Sunteți pe pagina 1din 3

Proiect didactic

Profesor: Sângeorzan Gabriela


Clasa: a IX-a D
Data: 15.01.2018
Obiectul: Consiliere și orientare
Subiectul lecției: Sportul pentru sănătatea mea
Modulul : Calitatea stilului de viață
Durata : 50 `
Scopul : Sportul este foarte important pentru un stil de viață sănătos, pentru un organism
sănătos și pentru o minte limpede.
Competențe generale : Manifestarea unui stil de viață favorabil schimbării și adaptării la
noi contexte de învățare și de muncă
Competențe specifice :
1. înțelegerea de către elevi a complexității stării de sănătate
Obiective operaționale : la sfârșitul lecției elevii vor fi capabili să :
O 1. să înțeleagă importanța sportului pentru sănătate
O2. să cunoască efectele practicării unui sport asupra sănătății
O3. să cunoască beneficiile practicării unui sport
Metode și procedee : convorbirea, dezbaterea, discuții, brainstorming, exemplificarea
Forme de organizare : activitate individuală
Mijloace și procedee : chestionar, coli de hârtie, instrumente de scris
VALORI ȘI ATITUDINI:
 încredere în potențial personal
 respect față de sine și față de ceilalți
Bibliografie :
1. Adriana, Băbăn (2011), Consiliere educațională, ghid metodologic pentru orele de dirigenție,
Ed. ASCR, Cluj-Napoca,
2. Comșa, Mirela-Florentina, Puia, Maria, (2007), Îndrumar de dirigenție, Ed. Niculescu,
București,
3. Sălăgean, Daniela, Ținică, Silvia, Pintilie, D., (2004), Ora educativă. Modele de proiecte
didactice în sprijinul profesorului diriginte, Ediția a II-a, Ed. Eurodidact, Cluj-Napoca

Desfășurarea lecției

1. Moment organizatoric (5̍) :-se notează absențele


-aprecieri despre situația clasei
-note
-frecvență
-se motivează absențele (dacă este cazul)
-se pregătește materialul pentru lecție

1
Consiliere și orientare
3. Anunțarea temei și a obiectivelor (5̍): Profesorul prezintă tema: Sportul pentru
sănătatea mea și obiectivele propuse. Discuțiile pe marginea temei pornesc de la citatele și
aforismele scrise pe tablă:
1) Antrenând corpul, antrenăm mintea !
2) Sportul este sănătate curată !
3) Minte sănătoasă în corp sănătos !
4) Un sportiv adevărat e un cavaler în toate manifestările vieții. - L.Rebreanu
4. Conducerea și desfășurarea activității (15̍):
Dirigintele va împărți fiecărui fiecărui elev din clasă câte un chestionar și explică scopul
acestuia.
Chestionar despre sport
1) Ce semnificație are pentru voi sportul?
2) Ce sport vă place?
3) Justificați răspunsul……………………………………………………………………
4) Cât timp pe zi aloci practicării sportului ?
5) Când ați făcut ultima oră sport, în afara orelor de educație fizică ?
6) La ce vârstă ați început primul sport ?
7) Care este motivul princpal care vă determină să participați la activități fizice
sportive ?
a. îmi mențin forma fizică
b. îmi îmbunătățesc starea de sănătate
c. mă întâlnesc cu prietenii
d. îmi place să socializez/să cunosc persoane noi
e. mă relaxes/scap de stres
f. îmi îmbunătățesc performanțele fizice
g. îmi place competiția
8) Cât de des participați la activitățile fizice sportive ?
a. zilnic
b. de 3-5 ori pe săptămână
c. o dată sau de două ori pe săptămână
d. o dată sau de două ori pe lună
e. foarte rar
f. niciodată
9) În ce măsură sunteți de acord cu afirmațiile de mai jos în legătură cu activitatea fizică:
A. Când aud cuvântul sport rămân indiferent :
a. nu sunt deloc de acord
b. în foarte mică măsură
c. în mare măsură
d. în foarte mare măsură
B. Îmi place partea competitivă a sportului:
a. nu sunt deloc de acord
b. în foarte mică măsură
c. în mare măsură
d. în foarte mare măsură
2
Consiliere și orientare
C. Practicarea de activități fizice sportive îmi dă mai multă energie :
a. nu sunt deloc de acord
b. în foarte mică măsură
c. în mare măsură
d. în foarte mare măsură
D. Practicarea de activități fizice sportive îmi produce plăcere :
a. nu sunt deloc de acord
b. în foarte mică măsură
c. în mare măsură
d. în foarte mare măsură
E. Practicarea de activități fizice sportive este benefică pentru sănătatea fizică :
a. nu sunt deloc de acord
b. în foarte mică măsură
c. în mare măsură
d. în foarte mare măsură
F. Practicarea de activități fizice este benefică pentru sănătatea psihică :
a. nu sunt deloc de acord
b. în foarte mică măsură
c. în mare măsură
d. în foarte mare măsură
10. Faceți sau ați făcut vreodată parte dintr-o echipă de sport:
a. da, fac parte dintr-o echipă
b. am făcut parte dintr-o echipă, dar am renunțat
c. doar în timpul orelor de sport de la școală
d. nu am făcut parte dintr-o echipă

5. Evaluarea chestionarului prin sondaj (15̍): se citesc câteva sondaje la alegere (cine dorește).
Au loc dezbateri pe marginea răspunsurilor la chestionar.

6. Concluzii (8̍): În urma dezbaterilor dirigintele va desprinde câteva concluzii care să


constituie pentru elevi reperele generale de folosire optimă a timpului.

7. Anunțarea temei pentru ora următoare (2̍).

3
Consiliere și orientare

S-ar putea să vă placă și