Sunteți pe pagina 1din 1

Teme portofoliu evaluare formativă

Pedagogie I

1. Explicaţi relaţiile dintre dimensiunea pedagogică, psihologică şi socială a


educaţiei.
2. Evidenţiaţi relaţia existentă între formele educaţiei.
3. Operaţionalizaţi trei obiective didactice.
4. Identificaţi, descrieţi şi explicitaţi principalele mutaţii survenite în pedagogia
contemporană în raport cu cea tradiţională.
5. Analizaţi relaţia dintre curriculum şi conţinutul învăţământului, referindu-vă atât
la macro, cât şi la micronivelul educaţional.
6. Identificaţi câteva avantaje şi dezavantaje ale organizării şi predării integrate a
conţinuturilor învăţării.
7. Identificaţi posibili factori care determină decalajele dintre: curriculum-ul scris şi
curriculum-ul predat; curriculum-ul predat şi curriculum-ul învăţat; curriculum-ul
evaluat şi curriculum-ul predat; curriculum-ul evaluat şi curriculum-ul învăţat.
Realizaţi analize pedagogice referitoare la raporturile dintre tipurile de
curriculum amintite.
8. Realizaţi o paralelă între proiectarea didactică tradiţională şi proiectarea
curriculară, recurgând la criterii de comparaţie proprii.
9. Reflectaţi la relaţiile şi (inter)relaţiile care se stabilesc între: exemplele de
activităţi de învăţare existente în programele şcolare, situaţiile de învăţare
proiectate şi organizate de cadrul didactic şi experienţele de învăţare vizate la
nivelul elevilor.
10. Realizaţi un eseu reflexiv cu tema „Reformele educaţionale şi metalităţile”, în
care să evidenţiaţi necesitatea schimbării de mentalitate a celor care sunt chemaţi
să realizeze reforma curriculară în instituţiile de învăţământ – de la mentalitatea
de aşteptare pasivă la mentalitatea care favorizează acceptare activă şi critică,
iniţiativa personală, implicarea proprie şi competiţia.

Portofoliul trebuie predat in format tiparit pana pe data de 24 ianuarie 2018 la


Secretariatul DPPD.
Portofoliul reprezinta 50% din nota finală. Examenul scris are o pondere de 50%.

Lect. univ. dr. Herman Iulia