Sunteți pe pagina 1din 1

FIȘĂ DE ACTIVITATE A STUDENȚILOR

NUME PROFESOR: J L J L J L L J L J L J L J

13/11

16/11

20/11

23/11

27/11

11/12

14/12

18/12

21/12

11/1
9/11

4/12

7/12
…………………………………………

8/1
NUME STUDENT:

PREDARE PL2
LANSARE TEMA

SS2
C1 C2 P1 C3 C4 C5 C6 P2 C7 C8 C9

……………………………………………..

C - corectură, P - prezentare la panou, SS- schiță de schiță

NOTĂ: După completarea numelelor, fișa tipărită va fi prezentată profesorului îndrumător după fiecare corectură spre semnare.
Proiectele pot fi predate doar dacă se atașează fișa de de activitate ce conține semnătura îndrumatorului pentru minim 60% din
corecturi precum și notele intermediare - conform regulamentului de proiectare.

OBSERVAȚII ÎNDRUMĂTOR:

S-ar putea să vă placă și