Sunteți pe pagina 1din 12

Capitolul 6.

Înregistrările Electronice de Sănătate


În acest capitol veţi învăţa:

 Ce înseamnă înregistrările electronice de sănătate

? 

Ce conține o înregistrare electronică de sănătate
Soluții ale înregistrărilor electronice de sănătate

Cuvinte cheie: EHR, soluţii

Cuprins
Capitolul 6 . Înregistrările Electronice de Sănătate ..........................................................................1
2.1 Noţiuni generale privind înregistrările electronice de sănătate .......................................2
2.2 Avantajele folosirii înregistrările electronice de sănătate ................................................4
2.3 Soluţii ale înregistrările electronice de sănătate ..............................................................6
2.4 Testarea cunoştinţelor dobândite.................................................................................. 10
2.5 Glosar ............................................................................................................................. 10
2.6 Bibliografie ..................................................................................................................... 11
Noţiuni generale privind înregistrările electronice de sănătate 2

2.1 Noțiuni generale privind înregistrările electronice de sănătate

Înregistrările Electronice de Sănătate (Electronic Health Record - EHR) sunt o colecție


longitudinală de informații electronice de sănătate pentru și despre persoane, unde informația de
sănătate este definită drept starea de sănătate și serviciile de sănătate primite; acces electronic
imediat numai persoanelor autorizate și populației; oferă cunoștințe și suport de decizie care
cresc calitatea, siguranța și eficiența serviciilor de sănătate; și este un suport de livrare de
procese eficiente de servicii de sănătate [1]. Sunt înregistrări în format digital care sunt capabile
să fie partajate dealungul diferitelor unități medicale, fiind înglobate în rețele interconectate de
sisteme informatice. Aceste tipuri de înregistrări includ o întreagă gamă de date în formă
completă sau în formă rezumat, incluzând date demografice, istorie medicală, medicamentație și
alergii, statut de imunizare, rezultate de teste de laborator, imagini radiologice, semne vitale, date
personale ca și vârsta și înălțimea și informații de facturare. Scopul EHR – ului poate fi
înțeleasă ca fiind o înregistrare completă de consultații cu pacientul și care permite
automatizarea și eficientizarea fluxului de lucru în îngrijirea sănătății și va crește siguranța, prin
suport de decizie bazate pe dovezi, de management al calității și raportarea rezultatelor [2].
În 2003, Institutul de Medicină (IOM) identifică următoarele elemente ca fiind miezul de
funcționare a EHR-ului [3], [4]:
• Informații despre sănătate și date: Sistemul trebuie să afișeze rezultate de teste de
laborator, alergii, liste cu medicamentația pe care pacientul le ia, date demografice
despre pacient, și note despre furnizori
• Rezultate ale managementului: EHR trebuie să furnizeze rezultate de teste de laborator,
rezultate de proceduri de radiografii, și alte tratamente resultate sub formă electronică
pentru a facilita acessul furnizorilor pentru datele de care au nevoie și promovează
detecția eficientă și ușoară a anomaliilor.
• Ordinul de intrare și de management: medicamentația computerizată și alte instrucțiuni
pot reduce sau elimina factorul numit uitare, luarea de două ori a medicamentelor,
greșeli cauzate de scrisul de mână care nu se înțelege și întârzieri în completarea de
rețete.
• Suportul de decizie: memento-uri computerizate și solicitările date de calculator pot
îmbunătății îngrijirile preventive, diagnostic, tratament, și managementul bolilor.
• Comunicarea electronică și conectivitatea: sistemele EHR trebuie să faciliteze
comunicarea online printre membrii echipei medicale, alți furnizori cum sunt
laboratoarele și farmaciile, și pacienții prin email, mesagerie web, înregistrările
integrate în domeniul sănătății în interiorul și între setările de tratament, telemedicina,
și monitorizarea de acasă.
Cu aceste caracteristici, sistemele EHR pot să îmbunătățească semnificativ tratamentele
medicale prin asigurarea de informații de sănătate despre pacient care sunt ușor de accesat de
furnizorii care au nevoie, prin prevenirea și corectarea de erori ale clinicenilor sau scăpări înainte
de a cauza prejudicii, și prin ajutarea de a promulga cele mai bune practici medicale. În plus,
sistemele EHR pot servi la funcții importante administrative [3], [4]:
• Suportul pentru pacienți: educarea pacientului și testarea sa de acasă poate a
facilita sistemele electronice.
• Procesele administrative: sistemele de programare electronice, verificarea asigurării
medicale, facturarea și sisteme de procesare a cererilor trebuie să fie componente
ale EHR-ului. Instrumentele computerizate pot fi de asemenea folosite pentru a
3 Capitolul 6. Înregistrările Electronice de Sănătate

identifica individual care este potențialul eligibil pentru studii clinice, aceia care
trebuie să fie informați pentru rechemarea pentru medicamentație sau cei care sunt
programe de management pentru boli cronice.
• Raportarea și managementul sănătății populației: până la sfârșitul implementării
terminologiei de standardizate și înregistrărilor citite de calculatoare, sistemele EHR
vor trebui să permită furnizorilor posibilitatea de a colecta date clinice în scopul de a
îndeplini cerințele publice și private de raportare.
Avantajele folosirii înregistrările electronice de sănătate 4

2.2 Avantajele folosirii înregistrările electronice de sănătate

Mulți experți au fost entuziaști în adoptarea sistemelor EHR, mulți factori politici de decizie
si-au luat angajamentul de a promova adoptarea lor pe scară largă [5]. Aceste sisteme pot facilita
accesul medicilor la informațiile pacienților și pot împiedica erorile medicale, și deasemenea
poate să salveze vieți și foarte mulți bani.
Avantajele folosirii EHR [3]:

a. Facilitarea accesului la înregistrările medicale a pacienților


Interoperabilitatea sistemelor EHR ar putea permite doctorilor care au autorizație să
acceseze informații relevante despre pacienții lor, incluzând istoricul medical, lista de
medicamente, și alergiile, neavând importanță unde s-au tratat înainte. Această facilitate poate fi
valorificată în tratarea pacienților care sosesc la urgență în stare de inconștiență. Poate de
asemenea să faciliteze semnificativ și să ajute din punct de vedere economic pentru pacienții cu
venituri mici [3].
În plus, una din punctele forte a EHR-ul este că există posibilitatea de backup cu ajutorul
serverelor sau al altor unități de stocare, în felul acesta sunt mai puțin vulnerabile la pierdere sau
distrugere ca și înregistrările pe hârtie. O întâmplare dramatică de acest gen a fost în America
dupa uraganul Katrina, când înregistrările medicale din mai multe părți din New Orleans au fost
distruse [6].

b. Îmbunătățirea calității îngrijirii și reducerea erorilor medicale

Sistemele EHR pot reduce erorile și în același timp să îmbunătățească siguranța pacientului,
cu ajutorul caracteristicilor pentru suportul de decizie [7]. Sistemele EHR pot să conțină
memento și pot să acceseze literatura medicală, să promoveze îngrijirea corectă, exactă, și
responsabilă. Studiile au arătat că sistemele de memento-uri computerizate îmbunătățește rata de
imunizare, grija preventivă, aderarea medicilor la practica ghidurilor medicale și detalierea
istoricii medicale a pacientului. Deasemenea sistemele EHR reduc costurile rețetei, greșelile de
rețetă, și teste nefolositoare pentru diagnosticare. Un exemplu de eroare este de exemplu când
doctorul prescrie din greșeală o doză mai mare și sistemul EHR îl anunță că este greșit.
Sistemele EHR pot să reducă folosirea de antibiotice care nu sunt necesare. Un studiu a
arătat ca 70% din pacienții care merg pe la medicul de familie pentru tratarea durerilor în gât
sunt tratați cu antibiotice, chiar dacă doar 5% pana la 17 % din adulții care suferă de dureri în gât
au nevoie de terapie cu antibiotice [8]. Folosirea în exces a antibioticelor a dus la rezistența
bacteriilor la antibiotice [9]. Acest fenomen poate duce la o asistență mai puțin comună pentru
sistemele de suport destinate pentru a furniza ghidare pentru prescrierea antibioticelor.
Sistemele EHR pot îmbunătății semnificativ răspândirea cunoștiinței în legătură cu noile
tratamente eficiente printr-un mecanism de suport decizional [10].
În plus dacă se permite doctorilor să caute în înregistrările electronice ale paciențiilor după
informația de care au nevoie, atunci sistemele EHR pot reduce semnificativ timpul petrecut după
căutarea informațiilor din istoricul medical a pacientului [11].
Deasemenea sistemele EHR contribuie la îmbunătățirea sistemului public de urgențe.
Persoanele care se ocupă de sistemele EHR și oficialii sănătății publice pot folosi funcții de
decizii suport în sistemele EHR pentru atenționarea medicului într-un caz de urgență. De
5 Capitolul 6. Înregistrările Electronice de Sănătate

exemplu, sistemele EHR naționale pot fi rapid reconfigurate pentru a da recomandări pentru
tratarea pacienților cu simptome particulare în cazuri de urgențe cu boli infecțioase.

c. Reducerea costurilor

Unii comentatori au estimat un beneficiu net economic a implementării EHR între valoarea
de 8400$ și 140.000$ pe medic timp de 5 ani [12]. Aceste reduceri de costuri rezultă din: mai
puține duplicate de teste ce au ca rezultat reduceri administrative, o scădere a erorilor medicale
și a evenimentelor cu medicamentație cu reacții adverse care sunt provocate de neinteresul
pacienților la alergii, istorie medicală.

Beneficii pentru Pacient:

• Posibilitatea de a vizualiza starea de sănătate la orice moment – creează o stare de încredere


şi siguranţă
• Posibilitatea de a adăuga comentarii la înregistrările existente (empowerement)
• Accesul la e-Prescripţii/e-Reţete – facilitarea procesului de procurare a medicaţiei
• monitorizarea mai bună a stării de sănătate în cazul pacienţilor care suferă de boli cronice –
posibilitatea de a primi notificări
• accesul la biblioteci cu informaţie de interes pentru pacient – conectarea la informaţie de
calitate on-line.

Beneficii pentru Medic/Asistentă


• Căutare mai uşoară a fişelor
• Acces rapid la informaţia potrivită
• Rezultatele (laborator, radiologie) pot fi
• introduse direct în fişă
• Prescripţii electronice pentru medicaţie
• Acces de la distanţă
• Posibilităţi crescute de educaţie a pacienţilor
• Calcul automat al costurilor
• Verificări de incompatibilităţi între medicamente prescrise şi medicaţie şi alergii
• Posibilitate dezvoltării procedurilor de urmărire a pacientului după externare şi intervenţii
• Creşterea calităţii practicii clinice prin analiza datelor şi studii de grup
• Dezvoltarea codificării - aducere la zi şi asistenţă
• Sisteme de creştere a calităţii pentru managementul bolilor cronice.
Conţinutul EHR 6

2.3 Conținutul EHR

EHR cuprinde:
• Anamneza
• Totalitatea informaţiilor pe care medicul le ia de la bolnav si însoţitorii acestuia pentru a le
utiliza în vederea stabilirii diagnosticului. Anamneza este prima etapă în cadrul examinării
clinice a bolnavului.
• Rezultatul examinărilor realizate de către MF sau specialist, în ordine cronologică
• Rezultatele analizelor de laborator şi al examinărilor
• Lista medicamentelor prescrise şi folosite
• Radiografii, rezultate imagistice
• Foi de observaţie, fişe de externare
• Istoricul vaccinărilor
• Informaţii despre alte tratamente, tipul şi locaţia unde au fost primite.

2.4 Soluții ale înregistrările electronice de sănătate

În cele ce urmează sunt prezentate câteva soluții EHR:

1. Orion Health EHR

Este o soluție EHR care furnizează înregistrări electronice ale pacientului permanente și
accesibile conținând aspecte despre istoricul medical al pacientului [13].
Avantajele acestei soluții sunt:
o Creșterea siguranței pacientului
o Creșterea eficienței

Arhitectura sistemului este prezentată in Figura 1:


7 Capitolul 6. Înregistrările Electronice de Sănătate

Figura 1. Arhitectura sistemului Orion Health EHR

2. Answers Clinical (EHR) Solution

Answers Clinical Solution conectează staff-ul medical, rezidenții și partea de management


cu informațiile în timp real despre operațiile clinice. Oferă un EHR amănunțit fiecărui rezident
care are în grija sa pacienți. Este special realizat pentru instituții care sunt preocupați de
continuitatea îngrijirii medicale, iar Answer EHR se desfășoară pe o arie de 360 grade de
îngrijire pentru un întreg profil medical [14].

Figura 2. Arhitectura Answer Clinical Solution

3. Care360 EHR

Este un sistem simplu, flexibil și fiabil. Destinat furnizorilor de sănătate, care utilizează ce
au nevoie, când au nevoie, fără tuburări sau schimbări bruște în fluxul de lucru atât de des
asociat cu EHR. Care360 EHR este următoarea generație bazată pe platforma Care360 Labs &
Soluţii ale înregistrările electronice de sănătate 8

Meds, care furnizează tot ce ai nevoie pentru a crea, gestiona și difuza informații clinice
relevante pacientului [15].
Caracteristicile produsului:
- management de date generale despre pacient și de asigurare
- cerere de teste de laborator și primirea lor în format electronic
- este un bun ePrescribing (include alerte de interacțiune și containdicații, reînoiri
electronice, managementul listei de medicamente)
- oferă posibilitataea de a trimite un mesaj securizat prin intermediul rețelei Care360,
rețea directă sau prin fax
- documentația clinică de consultații completă, inclusiv semne vitale, folosind o varietate
de tehnici de introducere a datelor
- access la informație cu ajutorul Care360 Mobile și Care360 HD
- cerere de radiologii și primirea lor în format electronic
- suport de decizii clinice

Figura 3. Interfața pentru pacient

4. eClinicalWorks Comprehensive Electronic Health Records (EHR) Solution


eClinicalWorks v9 oferă mai mult decât un mod de practică pentru informatizare. Această
soluție globală este următoarea generație de asistență medicală IT, permițând practicii medicale
o eficiență îmbunătățită și în același timp să sporească îngrijirea pacientului. Folosirea
tehnologia de industrie liberă, eClinicalWorks va ajuta practicii medicale șă atingă obiectivul său
de a oferi cea mai bună îngrijire posibilă pacientului [16].
9 Capitolul 6. Înregistrările Electronice de Sănătate

Figura 4. Componentele sistemul eClinicalWorks


eClinicalWork esre o soluție complet unificată pentru practici medicale și pentru
grupurile de inteprinderi de toate mărimile și de cele mai multe specialități, care leagă toate
caracteristicile printr-o singură bază de date. Toate produsele au fost dezvoltate de o singură
companie și va funcționa ca un sistem puternic.
Dezvoltarea unei reţele informaţionale naţionale de sănătate este o realizare dar reprezintă dor un
instrument esenţial

Succesul acestei reţele depinde de crearea de noi servicii sau produse (spre exemplu servicii de
management al bolilor)

În bună parte eşecul relativ al reţelei sociale de sănătate din Franţa, RSS (Réseau Santé
Social) se datorează faptului că este doar o reţea pentru transferul datelor pentru Asigurările
de Sănătate, fără crearea unei valori adăugate de servicii către personalul medical şi pacienţi.
Testarea cunoştinţelor dobândite 10

2.5 Testarea cunoştințelor dobândite


1. Ce sunt înregistrările electronice de sănătate?
2. Ce avantaje au înregistrările electronice de sănătate?
3. De ce sunt importante înregistrăririle electronice de sănătate?
4. Enumerați cel puțin 3 din soluțiile pentru înregistrările electronice de sănătate prezentate.
5. Indicați care sunt avantajele din punctul de vedere al pacientului?

2.6 Glosar
eSTART program multi-regional de studii masterale în domeniul e-Activități.
template modelul de format al unui obiect
11 Capitolul 6. Înregistrările Electronice de Sănătate

2.7 Bibliografie
[1] Eichelberg, M., Aden, T., Riesmeier, J., Dogac, A., Laleci, G., „Electronic Health Record Standards – A
Brief Overview”, 2006
[2] Electronic Health Record (EHR), http://www.himss.org/
[3] S. Hoffman, A. Podgurski, Finding a cure: The case for regulation and oversight of electronic health
record systems, Harvard Journal of Law & Technology, volume 22, No.1, 2008
[4] Institute of Medicine of the National Academies (IOM), http://www.iom.edu/
[5] P. Tang, J. Ash, D. Bates, M. Overhage, D. Sands, Personal Health Records: Definitions, Benefits, and
Strategies for Overcoming Barriers to Adoption, Journal of the American Medical Informatics Association,
Vol. 13, No. 2, 2006
[6] O. Pierce, Analysis: The Medical Record Paper Chase, http://www.redorbit.com/news/health
[7] B. Chaudhry, J. Wang, S. Wu, M. Maglione, W. Mojica, E. Roth, S. Morton, P. Shekelle, Systematic
Review: Impact of Health Information Technology on Quality, Efficiency, and Costs of Medical Care, Annals
of Internal Medicine, 144:742-752, 2006
[8] J. Linder, R. Stafford, Antibiotic Treatment of Adults with Sore Throat by Community Primary Care
Physicians, The Journal of The American Medical Association, 286(10):1181-1186, 2001
[9] R. Besser, Antimicrobial Prescribing in the United States: Good News, Bad News, Annals of Internal
Medicine, vol. 138 no 7, 605-606, 2003.
[10] L. Liang, The Gap Between Evidence and Practice, HealthAffairs, vol. 26, no.2, 119-121, 2007
[11] R. Baron,E. Fabens, M. Schiffman, E. Wolf, Electronic Health Records: Just around the Corner? Or
over the Cliff?, Annals of Internal Medicine, vol. 143, no. 3, 222-226, 2005.
[12] W. Stead, Rethinking Electronic Health Records to Better Achieve Quality and Safety Goals, Annual
Review of Medicine, Vol. 58:35-47, 2007.
[13] Orion Health EHR, http://www.orionhealth.com
[14] Answers Clinical (EHR) Solution, http://www.aodsoftware.com
[15] Care360 EHR, http://www.questdiagnostics.com
[16] eClinicalWorks Comprehensive Electronic Health Records (EHR) Solution,
http://www.eclinicalworks.com
Bibliografie 12