Sunteți pe pagina 1din 1

Ministerul Educaţiei Naționale

Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare


Examenul de bacalaureat naţional 2017
Proba D

28
Evaluarea competenţelor digitale
Varianta 3
Toate filierele, profilurile şi specializările/calificările

A
OV
33

AI
Toate subiectele sunt obligatorii.

CR
Punctajul maxim cumulat pentru fişele A şi B este de 100 de puncte. Nu se acordă puncte
din oficiu.

TI
• Timpul de lucru efectiv este de 90 de minute: 15 minute pentru fișa A şi 75 de minute

S
ZE
pentru fișa B.

BU
Fişierele pe care le veţi prelucra sunt furnizate în directorul examen, aflat pe Desktop. Ele

-
vor fi salvate după fiecare prelucrare, în directorul indicat.

II
AT
FIŞA A
FR
Accesul la reţeaua Internet este permis pentru rezolvarea cerinţelor din această secţiune.
AL
lj
ON

SUBIECTUL I (10 puncte)


TI
NA

1. Căutați pe web informaţiile de mai jos despre calea ferată.


UL

a. Scrieți pe foaia de examen secolul din care datează calea cu făgașe de lemn, considerată
Do
GI

un strămoș al căii ferate și salvați în directorul (folder) examen, ca pagină web, numai
LE

HTML (HTML only), cu numele implicit, pagina web de pe care ați preluat această
CO

informație. (5p)
b. Copiați în fișierul comp_n un paragraf despre trenul de linie îngustă, numit mocăniță, o

28
imagine cu un astfel de tren, precum și adresele paginilor web de pe care ați copiat fiecare
dintre elementele de conținut precizate. 33 (5p)

A
OV
AI
CR
I
ST
ZE
BU
-
II
AT
FR
lj
AL

e
ON

ct
TI

ie
ub
NA

_s
Do
UL

D
a_
GI

ob
LE

Pr
CO

Proba de evaluare a competenţelor digitale Varianta 3


Toate filierele, profilurile şi specializările/calificările FIŞA A
1