carcasa sau uşa cuptorului în timpul funcţionării.
• Asiguraţi-vă că cuptorul de sinterizare s-a răcit complet înainte de
întreţinere, curăţare sau reparaţii.
• Folosiţi mănuşi de protecţie termică-izolate termic, atunci când lucraţi cu
componentele fierbinţi.

OBSERVAŢIE
Daune materiale cauzate de reparaţiile necorespunzătoare ale cablurilor
electrice!
Posibile disfuncţionalităţi şi componente defecte.

• Nu reparaţi niciodată cablurile şi conectorii defecţi.


Pag.36

ÎNGRIJIRE ŞI ÎNTREŢINERE

Curăţaţi regulat carcasa cuptorului de sinterizare cu un agent de curăţare blând.

OBSERVAŢIE
Deteriorarea încălzitorului!
Asiguraţi-vă de pericolul contaminării camerei de încălzire. Încălzitorul poate fi
deteriorat.

OBSERVAŢIE
Degradarea duratei de viaţă a cuptorului de sinterizare din cauza
lichidelelor de colorare!
În timpul procesului de sinterizare, lichidele de colorare pot scurta semnificativ
durata de viaţă a elementelor de încălzire.

Curăţarea / arderea de regenerare


În funcţie de frecvenţa utilizării, ar trebui să fie executat un proces de curăţare prin ardere. Această
operaţie se utilizează pentru a regenera elementele de încălzire şi pentru a înlătura reziduurile din
izolaţia poroasă.

VITEZA DE ÎNCĂLZIRE(°C/min) TEMPERATURA (°C) TIMP DE


AŞTEPTARE
(min.)
Etapa 4 30 300 0
Etapa 3 25 1550 480
Etapa 2 0 0 0
Etapa 1 0 0 0
Pag.35
4. Apăsaţi tasta care indică săgeată spre dreapta.

• Afişajul de timp este activ (se aprinde LED-ul galben).


• Afişajul orelor clipeşte.(pâlpâie)

5. Setaţi ora apăsând tastele + şi -

6. Apăsaţi tasta care indică săgeată spre dreapta.


• Afişajul minutelor clipeşte.(pâlpâie)

7. Setaţi minutele apăsând tastele + şi -

OBSERVAŢIE
Ziua de lucru şi ora vor apărea alternativ pe afişaj.

Oprirea cuptorului de sinterizare

1.Opriţi cuptorul de sinterizare de la întrerupătorul de reţea.


• Lampa de control a reţelei din comutatorul principal se stinge.

AVERTISMENT
Pericol de arsuri din cauza căldurii reziduale dată de temperatura
ridicată a cuptorului!
Chiar şi atunci când cuptorul este oprit, camera de încălzire poate păstra căldura o
bucată bună de timp.
Există pericolul de arsuri din cauza pereţilor şi a uşii încinse a cutprului.

Prin urmare:
• Înainte de a lucra la cuptorul de sinterizare, asiguraţi-vă că s-a răcit suficient.
• Cuptorul de sinterizare are nevoie de cel puţin 4 ore se răcească şi să ajungă
aproximativ la temperatura camerei .
Pag.34
Setări de bază
Parametrii- Meniu

Timp de afişare: 24 / modul de 12 ore

P1

Ora: zi (1: Luni, 2: Marți, ...)

P2

Ora: oră

P4

Ora: minut

P5

Semnal sonor -bip:1: standard, 0: oprit

P6

Unitate de temperatură: ° C / ° F

P7

Max. Temperatura de deschidere a


uşii cuptorului
P8
Setarea orei şi a zilei de lucru
Cerinţe:
Vă aflaţi în meniul "Setări parametri" (consultaţi "Setări din Service" la pagina 33).

1. Setaţi afişarea timpului apăsând tasta + şi -


2. Apăsaţi tasta care indică săgeată spre dreapta.
• Afişajul pentru ziua de lucru este activ (LED-ul luminează galben).
• Afişajul pentru ziua de lucru luminează intermitent.

3. Setaţi ziua de lucru apăsând tastele + şi - .(1- Luni, 2- Marţi etc.)


Pag.33
Setări de bază
Setările din Service
Serările parametrilor

OBSERVAŢIE

Cuptorul de sinterizare este livrat cu ora presetată şi ......(and default parameters ex-works
Cuptorul de sintetizare nu efectuează automat schimbarea orei de vară/ iarnă.

1. Apăsaţi şi tineţi apăsată tasta: PROGRAM

2. Porniţi cuptorul de sintetizare.

3. Luaţi mâna de pe tasta: PROGRAM


• Modul de parametri este activ.

4. Selectaţi parametrii utilizând tasta care indică săgeată spre dreapta.

5. Schimbaţi valorile parametrilor utilizând tastele + şi -

6. Apăsaţi tasta care indică săgeată spre dreapta.

• Acest lucru vă aduce la următorul meniu al parametrilor.


• Modificările parametrilor sunt salvate automat la ieşirea din
modul Parametri. ?
Pag. 32

Punerea în funcţiune iniţială.


7. Selectaţi minutele cu ajutorul tastelor + şi -

8. Apăsaţi tasta care indică săgeată spre dreapta pentru a încheia introducerea
timpului de terminare

OBSERVAŢIE

Apăsând tasta funcţiei „Timp de Terminare”, se va dezactiva modulul de timp


integrat din nou.

Acest lucru permite ca programul selectat să fie pornit imediat manual.

Pregătirea pentru asistenţa (aid) de sinterizare

1. Umpleţi vasu castronului standard de sinterizare cu un strat de granule sinterizate.


2. Aşezaţi piesele care urmează să fie sinterizate în vasul de sinterizare standard.

• Asiguraţi-vă că fundul bolului este acoperit de un strat de granule sinterizare şi că acestea se


pot mişca liber.
• Informaţiile producătorului despre furnizorul de materiale pot varia şi trebuie să fie luate în
considerare.
(Manufacturer's information of the material manufacturer can vary and must be heeded. )

Sinterizarea cu ajutorul discului de sinterizat


1.Verificați duritatea discului sinterizat (poziția A).

2. Dacă este necesar, frecaţi discul sinterizat (poziția A) folosind un diamant adecvat ca piatră de
şlefuire (poz. B).
Pag.31

Pornire automată a unui program de încălzire

Cuptorul de sinterizare poate fi programat printr-un timer integrat, astfel încât programul de
încălzire în curs să se termine la un punct specificat.

Timpul pentru terminare se poate seta folosind timer-ul integrat unde se specifică ziua de lucru şi
ora .

1. Selectaţi un program.
2. Activați cronometrul apăsând tasta funcţiei „Timp de Terminare”
.
• LED-ul verde aflat sub tasta funcţiei Timp de Terminare, se aprinde.
• LED- ul galben aflat sub „Ziua de Lucru”("Weekday") luminează
intermitent.

3. Selectaţi o zi din săptămână cu ajutorul tastelor + şi -


( 1= Luni, 2= Marţi, 3= Miercuri, etc.)

4. Apăsaţi tasta care indică săgeată spre dreapta”

• LED-ul galben care este sub opţinea „Timp” va lumina intermitent

5. Selectaţi ora cu ajutorul tastelor + şi -

6. Apăsaţi tasta care indică săgeată spre dreapta.


Pag. 30

3. Setaţi temperatura cu ajutorul testelor + şi -

OBSERVAŢIE
Temperatura maximă este de 1650 ° C (3002 ° F).

4. Selectaţi timpul de aşteptare apăsând tasta care indică săgeată spre


dreapta.
5. Selectaţi timpul de aşteptare cu ajutorul tastelor + şi -

OBSERVAŢIE
Timpul maxim de aşteptare este 240 min.
Dacă este nevoie de o perioadă mai lungă de aşteptare , este
nevoie să se introducă o nouă setare de timp.

6. Dacă este necesar, selectaţi o nouă periadă de timp folosind tasta care
indică săgeată spre dreapta.
7. Executaţi paşii de la 1 la 5 pentru etapele următoare.

Stocarea programului de încălzire

După ce au fost programaţi parametrii de încălzire pentru o etapă, se poate ieşi din modul de
programare.
1. Pentru a ieşi din modul de programare, ţineţi apăsată tasta „Program” până
ce LED-ul de sub afişarea funcţiei se aprinde în permanenţă.

• Programul este salvat permanent.


Pag. 29
Programarea etapelor de încălzire

OBSERVAŢIE
Pot fi specificate până la 9 programe diferite de încălzire în
programul aparatului de comandă.

1. Apăsaţi tasta care indică săgeată spre dreapta până când apare o lumină la
LED-ul de sub funcţia "Program" .
2. Selectaţi un program (de la 1-9) cu ajutorul tastelor + şi -
3. Menţineţi apăsată tasta funcţiei „Program” până când afişarea funcţiei arată
disponibilitatea de intrare.(de introducere)
◦ LED-ul lumina intermitent.

OBSERVAŢIE
Dacă nu se efectuează o selecţie în 10 secunde folosind tasta
„Program”, programatorul revine la modul de afişare unică.
(iniţială)

Programarea stadiilor de temparatură, perioadele de exploatare

OBSERVAŢIE
În programare se pot specifica până la 4 etape ale curbelor
individuale de încălzire.

Introducerea parametrilor de încălzire pentru etapa 1:

1. Selectaţi viteza de încălzire cu ajutorul tastelor + şi - .Viteza minimă


de încălzire este de 1 ° C / min (2 ° F / min), viteza maximă de
încălzire este de 30 ° C / min (54 ° F / min).
2. Selectaţi temperatura apăsând tasta care indică săgeată spre dreapta.
Pag.28

Pornirea / oprirea programului de încălzire

Cerinţe
• Cuptorul de sinterizare este alimentat
• Programul de încălzire este încărcat

1. Apăsaţi tastele START/ STOP


◦ Programul de încălzire începe.
◦ Uşa cuptorului se închide automat.

În timp ce programul se execută (se desfăşoară):


• Afişajul funcţiei arată temperatura cuptorului sau durata timpului de asteptare care a mai
rămas.
• Afişajul zi / oră indică timpul de terminare al programului.
• Target-ul de temperatură / durata de menţinere pot fi afişate utilizând tasta „Săgeată
dreapta”.

Programul poate fi anulat în orice moment utilizând tasta START / STOP.

După apăsarea din nou a butonului START/ STOP, programul porneşte de la început.

Scoaterea vasului de sinterizare din cuptorul de încălzire

Cerinţe

• Uşa cuptorului este deschisă

1. Introduceţi cleştele de îndepărtare potrivit sub vasul de sintetizare şi ridicaţi din suport.

2. Aşezaţi vasul de sinterizare pe o suprafaţă adecvată, rezistentă la căldură.


Pag. 27

Moduri de execuţie a sinterizărilor satandard


Alimentarea cuptorului de sinterizare

• Uşa panoului de comandă (the door panel )din ceramică este foarte poroasă şi sensibilă la
zgârieturi şi impact.
• Nu apucaţi uşa panoului de comandă (the door panel ) cu cleştii de îndepărtare.

1. Porniţi cuptorul de sinterizare.


• Uşa cuptorului se deschide automat .

2. Umpleţi vasul de sinterizare standard inclus în pachetul de livrare.(in the scope of delivery )

3. Aşezaţi pisele care urmează sa fie sinterizate în vasul de sinterizare standard .

4. Aşezaţi vasul standard de sinterizare ,montat pe bolţurile de susţinere , cu ajutorul cleştilor de


îndepărtare adecvaţi .

5. Porniți un program de ardere folosind tasta START / STOP

• Uşa se inchide automat.

AVERTISMENT
Pericol de zdrobire (rănire) a membrelor
Uşa cuptorului se închide automat.
• Apăsaţi tasta START/ STOP doar după ce obiectele de sintetizare au fost
bine poziţionate.
• Asiguraţi-vă că nimeni nu ajunge între uşa cuptorului şi camera de încălzire
în timp ce uşa cuptorului se închide.

Selectarea şi încărcarea programului de încălzire


1. Apăsaţi tasta care indică săgeată spre dreapta până când LED-ul din dreptul funcţiei
„Program” se aprinde.

2. Selectaţi un program (de la 1-9) cu ajutorul tastelor + şi -


Pag.26
5. Selectaţi ora cu ajutorul tastelor + şi - .

6. Apăsaţi tasta „Săgeată dreapta”

7. Selectaţi minutele cu ajutorul tastelor + şi - .

8. Apăsaţi tasta „Săgeată dreapta”, pentru a încheia introducerea timpului de finisare.

OBSERVAŢIE
Apăsând din nou tasta funcţiei „Timp de Finisare”,se va dezactiva cronometrul
integrat .
Acest lucru permite ca programul selectat să fie pornit imediat manual.

Pregătirea ( aid)asistenţei de sinterizare


Se recomandă umplerea vasului de sinterizare rapidă.
1. Umpleţi vasul de sinterizare cu un strat de granule de sinterizare.
2. Aşezaţi piesele care urmează să fie sinterizate în vasul de sinterizare rapidă .

• Asiguraţi-vă că fundul bolului este acoperit de un strat de dranule de sinterizare şi că


acestea se pot mişca liber.
• Informaţiile producătorului despre materiale pot varia şi trebuie să fie luate în considerare.
Pag.25

Pornirea automată a unui program de încălzire

Cuptorul de sinterizare poate fi programat printr-un timer integrat, astfel încât programul care este
în desfăşurare să se termine la un anumit punct de finisare.
Timpul pentru finisare se poate seta folosind timer-ul integrat unde se specifică ziua de lucru şi ora

1. Selectaţi un program .

2. Activaţi timer-ul apăsând tasta „Timp se Finisare”.


• LED-ul verde aflat sub atsta funcţiei „Timp de Finisare”, se aprinde.
• LED-ul galben aflat sub tasta funcţiei „Zi de Lucru”, luminează intermitent.

3. Selectaţi o zi de lucru cu ajutorul tastelor + şi - .


( 1= Luni, 2= Marti, 3 = Miercuri)

4. Apăsaţi tasta „Săgeată dreapta”

• LED- ul galben aflat sub tasta funcţiei „Timp”, luminează intermitent.


Pag.24

Stocarea programului de încălzire


După ce parametrii de încălzire pentru o etapă au fost programaţi, se poate ieşi din modul de
programare.

1. Pentru a ieşi din modul de programare se ţine apăsată tasta „PROGRAM”, până când
LED-ul de sub această funcţie luminează permanent.

• Programul este salvat definitiv.

Programarea vitezie de sinterizare.

Posibilitatea efectuării unui proces de sinterizare rapidă cu ajutorul cuptorului de sinterizare.Pentru


aceasta, viteza de racire trebuie setată la peste 30 ° C/min (54 ° F/min) în stadiul S3. Pentru a atinge
o viteză mai mare, uşa cuptorului se deschide in trepte.

S-ar putea să vă placă și