Sunteți pe pagina 1din 3

Co – concedii de odihnă I – învoiri şi concedii fără salariu

Unitatea SC DUO PIT CONSTRUCT SRL-D


Foaie colectivă de prezenţă Bo – boală obişnuită O – obligaţii cetăţeneşti
pe luna ....................... 2018 Bp – boală profesională N – absenţe nemotivate
Am – accidente de muncă Prm – program redus maternitate
CUI 35820020 M – maternitate Prb – program redus boală

ORE ZILNIC
Numele
Nr. crt.

şi prenumele
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Ora inceput-sfarsit I-S I-S I-S I-S S I-S I-S I-S I-S I-S I-S S I-S I-S I-S I-S I-S I-S S I-S
program de lucru

BOLDIJAR
1 ALIN

LACATUS
2
LUCIAN-
COSMIN

SUCIU
3 VLADIMIR-
CIPRIAN

7
Unitatea SC DUO PIT CONSTRUCT SRL-D Co – concedii de odihnă I – învoiri şi concedii fără salariu
Foaie colectivă de prezenţă Bo – boală obişnuită O – obligaţii cetăţeneşti
pe luna ........................ 2018 Bp – boală profesională N – absenţe nemotivate
CUI 35820020 Am – accidente de muncă Prm – program redus maternitate
M – maternitate Prb – program redus boală

întrerupereOre de
nelucrateTotal ore
lucrateTotal ore
ORE ZILNIC din care din care
Numele

50%Ore supl.

noapteOre de
100%Ore supl.
Nr. crt.

şi prenumele
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Prm
Am

Prb
Co
Bo
Bp

O
N
I
Ora inceput-sfarsit I-S I-S I-S I-S I-S I-S I-S I-S I-S I-S I-S
program de lucru

BOLDIJAR
1 ALIN

LACATUS
2
LUCIAN-
COSMIN

SUCIU
3 VLADIMIR-
CIPRIAN