Sunteți pe pagina 1din 2

CONSULATUL GENERAL AL/AMBASADA Tel: ...

ROMÂNIEI Fax: ...

LA______________________________ E-mail: contact@informatiiconsulare.ro


Pagină de internet:
Servicii consulare: www.econsulat.ro

Nr.:____________
Data:_________________

Doamnă / Domnule Preşedinte,

Subsemnatul/a _______________________________________________ născut/ă la


data de _____________________ în localitatea _____________________________,
jud./sect. ____________________, ţara ____________________, fiul/fiica lui
__________________ şi al/a ________________, cetăţean ________________, cu
domiciliul în ţara ________________, jud. _________________, localitatea
__________________, str. _________________, nr. ____, bl. ____, sc. ____, et. ____, ap.
____, şi reşedinţa în ţara _________________, jud. __________________, localitatea
____________________ str. _________________, nr. ____, bl. ____, sc. ____, et. ____, ap.
____, e-mail ______________________, tel. __________________, solicit acordarea/
redobândirea cetăţeniei române în temeiul art. 10 din Legea cetăţeniei române nr. 21/1991,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Solicit acordarea cetăţeniei române şi pentru următorii copii minori:

În situaţia modificării, rectificării sau anulării unor menţiuni în registrele de stare civilă ale
subsemnatului / subsemnatei până la data soluţionării cererii, respectiv în cazul schimbării
adresei de domiciliu / reşedinţă / corespondenţă, declar pe propria răspundere că voi
comunica de îndată aceste modificări. În caz contrar, o eventuală cerere de rectificare a
menţiunilor cuprinse în Ordinul Preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie, respectiv
de prelungire a termenului de depunere a jurământului de credinţă, pe motivul neprimirii
comunicării din cauza schimbării adresei de domiciliu / reşedinţă / corespondenţă, nu va fi
aprobată.

Sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal furnizate prin prezenta


cerere, în conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 și ale O.U.G. nr. 41/2016.

Data __________________ Semnătura


__________________

Doamnei / Domnului Preşedinte al Comisiei pentru Cetăţenie


Autoritatea Naţională pentru Cetăţenie

Notă: Cererea se depune prin mandatar numai în cazuri temeinic justificate, dovedite prin înscrisuri oficiale. Mandatarul
va depune şi copia propriului document de identitate.
CONSULATUL GENERAL AL/AMBASADA Tel: ...
ROMÂNIEI Fax: ...

LA______________________________ E-mail: contact@informatiiconsulare.ro


Pagină de internet:
Servicii consulare: www.econsulat.ro

Date personale suplimentare:


Studii: ___________________________________________________________________
Ocupaţie: _________________________________________________________________
Loc de muncă: _____________________________________________________________

Ascendenţi de gradul I şi II

28112. Părinţi
Tatăl:
Nume de familie: _________________________________________
Prenume: _______________________________________________
Data naşterii __________________
Locul naşterii ____________________________________________

Mama:
Nume de familie: _________________________________________
Prenume: _______________________________________________
Data naşterii __________________
Locul naşterii ____________________________________________

28113. Bunici
Bunicul:
Nume de familie: __________________________________________
Prenume: ________________________________________________
Data naşterii: __________________
Locul naşterii: ____________________________________________

Bunica:
Nume de familie: __________________________________________
Prenume: ________________________________________________
Data naşterii: __________________
Locul naşterii: ____________________________________________

Notă: Cererea se depune prin mandatar numai în cazuri temeinic justificate, dovedite prin înscrisuri oficiale. Mandatarul
va depune şi copia propriului document de identitate.