Sunteți pe pagina 1din 8

Argumentare la fabula

PLANUL COMPUNERII COMPUNEREA

I. INTRODUCERE Fabula este o specie a genului epic, în care se


Definiţia fabulei critică defecte omeneşti prin intermediul
obiectelor sau al fiinţelor necuvântătoare. Fabula
are două părţi ( naraţiune şi morală ) şi un mesaj
cu caracter educativ.
II. CUPRINS Textul “Câinele şi căţelul”, de G. Alexandrescu
Argumentarea faptului că textul este o fabulă, pentru că are toate caracteristicile
"Câinele şi căţelul" este o fabulă acestui tip de text.
a) specie a genului epic - are: ...................................................................
- acţiune - rezumat; În primul rând, este un text epic. Are acţiune,
- personaje - enumerare; personaje, narator. Acţiunea este simplă. Câinele
- narator; Samson .......................................................
b) prin intermediul unor animale, Personajele sunt................................ Naratorul
critică defecte omeneşti: povesteşte la persoana a III-a.
- demagogia ( Samson ) - ...........................................................................
explicaţie, citate; ....................................................................
- îngâmfarea (Samson) - În al doilea rând, textul este fabulă, pentru că, prin
explicaţie, citate; intermediul unor animale, sunt criticate de fapt
- naivitatea (Samurache) - defecte umane. Samson este tipul omului.............
explicaţie, citate; Samurache este tipul omului ............................
- etc. ..........................................................................
c) are o structură specifică: ......................................................................
- textul narativ; ...........................................................................
- morala (învăţătura); ..........................................................................
d ) caracterul educativ al mesajului; .................................................
................................................................
...........................................................
.......................................................
....................................................
În al treilea rând, textul are o structură specifică
fabulei. Prima parte conţine ...........................,
iar a doua parte........................................
...................................................................
..............................................................
În sfârşit, textul este fabulă, pentru că are un mesaj
cu caracter educativ. Învăţăm de aici.......
..................................................

III. ÎNCHEIERE În concluzie, textul « Câinele şi căţelul » este o


Concluzii - scurt rezumat al cuprinsului; fabulă, pentru că................................................
Argumentare la nuvela

PLANUL COMPUNERII COMPUNEREA

I. INTRODUCERE Nuvela este o specie în proză a genului epic, de


. Definiţia nuvelei dimensiuni medii, cu un singur fir narativ, cu
personaje numeroase, caracterizate
complex,urmărite de-a lungul unui timp mai
îndelungat şi în locuri diferite. În nuvelă se
folosesc toate modurile de expunere,
predominând naraţiunea.
II. CUPRINS
Argumentarea faptului că "Popa Tanda" “Popa Tanda” este o nuvelă, deoarece are toate
este o nuvelă caracteristicile acetui tip de text.
a) specie în proză a genului epic - are: În primul rând, “Popa Tanda” este text epic. Are
- acţiune (un singur fir narativ ) - acţiune, personaje, narator. Acţiunea urmăreşte
rezumat cu momentele subiectului; un singur fir narativ........................................
- personaje - enumerare; .................................................................
- narator; .....................................................
b) dimensiuni între schiţă şi roman; ...........................................................
c) timpul acţiunii îndelungat; ................................................................
d) mai multe locuri în care se ..........................................................
desfăşoară acţiunea; În al doilea rând, “Popa Tanda” este nuvelă,
e) personaje caracterizate complex în pentru că ......................................
mediul lor de viaţă - caracterizare Spre deosebire de schiţă, în “Popa Tanda”
succintă a părintelui; acţiunea se petrece într-un timp îndelungat şi în
f) se folosesc toate modurile de mai multe locuri. Astfel, ....................
expunere: În al patrulea rând, textul este nuvelă, deoarece
- naraţiunea (rolul ei); personajul este caracterizat complex................
- descrierea (rolul ei); ......................................................
- dialogul (rolul lui); ..................................................................
..............................................................
În sfârşit, sunt folosite toate modurile de
expunere. Naraţiunea se foloseşte pentru...........
Descrierea se foloseşte pentru....................
Dialogul se foloseşte pentru.........................
ARGUMENTARE LA BASM

PLANUL COMPUNERII COMPUNEREA

I.INTRODUCERE Basmul popular este o naraţiune populară, de


Definiţia basmului popular mare întindere, în care se înfruntă personaje
reprezentând binele şi răul, acţiunea
terminându-se întotdeauna cu triumful
binelui. Universul basmului este marcat de
prezenţa supranaturalului. Basmul are formule
specifice iniţiale, mediane şi finale. Mesajul
basmului este optimist şi are valenţe educative.
II. CUPRINS “Prâslea cel voinic...” este basm popular,
Argumentarea apartenenţei textului deoarece are toate trăsăturile acestui tip de text.
"Prâslea.../ alt basm studiat" la specia În primul rând, este creaţie populară, pentru că
basmului are caracter ...........................
a) creaţie populară: ..................................................
- orală;
- anonimă; În al doilea rând, este creaţie epică (naraţiune).
- colectivă. Are acţiune, personaje, narator. Acţiunea se
b) aparţine genului epic (este naraţiune) petrece
: .......................................................
- acţiune : rezumat + momentele ....................................................Personajele
subiectului; ....................................................
- personajele: Naratorul ...............................................
- reprezintă binele şi răul; ...........................................................
- au forţe supranaturale; În al treilea rând, “Prâslea ...” este basm, pentru
- narator că binele învinge răul. ....................
c) binele învinge răul - În al patrulea rând, lumea lui Prâslea este
demonstraţie marcată de prezenţa supranaturalului. ...........
d) prezenţa supranaturalului: .................................................
- timpul şi spaţiul fabuloase; ..........................................
- obiecte magice; În al patrulea rând, “Prâslea...” conţine formule
- fiinţe supranaturale; ................................................
- cifre magice; ................................................
e) formule specifice: ........................................
- iniţiale;
- mediane; În al cincilea rând, “Prâslea ...” este basm,
- finale. deoarece conţine un mesaj.....................
f) mesajul basmului:
- cultiva optimismul;
- are valenţe educative.

III. ÎNCHEIERE În concluzie, .................................


Concluzii - rezumatul cuprinsului
Apartenenta unui text la genul epic
PLANUL COMPUNERII COMPUNEREA

I. INTRODUCERE Genul epic cuprinde opere literare în care autorul îşi


Definiţia operei epice exprimă în mod indirect gândurile, ideile şi sentimentele,
prin intermediul acţiunii, al personajelor şi al naratorului.

II. CUPRINS “Vizită” , de I.L. Caragiale, este un text epic, deoarece are
Argumentarea faptului trăsăturile acestui tip de text.
că"Vizită", de I.L. Caragiale În primul rând, are acţiune. De Sf. Ion, un musafir soseşte
este o operă epică: în vizită la dna Maria Popescu, cu ocazia onomasticii fiului
acesteia. Pe parcursul vizitei, micuţul sărbătorit se
a) are acţiune – rezumat, dovedeşte neastâmpărat şi lipsit de educaţie, făcând numai
eventual momentele pozne. Este gata să răstoarne maşina de făcut cafea, face
subiectului; tărăboi cu trâmbiţa şi toba, o loveşte pe mama sa cu sabia în
apropierea ochiului, toarnă pe ascuns dulceaţă în şoşonii
musafirului, fumează o ţigaretă întreagă, varsă cu mingea
cafeaua pa pantalonii musafirului, în sfârşit, leşină, din
cauza tutunului.
b) are personaje – În al doilea rând, textul este epic, deoarece are personaje:
prezentare scurtă; musafirul, dna Popescu, Ionel, jupâneasa. Personajul
principal este Ionel, un copilaş rău crescut, căruia mama îi
c) are narator – felul tolerează orice.
naratorului, la ce persoană În al treilea rând, caracterul epic al textului este dovedit de
povesteşte; prezenţa naratorului, care povesteşte la persoana I,
d) se foloseşte naraţiunea, ca adoptând perspectiva unuia dintre personaje.
mod de expunere principal, În sfârşit, ca în orice text epic, sunt folosite toate modurile
dar, în funcţie de text, ea se de expunere. Naraţiunea este folosită pentru a prezenta
împleteşte cu dialogul şi acţiunea. Dialogul dă viaţă personajelor. Descrierea apare
descrierea. foarte puţin, din loc în loc, pentru a crea cadrul acţiunii şi a
prezenta sumar personajele.

III. ÎNCHEIERE În concluzie, textul “Vizită...” este un text epic, în care


Concluzii - scurt rezumat al autorul comunică indirect, prin intermediul unei poveşti, un
cuprinsului; mesaj ironic-dezaprobator la adresa educaţiei făcute
- mesajul artistic copiilor în anumite familii.
(ce vrea să transmită
INDIRECT autorul);
Argumentare la pastel

PLANUL COMPUNERII COMPUNEREA

Pastelul este o creaţie lirică, în versuri, în care


I.INTRODUCERE se zugrăveşte un tablou din natură.
Definiţia pastelului Creatorul acestei specii literare în literatura
română este Vasile Alecsandri.
II. CUPRINS “Mezul iernei” este un pastel, pentru că are
Argumentarea apartenenţei textului " caracteristicile acestui tip de text.
Mezul iernei / alt pastel studiat", la specia În primul rând “Mezul iernei” este o creaţie
pastelului lirică în care se zugrăveşte un tablou din
a) creaţie lirică, în care ideile şi natură. Autorul îşi exprimă gândurile şi
sentimentele sunt exprimate prin sentimentele în mod direct.
intermediul unui tablou din natură: În strofa I, ............................................
-prezentarea pe larg (strofă cu strofă a .........................................................
imaginilor artistice, a ideilor şi a În strofa a doua ......................................
sentimentelor exprimate; ............................................................
-comentarea procedeelor artistice şi a În strofa a treia .....................................
efectelor artisitice obţinute (figuri de stil ..............................................................
etc.); În strofa a patra .....................................
- citate; ............................................................
-prezenţa eului liric - prin ce este marcată Eul liric îşi face simţită prezenţa prin ......
b) în versuri - elemente de versificaţie: ..................................................
strofă, vers, rimă, ritm, măsură; În al doilea rând « Mezul iernei » este un text
în versuri. .....
..............................................................
III. ÎNCHEIERE În concluzie, “Mezul iernei” este pastel,
Concluzii - rezumatul cuprinsului deoarece ..........................................
Argumentarea apartenentei unui text la genul liric
PLANUL COMPUNERII COMPUNEREA

Textul liric este un text literar în care


I.INTRODUCERE autorul exprimă gânduri, idei, sentimente în
- definiţia textului liric mod direct, prin intermediul unei voci numite
eu liric, folosind un limbaj artistic, încărcat de
subiectivitate.

II. CUPRINS “Mezul iernei” este un text liric, pentru că are


toate caracteristicile unui astfel de text.
Argumentarea apartenenţei textului "
Mezul iernei", la categoria textelor lirice
a) exprimă gânduri, idei, sentimente ale În primul rând.............
autorului în mod direct (iei poezia strofă cu .................................................
strofă şi arăţi ce spune autorul, ce gânduri, .....................................................
idei şi sentimente comunică) .................................................
b) există eu liric ( cauţi mărcile prezenţei În al doilea rând......................
eului liric în text ) .......................................................
c) limbajul este artistic, încărcat de În al treilea rând.......................
subiectivitate: ...........................................................
 imagini artistice şi figuri de stil ......................................................
(prezentarea celor mai importante imagini .....................................................
şi figuri de stil, cu semnificaţia lor) ...................................................
 muzicalitate ( ritm, rimă, măsură) ..................................................
....................................................
III. ÎNCHEIERE În concluzie, textul “Mezul iernei” este liric,
Concluzii - rezumatul cuprinsului pentru că................................

S-ar putea să vă placă și