Sunteți pe pagina 1din 33

MedINS – exemplu

de
sistem informatic integrat
pentru medici de familie
3 aspecte esenţiale în
medicina de familie

• Episodul de îngrijiri de sănătate


• Motivul prezentării la medic
• Conceptul SOAP
Motivele Începutul
Probleme de Nevoie de episodului
sănătate sănătate prezentării la
Diagnostic Intervenţie
percepute percepută medic-
solicitarea
îngrijirilor

Motivele A doua
prezentare
prezentării la
Diagnostic Intervenţie la medic
medic- în cadrul
solicitarea aceluiaşi
îngrijirilor episod

Consultaţiile ulterioare în cadrul aceluiaşi episod

Episodul de îngrijiri de sănătate


Episod de îngrijire
• Unitatea de măsura a continuităţii
• Definiţie: O problemă de sănătate sau boala de la prima
prezentare la medic si pana la ultima consultaţie oferita pentru
aceeaşi problema de sănătate sau de boală
• Conţinut: motivele, procedurile/intervenţiile, diagnosticele in
succesiunea si dinamica lor din cadrul mai multor consultaţii.
• Criterii de apreciere: noutatea, siguranţa diagnosticelor,
gravitatea.
Motivul prezentării la medic

• Aşa cum îl formulează pacientul


• Poate fi:
– Simptom
– Diagnostic
– Procedură
– Tratament
– cerere reţetă sau trimitere.
Conceptul SOAP

Subjective – ce spune pacientul (spre exemplu, simptome, în propria


apreciere)

Objective – cum judecă doctorul (pe baza celor spuse de pacient și


pe baza propriilor demersuri, spre exemplu află despre noi simptome pe
baza întrebărilor puse pacientului)

Assessment – evaluarea doctorului (diagnostic)


Procedures-plan – ce propune doctorul în urma diagnosticării
(adică plan de tratament, care poate include proceduri în cabinet sau în
altă parte, rețete, trimitere mai departe etc.)
Lista pacienţilor

Pacientul
selectat

Fişa pacientului

Programarea
pacienţilor
Crearea unei fişe noi

Generarea
rapoartelor
periodice
Căutare avansata

Criterii de afişare a Lista pacienţilor


pacienţilor în listă
Fişa pacientului
Următorul pacient pe
lista de programări

Ieşire din fişă

Ieşirea din evidenţă a


pacientului

Ştergerea pacientului

Tipărirea fişei
Efectuarea consultaţiilor
Lista de afişare
Interfaţă de a motivelor
senzitivă prezentării
pentru selectate
selectarea
elementelor

Lista de
afişare a
diagnosticelor
selectate
Transcodarea ICPC-2 - ICD-10
Coduri ICPC-2 pt
diagnostice

Criterii de
includere

Criterii de Lista cu codurile


excludere ICD+10
corespondente

Alte informaţii
legate de codul Acceptă codul
ICPC-2 ICD-10 selectat
Episoadele de îngrijire
Un episod de îngrijire cuprinde un set de consultații dedicate aceleiași
afecțiuni. Spre exemplu: pacientul se prezintă la medic cu o afecțiune, medicul
îi pune un diagnostic prezumtiv (presupus) și îl trimite la analize, pacientul
revine cu rezultatele, medicul pune un diagnostic exact și îi recomandă un
tratament, inclusiv îi eliberează o rețetă, pacientul se va prezenta din nou la
control peste un timp și atunci medicul constată că pacientul s-a vindecat. Cele
3 prezentări la medic constituie un episod (închis în final, deoarece pacientul s-
a vindecat). O boală cronică generează un episod care nu se închide niciodată.

Diagnosticul selectat dă
numele episodului de îngrijiri

Acceptă (finalizează)
construirea episodului

Lista tuturor episoadelor


deschide în momentul
consultaţiei

Medicul poate conecta orice


element al consultaţiei cu un
episod vechi sau poate porni
un episod nou
Vizualizarea episoadelor de îngrijire
Episod închis
Episod deschis

Lista tuturor
episoadelor de
îngrijire ale
pacientului
(deschise sau
închise)

Lista tuturor episoadelor de îngrijire în curs. Arborele include toate


elementele care au fost înregistrate în cursul consultaţiilor.
Trimiteri

• Trimiteri în scop terapeutic,


diagnostic sau pentru
internare
• Trimiteri la analize şi
investigaţii
• Analizele decontate de
CAS sunt colorate distinct
• Analizele sunt grupate pe
categorii de afecţiuni
Retete

• Se poate selecta medicamentul dorit


prin:
– denumirea comerciala
– DCI (denumirea comuna internaţională).
• La alegerea unui medicament va apărea
in tabel o lista cu toate formele de
prezentare sau producătorii acelui
medicament
Selectarea alarmelor
Lista cu alarmele
selectate

Factorii de risc

Bolile cronice

Alte alarme

Acceptarea
modificărilor făcute

Răzgândire
Analizele pacientului
• Posibilitatea vizualizării
trimiterilor la analize
• Completarea rezultatului
analizelor efectuate
Reprezentarea grafică a parametrilor
biologici înregistraţi

Pot fi vizualizate grafic:


– T.A.
– pulsul
– greutatea
– înălţimea
– temperatura
– glicemia

Lista variabilelor
înregistrate

Reprezentarea
grafică a valorilor
înregistrate
Programarea consultaţiilor

Selectarea
Selectarea minutului
săptămânii programării

Selectarea
lunii

Orarul
programărilor

Anularea
programării Buton de ieşire
Rapoarte

• O facilitate foarte importantă, care


scuteşte de multă muncă de
rutină, este generarea automată
de rapoarte.
• Se pot selecta rapoartele dorite,
perioada de raportare, destinaţia
raportului (pe ecran, la
imprimantă, prin poştă
electronică, sub formă de fişier pe
dischetă). Rapoartele realizate
până în prezent au o formă
potrivită pentru a fi trimise Caselor
de Asigurări de Sănătate.
Rapoarte Predefinite

Un raport va cuprinde:
– Titlul raportului
– Datele medicului
– Cabinet medical
– Medic
– Cod parafă
– Perioada de raportare (filtrul
temporal).
• Programul afişează într-o listă o – Conţinutul acestuia sub formă
serie de rapoarte predefinite, din tabelară.
care utilizatorul poate selecta – Data generării raportului.
raportul dorit pentru afişare pe – Dacă raportul generat este pe mai
ecran, salvare pe disc, tipărire la multe pagini, în partea de jos a
fiecărei pagini se va preciza nr.
imprimantă sau trimitere prin e- paginii/nr. total de pagini.
mail.
Rapoarte pentru CAS
• Va fi generat sub formă de fişier dbf putând fi
previzualizat.
• Va cuprinde lista tuturor pacienţilor intraţi sau
ieşiţi în perioada selectată în filtrul temporal.
• Lista va fi ordonată după NUME apoi după
PRENUME.
• Vor putea fi generate si completate toate
tabelele existente in Anexa din 07/02/2003
publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr.
136bis din 03/03/2003 la Decizia preşedintelui
Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr.
78/2003 pentru aprobarea utilizării formularelor
unice pe ţară, fără regim special, necesare
raportării activităţii furnizorilor de servicii
medicale.
• Aceasta abordare este actualmente depășită,
noua formă de raportare este conform
cerințelor sistemului național SIUI
http://siui.casan.ro/cnas/
Generator de rapoarte generice

Programul generează
rapoarte generice bazate pe
selecţiile utilizatorului.
Utilizatorul încarcă o baza
de date, selectează tabelul
si câmpurile dorite si apoi
afişează raportul. Sunt
prevăzute opţiuni pentru
formatarea textului, setarea
culorilor pentru text, cap de
tabel si titlu, aranjare in
pagina, filtrarea datelor etc.
Raport complex, personalizat

• Consideră criterii
de selecţie
complexe:
– vârstă
– sex
– tensiune arterială
– afecţiuni
– perioada de
raportare
• Permite setarea
categoriilor
tensiunii arteriale şi
a grupelor de
vârstă
Registrul de consultaţii

•Timp, data
•Nume
•Sex
•Vârsta
•Diagnostic

Acceptare

Inainte/Inapoi
Statistici rapide

• Numărul de pacienţi
înscrişi în listă
• Categoria socială
• Distribuţia pe sexe
Tipăriri
Modulul de tipăriri poate face un
management primar al modelelor
de documente (asemănătoare
formularelor tipizate) si mai ales
poate lucra cu acestea generând
documentul dorit gata completat in
formatele solicitate.
Transmiterea datelor prin Internet
Server

Server WEB

2 căi de transmitere a datelor către server:


• direct din MedINS (ftp)
• prin pagina web (MediNET)

Sistemul este capabil :


• Să comande structura bazei
de date care urmează a fi
expediată din calculatorul
medicului către server
• Să genereze baza de date
baza unui fişier care conţine
comenzile necesare
• Să transmită BD folosind 2
căi principale: direct din
Cabinete medicale
Medins, prin ftp sau prin
individuale pagina web a serverului
Actualizare MedINS

Aplicaţia MedINS Update serveşte


scopului de actualizare a programului
MedINS la ultima versiune.
Utilizatorul are opţiunea de a restaura
copia de siguranţă prin click pe butonul
Restaurare in cazul in care operaţia de
update a eşuat din diverse motive.
Biblioteca Multimedia Medinet

Legislaţie
medicală

Biblioteca Medinet
O colecţie de materiale
multimedia de interes pentru
practica medicului de familie
Vă mulţumim !