Sunteți pe pagina 1din 3

Organele judiciare care actioneaza in procesul penal sunt: organe de cercetare penala

(organe de cercetare ale politiei judiciare si organe de cercetare penala speciale), procurorul,
judecatorul de drepturi si libertati, judecatorii de camera preliminara si instantele judecatoresti.
Urmarirea penala se face de catre procurori si de catre organele de cercetere penala. Organele de
cercetare penala sunt organele de cercetere ale politiei judiciare si organele de cercetere speciale.
Organ de cecetere penala este persoana cu functie publica avand ca atributii efectuarea de
acte de cercetare in cadrul urmaririi penale, sub supravegherea procurorului. Organele
specializate ale politiei sunt organe de cercetere penala si efectueaza cercetarea penala pentru
orice infractiune care nu este data in mod obligatoriu in competenta altor organe de cercetare
penala. Ca organe de cercetare ale politiei judiciare functioneaza lucratori specializati din
Ministerul Administratiei si Internelor, desemnati de ministrul MAI, cu avizul conform al
procurorului general al Parchetului de pe langa ICCJ, si isi desfasoara activitatea sub autoritetea
procurorului general. Retragerea avizului conform al procurorului general al Parchetului de pe
langa ICCJ conduce la incetarea calitatii de lucrator in cadrul politiei judiciare. Cercetarea penala
se efectueaza de organele de cercetare ale politiei pentru orice infractiune care nu este data in
mod obligatoriu in competenta altor organe de cercetare.
Atributiile organelor de cercetare penala in cadrul procesului penal sunt exclusive legate
de desfasurarea urmaririi penale. Printre aceste se numara efectuarea tuturor actelor de cercetare
penala, cu exceptie celor date prin lege in competenta exclusive a procurorului, inceperea
urmaririi in rem, efectuarea in continuare a urmaririi penale fata de o persoana (care devine stfel
suspect). Organele de cercetare penala sunt responsabile de administrarea probelor necesare
rezolvarii tuturor aspectelor legate de cauza, de efectuarea actelor procedurale, cum ar fi :
perchezitiile domiciliare, confruntari, cercetari la fata locului etc.
In cazul in care urmarirea penala se efectueaza in mod obligatoriu de catre procuror
(potrivit art. 135 CPP) organul de urmarire penala sau instanta de judecata poate dispune
efectuarea unui act de procedura si prin delegare. Delegarea poate fi data numai unui organ sau
unei instante de judecata ierarhic inferioare.
Daca organul de urmarire penala sau instanta de judecata nu are posibilitatea sa asculte un
martor, sa faca o cercetare la fata locului, sa procedeze la ridicarea unor obiecte sau sa efectueze
orice act procedural, se poate adresa unui alt organ de urmarire penala ori unei instante care are
posibilitatea sa le efectueze.
Potrivit art. 209 alin.3 CPP, in cazurile expres aratate, urmarirea penala se efectueaza in
mod obligatoriu de procuror. Este vorba de infractiuni mai grave si care ridica problema delicate
de solutionat. In cazul in care urmarirea penala trebuie efectuata personal, exclusiv si obligatoriu
de catre procuror, acesta nu are posibilitatea legala de a delega atributii catre organele de
cercetare penala, cu exceptia situatiilor prevazute de art.213 CPP. In desfasurarea urmaririi
penale, organul de urmarire dispune asupra actelor sau masurilor prin ordonanta acolo unde legea
prevede aceasta, iar in celelalte cazuri prin rezolutie motivata. Ordonanata trebuie sa fie motivata
si sa cuprinda totdeauna data si locul intocmirii, numele, prenumele, si calitatea celul care o
intocmeste, cauza la care se refera, obiectul actului sau masurii procesuale, temeiul legal al
acesteia si semnatura celui care a intocmit-o.
De exemplu, in cazul unor infractiuni de omor procurorul poate sa delege organele de
politie pentru a efectua diverse acte de urmarire penala, cum ar fi in special, audierea partilor si
martorilor. In cazurile in care este posibila delegarea, avem o competenta neobligatorie si
neexclusiva a procurorului, ceea ce inseamna ca si organul de cerecetare penala are atributii
legale de a efectua acte de procedura in cauza.
Atat organele de cercetare penala ale politiei judiciare, cat si cele de cercetare penala
speciale isi desfasoara activitatea de urmarire penala sub conducerea si supravegherea
procurorului [art.55 alin.(1) CPP].
Organele specializate ale poliţiei sunt organe de cercetare penală şi efectuează cercetarea
penală pentru orice infracţiune care nu este dată în mod obligatoriu in competenţa altor organe de
cercetare. Sunt organe de cercetare penala speciale: ofiterii anume desemnati de catre
comandantii unitatilor militare; ofiterii anume desemnati de catre sefii comenduirilor de
garnizoana; ofiterii desemnati de comandantii centrelor militare; ofiterii de graniceri; capitanii
porturilor.
Organele de cercetare penala participa impreuna cu procurorul la desfasurarea urmaririi
penale. Ele exercita functia de urmarire penala, strangand probele necesare pentru a constata daca
exista sau nu temeiuri de trimitere in judecata, neavand, insa, atributii legate de desfasurarea fazei
de judecata. Organul de cercetare penala aduna probele atat in favoarea cat si in defavoarea
invinuitului sau inculpatului. Indatoririle organelor de cercetare penala se indeplinesc chiar

2
dacainvinuitul sau inculpatul recunoaste fapta. Este obligat sa explice invinuitului sau
inculpatului, precum si celorlalte parti drepturile lor procesuale. De asemenea este obligat sa
stranga date cu privire la imprejurarile care au determinat, inlesnit sau favorizat savarsirea
infractiunii, precum si orice alte acte de natura sa serveasca la solutionarea cauzei.
Atribuţtiile organelor de cercetare penală ale poliţiei judiciare sunt îndeplinite de lucratori
specializaţi din Ministerul Administraţiei şi Internelor anume desemnaţi şn condiţiile legii special
, care au privit aviyul conform al procurorului general al Parchetului de la Înalta Curte de Casaţie
si Justiţie ori avizul procurolului desemnat in acest sens.
Notiunea de ,,organ de cercetare al politiei judiciare” nu este identica cu notiunea de
,,politist”. In cazul in care cel din urma nu are calitatea de organ de cercetare penala al politiei
judiciare, nu poate efectua acte de urmarile penala, insa are posibilitatea de a efectua acte de
constatare a infractiunilor in conditiile impuse in art.61 CPP. Organele de cercetare penala ale
politiei judiciare efectueaza urmarirea penala pentru orice infractiune ce nu este data conform
legii in competenta organelor de cercetare penala special sau procurorului, ori in alte cazuri
prevazute in art.57 alin.(1) CPP. Daca legiuitorul nu mentioneaza expres ca intr-o anumita cauza
urmarirea penala trebuie efectuata de catre procuror sau de catre organe de cercetare speciale,
urmarirea penala va fi efectuata de catre organelle de cercetare penala ale politiei judiciare.
Orice act de urmarire penala in incinta unei unitati (art.145 CPP) se poate efectua numai
cu consimtamantul conducerii acelei unitati sau cu autorizatia procurorului. In caz de infractiuni
flagrante, consimtamantul sau autorizatia nu este necesara.
Daca organul de cercetare penala constata ca nu este competent a efectua cercetarea,
trimite de indata cauza procurorului care exercita supravegherea, in vederea sesizarii organului
competent. Cand anumite acte de cercetare penala trebuie sa fie efectuate in afara razei teritoriale
in care se face cercetarea, organul de cercetare penala poate sa le efectueze el insusi sau sa
dispuna efectuarea lor prin comisie rogatorie sau delegare. In cazul in care organul de cercetare
penala intelege sa procedeze el insusi la efectuarea actelor instiinteaza in prealabil despre aceasta
organul corespunzator din raza teritoriala in care va efectua acesta acte. In cuprinsul aceleiasi
localitati, organul de cercetare penala efectueaza toate actele de cercetare, chiar daca unele dintre
acestea trebuie indeplinite in afara razei sala teritoriale.
Organele de cercetare penala speciale efectueaza acte de urmarire penala isi defasoara
activitatea doar in conditiile prevazute in art.55 alin.(5) si (6) CPP.