Sunteți pe pagina 1din 4

Intrebari geniu rural

1. Care dintre urmatoarele lucrari sunt componente ale amenajarilor de imbunatatiri


funciare:

a. lucrarile de prevenire si de combatere a eroziunii solului;

b. lucrarile de irigatii;

c. lucrarile de alimentari cu apa;

d. lucrarile de drenaj

2. Planurile de detaliu pentru obiectivele existente constau din:

a. baza geodezica cu puncte de triangulatie, reperi de nivelment si puncte bornate;

b. relevee – schita si fotografii;

c. puncte de nivelment cu cote si curbe de nivel

3. Planul de situatie al amenajarii de irigatii se ridica la scara:

a. 1: 5000

b. 1: 2000

c. 1: 500

4. Planul de detaliu pentru statii de pompare, constructii hidrotehnice, prize de apa se


ridica la scara:

a. 1: 5000

b. 1: 2000

c. 1: 500

5. Studiile topografice sunt insotite de:

a. inventarul de coordonate pentru punctele de triangulatie;

b. reperii de nivelment;
c. schitele de descrierea topografica.

6. Hartile hidrogeologice cuprind:

a. planul cu izofreate;

b. planul cu reteaua hidrografica;

c. planul cu raionarea debitelor.

7. Reteaua de aductiune si distributie de ordin superior are rolul:

a. de a prelua apa de la priza sistemului si de a o conduce pana la terenul amenajat pentru


irigatii;

b. de a prelua apa din reteaua de distributie si de a o conduce pe suprafata amenajata pentru


irigatii;

c. de transforma apa transportata in stare de umiditate a solului, la nivelul plantei.

8. Lucrarile de amenajare interioara a terenului au rolul:

a. de a prelua apa de la priza sistemului si de a o conduce pana la terenul amenajat pentru


irigatii;

b. de a prelua apa din reteaua de distributie si de a o conduce pe suprafata amenajata pentru


irigatii;

c. de transforma apa transportata in stare de umiditate a solului, la nivelul plantei.

9. Canalele de irigatii sunt biefate prin intermediul urmatoarelor constructii hidrotehnice:

a. stavilelor;

b. podetelor-stavilar;

c. subtraversarilor;

10. Constructiile hidrotehnice care asigura buna functionare a canalelor de irigatii sunt:

a. stavilele;

b. podurile;

c. subtraversarile.

11. Profilul transversal al canalelor deschise din amenajarile de irigatii este de forma:
a. trapezoidala;

b. dreptunghiulara;

c. dublu trapezoidala.

12. Profilul transversal al canalelor deschise din amenajarile de irigatii poate fi executat:

a. in debleu;

b. in rambleu;

c. in semidebleu sau semirambleu.

13. Relieful favorizeaza aparitia exccsului de umiditate in soluri prin:

a. pantele reduse ale terenului (sub 1÷2%);

b. pantele accidentate ale terenului (peste 3%);

c. forme depresionare inchise (crovuri, padine, funduri ale fostelor lacuri din luncile indiguite)

d. microdepresiunile locale.

14. Un sistem de desecare (drenaj de suprafata) are in componeneta sa urmatoarele grupe


de lucrari de tip stabil:

a. retea de regularizare a regimului de apa in sol (rigole, canale tertiare si canale secundare);

b. retea de conducte subterane sub presiune;

c. retea de canale colectoare si principale.

15. Un sistem de drenaj subteran are in componeneta sa urmatoarele grupe de lucrari de


tip stabil:

a. retea de drenuri absorbante orizontale (din ceramica sau materiale plastice);

b. retea de drenuri colectoare;

c. retea de canale colectoare si principale;

d. retea de puturi absorbante sau cu pompare.

16. Constructiile hidrotehnice cu rol de asigurare a regimului normal de exploatare din


punct de vedere hidraulic a canalelor sunt:
a. stavilare regulatoare de debit (automatizate si neautomatizate)

b. caderile;

c. podurile;

d. subtraversarile.

17. Constructiile hidrotehnice de la intersectia canalelor cu cai de circulatie sau fire de


vale sunt:

a. stavilare regulatoare de debit (automatizate si neautomatizate)

b. caderile;

c. podurile;

d. subtraversarile.

18. In orice varianta de realizare, ansamblul de lucrari aferente unei statii de pompare are
urmatoarele parti componente:

a. bazinul de aspiratie, racordat la sursa de apa;

b. conductele de aspiratie, prin care apa este preluata din sursa;

c. statia propriu-zisa (infrastructura si suprastructura), cu echipamentul hidromecanic adecvat


rolului indeplinit de statie;

d. conductele de refulare prin care apa este ridicata in bazinul de refulare (sau in emisar);

e. bazinul de refulare.