Sunteți pe pagina 1din 6

ADEVARAT/FALS

Exemplu:
Inflatia prin costuri nu implica neaparat cresterea preturilor.
Raspuns: fals

1. Problema fundamentala a tuturor economiilor o reprezinta raritatea resurselor.

2. Daca resursele ar fi nelimitate, costul de oportunitate ar fi egal cu zero.

3. Microeconomia reprezinta activitatea economica la nivelul economiei


nationale.

4. Banii indeplinesc functia de mijloc de schimb atunci cand marfurile se achita


in momentul livrarii lor.

5. Resursele economice sunt factori de productie.

6. Costul de oportunitate reprezinta costul unei alternative la care se renunta in


favoarea alteia.

7. Oferta de munca se exprima prin numarul locurilor de munca.

8. Existenta concurentei este motivul pentru care agentii economici cauta sa fie
cat mai eficienti si competitivi pe piata.

9. Piaţa financiară reprezintă mecanismul prin care activele financiare sunt


lansate şi tranzacţionate în circuitul economic.

10. Prin valută se înţelege moneda naţională a unei ţări utilizată ca instrument
de rezervă sau pentru plăţi şi plasamente internaţionale

11. Ciclurile economice reprezintă fluctuaţii în nivelul general al activităţii


economice pe cel puţin trei planuri: cel al producţiei, al gradului de ocupare a
forţei de muncă şi al preţurilor

12. Funcţionarea societăţii un este condiţionată de intervenţia statului în


mecanisul economic în anumite proporţii, în funcţie de o serie de factori
determinanţi.

13. Piaţa financiară reprezintă mecanismul prin care activele financiare sunt
lansate şi tranzacţionate în circuitul economic
14. Economia mixtă reprezintă acel mod de organizare a economiei în cadrul
căruia alocarea resurselor limitate de care dispune societatea, dar şi distribuţia
veniturilor obţinute în timpul activităţii economice se face numai prin piaţă,
fără ca alte forţe, din interior sau din afara sistemului economic să intervină.

MULTIPLE CHOICE

Exemplu:
Dacă cererea creşte mai încet decât oferta, preţul de echilibru:
a ) c r e ş t e ;
b) scade;
c)nu se modifică;
d) creşte dacă scade costul mediu;
e) scade numai dacă scade costul mediu.

1. In functie de caracterul tridimensional al fiintei umane, nevoile pot fi


clasificate:
a. nevoi primare, sociale, secundare
c. nevoi fiziologice, sociale, secundare

b. nevoi fiziologice, sociale, rationale


d. nevoi primare, sociale, complexe

2. Curba care ilustreaza problema raritatii resurselor si reflecta


combinarile a doua bunuri care pot fi produse cu un volum dat de resurse
poarta denumirea de:
a. curba productiei;
c. curba posibilitatilor de productie;
b. curba costului de productie;
d. curba venitului.

3. Economia politica este o stiinta economica:


a. fundamentala;
c. functionala;
b. de ramura;
d. de granita.

4. Capitalul - factor de productie se refera la:


a. creditele contractate la banci;
c. investitiile unei firme;
b. bunuri destinate producerii altor bunuri sau servicii;
d. bunuri economice destinate tranzactiilor pe piata.
5. Conditia esentiala ca nevoia de munca sa fie considerata cerere de munca
este :
a. plata prin salariu;
c. existenta concurentei;
b. aparitia de noi intreprinderi;
d. existenta ofertei de munca.

6. Ce tip de piata se caracterizeaza prin atomicitatea cererii si ofertei, prin


lipsa de omogenitate a produselor si posibilitatea unei satisfaceri bune a
cererii:
a. piata cu concurenta monopolistic
c. oligopson
b. oligopol
d. monopol
7. In situatia monopsonului:
a. functioneaza atomicitatea cererii;
c exista un singur cumparator
b. exista un singur producator;
d preturile sunt stabilite de catre stat

8. Existenta tensiunii nevoi-resurse il determina pe individ:


a. sa faca risipa pentru ca oricum resursele sunt insuficiente;
c. sa consume doar bunuri pe care le ofera natura;
b. sa renunte la a mai consuma bunuri pentru producerea carora se folosesc
resurse rare
si sa se orienteze catre bunuri care se obtin cu resurse abundente;
d. sa aleaga in conditiile constrangerilor existente.

9. Carui tip de piata ii este caracteristica vanzarea de produce diferentiate


de catre un numar mare de producatori:
a. pietei cu concurenta imperfecta in general;
c pietei cu concurenta monopolistica
b. pietei cu concurenta neloiala;
d oligopolului

10. O activitate economica eficienta inseamna:


a. a satisface nevoi mai multe cu resurse mai ieftine
c. a satisface nevoi mai multe cu aceleasi resurse sau cu resurse mai putine
b. a satisface nevoile cu resursele pe care societatea le produce
d. a spori permanent cantitatea resurselor atrase si utilizate

11. Şomajul este:


a. un fenomen întâlnit numai în ţările cu populaţie numeroasă;
b. rar întâlnit în economia modernă;
c. determinat de calamităţi naturale;
d. o stare normală pentru orice economie;
e. stare negativă a economiei.

12. Care din următoarele funcţii nu sunt caracteristice Băncii Centrale:

1.emisiunea de bani scripturali;


2.emisiunea de bani în numerar;
3.supravegherea băncilor comerciale;
4.creditor principal al băncilor comerciale;
5. creditor principal al populaţiei.

13. Costul de oportunitate reprezintă:


a)costul contabil;
b) costul informării în vederea încheierii unui contract;
c) cea mai bună variantă de alocare a resurselor sacrificată în favoarea
variantei alese;
d) un concept similar ratei marginale de substituţie;
e) un concept sinonim cu frontiera posibilităţilor de producţie.

14. Manifestarea concurenţei în condiţiile economiei de piaţă este posibilă


atunci când:
a)nu există libertatea de acţiune a agenţilor economici;
b) preţurile se formează liber;
c)economia este centralizată;
d)autonomia agenţilor economici este îngrădită;
e ) p r e ţ ur i l e s u n t f i x a t e d e s t a t .

15. Una din afirmaţiile de mai jos este corectă:


a)salariul este plată pentru risc;
b)salariul este venit pentru angajator;
c)salariul nu este componentă a costului;
d)salariul este preţul pe piaţa muncii;
e)salariul reprezintă bani economisiţi.

16. Venitul obţinut de agentul economic care îşi investeşte capitalul în


acţiuni se numeşte:
a)profit;
b)dobândă;
c)dividend;
d)rentă;
e)salariu.

COMPLETION

Exemplu:
Totalitatea fluxurilor economice reale si monetare formeaza ________
economic.
Raspuns: circuitul

1. Nevoile umane reprezinta ________ materiale si spirituale, de bunuri si


servicii, de mediu ecologic
etc, ale vietii si activitatii oamenilor.

2. Nevoile oamenilor constientizate, devenite mobiluri ale acestora, reprezinta


____________economice.

3. Totalitatea elementelor care pot fi utilizate pentru producerea de bunuri


materiale si servicii
destinate satisfacerii nevoilor reprezinta ____________ economice.

4. Activitatea economica este o componenta fundamentala a actiunii umane, in


cadrul careia, prin alocarea si folosirea resurselor economice, au loc procese de
productie, circulatie, distributie si _________ de bunuri materiale si servicii, in
vederea satisfacerii trebuintelor.

5. Componenta esentiala a activitatii economice o reprezinta ________.


ANS:

6. __________________ reprezinta activitatea economica la nivelul


intreprinderii.
ANS:

7. __________________ reprezinta activitatea economica la nivelul economiei


nationale.
ANS:

8. Salariul este un venit pentru angajat si un cost pentru _________.


9. Piata de tip ___________ este piata caracterizata prin existenta unui singur
cumparator si a numerosi vanzatori.

10. Cererea se afla in raport ________ proportional fata de pret.

11. Oferta reprezinta cantitatea de bunuri si servicii destinata vanzarii, pe


_______, la un moment dat.

12. Echilibrul pietei reflecta situatia in care cantitatile oferite si cele cerute sunt
______, la pretul
pietei.

13. Economia de piata se caracterizeaza prin mai multe trasaturi printre care si
_________ care este regulatorul principal.

14. Piata exprima relatiile economice dintre oameni, dintre agentii economici,
ce se desfasoara intr-un anumit spatiu, in cadrul carora se confrunta cererea cu
oferta de marfuri, se formeaza ________, au loc negocieri si acte de vanzare -
cumparare, in conditii de concurenta.