Sunteți pe pagina 1din 13

UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA

FACULTATEA DE DREPT

Argumente PRO si CONTRA Eutanasiei

Lucru Individual

Conducător ştiinţific:
Donici Diana - magistru în drept, lector universitar

Autor:
Zelinschi Ilie, anul IV, grupa 402
INTRODUCERE

Înca din cele mai vechi timpuri cunoaștem că natura este perfecta și nu are nevoie de
schimbari,însa viața umană este făra de preț.În toate timpurile viata umană a prezentat o valoare
socială suprema raportată la nivel sacral,drept exemplu putem lua,citatul 1Domnul a dat,domnul
a luat,ceea ce ar presupune că nimeni din muritori nu are dreptu să hotărasca cine are de trăit si
cine trebuie sa moara.Din aceste considerente atît morale cît etice,si din punct de vedere
juridic,viața omului nu poate fi apreciata in dependeța de calitate,superioritatea acestei valori
sociale este incontestabil in vîrful lanțului de valori.
Astfel Eutanasia,ca fenomen reprezinta un catalizator între doua tabere,cele ce aproba aceasta
metoda de curmare a vieții dupa păreaea lor,și celor ce dezaproba aceasta metoda,atît din
considerente etice cît si morale.
Eutanasia este actul deliberat de a pune capat vieții unui pacient cu intenția de a curma
suferința
acestuia.Dupa parerea multor filosofi antici cit si medici, Oricare ar fi argumentele folosite
pentru eutanasie sau SAM, aceasta nu reprezintă altceva decat uciderea pacientului.
Întrebarea ce dă începutul legalizarii sau interziceri Eutanasie sau a SAM,rămîne de-a lungul
anilor una și aceeași 2“Poate oare fi bine de a ucide,chiar daca intenția urmează scopul de a
elibera de suferință persoana?”
Hippocrate părintele medicinii,în jurămîntul său clar expune supremația vieții.
3
“Nu voi prescrie niciodată o substanță cu efecte mortale, chiar dacă mi se cere, și nici nu voi da
vreun sfat în această privință. Tot așa nu voi da unei femei un remediu abortive.cunoscînd ca
Hippocrate a trăit în sec.V î.H.,putem ferm declara că sfințenia si supremația vieții dateaza
înainte de învațaturile creștine.
În societatea dezvoltata,Viața omului este un principiu fundamental, protejat de lege și consacrat
în Constituțiile a majoritatea statelor.Constituția avînd rolul de garantare a principiilor,garant al
stabilitații si pilon al democrației,în perioada cînd viața fiecarui om este protejata de legea
penala.Faptul ca eutanasia în majoritatea statelor este interzisa,si privita din punct de vedere

1 Cartea lui Iov,Capitolul 1.alin 21.


2 Eutanasia si sinuciderea asistata. Raport comun al
Medicilor.Octombrie 2005
3 Jurămîntul lui Hippocrate.
penal ca o infracțiune.Chiar dacă prin eutanasie presupunem lipsirea de viață la dorința
persoanei,aceasta întruneste toate elementele infratiunei,si putem afirma că merge vorba de
simplu Omor,art 145 CP RM.
Dupa cum cunoaștem în știinta dreptului penal,infractiunile contra vieții persoanei li se acorda o
atenție deosebita.datorita obiectului asupra caruia atenteaza,viața persoanei,și gradul
prejudiciabil care îl reprezinta.Astfel,protecția vieții umane constituie,unul dintre scopurile
fundamentale ale legii penale.
Din anul 2002 cu adoptarea CP,pentru prima dată în RM eutanasia a fost recunoscută ca
infracțiune,art 148 CP RM,din acest moment,au aparut discuții în scopul legalizarii eutanasie.
1.Considerații generale privind Eutanasia.

1.1 Definiții și clasificarea Eutanasiei.

Cuvântul eutanasie provine din limba greaca-euthanasie,astfel eu-înseamna bun, thantos-


înseamna moarte:moarte bună.pe parcursul timpului progresînd de la,moarte buna,la lipsirea
de viața a unei persoane la dorința acesteia.
SAM-foarte aproape dupa caracter cu eutanasia însa nu trebuie de confundat aceste doua
metode, Sinuciderea asistata medical reprezinta moartea unui pacient ca urmare directa a
“ajutorului” dat de un medic.

Daca ar fi sa clasificam euthanasia,deosebim mai multe tipuri,in dependența de criteriu.

 Dupa modul și mijloacele de realizare.


1.Eutanasia Activă- terminarea intenționata a vieții unui pacient de către un
medic care crede că moartea este in beneficiul pacientului.(prin
administrarea unei substanțe letale).

2.Eutanasia Pasivă- terminarea vietii unui pacient prin omisiune, spre


exemplu prin retragerea tratamentului. Moartea „cauzată” prin renunţarea la
utilizarea mijloacelor extraordinare şi disproporţionate pentru a prelungi
artificial viaţa unui bolnav aflat într-un process ireversibil se numeşte
adistanasie şi este în opoziţie cu distanasia care este o procedură medicală
ce presupune adoptarea mijloacelor disproporţionate pentru menţinerea
funcţiilor vitale ale pacientului muribund, fiind respinsă de către
societate şi de către codurile deontologice medicale, considerată malpraxis p
entru că prelungeşte agonia pacientului fără a permite nici salvarea şi
nicialinarea durerilor acestuia.
 Dupa forma intenției eutanasia poate fi.
1.Directa- cauzează cu intenţie directă, fără durere, moartea persoanei în
cauză.
2 Indirectă- moartea este cauzată cu intenţie indirectă, ca şi efect secundar
indubitabil al unei acţiuni întreprinse pentru a îndepărta durerea.

 În funcție de consințamântul persoanei,eutanasia poate fi.


1.Voluntară- când, în deplinatatea facultăţilor mintale, pacientul ia hotărârea
să i se curme viaţa
2.Non-Voluntara- în cazul persoanelor incapabile să îşi exprime voinţa, o
altă persoană decide că viaţa pacientului nu mai merită trăită. Această
acţiune se realizează în lipsa oricărui semn că pacientul şi-ar dori acest lucru,
poate chiar împotriva voinţei sale, dar întotdeauna acţionând în conformitate
cu interesul pacientului. Eutanasia nonvoluntară este intâlnită :
a) în cazul în care, din cauza unui accident sau a unei boli, pacientul nu mai
poate lua vreo decizie;
b) în cazul neadministrării hranei sau a tratamentului unui nounăscut plurima
lformat
c) în cazul bolnavului aflat în comă profundă. (coma profundă nuse confundă
cu moartea cerebrală).
3.Involuntară-în cazul condamnaților la moarte.
1.2 Scurt Istoric.

În istorie deosebim ca pe parcursul îndelungat de dezvoltare de la popoarele


primitive,pîna la primele concetrații de oameni la care era prezenta rațiunea,au fost prezente
cazuri de eutanasie.scopurile urmate însa difereau de la societate la societate,Unele triburi
nomade lasa-u sa piara pe drum persoanele batrîne și rănite pentru a nu încurca celorlalti,alte
popoare,ofereau moartea persoanelor bătrîne și rănite în scopul oferiiri acestora o moarte
nobila.În timpul războaielor se practica uciderea reciproca,pentru a nu rămîne ostatici al
armatei învingătoare,
Cunoastem bine faptul din legende,că copii handicapați cu dereglari fizice,erau arunca-ți in
Sparta,de pe o stînca.aceasta actiune fiind aprobată de către 4Aristotel,arugmentîndu-și opinia
ca este o utilitate publica.
5
Platon extindea practica data la bătrînii grav bolnavi.
În Japonia,batrânii erau duși cu acordul lor pe Muntele Sfânt și erau lasa-ți acolo pentru
venirea morții.
La goți era prezenta “Stânca străbunilor”,de pe care se aruncau bătrânii și cei bolnavi grav.
Însa practica eutanasieri persoanele grav bolnave și batrâne a avut de confruntat cu
principiile creștine,si întinderea acestora asupra tuturor popoarele de pe continental Euro-
Asiatic.normele religioase,morale,nu permiteau lipsirea de viața a unei persoane,dat fiind
faptul ca viața a fost data de Dumnezeu,nu poate fi luată de un muritor.
În analiza istorica m-am confruntat cu faptul ca marii filosofi antici,considerau Eutanasia ca
curmarea vieții persoanei in scopul eliberarii acesteia de suferințe,deci ce avem acum și
intrebarea de fapt este,Poate oare eutanasia fi apreciata,ca moartea buna,sau moartea
nobila?.Și cine suntem noi sa hotarîm cum trebuie sa-și traiasca viața omul,cum ar trebui
apreciată,voința unei persoane de a muri,ca oprirea chinurile ce le suporta,ori ca un act de
lașitate.Și daca eutanasia este un act de binefacere,de orpire a chinurilor,de ce ar trebui sa fie
considerată infracțiune,si penalizată.
Pentru prima dată în istoria omenirii eutanasia a fost legiferată în anul 1906 în statul Ohio,
SUA.
Mai apoi, deosebim o legalizare a eutanasiei de catre,Adolf Hitler în anul 1939,apobînd o
lege prin care autoriza nimicirea nou-născutilor cu deformații si alte boli patologice,ca mai
pe urmă sa afecteze si persoanele bolnave mental,incapabil fizice,cît si a persoanele ce
aparțineau raselor inferioare dupa parerea lui(Evrei,Țigani,Homosexuali).

4
Politica VII.
5
Republica 460.
1.3Eutanasia si dreptul la viata. 6O viața fericita-o moarte demnă.

Cei care se opun eutanasiei considera ca argumentul suprem impotriva optiunii eutanasice este

faptul ca fiecare fiinta umana se bucura de imuabilul drept la viata. A atenta la acest drept,

indiferent de motivatia presupus empatica (cuparea suferintei), inseamna a avea o atitudine

lipsita total de etica.

Dreptul la viata este, fara indoiala, primul si cel mai natural drept al persoanei, premisa a

exercitarii celorlaltor drepturi fundamentale. De-a lungul istoriei pline de arbitrar si abuzuri a

umanitatii, lupta pentru afirmarea drepturilor si libertatilor fundamentale ale omului apare ca un

fir rosu calauzitor. Afirmarea recenta a drepturilor omului s-a facut prin intermediul unor

documente recunoscute pe plan international (Declaratia Universala a Drepturilor Omului, Pactul

International cu privire la Drepturile Civile si Politice) si pe plan regional (Conventia Europeana

a Drepturilor Omului, Conventia Americana a Drepturilor Omului, Carta Africana a Drepturilor

Omului si Popoarelor etc.) (Scripcaru et al, 1998; Jugastru, 2002; Trif, Astarastoae, Cocora,

2004). Normele interne consacră in egală măsura dreptul la viață si necesitatea respectarii

absolute a acestuia cu valoare de principiu constituțional, dar și în prevederile generale ale

Codului Penal (care condamna orice atingere voluntara adusă vieții), precum si în prevederile

specifice profesiei de medic, cuprinse in Codul de deontologie medicala al CMR (Jugastru,

2002).

Ideea fundamentală de la care pornesc opozanții eutanasiei este că, negând respectul datorat

Vieții umane, se creează premisa unor derapaje morale, psihologice si de constiința socială, cu

consecințe greu de prevazut pe termen lung.

Caracterul sacru al vieții (esența sa divina) este motivul pentru care reprezentantii Bisericii sunt

opozanti cerți ai eutanasiei (Scripcaru et al, 1998; Stan, 2001; Breck, 2001). Cel care nu poate da

viata nu este îndreptatit sa ia viața, cu atat mai mult dacă este medic, având menirea de a alina

suferința și a prezerva viața, nu de a ucide.

6
Laslzo Bito Eutelia-Eutanasia
Comandamentele spiritual-religioase "să nu ucizi" și "să-ți iubești aproapele" sunt, de asemenea,

aspecte complementare ale dreptului la viața motiv în plus de a ne opune eutanasiei (Stan,

2001; Zanc, Lupu, 2004).

De cealaltă parte a baricadei, partizanii eutanasiei susțin existența unui "drept de a muri", care

nu este antitetic dreptului la viață, ci ar fi un corolar al acestuia (Jugastru, 2002).

Se spune ca "moartea face parte din viață", marcandu-i finalul asa cum nasterea ii marchează

începutul. Putem sa ne conducem viața cum credem de cuviință, făcând eforturi ca finalul ei sa

fie un semn de exclamare si nu un banal punct. Cand insa sfarsitul vietii este grevat de suferinta

si decrepitudine, avem puterea in virtutea autonomiei personale si a dreptului la viata privata al

fiecaruia ? sa transformam semnul de punctuatie de la finalul propozitiei vietii din "..." intr-un

viguros semn de exclamare. Sustinatorii eutanasiei propun in acest sens o atitudine voluntara, de

refuz al unui final de viata lipsit de demnitate. Este o atitudine in spiritul stoicismului pagan al

lui Seneca: "Nu viata e binele, ci faptul de a vietui bine. Prin urmare, omul intelept traieste atata

timp cat trebuie, nu cat timp poate... Va gandi mereu in termeni de calitate, nu de cantitate", iar
7
"Atunci cand o moarte implica chin, iar alta e simpla si usoara, de ce sa nu o iei pe cea usoara?"

7
citat de Engelhardt, 2005, pg 405
1.4Argumentele PRO si CONTRA

se impart in dependenta de partea in care le abordam:

Din punct de vedere a Religiei.

Contra:

Crestini Ortodoxi si Catolici

Dintr-o perspectivă religioasă viaţa este sacră. Religia catolică şi ortodoxă, iudaismul,
islamismul condamnă eutanasia.

“Să nu ucizi” este una din cele zece porunci (35).

Biblia ne învaţă să ne creştem şi să ne iubim copiii, să ne ascultăm şi să ne iubim părinţii,


să ne ajutăm semenii, care suferă sau sunt bolnavi.

Religia catolică şi ortodoxă consideră viaţa ca un dar a lui Dumnezeu, iar trecerea prin moarte la
viaţa eternă este de asemenea, un dar a lui Dumnezeu.

Belgia chiar daca face parte din cadrul religios Crestin au aprobat legea cu privirea la permiterea
eutanasierii inca din anul 2001 insa trebuie sa realizam ca nu Eutanasia nu se efectuiaza drept
urmare a decizie pacientului.
- pacientul trebuie să fie major sau minor emancipat, capabil înmomentul cererii;

- cererea trebuie să fie formulată voluntar, să fie deliberată şi repetată,fără a fi rezultatul vreunei
presiuni externe;

- boala trebuie să fie ireversibilă, pacientul să sufere, fizic sau psihic,constant şi insuportabil;

- medicul trebuie să informeze pacientul privind starea sa, speranţa deviaţă ş.a.m.d.;

- trebuie consultat şi un alt medic (sau o echipă de specialitate, dacă


aceasta există),independent şi specialist în materia respectivă, în privinţa caracterului grav şi
incurabil al bolii;

Comisia de control, compusă din 16 membrii, primeşte, în termen de patru zile de la


data actului eutanasiatic (poate era mai potrivit controlulcomisiei înainte de acest act
ireversibil), dosarul pacientului; dacă două treimi din membrii comisiei consideră că au fost
încălcate dispoziţiile legale, dosarul este trimis procurorului.

Sinotismul(Japonia)
Japonia, tradiţional, sinuciderea este privită ca şi o alternativă„onorabilă” faţă de pierderea
prestigiului şi a onoarei: o persoana nu ar trebui,spun ei, să supravieţuiască bunei sale reputaţii
sau succesului.

Astfel, în lipsa unei legiferări, Curtea a enunţat 4 condiţii pentru permiterea eutanasiei:

1- dacă pacientul suferă o durere fizică insuportabilă;


2- dacă moartea este indubitabilăşi iminentă;
3- dacă s-au luat toate mijloacele posibile pentru indepărtareadurerii;
4- dacă pacientul şi-a exprimat clar consimţământul

Din punct de vedere Financiar

PRO

Eutanasia activă ar salva familia, pe termen lung, de traume afective şi “traume financiare”. Dar,
ce poate fi mai traumatizant afectiv, decât gândul că, eşti părtaş la o crimă, că eşti părtaş la o
crimă faţă de o persoană pe care o iubeşti ?

Poate singurul argument pentru promovarea eutanasiei ar fi argumentul financiar.

Este adevărat că, se cheltuie mulţi bani pentru furnizarea de servicii pentru aceşti
pacienţi, că statul, sistemele de asigurări sociale, de fapt, toţi contribuabilii suportă “efortul
financiar excesiv” pentru îngrijirea acestor pacienţi, iar membrii familiei pot avea pierderi
financiare importante datorită costurilor acestor ingrijiri şi datorită reducerii randamentului la
locul de muncă, prin timpul investit pentru îngrijirea acestor pacienţi.

Promotorii eutanasiei declară că, preţul unei eutanasieri nu depăşeşte costul a câteva zile
de îngrijire paliativă, iar, vânzarea la licitaţie ale organelor disponibile ale persoanei eutanasiate
ar contribui la ridicarea nivelului de trai al membrilor familiei.

Din punct de vedere Moral

Contra:

Lipsirea vietii unei persoane nu poate fi savirsita doar de cel ce i-a acordato,si mai mult de
nimeni,fiecare persoana este stapin pe soarta si viata sa.

Pro
Insa durerea fizica,psihica-care o suporta pacientul,ar putea fi un mijloc de aprobarea si de
primire a eutanasierii ca un beneficiu pentru persoana.
CONCLUZIA

După cum observăm caracteristicile eutanasiei se trag înca din vechi timpuri,cînd această
procedură nu era urmarită penal,si favoriza dezvoltarea continuă a societații.Și oamenii nu au
disparut,ci din contra s-au dezvoltat au format o societate mai bună,dar mai sănătoasă oare?
Ceea cu ce au încercat să lupte de-a lungul sutelor de ani diferite popoare,cu bătrînete,bolile
incurabile,malformatiile,și altele,pentru a forma o societate suprema fără persoane cu dereglari
fizice,mentale.si corect se spune din punct de vedere economic,”este mai ieftin și mai rapid sa
ucizi,decît să tratezi”însa cît de corect din punct de vedere moral;etic,religios este acest act?
Eutanasia, odata legalizata, nu va putea fi efectiv controlata. Experienta olandeza arata ca
aproape 1000 de pacienti sunt omorati de catre medici in fiecare an impotriva dorintei sau
consimtamantului lor. Eutanasia, initial gandita pentru un grup sigur, de exemplu pacientii cu
boli in faza terminala, a fost aplicata si pe alte grupuri, pe cei care sunt bolnavi sau doar se
considera ei insisi bolnavi, si chiar pe nou-nascutii cu infirmitati.
Pentru a nu repeta greșelile altora trebuie de cunoscut istoria,se pune întrebare este necesar
RM,legalizarea eutanasie,a atins medicina din RM gradul de dezvoltare necesar,pentru
aprecierea faptului cine trebuie să trăiască și cine ar trebui sa moară.
-Nu!,părerea mea este ca RM nu este gata pentru legalizarea eutanasie,și în timpul apropiat nu va
fi,să apreciem si din punct de vedere a corupție,pentru că RM intra in lista celor mai corupte Țări
din EU,cîte vieti ale persoanele vor fi pagubite,pe nedrept.Pentru aplicarea eutanasie în practică
ar fi de dorit înainte de toate să se afle momentul stabilirii corecte a morţii cerebrale, fapt care ar
determina deosebirile dintre o faptă legală (deconectarea aparaturii de menţinere a vieţii după
constatarea morţii cerebrale) şi infracţiune (în cazul deconectării acesteia înainte de momentul
constatării morţii cerebrale, în stare de comă vegetativă sau moarte clinică

Din punct de vedere compatimitor,eutanasia ar fi trebuit legalizată,și odată ce doar pacineții


loviți de boala incurabilă,cunosc prin ce trec,ei ar trebui macar sa-și permită singuri sa-și
faureasca destinul în continuare, din ce ce au,nu din ceea ce ar trebui sa aibă.Astfel viata ca
valoare sociala primordială,care nu poate fi comparată cu nimic alt ceva,merită protecția în
continuare de către legislația statului pentru a nu putea atenta nimeni la inviolabilitatea acesteea.
BIBILIOGRAFIE.

Teză de doctor(EUTANASIA – INFRACŢIUNE CONTRA VIEŢII

SAU ACT COMIZERATIV) Chișinău 2013................... BRUS Valeriu

Rezoluție a unui grup de medici privind eutanasia și sinuciderea aistată-


http://provitabucuresti.ro/docs/bioetica/eutanasia.sinuciderea.asistata.pdf

CODUL DE DEONTOLOGIE MEDICALĂ din 30 martie 2012- PUBLICAT ÎN:


MONITORUL OFICIAL nr. 298 din 7 mai 2012

Constituția RM-Cap II art.24 alin.1

Jurămîntul lui Hippocrate

https://www.aclu.org/ =ACLU
Cuprins

Introducere.....................................................................................pag

Considerații generale privind Eutanasia........................................pag


Scurt Istoric……………………………………………………...pag
Eutanasia si dreptul la viata. O viața fericita-o moarte demnă......pag
Argumentele PRO si CONTRA....................................................pag
Concluzia.......................................................................................pag

S-ar putea să vă placă și