Sunteți pe pagina 1din 7

Marketing

STRATEGIA DE PIAŢĂ
SI MIXUL DE MARKETING
Politica de marketing → Strategiile de marketing →
Tacticile de marketing

Politica de marketing
Modul în care firma concepe dezvoltarea activităţilor sale, direcţiile de perspectivă şi
acţiunilor practice în concordanţă cu cerinţele pieţei

Strategia de marketing
Liniile definitorii ale atitudinii şi conduitei organizaţiei în vederea atingerii obiectivelor

Tactica de marketing
Modalitatea de punere în aplicare a strategiei de marketing
Strategia de piaţă

Strategia de marketing înseamnă:


 strategia de piaţă
 strategiile mixului de marketing

Formularea strategiei de piaţă depinde de:


 factorii endogeni (potenţialul firmei)
 factorii exogeni (particularităţile pieţei)
Strategia de marketing
 - defineşte atitudinea companiei faţă de mediu şi totodată comportamentul său
în raport cu componentele acestuia.
 - exprimă opţiunea companiei pentru o anumită cale de urmat, aleasă din mai
multe alternative posibile.
 - reprezintă un act decizional a cărui fundamentare presupune analiza factorilor
strategici: macro şi micromediul companiei, precum şi mediul intern şi
formularea alternativelor strategice, ca rezultantă a procesului.
 Succesul de durată în sectorul serviciilor necesită, în primul rând, o strategie
de bază, fundamentală, care să susţină resursele umane şi să transforme
potenţialul în performanţă.
 Strategia de bază reprezintă definirea obiectului de activitate al companiei şi se
schimbă destul de rar. Pentru susţinerea ei se impune conceperea unui
subsistem de strategii care transpun ideea de bază într-un serviciu sau un pachet
produs-serviciu care se oferă pe piaţă.
 Strategiile secundare se modifică ori de câte ori apar activităţi noi,
suplimentare, impuse de aplicarea cu succes a strategiei de bază
MIXUL DE MARKETING
 Reprezintă setul de instrumente de marketing pe

care le utilizează întreprinderea pentru a-şi


atinge obiectivele de marketing pe piaţa ţintă.
(Ph.Kotler)
Componentele mixului de marketing in servicii
sunt:

 Produsul
 Preţul
 Distribuţia (Plasarea)
 Promovarea
 Personalul