Sunteți pe pagina 1din 10

INGINERIE ELECTRONICĂ

ŞI SISTEME INTELIGENTE
Master universitar în domeniul
Electronică şi Telecomunicaţii

DISCIPLINA:
ROBOŢI INTELIGENŢI

Master IESI, Prof. S.Ionita, 1


Intelligent Robotics
Prezentarea cursului
Obiectivele disciplinei: Cursul prezintă concepte avansate din domeniul roboticii din perspectiva IA cu referire la vehiculele
autonome.
Competenţe formate: modelarea şi programarea de roboţi autonomi cu comportament inteligent (folosind medii simulative şi kit-uri
didactice).
•Robotul ca obiect al controlului inteligent. Controlul robust în condiţii de incertitudine. Sisteme cu învăţare.
(2 ore)
•Conceptul de autonomie funcţională. (2 ore)
•Modelarea comportamentului inteligent la roboţii mobili (vehicule autonome). (2 ore)
•Comportament autonom în medii complexe. Planificarea mişcărilor. Alegerea optimă a traiectoriei de
deplasare. (2ore)
•Sisteme inteligente de percepţie pentru roboţi. Perceptia vizuala si audio. (2 ore)
•Recunoaşterea formelor. (2 ore)
•Comunicţia şi limbaje de comunicare a roboţilor. Comunicarea cu robotii in limbaj natural/comanda
vocala. (2ore)
•Cooperarea şi coordonarea în grupuri de roboţi. Comportament compliant, cooperativ. Roboti asistivi.
(2ore)
•Sisteme de roboţi si roboti inteligenţi. Aplicatii industriale, medicale si spatiale. (2 ore)
•Roboţi humanoizi (2 ore)
•Pardigme avansate in robotica: Roboţi autoconfigurabili (self-made), reconfigurabili şi evolutivi (2 ore)
•Roboţi fractali (2 ore)
•Micro- si nano-robotica (2 ore)
•Elemente de etica cu privire la inteligenta masinilor (2 ore)

Master IESI, Prof. S.Ionita, 2


Intelligent Robotics
Bibliografie recomandată
– Ferre, M.; Buss, M.; Aracil, R.; Melchiorri, C.; Balaguer,
C. (Eds.) Advances in Telerobotics, Vol. 31, 2007.
– C. Buiu (Coord.), Roboţi cognitivi. Concepte.
Arhitecturi. Aplicaţii, Editura Universitară, Bucureşti,
2008.
– D. Kortenkamp, R.P. Bonasso and R.Murphy (Eds.), AI
and Mobile Robots, MIT Press, 1998.

Master IESI, Prof. S.Ionita, 3


Intelligent Robotics
NAO

Recent topic
Programming "Human-Robot interaction development" :
Algorithm bases applied to humanoid robotics • Get NAO moving using Object-oriented
Programming • Real time in data processing • Develop a C++ module for image processing
with NAO • Drive a humanoid robot with a 3D Camera (Kinect)

Master IESI, Prof. S.Ionita, 4


Intelligent Robotics
http://www.youtube.com/user/aldebaranrobotics

Master IESI, Prof. S.Ionita, 5


Intelligent Robotics
Current advances

https://www.youtube.com/watch?v=joQ6ox-ovuI

https://www.youtube.com/watch?v=IhQr3Uj9r_M
https://www.youtube.com/watch?v=eDWmpBGa4BI

https://www.youtube.com/watch?v=rXVoRyIGGhU

Robot Becomes Self-Aware:


https://www.youtube.com/watch?v=jx6kg0ZfhAI

Nao gets a gigantic brain boost from IBM Watson and Amazon Alexa:
https://www.youtube.com/watch?v=12sn41c4vNE

Master IESI, Prof. S.Ionita, 6


Intelligent Robotics
Sisteme senzoriale şi comportament reflex
• Teoria sistemelor si control automat
• Principiul de bază: controlul după eroare
• Paradigma sistemelor liniare

Semnal de excitaţie stimul


Sistem
senzorial
MEDIU
senzaţie
comandă
Prag de
sensibilitate Sistem de Sistem de acţiune
comandă execuţie

Master IESI, Prof. S.Ionita, 7


Intelligent Robotics
Sisteme perceptuale
• Percepţia este o formă/etapă superioară a cunoaşterii
senzoriale – necesită modele avansate (IA)

Semnal de excitaţie Sistem stimul


senzorial

senzaţie Percepţie MEDIU


(Imagine primară)
comandă
Prag de
sensibilitate Sistem Sistem Sistem acţiune
perceptual de de
comandă execuţie
Cunoştinţe
Set de structuri,
anterioare/
funcţii şi operaţii
suplimentare prin care se
cunoaşte
mediul

Master IESI, Prof. S.Ionita, 8


Intelligent Robotics
Platforma LEGO Mindstorms

Master IESI, Prof. S.Ionita, 9


Intelligent Robotics
Structura LegoMindstorms NXT

http://mindstorms.lego.com/en-us/support/files/default.aspx
Master IESI, Prof. S.Ionita, 10
Intelligent Robotics