Sunteți pe pagina 1din 2

Fișă de evaluare

I Citește textul următor:

D. Georgescu îndoieşte pasul... intră în parc; caută peste tot... Madam Georgescu – fatalitate! – nicăieri. Obosit, omul
şade pe o bancă, să răsufle, şi, pentru prima oară, după o alergătură de cinci ore, înjură în gând... Pe cine?... Pe coana Anica...
Dumneei a făcut toată încurcătura, dumneei face toate încurcăturile... Dar... nu strică dumneei; el strică; nu trebuia s-o ia; trebuia
s-o lase la Bucureşti... Şezând astfel pe bancă-n parc, în prada unor gândiri destul de nefavorabile cocoanei Anichii, d. Georgescu
nu ia seama că muzica a plecat şi că lumea încet-încet s-a strecurat, mergând fiecare cătră culcuşul său. A! e grozav să ai fiinţe
iubite, rătăcite departe de tine, şi să nu ştii la un moment în ce loc se află, ce fac, ce li se-ntâmplă, ce vorbesc, ce simt, ce gândesc
despre tine...le e dor de tine, cum ţi-este ţie de ele? Etc., etc.
Unde dracul s-a băgatără?“ – zice d. Georgescu...
Şi iar o înjurătură – de astă dată la adresa tutulor celor trei fiinţe iubite pe care le caută fără să le găsească. Dar iată că un glas
simpatic îl trezeşte pe d. Georgescu din urâtele-i gânduri.
– Bravos! d-le Mihalache! bravos!
Este cocoana Anica, mamiţa lui madam Georgescu.
– Cocoană! strigă ginerele, sărind drept în picioare... Unde umblaţi, cocoană?
– Bravos! tot dumneatale-ntrebi...
– Fireşte că eu, dacă nu ştiu... De cinci ore de când umblu după dv.
– După noi!... Ce spui, frate?... Dar la Oppler nu puteai să vii?... A nemerit orbul Brăila... Şi d-ta...
– La Oppler te-am trimes eu pe d-ta? – strigă d. Georgescu scos din pepene... La Oppler? Dracul era să ştie că dv. sunteţi la
Oppler?... Eu v-am căutat la Mazăre, la Manoleseu, la Voinea, în parc...
– La Voinea?... Nu mi-a zis Miţa că ne-a găsit loc la Vasileasca?...
– Când ţi-a zis Miţa că ţi-a găsit loc la Vasileasca?
– Când ne-am întâlnitără pe bulivar...
– Când v-aţi întâlnitără pe bulivar?
– Când mergeam la Voinea... ne-am întâlnitără, că nu l-am găsit...
– Pe cine?
– Pe Voinea. Findcă ne-am întâlnitără cu Măndica.
– Care Măndica? – zbiară d. Georgescu.
- Vasileasca, domnule! Și cu Mița….
( I.L. Caragiale, Tren de plăcere)

Redactează pe baza textului de mai sus răspunsuri pentru fiecare dintre următoarele cerințe:

1. Rescrie cu propriile cuvinte enunțul următor, păstrându-i sensul: Domnul Georgescu îndoieșete pasul… (7 p)
2. Corectează textul prin rescriere:
– Când ne-am întâlnitără pe bulivar...
– Când v-aţi întâlnitără pe bulivar?
– Când mergeam la Voinea... ne-am întâlnitără, că nu l-am găsit...
– Pe cine?
– Pe Voinea. Findcă ne-am întâlnitără cu Măndica. (8p)
3. Integrează într-un enunț o expresie/locuțiune în componența căreia să se afle substantivul moment. (7p)
4. Menționează câte un sinonim pentru sensul din text al fiecăruia/fiecăreia dintre următoarele cuvinte/expresii: a
strica ( Dar...nu strică dumneei; el strică), încet-încet ( lumea încet-încet s-a strecurat), glas (un glas simpatic), a
nimeri (A nemerit orbul Brăila). (8p)
5. Explică sensul expresiei a scoate din pepeni ( pe cineva). (7p)
6. Scrie enunțul care să conțină un antonim al verbului a căuta (Eu v-am căutat la Mazăre). (8p)
7. Desparte în silabe cuvintele următoare: Oppler, Vasileasca, Măndica. (7p)
8. Rescrie enunțul astfel încât să exprime mirarea: - Când ne-am întâlnitără pe bulivar…. (8p)
9. Imaginează-ți că te-ai aflat în același compartiment din trenul de plăcere în care se află familia Georgescu și te
îndreptai tot spre Sinaia, unde urma să rămâi câteva zile. Descrie, într-o scrisoare (20-30 de rânduri) adresată
părinților/unui prieten, impresia pe care ți-au făcut-o cei trei pasageri. (30 p)
Se acordă 10 puncte din oficiu.