Sunteți pe pagina 1din 2

Numele si prenumele.........................................

Clasa....................
Data...................

TESTARE
PUNCTUAŢIE. ORTOGRAFIE.

I.Tăiaţi formele incorecte:


 Ne-a/ nea Ion sa/ s-a întâlnit cu vecina s-a/ sa.
 El are un cal/ c-al cal/ c-al nostru.
 Noi neam/ ne-am dus să-l/ săl vedem, dar vecinul nu era a casă/ acasă.
 La/ l-a poartă a venit vecina:
 - Ce-i/ cei, oameni buni? Întrebă ea. 20 de puncte

II.Construieşte enunţuri potrivite pentru:........................................4p*10=40 de


puncte
 s-ar/ sar;

.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
 ea/ ia;

.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
 ce-ai/ ceai;

.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
 va / v-a;
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
 săi/ să-i.
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................................
................
III. Rescrieţi următoarele propoziţii, corectând greşelile de orice natură ar
fi:

1) Răsplata v-ei avea-o neântârziat şi sucesu-ţi va fii deplin când te-or lăuda ai noştrii;
2*4=8p

2) Nu mă sfii să-l critic dacă auzi-i ca greşit. Cei v-oi povestii eu însumi nul v-a
încânta. 2*6=12p

IV. Marcaţi semnele ortografice şi de punctuaţie în textele următoare:


2p*5=10p

Las că am să-ţi caut ceva frumos după-masă să-ţi treacă


Da.Să-mi cauţi

Notă: Timpul de lucru este de 50 de minute.


Se acordă 10 puncte din oficiu.
Succes!