Sunteți pe pagina 1din 1
EDITURA CARTEA ROMÂNEASC Ă EDUCA Ţ IONAL FUNDA Ţ IA PENTRU Ş TIIN Ţ E
EDITURA CARTEA ROMÂNEASC Ă EDUCA Ţ IONAL FUNDA Ţ IA PENTRU Ş TIIN Ţ E

EDITURA CARTEA ROMÂNEASCĂ EDUCAŢIONAL

EDITURA CARTEA ROMÂNEASC Ă EDUCA Ţ IONAL FUNDA Ţ IA PENTRU Ş TIIN Ţ E Ş

FUNDAŢIA PENTRU ŞTIINŢE ŞI ARTE PARALELA 45

Limba şi literatura română Clasa a IV-a

Etapa I

GRILA DE RĂSPUNSURI

Item

1

2

3

5

4 6

7

 

8 9

10

11

 

12 13

14

15

16

17

18

Răspuns

c

b

a

b

a c

d

a b

 

c

b

a c

 

d

b

d

b

c