Sunteți pe pagina 1din 4

Mihai Eminescu –

Ce te legeni... (traducere în Engleză) Why do you wail o forest trees..

- Ce te legeni, codrule, "Why do you wail o forest trees,


Fără ploaie, fără vînt, Forest, without rain or breeze,
Cu crengile la pămînt ? Your branches ill at ease?"

- De ce nu m-aș legăna, "How indeed should I not wail


Dacă trece vremea mea! When the hours of summer fail!
Ziua scade, noaptea crește Nights grow longer, days get short,
Și frunzișul mi-l rărește. On my branches few leaves caught,
Bate vîntul frunza-n dungă - And the winds with bitter sword
Cîntăreții mi-i alungă; Drive my choristers abroad;
Bate vîntul dintr-o parte - Autumn winds that forests flay,
Iarna-i ici, vara-i departe. Winter near, spring far away.
Și de ce să nu mă plec, How indeed should I not groan
Dacă păsările trec! When my singing birds have flown,
Peste vîrf de rămurele And across the frozen sky
Trec în stoluri rîndunele, Flocks of swallows hurry by,
Ducînd gîndurile mele And with them my fancies fly
Și norocul meu cu ele. Leaving me alone to sigh;
Și se duc pe rînd, pe rînd, Hurly on as time in flight
Zarea lumii-ntunecînd, Turning day half into night,
Și se duc ca clipele, Time that o'er the forest rings
Scuturînd aripele, With a fluttering of wings...
Și mă lasă pustiit, And they pass and leave me cold,
Vestejit și amorțit Nude and shivering and old;
Și cu doru-mi singurel, For my thoughts with them have flown,
De mă-ngîn numai cu el.” And with them my gladness gone!"
Adio Farewell

De-acuma nu te-oi mai vedea, We part for ever from today,


Farewell beloved one;
Rămâi, rămâi cu bine!
And I, unto my death ,your way
Mă voi feri în calea mea Will shun.
De tine.

De astăzi dar tu fă ce vrei, I care not now where you may go.
De astăzi nu-mi mai pasă You can no more bereave me,
Că cea mai dulce-ntre femei Today the sweetest girl I know
Does leave me.
Mă lasă.

Căci nu mai am de obicei Nor shall I as in former hours


Ca-n zilele acele, Build Spanish castles high,
Să mă îmbăt și de scântei With star-lit windows ,and with towers
Din stele, Of sky.

Când degerând atâtea dăți, When ,shivering with bitter cold,


Through winter nights uncertain,
Eu mă uitam prin ramuri
I watched lest you perhaps unfold
Și așteptam să te arăți Your curtain.
La geamuri.

O, cât eram de fericit O what delight to stroll with you


Să mergem împreună, Beneath the flowering plum-trees,
Sub acel farmec liniștit When poured its light their branches hrough,
The moon.
De lună!

Și când în taină mă rugam


How often did I secret pray
Ca noaptea-n loc să steie, Swift night her sails would furl,
În veci alături să te am, That we night thus forever stray,
Femeie! Fair girl !

Din a lor treacăt să apuc That I might catch with rapturous thrill
Acele dulci cuvinte, The words that you let fall,
And that today I barely still
De care azi abia mi-aduc Recall.
Aminte.
Căci astăzi dacă mai ascult For if today I part the veil
Nimicurile-aceste, And see what time portended,
Îmi pare-o veche, de demult I feel that long ago the tale
Poveste. Was ended.

Și dacă luna bate-n lunci And when the moon enrapts the streams
And trembles on the fen,
Și tremură pe lacuri,
A thousand years have flown it seems
Totuși îmi pare că de-atunci Since then.
Sunt veacuri.

For I no longer am confined


Cu ochii serei cei de-ntâi In that sweet country's spell ;
Eu n-o voi mai privi-o... Aye, I have left you far behind,
De-aceea-n urma mea rămâi - Farewell.
Adio!
Lucefărul
A fost odată ca-n poveşti Evening star
A fost ca niciodată,
Din rude mari împărăteşti, There was, as in the fairy tales,
O prea frumoasă fată. As ne'er in the time's raid,
There was, of famous royal blood
Şi era una la părinţi A most beautiful maid.
Şi mândră-n toate cele,
Cum e Fecioara între sfinţi She was her parents' only child,
Şi luna între stele. Bright like the sun at noon,
Like the Virgin midst the saints
And among stars the moon.
Din umbra falnicelor bolţi
Ea pasul şi-l îndreaptă From the deep shadow of the vaults
Lângă fereastră, unde-n colţ Her step now she directs
Luceafărul aşteaptă. Toward a window; at its nook
Bright Evening-star expects.
Privea în zare cum pe mări
Răsare şi străluce, She looks as in the distant seas
Pe mişcătoarele cărări He rises, darts his rays
Corăbii negre duce, And leads the blackish, loaded ships
On the wet, moving, ways.

Îl vede azi, îl vede mâni,


Astfel dorinţa-i gata; To look at him every night
El iar, privind de săptămâni, Her soul her instincts spur;
Îi cade dragă fata. And as he looks at her for weeks
He falls in love with her.
Cum ea pe coate-şi răzima
Visând ale ei tâmple,
De dorul lui şi inima And as on her elbows she leans
Şi sufletu-i se împle. Her temple and her whim
She feels in her heart and soul that
She falls in love with him.
Şi cât de viu s-aprinde el
În orişicare sară,
And ev'ry night his stormy flames
Spre umbra negrului castel
More stormily renew
Când ea o sa-i apară.
When in the shadow of the castle
She shows to his bright view.

Sursă:
http://lyricstranslate.com/ro/mihaieminescu-
lyrics.html-0