Sunteți pe pagina 1din 10

Bucureşti, 24 oct.

2014

Toponimia ca substitut al hărţilor istorice.


Elemente de reconstrucţie a peisajului istoric de-a lungul frontierei
romane din Muntenia.

Eugen S. Teodor
Muzeul Naţional de Istorie

Proiectul
de cercetare
Limes
Transalutanus
iulie 2014-iunie 2016 Proiecte colaborative, UEFISCDI nr. 317/2014
TOPONIMIA
ŞI Eugen S. Teodor
LANDSCAPE URIAŞUL INVIZIBIL:
ARCHAEOLOGY LIMES
TRANSALUTANUS.

Cetatea de Scaun
Târgovişte, 2013.
TOPONIMIA
ŞI
LANDSCAPE Frontierele Daciei romane
ARCHAEOLOGY

Breţcu

harta va fi disponibilă în numărul din decembrie 2014 al revistei Antiquity


TOPONIMIA
ŞI
LANDSCAPE Particularităţi ale frontierei romane:
ARCHAEOLOGY ripa
şi
? valla

?
ripa = frontiera naturală (adică este
construită pe un avantaj de teren, în
spatele unui obstacol natural)

vallum (pl. valla) = frontiera artificială,


care foloseşte obstacole artificiale (rom.
= „valuri”) pentru a marca graniţa

traversarea unei câmpii deschise, fără a


fi marcată de obstacole naturale sau
artificiale, reprezintă o anomalie care
trebuie explicată
TOPONIMIA
ŞI PĂDUREA
LANDSCAPE ca obstacol natural
ARCHAEOLOGY

legenda:
• bloc verde – păduri cf. hărţii
DTM de la începutul anilor ‘80
• haşură verde – păduri cf. hărţii
Szathmári (cca 1857)

Mihăilescu, V., Harta austriacă


din 1791, Buletinul Societăţii
Regale Române 47 (1928),
susţine că diferenţele dintre
harta Specht şi harta Szathmári
sunt majore, sub aspectul
despăduririi.

Din păcate, harta Specht (1791)


nu îmi este accesibilă, la acest
moment, în format digital.

Poate toponimia să aducă


informaţie suplimentară?
La acest moment, însă,
informaţia toponimică nu
este completă

Journal of Ancient History and Archaeology No. 1.3/2014


TOPONIMIA
ŞI
LANDSCAPE
ARCHAEOLOGY
TOPONIMIA
ŞI
LANDSCAPE
ARCHAEOLOGY
TOPONIMIA
Exemple de toponime care, fără a denumi
ŞI
păduri, le sugerează:
LANDSCAPE
• Măgura Urşilor
ARCHAEOLOGY
• Valea Lupilor
• Hanu Crîngu
• Valea Jirnovei
• Valea Brăneasa
• Valea Nebună
• Frunjina
• Valea Smeura
TOPONIMIA
ŞI
LANDSCAPE Funcţii „GIS” ale bazei de date
ARCHAEOLOGY

Baza de date toponimică va fi accesibilă publicului


la adresa www.limes-transalutanus.ro
TOPONIMIA
ŞI
LANDSCAPE Pentru a încheia pe un ton optimist, acest frumos colţ al patriei noastre...
ARCHAEOLOGY

se numeşte Poiana Roşie