Sunteți pe pagina 1din 3

WinСмета2000

Casa de locuit Formular Nr.7


(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №
Lucrari de constructii montaj

Valoarea de deviz 438 839,03 lei


Intocmit in preţuri curente

№ Simbol norme Cantitate Valoarea de deviz, lei


crt. şi Cod Lucrări şi cheltuieli U.M. conform Pe unitate de Total
resurse datelor din măsură —————
proiect ———— incl. salariu
incl. salariu

1 2 3 4 5 6 7
1. EXECUTIA
INFRASTRUCTURII
1 CP10B Montarea talpilor de fundatie din
beton armat la cladiri de locuit
din beton armat manaolit, mixta 742,58 31 188,44
————— —————
sau zidarie portanta, la inaltimea buc 42,00 42,92 1 802,72
pina la 20m inclusiv, cu volum
peste 1mc.

2 CP10B Montarea blocurilor de fundatie


din beton armat la cladiri de
locuit din beton armat monolit, 995,08 43 783,61
————— —————
la inaltimea pina la 20 m buc 44,00 42,92 1 888,57
inclusiv, cu volum de la 0,2-2,5
mc

Total EXECUTIA 74 972,05


INFRASTRUCTURII

Incluziv salariu 3 691,29


2. EXECUTIA
INFRASTRUCTURII
3 CB02B Cofraje din panouri refolosibile,
cu asteriala din scinduri de
rasinoase scurte si subscurte 55,72 1 003,04
pentru turnarea betonului in ————— —————
m2 18,00 18,53
elevatii, pereti drepti si 333,62
diafragme inclusiv sprijinirile la
inaltimi pina la 20 m inclusiv

4 CA03A3 Beton turnat in fundatii, pereti m3 4,40 749,13 3 296,16


sub cota zero, preparat manual si
turnarea cu mijloace clasice ————— —————
beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 150,23 661,00
150)

5 CG22A3 Pardoseli din beton gata preparat


clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in
grosime de 10 cm, in cimp 110,44 20 984,23
————— —————
continuu, driscuit, turnat pe loc, m2 190,00 16,19 3 076,73
in incaperi cu suprafata mai
mare de 16 mp

6 CD50C Zidarie din caramida medie, 1 575,03 85 051,44


format 250 x 120 x 65 la pereti ————— —————
m3 54,00 110,43
exteriori cu inaltimea pina la 4 m 5 963,04

7 CK01B1 Ferestre din lemn simple, duble


sau cuplate cu unul sau mai
multe canaturi, inclusiv vitrine 1 264,89 45 536,21
din lemn, la constructii cu ————— —————
m2 36,00 28,48
inaltimi peste 35 m inclusiv, 1 025,45
avind suprafata tocului intre
1,00 si 2,5 mp inclusiv

8 CK03B Usi din lemn interioare sau


exterioare intr-un canat,pe toc,
pe captuseli si usi pentru balcon, 80,14 3 285,60
inclusiv izolatia hidrofuga si ————— —————
m2 41,00 32,19
termica a tocului, montate pe 1 319,85
ghermele existente la constructii
cu inaltimi pina la 35 m

9 CE26A Sarpanta simpla de lemn de


rasinoase, rezemata direct pe
ziduri, compusa din pane si
capriori, pt. invelitori de carton
bitumat sau tabla, cu 1 sau 2 77,05 19 724,03
————— —————
pante, executate pe suprafete m2 256,00 13,66 3 496,19
peste 25 mp, la un punct de
lucru, inclusiv fieraria de
ancorare si prindere, din lemn
ecarisat

10 CE05B Invelitori din tabla plana zincata m2 223,00 110,39 24 617,42


sau tabla plana protejata ————— —————
anticoroziv,fixata cu agrafe, 15,61 3 480,58
executata cu incheeturi duble in
ambele sensuri, executate pe
suprafete mai mari de 40 mp cu
foi din tabla de 0,5 mm grosime,
inclusiv executarea doliilor,
sorturilor, racordurilor la cosuri
etc.

Total EXECUTIA 203 498,11


INFRASTRUCTURII

Incluziv salariu 19 356,46

Cheltuieli directe lei 278 470,17


Contributii pentru asigurari sociale 24,00 % 5 531,46
Contributii pentru asigurari medicale 3,00 % 691,43
Cheltuieli pentru transportarea material 7,00 % 16 616,32
Total cheltuieli directe 100,00 + 301 309,38
Cheltuieli indirecte 14,50 % 43 689,86
Total 100,00 + 344 999,24
Beneficiu 6,00 % 20 699,95
Total 100,00 + 365 699,19
TVA 20,00 % 73 139,84
Total deviz: 438 839,03
Incluziv salariu 23 047,75

Intocmit (Busuioc Olesea)


(funcţia, semnătura)

Verificat (conf.Vascan G)
(funcţia, semnătura)

S-ar putea să vă placă și