Sunteți pe pagina 1din 24

Transportul rutier international

Definitie, caracteristici, componente, contract, tarife

Transporturi, expeditii si asigurari internationale Folie 1


A: Definitie, avantaje, limite (1)
Definitie
- forma de transport terestru care asigura deplasarea in timp si spatiu a marfurilor
cu ajutorul autovehiculelor si mijloacelor tractate intre 2 locatii aflate, de obicei, pe
teritoriul a 2 state diferite.

Avantaje

1. Mobilitate ridicata, nefiind legate de instalatii speciale fixe (linii de cale ferata,
depouri, porturi, aeroporturi, etc.) => componenta a transp. multimodale
2. Asigura transportul door-to-door
3. Se realizeaza cu viteze tehnica si comerciala ridicate.
4. Asigura temperaturi optime pentru conservarea calitatii marfurilor pe parcursul
transportului (-20° C si + 20° C)
5. Face posibila livrarile succesive, la termene stabilite, care-l scutesc pe beneficiar sa
creeze stocuri de siguranta (tampon) importante
6. Flexibilitate ridicata
7. Investitii specifice mici

Transporturi, expeditii si asigurari internationale Folie 2


A: Definitie, avantaje, limite, tendinte (2)

Limite
• Capacitatea de transport relativ redusa fata de TF si TN => costuri specifice pe
tona-kilometru mai ridicate
• Eficienta in special pe distante scurte (apr. 2.000 km).
• Cheltuielile ridicate cu combustibilii in conditiile preturilor ridicate ale petrolului.

Tendinte
• Cresterea puterii si capacitatii de transport a mijloacelor auto.
• Extinderea tractiunii diesel.
• Adancirea specializarii mijloacelor de transport auto
• Preocuparea spre construirea de mijloace de transport cu consumuri mici sau pe
baza de resurse de energie regenerabile.

Transporturi, expeditii si asigurari internationale Folie 3


B: Componentele transportului rutier (1)
1. DRUMUL
• Suport material pe care se deruleaza circulatia autovehiculelor
• Caracteristicile unui drum optim:
Solicita o forta de tractiune mai mica din partea autovehiculului
Permite circulatiacu viteza mare in limitele legale admise
Prezinta un grad de uzura minim
Asigura o siguranta maxima pentru circulatie
• Totalitatea drumurilor de pe teritoriul unei tari = retea rutiera (198 589 km in Romania)
• Densitatea retelei rutiere in Romania =0.67 Km/km2(sub media europeana)

Clasificare:
Drumuri publice = drumurile administrate de catre stat care satisfac
cerintele de transport rutier ale intregii economii nationale(82 386 km)
Drumuri de interes republican
o Autostrazile( 634km(2015) in Romania) – caracteristici:
- drumuri de mare capacitate
- rezervate exclusiv circulatiei autovehiculelor
-cai de rulare undirectionale separate intre ele
- intersecteaza denivelat orice alta cale de rulare
- accesul si iesirea autovehiculelor permisa numai prin locuri amenajate
o Drumurile nationale(16 552 km in Romania)
– leaga principalele orase ale tarii si acestea de granite.
Drumuri de interes local
Transporturi, expeditii si asigurari internationale Folie 4
B: Componentele transportului rutier (2)

Drumuri de interes local


o Drumurile judetene (35 221 km in Romania)
- fac legatura intre princiaplele localitati ale judetelor
- administrate de primariile judetene
o Drumurile comunale ( 30 613 km in Romania)
- se ramifica din cele judetene
- administrate de primariile comunale
o Reteau stradala a localitatilor (120 598 km)
- strazile care nu se suparapun peste drumuri nationale, judetene, comunale-
- administrate de primariile localitatilor respective

Transporturi, expeditii si asigurari internationale Folie 5


B: Componentele transportului rutier (3)

2. AUTOVEHICULELE
Conditii de a circula pe drumurile publice:
• Sa fie omologate
- de catre RAR din judetul in care isi are domiciliul/sediul persoana
care solicita omologarea.
- dovada omologarii: cartea de identitate a autovehiculului
- tip sau individuala
Tip – pentru autovehiculele si remorcile noi, construite in tara sau
importate in serie mai mare de 10 buc/an din acelasi tip;
Individuala – pentru autovehiculele inmatriculate anterior in alte tari,
pentru cele construit din piese detasabile sau importate inserie mai mica
de 10 buc./an din acelasi tip;
• Starea tehnica sa corespunda normelor si standardelor nationale
de siguranta circulatiei si a protectiei mediului

Transporturi, expeditii si asigurari internationale Folie 6


B: Componentele transportului rutier (4)

2. AUTOVEHICULELE

• Starea tehnica sa corespunda normelor si standardelor


nationale de siguranta circulatiei si a protectiei mediului
Autovehiculele peste 3,5 t – ITP la max. 1 an;
Autovehicule sub 3,5 t – ITP la max. 2 ani
ITP consta in verificarea starii tehnice a autovehiculului fara
demontare
Se efectueaza in statii de inspectie tehnica autorizate la un tarif
unic
In certificatul de inmatriculare se mentioneaza data pana la care
sa fie efectuata urmatoarea ITP.
Daca starea tehnica nu corespunde in totalitate normelor, SIT
poate elibera o adeverinta provizorie pe max. 30 zile.

Transporturi, expeditii si asigurari internationale Folie 7


B: Componentele transportului rutier (5)

3. CONDUCATORUL AUTO
Obligatii:
- sa posede permise de conducere valabile pentru
categoria din care face parte autovehiculul condus.
- sa verifice starea tehnica a autovehiculului(sistemele de
transmisie, directie, franare,rulare, lumini, semnalizare)
Daca autovehiculul nu indeplineste conditiile tehnice,
conducatorul nu va pleca in cursa.
- sa posede pe tot parcursul transportului:
Permisul de conducere;
Certificatul de inmatriculare a autovehiculului;
Foaia de parcurs;
Dovada verificarii tehnice anuale

Transporturi, expeditii si asigurari internationale Folie 8


IV. Tarifele aplicabile in transportul rutier
international (1)
- se stabilesc prin negociere intre caraus/broker si expeditor.

- Criterii in negociere :

pretul si valabilitatea acestuia;


durata transportului;
conditia si modalitatea de plata;
aria de acoperire in destinatii/tari;
tipul autovehiculului;
bonitatea carausului/brokerului;
renumele acestuia

Transporturi, expeditii si asigurari internationale Folie 9


IV. Tarifele aplicabile in transportul rutier
international (2)
STRUCTURA COSTURILOR CARAUSILOR

1. Costul combustibililor
= pretul unitar al combustibilului x consumul normat
- consumul normat se determina in functie de:

Parcursul autovehiculelor in km echivalenti;


Consumul mediu de combustibil fara incarcatura in l/100lm;
Coeficient corectie pentru sarcina transportata;
Coeficient corectie pentru conditii climaterice nefav(polei, zapada);
Spor de consum pentru incarcari multiple

Transporturi, expeditii si asigurari internationale Folie 10


IV. Tarifele aplicabile in transportul rutier
international (3)

Folie 9

Transporturi, expeditii si asigurari internationale Folie 11


IV. Tarifele aplicabile in transportul rutier
international (4)
STRUCTURA COSTURILOR CARAUSILOR (2)

2. Costul lubrifiantilor
= pretul unitar al uleiului x consumul normat
- consumul normat se determina in functie de:

Parcursul autovehiculelor in km echivalenti;


Consumul specific de ulei in km echivalenti;
Numarul schimburilor de ulei scadente ;
Capacitatea baii de ulei;
Tipul uleiului

Transporturi, expeditii si asigurari internationale Folie 12


IV. Tarifele aplicabile in transportul rutier
international(5)
STRUCTURA COSTURILOR CARAUSILOR (2)

3. Cheltuieli materiale cu intretinerea = spalari, verificari tehnice

4. Costul anvelopelor = pretul anvelopelor raportat la km parcursi x nr.


anvelope

5. Cheltuieli cu amortizarea

6. Salariul conducatorului auto

7. Cota-parte a cheltuielilor intreprinderii/km parcursi intr-o luna

Transporturi, expeditii si asigurari internationale Folie 13


IV. Tarifele aplicabile in transportul rutier
international (6)
CONSIDERENTE DE CONSTRUCTIE TARIFARA

Autovehicul amenajat, cu temperatura dirijata;


Termen garantat de executie;
Marfa speciala;
Gradul de prelucrare a marfii;
Valoarea unitara a marfii;
Spatiul ocupat de o tona de marfa stivuita (marfa “usoara” sau “grea”);
Client permanent sau ocazional;
Existenta cursei in ambele sensuri( Bulgaria, Italia, Germania, Cehia )
Cererea si oferta de transport la momentul respectiv

Transporturi, expeditii si asigurari internationale Folie 14


III. Contractul de transportului rutier
international (1)
DEFINITIE
- contractul prin care un caraus/broker se angajeaza sa-i asigure expeditorului
transportul unei cantitati de marfa intre doua localitati din tari diferite, in
schimbul unui pret determinat sau determinabil si intr-un anumit termen.
CARAUS = transportatorul rutier
BROKER = casa de expeditie
EXPEDITOR = exportatorul

AVANTAJELE BROKERULUI
Experienta si relatiile in domeniul transportului rutier;
Contact permanent cu piata transporturilor;
Supravegheaza executarea contractului

Transporturi, expeditii si asigurari internationale Folie 15


III. Contractul de transportului rutier
international (2)
SCRISOARE DE TRASURA TIP CMR
- dovada existentei contractului rutier international.
- nr. egal de seturi cu cel al mijloacelor de transport;
- se intocmeste in set de 3 exemplare originale, semnate si stampilate
de expeditor si transportator:
Exemplarul 1 – ramane la expeditor la predarea marfii;
Exemplarul 2
- insoteste marfa la destinatar,
- este semnat si stampilat de destinatar- dovada a primirii marfii in
bune conditii,
- se remite apoi platitorului transportului;
Exemplar 3 – se retine de catre transportator

Transporturi, expeditii si asigurari internationale Folie 16


III. Contractul de transportului rutier
international (3)
SCRISOARE DE TRASURA TIP CMR
Campuri obligatorii:
Locul si data intocmirii;
Numele si adresa expeditorului;
Numele si adresa transportatorului;
Numele si adresa destinatarului;
Locul si data primirii marfii spre incarcare;
Locul prevazut pentru elibererarea marfii;
Denumirea generica a marfii si felul ambalajului;
Numarul coletelor, marcajelor speciale si numerele lor;
Greutatea bruta (si uneori volumul);
Instructiunile cu privire la vamuire;
Transport reglementat de CMR

Transporturi, expeditii si asigurari internationale Folie 17


III. Contractul de transportului rutier
international (4)
SCRISOARE DE TRASURA TIP CMR
Mentiuni facultative:

Interzicerea transbordarii;
Cheltuielile pe care transportatorul le ia asupra sa;
(conditia de livrare Incoterms 2010)
Instructiuni de asigurare a marfii;
Termenul de livrare agreat;
Lista documentelor remise transportatorului;
Rezervele transportatorului.

Transporturi, expeditii si asigurari internationale Folie 18


III. Contractul de transportului rutier
international (5)
SCRISOARE DE TRASURA TIP CMR
Obligatiile carausului:

Sa verifice exactitatea mentiunilor privitoare la numarul


coletele;
Sa verifice starea aparenta a marfii si a ambalajului ei;
Sa inmaneze destinatarului documentele anexate CMR;
Sa permita expeditorului sa-si exercite dreptul de
dispozitie, inainte de remiterea ex. 2 de CMR
destinatarului:
oprirea transportului;
schimbarea locului de destinatie;
eliberarea marfii unui alt destinatar.
Transporturi, expeditii si asigurari internationale Folie 19
III. Contractul de transportului rutier
international (6)

SCRISOARE DE TRASURA TIP CMR


Drepturile carausului:

Sa inscrie in CMR rezervele sale si


argumentarea lor;
Sa solicite verificarea greutatii brute si a
continutului coletelor;

Transporturi, expeditii si asigurari internationale Folie 20


III. Contractul de transportului rutier
international (6)
SCRISOARE DE TRASURA TIP CMR
Raspunderea carausului:
Pentru pierderea marfurilor
Daca marfa nu a fost predata in 30 zile de la termenul convenit
sau
In termen de 60 zile de la predarea marfii carausului
daune: 100% valoarea facturata a marfurilor;
Pentru deterioarea marfurilor => daunele constatate de catre o instituie
neutra(SGS) sau prin negociere;
Pentru intarziere in livrare la destinatie => daunele nu depasesc valoarea
tarifului de transport;
Pentru pierderea documentele => daune la concurenta valorii facturate a
marfurilor.

Transporturi, expeditii si asigurari internationale Folie 21


V. Reglementari in transportului rutier
international (1)
Conventia T.I.R. de la Geneva(1959)

Reglementeaza transportul international sub acoperirea carnetului TIR;


Romania a aderat in 1963;
De la 01.01.2007 nu se mai foloseste pentru transporturile spre si dinspre
Uniunea Europeana;
Avantajele circulatiei sub acoperirea carnetului TIR:

Eliminarea operatiunilor de deschidere in punctele vamale ale tarilor


de tranzit pentru controlul vamal;se verifica numai starea sigiliilor.
Scuteste carausii sa depuna garantii vamale proportionale ca marime
cu valoarea marfurilor transportate
Se intocmeste un singur carnet TIR, valabil pentru o singura calatorie,
pentru o singura tara de destinatie

Transporturi, expeditii si asigurari internationale Folie 22


V. Reglementari in transportului rutier
international (2)
Conventia C.M.R de la Geneva(1956)

Reglementeaza conditiile generale in care se incheie si se executa


contractul de transport rutier de marfuri, reprezentat de scrisoarea
de trasura tip CMR;
Romania a aderat in 1973;
Se aplica oricarui transport de marfuri cu autovehicule:
In cazul exitentei unui contract cu titlu oneros;
Locul de incarcare si cel de descarcare se afla in tari diferite;
Cel putin una din locatii este tara contractanta.

Transporturi, expeditii si asigurari internationale Folie 23


Va multumesc pentru atentia
acordata!

Transporturi, expeditii si asigurari internationale Folie 24