Sunteți pe pagina 1din 6

PROIECT DE LECŢIE (la alegere, sem II)

DSCOALA: Colegiul Econimic


OBIECT:Biologie
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Diversitatea lumii vii
TEMA LECŢIEI: Virusurile
TIPUL LECŢIEI:Lecţie mixtă
COMPETENŢE SPECIFICE:
1.1 Culegerea de date din surse variate de informare/ documentare în scopul
asimilării de cunoştinţe despre organizarea virusurilor
1.2 Clasificarea virusurilor dupa tipul acidului nucleic prezent
2.1. Utilizarea investigaţiei pentru evidenţierea structurii virusurilor
2.2 . Prelucrarea rezultatelor obţinute din investigaţii şi formularea concluziilor
3.1. Reprezentarea structurii virusurilor pe baza modelelor
3.2 Elaborarea şi aplicarea unor algoritmi de identificare şi de rezolvare de
probleme
4.1 Utilizarea corectă a terminologiei specifice biologiei în diferite situaţii de
comunicare
4.2 Prezentarea informaţiilor folosind diverse metode de comunicare
5.1. Aplicarea în viaţa cotidiană a cunoştinţelor referitoare la structurile şi organismele
cu potenţial patogen precum

COMPETENŢE DERIVATE:
Elevii trebuie:
- să identifice diferite tipuri de virusuri
- să enumere formele de existenta ale virusurilor
- să reprezinte prin desen structura unui virus matur
- să realizeze o clasificare a virusurilor dupa materialul genetic prezent
- să cunoască cel puţin doua tipuri de viroze la plante, animale, om
- să manifeste interes pentru studiul disciplinelor biologice
- să exerseze abilităti de comunicare si cooperare
RESURSE:
- procedurale: explicaţia, conversaţia, problematizarea, observaţia, demonstraţia
- materiale: tabla, creta, manual, fise de activitate, retroproiector, CD, calculator
- forma de organizare: activitate frontală
BIBLIOGRAFIE:
o Mohan GH., Corneanu G., Ardelean A., Manual de biologie pentru clasa a IX a,
Editura Corint, Bucureşti 2008
o Hutanu Elena, manual de biologie pentru clasa a IX a, Editura Didactica si
Pedagogica, Bucureşti, 2008
o Diana S. Antal, Ionut F. Palici, Teste de biologie pentru facultatea de admitere la
farmacie 2010, U.M.F.T.
o Surse internet

Desfăşurarea lecţiei
Evenimentele lecţiei Activitatea profesorului Activitatea elevilor
Organizarea colectivului - Notează absenţii - Elevul de serviciu prezintă
de elevi absenţii.
- Solicită pregătirea celor - Pregătesc caietul de
necesare lecţiei biologie, manualul, creioanele
colorate.
Verificarea cunoştinţelor Adresează elevilor întrebări de Răspund la întrebările
din lecţia anterioară tipul: adresate de profesor:
- Categoriile sistematice în
- Care sunt categoriile sistematice care sunt încadrate grupele
în care sunt încadrate grupele de de organisme sunt: specia,
organisme? genul, familia, ordinul, clasa,
încrengătura, regnul.

- Ordinul reuneşte mai multe


- Ce reprezintă ordinul? familii înrudite.

- Fiecare organism prezintă


- Ce se înţelege prin pe lângă denumirea populară
„nomenclatură binară”? şi o denumire ştiinţifică.

- Denumirea ştiinţifică este


- Din câte cuvinte este alcătuită alcătuită din două cuvinte în
denumirea ştiinţifică? limba latină: primul
reprezintă numele genului,
iar al doilea reprezintă
numele speciei.

- Cine a introdus noţiunea de - Noţiunea de nomenclatură


„nomenclatură binară”? binară a fost introdusă de
Carl Linné.

- Definiţi noţiunile de „procariot” - Procariotele sunt


şi „eucariot” ? organisme care nu prezintă
nucleu bine organizat şi
organite cu membrană. Sunt
reprezentate de bacterii şi
cianobacterii (alge albastre -
verzi)

- Eucariotele sunt organisme


care prezintă nucleu bine
organizat şi organite cu
membrană.
- Care sunt cele cinci regnuri
stabilite prin sistemul actual de - Sistemul actual de
clasificare al lui Robert clasificare al lui Robert
Whittaker? Whittaker grupează
organismele în cinci regnuri:
Regnul Monera, Protista,
Fungi, Plante, Animal

Captarea atenţiei Solicită elevilor să prezinte carePrezintă tipurile de acizi


sunt tipurile de acizi nucleici şinucleici: ADN şi ARN, cu
care este diferenţa dintre ele, şi să
specificarea diferenţelor
observe diferite tipuri de virusuri
dintre ele. Observă în
în prezentarea ppt. prezentarea ppt. diferite tipuri
de virusuri.
Anunţarea temei şi a Anunţă elevii că vor studia un tip Notează titlul lecţiei în caiete
competenţelor de organisme acelulare, parazite - şi urmăresc competenţele.
virusurile.
Scrie tema lecţiei pe tablă şi le
face cunoscute competenţele
urmărite prin desfăşurarea acestei
ore.
Dirijarea învăţării - Caracterizează virusurile. - Sunt atenţi.

- Prezintă structura unui virus.


- Notează în caiete
- Precizează formele de informaţiile furnizate de
existenţă a virusurilor. profesor.

- Evidenţiază deosebirile dintre


diferitele tipuri de virusuri. - Sunt antrenaţi în discuţie

- Solicită elevilor să reprezinte - Observă diferitele tipuri de


prin desen structura unui virus virusuri în prezentarea ppt.
matur si sa observe imaginile
din prezentarea ppt referitoare la - Reprezintă prin desen
virusuri. alcătuirea unui virus
matur.
- Enumeră câteva tipuri de
viroze la plante, animale, om
Feed-backul Prin chestionare scrisă pe baza Răspund la întrebările
fişei de activitate . adresate de către profesor în
fişa de activitate.
Evaluarea Notează în catalog elevii activi la
oră
SCHEMA TABLEI

Virusurile

- virusurile sunt structuri acelulare, submicroscopice, care au proprietatea de a patrunde


in celulele vii ale organismelor gazda (paraziti intracelulari) si de a se reproduce
(multiplica) in interiorul acestor celule
- structura virusurilor:
● capsida virala → invelis proteic format din subunitati numite capsomere

● genom viral → ADN sau ARN

capsida virala

genom viral
capsomere

peplos

Virus matur (virion)

- forme de existenta a virusurilor:


● virus matur (virion)
● virus vegetativ (acidul nucleic se gaseste liber in citoplasma celulei
gazda)
● provirus (acidul nucleic este integrat in cromozomul celulei gazda)

- clasificarea virusurilor dupa materialul genetic prezent:


- adenovirusuri (materialul genetic este reprezentat de ADN)
Ex. - virusul herpetic
- fagul M 13 (bacteriofagii infecteaza bacterii)
- virusul simian
- ribovirusuri (materialul genetic este reprezentat de ARN)
Ex. - virusul gripal
- HIV
- VMT
- virusul turbarii

- bolile provocate de virusuri se numesc viroze. Patogenitatea virusurilor a fost studiata


de Victor Babes
- exemple de viroze la - plante → mozaicul tutunului, mozaicul porumbului, etc
- animale → turbarea, pesta porcina, pesta ovina, etc
- om → gripa, herpes, varicela, oreion, SIDA, etc
FISA DE ACTIVITATE

1.Bacteriofagul:
a) este o bacterie
b) infecteaza bacterii
c) este un virus
d) infecteaza virusuri

2.Urmatoarele boli sunt produse de virusuri:


a) gripa
b) oreionul
c) tuberculoza
d) SIDA

3. Patogenitatea virusurilor a fost studiata de:


a) Gregor Mendel
b) Victor Babes
c) Carl Linee
d) Thomas Morgan

4. Capsida virusurilor este formata din:


a) glucide
b) proteine
c) lipide
d) acizi nucleici

5. La plante, virusurile produc urmatoarele viroze:


a) mozaicul tutunului
b) turbarea
c) febra aftoasa
d) mozaicul porumbului

6. Recunoasteti pe desen structura unui virus matur (componentele numerotate de la 1 la 4).

3 2