Sunteți pe pagina 1din 4

Limba şi literatura română

Proiect didactic

Data:
Clasa: aV-a
Disciplina: Limba si literatura română
Tema lectiei:Verbele predicative şi nepredicative
Tipul lectiei: dobândire de noi cunoștințe gramaticale

Competenţe specifice:
 Operaţionalizarea terminologiei lingvistice şi literare, în limita în limita standardelor de conţinut.
Subcompetenţe:
 9.1. Identificarea fenomenelor şi a unităţilor lingvistice studiate în context.

Obiective operationale: La sfârșitul lectiei, elevii vor fi capabili:


O1:să explice diferenţa dintre verbele predicative şi cele nepredicative;
O2:sa defineasca viitorul;
O3:sa conjuge verbe la viitor;
O4:sa alcatuiasca propozitii cu verbe la viitor;
O5:sa identifice si alte forme ale viitorului,viitorul anterior si viitorul popular;
O6:sa construiasca propozitii cu formele inverse ale viitorului.

Resurse materiale: manualul, tabla, caietele elevilor, fișe de lucru, videoproiectorul, desenele elevilor

Metode: expunerea, conversatia, exercitiul, ciorchinele, turul galeriei, mozaicul

Forme de organizare: frontal, individual, pe grupe

Bibliografie:
¤ Limba română, manual pentru clasa a V-a , Ed. Humanitas

1.Gramatica limbii române, vol.I, Ed. Academiei, Bucureşti, 1966


2. Limba română esenţială, Al. Metea
3. Valorile stilistice ale părţilor de vorbire, Câmpeanu.
4. Metodica studierii limbii şi literaturii române, în şcoală, Constantin Parfene, Ed Polirom, 1999

Anul şcolar 2017-2018


Limba şi literatura română

Etapele Conţinuturi Metode


lecţiei Activitatea profesorului Activitatea elevilor
I.Evocarea Discuții cu elevii despre modul imperativ. conversaţia
Actualiza- Ce arată verbele la imperativ? Un îndemn, o poruncă, o rugăminte. ciorchinele
rea unor
cunoştinţe Cîte forme au verbele la imperativ? Formă negativă şi forma afirmativă.
anterioare
Se verifică tema de casă.
Captarea Scriu la tablă două enunţuri: expunerea
atenţiei Am multe idei grozave. conversația
Azi am mâncat un fruct exotic.
- Identificaţi predicatul exprimat doar
prin verbul a avea. Am idei.
- Arătaţi deosebirile verbului a avea în Verbele pot alcătui singure
formele am mâncat şi am idei. predicat(am o idee) sau nu pot alcătui
singure predicat (am mâncat).
II. Realiza-
rea Verbele predicative şi nepredicative,
sensului auxiliare şi copulative.
Anunţarea
subiectului
şi a
obiective-
lor
Verbele sunt:
PREDICATIVE – când formează singure
predicat; Exercițiul
NEPREDICATIVE – când nu formează
singure predicat.
Verbele nepredicative care ajută la
formearea unor moduri şi timpuri se
numesc VERBE AUXILIARE.

Dirijarea Verbele auxiliare sunt a avea, a vrea, a fi.


învăţării şi Verbul A AVEA este auxiliar când ajută la Jocul
dobândire formarea timpului timpului trecut, didactic
a de noi perfectului compus, modului indicativ:
cunoştinţe am citit.
Verbul A VREA este auxiliar când ajută la
formarea timpului viitor: vor citi.
Verbul A FI este auxiliar când ajută la
formarea:

Anul şcolar 2017-2018


Limba şi literatura română

- timpului trecut, modul conjuctiv:


sa fi învăţat
- timpul trecut, modul condiţional:
ar fi învăţat.
 Arătaţi ce fel de verb este A FI în
textul de mai jos:
„Să fi mers la bunici, Alexandru ar fi Să fi mers – auxiliar, nepredicativ expunerea
cules nuci şi mere, căci în spatele casei Ar fi cules – auxiliar, nepredicativ
este o mică livadă.” Este – predicativ.

 Identificaţi predicatele din exerciţiul


propoziţiile următoare:
expunerea
Copilul este acasă. Accidentul a fost ieri. Se află, explicația
Ion a fost la mare. A avut loc
- Ce sensuri are verbul a fi? A mers

Elevii vor scrie în caiete exerciţiul 20, Au avut loc, locuieşte, există,
pagina 95 şi vor arăta ce exprima verbul a înseamnă, se împlinesc.
fi în fiecare enunţ.

III.  Construiţi două enunţuri în care


Reflecţie cuvântul voi să fie pronume personal Voi mergeţi cu noi la circ?
Conexiune şi verb auxiliar. Azi eu voi merge în vizită la bunici.
a inversă
Elevii vor identifica predicatele in textul Sunt bogati – predicat nominal
de la pagina 96. Au – predicat verbal mozaicul
Sunt – predicat verbal
Desenează
Au predicat verbal
N-au
Predicatul este:
Verbal – când este exprimat printr-un
verb predicativ, la un mod personal.
Nominal – când este alcătuit din
verb copulativ + nume predicativ
sunt bogaţi

Exerciţiul 23, pagina 96. Este elev – indicativ, prezent


A fost harnic – indicativ, perf.compus
Suntem isteţi – indicativ prezent
Ar fi artist – indicativ, viitor

Verbul copulativ A FI face legătura dintre


subiect şi nume predicativ. El nu are

Anul şcolar 2017-2018


Limba şi literatura română

înţeles de sine stătător, fiind verb


nepredicativ.

 Numiţi predicatele nominale în


propoziţiile de mai jos. Prin ce părţi
de vorbire se exprimă?
Patria mea este frumoasă. Este frumoasă – adjectiv
„Limba română este patria mea.” Este patria - substantiv

Temă de De alcătuit 3 enunţuri în care verbul A FI


casă să fie auxiliar şi 3 enunţuri să fie verb
copulativ.

Anul şcolar 2017-2018