Sunteți pe pagina 1din 5

Proiect didactic

Grupa: Mică

Domeniul de activitate : Estetic Creativ

Categoria activităţii: Activitate practică

Mijloc de realizare: Colorare în contur ;

Tema activităţii: „Mărul şi anotimpurile”

Tipul de activitate: Dobândire de noi cunoştinţe , consolidarea de priceperi şi


deprinderi;

Scopul:

 Consolidarea deprinderilor tehnice;


 Dezvoltarea simţului estetic şi a imaginaţiei creatoare.
Obiective operaţionale:

a) cognitive:

 Să recunoască materialele de lucru, denumindu-le pe fiecare în parte;


 Să exemplifice schimbările care au loc în anotimpul toamna , pe baza
propriei experienţe de cunoaştere ;

 Să recunoască fructele specifice anotimpului toamna;

b) motrice:

 Să abordeze o poziţie corectă pe scăunele,

 Să mânuiască materialul distribuit;

 Să folosească corect creioanele colorate pe suprafaţa dată, respectând indicaţiile


primite;

c) afective:

 Să se dezvolte gustul estetic şi creativ al copiilor;

 Să manifeste interes faţă de tema propusă;

 Să-şi exprime opinia faţă de lucrarea proprie și/sau faţă de lucrarea celorlalţi,
motivându-şi părerea;
Metode şi procedee:
- conversaţia;

- explicaţia;

-demonstraţia;

- exerciţiul;

- munca individuala;

-observaţia;

Material didactic:imagini semnificative, planşă model, fişe A4,creioane colorate;

Material bibliografic:Programa activităţilor instructiv-educative în grădiniţa de copii


Editura DIANA ;

Durata: 20`;

Locul desfăşurării:Sala de grupă;


Desfăşurarea activităţii

Evaluare,

Nr. Evenimente Conţinutul ştiinţific Strategii Instrumente


didactice
crt. didactice ,Indicatori

Moment Se creează condiţiile unei bune Anunţarea Observarea


organizatoric desfăşurări a activităţii(ordine la copiilor în comporta-
1 locul jucăriilor, masuţe şi scaunele vederea mentului
libere ); încheierii copiilor;
activităţilor
libere alese;

Captarea Pentru a-i introduce pe copii în


atenţiei noua lecţie le adresez câteva
2 întrebãri: Conversaţia ; Evaluare
-Unde cresc merele? orală;
-Ce se află în mijlocul miezului
lor?
-De ce îţi plac merele?
-Cum trebuie să mâncăm mere?
-Ce putem face cu merele?
-De ce este bine să consumăm
câte un măr în fiecare zi?
-Ce culori au merele?

Astǎzi, pentru cǎ tot am vorbit


despre fructele specifice
anotimpului toamna vom realiza, Conversaţia; Observarea
o planşă ce conţine o imagine cu comporta-
Anunţarea Explicaţia; mentului
temei un măr dar şi cu evouluţia mărului
3 de la floare la fruct. Colorarea în copiilor;
contur se va realiza cu ajutorul
creioanelor colorate,iar voi va
trebui sã lucraţi îngrijit, sã mânuiţi
corect materialele.Se anunță
subiectul activităţii –„Mărul şi
anotimpurile” (coloarare) şi
obiectivele învăţării, solicitându-
le copiilor mobilizarea pentru
realizarea acestora. Li se prezintă
planşa- model.

Pe baza imaginii o sǎ le ofer


informaţii noi dar, am sǎ le pun şi
întrebǎri cum ar fi: Ce observaţi în Observatia;
imagine?
Conversatia;
Care sunt culorile predominante? Planşă model;

Dupǎ ce s-a prezentat modelul şi Creioane


s-au explicat paşii necesari colorate;
realizǎrii lucrǎrii, expun modelul Explicaţia;
Demonstraţia;
la panou şi le urez copiilor « Spor Conversaţia;
4 Dirijarea la lucru ! » Evaluare
învăţării orală;
Ỉn timp ce copii lucreazǎ am grijǎ
ca etapele sǎ fie respectate. Acolo
unde copii întâmpinǎ dificultǎţi
dau explicaţiile necesare şi ofer
ajutor.

Se va repeta procedura de
realizare a tehnici de colorare .Se
vor repeta culorile folosite pentru Explicaţia;
realizarea activitătii. Conversaţia;

Asigurarea Demonstraţia; Stimulare


verbala;
retenţiei şi a Exerciţiul;
transferului de Analiza
Munca lucrarilor;
cunoştinţe individuală;
5