Sunteți pe pagina 1din 9

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCURESTI

FACULTATEA DE ADMINISTRATIE SI MANAGEMENT PUBLIC

Managementul proiectelor in sectorul public si neguvernamental

1
Planul National 3 privind dezvoltarea, cercetarea si inovarea

1. Dezvoltarea sistemului national de cercetare , dezvoltare

Obiectivele programului:

 Dezvoltarea resurselor umane, a infrastructurii si a institutiilor de profil;


 cresterea eficientei utilizarii resurselor in organizatiile publice, prin dezvoltarea
mecanismelor de monitorizare si evaluare a calitatii si relevantei activitatilor CDI;
 cresterea atractivitatii sistemului si deschiderea organizatiilor de cercetare catre
comunitatea internationala;
 modernizarea administratiei publice din sectorul cercetarii.

2. Cresterea competitivitatii economiei romanesti prin cercetare , dezvoltare si


inovare

Obiectivele programului:

 stimularea progresului intreprinderilor pe lanturile de valoare si a parteneriatelor cu


universitatile publice, prin maximizarea valorii adaugate din productia de bunuri
inovatoare (tehnologii, produse, servicii) bazate pe cercetare stiintifica (proprie sau
externalizata);
 cresterea capacitatii intreprinderilor de a absorbi tehnologie de ultima generatie si de a
adapta aceste tehnologii la nevoile pietelor-tinta;
 crearea unui mediu stimulativ pentru initiativa sectorului privat, prin instrumente de
antrenare a antreprenoriatului, de sprijin pentru comercializarea rezultatelor de
cercetare- dezvoltare si de constituire a parteneriatelor dintre operatorii economici,
organizatiile de cercetare si diseminare a cunostintelor, si, eventual, autoritatile
publice locale;
 sustinerea proceselor de specializare inteligenta, prin concentrarea resurselor in
sectoare cu relevanta economica si cu potential de cercetare demonstrat, prin
parteneriate public- public si public-privat - care sa conduca la concentrare, eficienta si
eficacitate si la deblocarea potentialului identificat;
 dezvoltarea activitatilor CDI in domenii de interes social general, pentru a mari
capacitatea sectorului public de cercetare de a raspunde provocarilor globale care
afecteaza economia Romaniei.

2
3. Cooperare europeana si internationala

Obiectivele programului:

 cresterea competitivitatii internationale a cercetarii romanesti in atragerea finantarii


externe pentru cercetare;
 consolidarea sistemului national de cercetare - dezvoltare si inovare prin intensificarea
cooperarii stiintifice internationale;
 participarea Romaniei la Programul Cadru de cercetare si inovare al UE - Orizont
2020, la Initiativele Comnune de Programare (JPI), la Parteneriatele Europene pentru
Inovare (EIP), la alte initiative, programe, organizatii si conventii europene si
internationale bi-si multilaterale;
 reprezentarea Romaniei in organizatii si programe pan-europene si internationale de
cercetare;
 cresterea vizibilitatii Romaniei in domeniul cercetarii, dezvoltarii si inovarii.

4. Cercetare fundamentala si de frontiera

Obiectivele programului:

 dezvoltarea cercetarii fundamentale in domeniile in care Romania si-a stabilit prioritati


nationale prin SNCDI 2020;
 cresterea performantelor calitative si imbunatatirea vizibilitatii internationale a
rezultatelor stiintifice in domeniile in care Romania are potential de cercetare si in care
au fost obtinute rezultate comparabile cu cele ale tarilor UE - cresterea contributiei
Romaniei la dezvoltarea Spatiului European al Cercetarii (ERA);
 dezvoltarea domeniilor in curs de aparitie in care Romania are interes sa desfasoare
activitati de cercetare stiintifica de frontiera, cu contributii la dezvoltarea tehnica si
tehnologica si la imbunatatirea calitatii vietii;
 adoptarea standardelor internationale de evaluare pentru proiectele de cercetare
fundamentala.

Guvernul a aprobat, printr-o Hotarare, Planul National de Cercetare-Dezvoltare si Inovare


III pentru perioada 2015-2020, unul dintre instrumentele principale de implementare a
Strategiei nationale in acest domeniu.

Planul National de Cercetare-Dezvoltare si Inovare III pentru perioada 2015-2020 include


cinci programe:

 Dezvoltarea sistemului national de cercetare-dezvoltare (principalele tipuri de proiecte


care vor fi implementate sunt proiecte de cercetare pentru doctorat/post-doctorat,
pentru stimularea tinerelor echipe independente, premierea rezultatelor cercetarilor,
proiecte complexe pentru reintegrarea cercetatorilor din diaspora, proiecte de investitii
in infrastructura de cercetare-dezvoltare de interes regional, national sau pan-
european, proiecte de specializare pe domenii stiintifice si tehnologice etc.).

3
 Cresterea competitivitatii economiei romanesti prin cercetare, dezvoltare si inovare
(vor fi avute in vedere proiecte prin care se acorda sprijin pentru realizarea de
modele/solutii pentru produse, tehnologii, metode, sisteme, servicii noi sau
semnificativ imbunatatite, pentru executia de prototipuri/instalatii pilot, sprijin pentru
cercetare externalizata, in parteneriat cu organizatii de cercetare publice, pentru
punerea in fabricatie/aplicare/operare a produselor, tehnologiilor/sistemelor noi la
operatorul economic sau alta categorie de beneficiar al proiectului etc).
 Cooperarea europeana si internationala, program prin care se sustine participarea la
proiecte internationale de cercetare in scopul facilitarii mobilitatii cercetatorilor si
accesului lor la programe si institutii de cercetare care nu sunt disponibile in Romania.
 Cercetare fundamentala si de frontiera, care are ca obiectiv mentinerea si dezvoltarea
domeniilor de nisa, in care cercetarea fundamentala romaneasca are avantaj competitiv
si masa critica de cercetatori.
 Cercetare in domenii de interes strategic, program suport condus de institutii cu rol de
coordonare stiintifica in domenii de interes strategic pentru formarea si dezvoltarea
institutiilor de cercetare si a componentelor nationale in domenii de interes strategic
pentru Romania.

Fiecare program contine subprograme, in cadrul carora se vor organiza competitii de


propuneri de proiecte care pun in practica instrumentele de finantare prin tipuri de proiecte
destinate anumitor grupuri tinta si anumitor tipuri de activitati. Conditiile de participare,
activitatile eligibile si cheltuielile eligibile se vor stabili prin pachetul de informatii specific
competitiei.

Bugetul total al Planului National de Cercetare-Dezvoltare si Inovare III pentru intreaga


perioada va fi de maximum 15 miliarde de lei si se va asigura din fonduri de la bugetul de
stat, fonduri externe nerambursabile si contributii ale partenerilor la proiecte.

Atribuirea contractelor de finantare pentru conducerea si executia proiectelor se realizeaza


conform normelor metodologice privind contractarea, finantarea, monitorizarea si evaluarea
programelor, proiectelor de cercetare-dezvoltare si inovare si a actiunilor cuprinse in Planul
national de cercetare-dezvoltare si inovare prevazute de HG 1265/2004, cu modificarile si
completarile ulterioare.

Prin Strategia Nationala pentru Cercetare-Dezvoltare si Inovare 2015-2020 au fost stabilite


domeniile prioritare de specializare inteligenta si de prioritate publica, care stau si la baza
Planului National de Cercetare-Dezvoltare si Inovare III, respectiv:

 Domeniile de specializare inteligenta sunt domeniile in care se anticipeaza un interes


mai mare al investitiilor in CDI din partea industriei:
o Biochimie,
o Tehnologia informatiei si a comunicatiilor, spatiu si securitate,
o Energie, mediu, schimbari climatice,
o Eco-nano-tehnologii si materiale avansate.
 Domenii de prioritate publica sunt cele care corespund atributiilor generale ale statului
si care necesita o sustinere substantiala din partea acestuia:
o Sanatate,
o Patrimoniu si identitate culturala,
o Tehnologii noi si emergente.

4
Prin implementarea Planului National de Cercetare-Dezvoltare si Inovare III se urmareste
atingerea urmatoarelor obiective:

 Transformarea sistemului national de CDI intr-un sistem national de inovare


functional, eficient, cu performante si impact la nivelul mediei europene pentru
sistemele din aceasta categorie. In acest sens, se urmareste, intre altele, stimularea
cooperarii intre institutiile din sistemul public de CDI si operatorii economici, precum
si incurajarea exploatarii comerciale a inventiilor si a altor rezultate stiintifice, in
special de catre persoane juridice romane.
 Asigurarea masei critice de cercetatori in sistem si dezvoltarea noilor generatii de
cercetatori competitivi la nivel international.
 Cresterea nivelului si eficientei finantarii publice prin concentrarea resurselor in
sectoare cu relevanta economica si cu potential de cercetare demonstrat (in special
domeniile de specializare inteligenta) si stimularea cheltuielilor private de CDI, prin
cofinantare publica, pentru a atinge pana in 2020 un nivel de 1% din PIB.
 Modernizarea administratiei cercetarii si cresterea capacitatii administratiei centrale
din domeniu.

De asemenea, Planul National de Cercetare-Dezvoltare si Inovare III sustine dezvoltarea, in


Romania, a infrastructurilor de cercetare de mari dimensiuni, integrate in infrastructurile pan-
europene de cercetare, considerate cele mai importante la nivel european si cu relevanta la
nivel mondial:

 Infrastructura de cercetare pentru Lumina cu Stralucire Extrema (Extreme Light


Infrastructure – ELI), inclusa pe lista de prioritati a European Strategy Forum on
Research Infrastructures. Din infrastructura ELI face parte instalatia de cercetare ELI-
NP, in curs de constructie la Magurele (componenta ELI din Romania).
 Centrul international pentru cercetari avansate Fluvii-Delte-Mari Danubius, care va fi
situat in Delta Dunarii. Acesta este considerat proiect-pilot al Strategiei Dunarii a
Uniunii Europene si urmeaza sa intre anul viitor in competitie pentru inscriere in lista
Forumului Strategic European pentru Infrastructuri de Cercetare.

Aprobarea Planului National 2015-2020 permite lansarea noilor competitii de proiecte


si cofinantarea programelor si proiectelor internationale la care Romania, sau entitati
de cercetare din Romania sunt parte, inclusiv in cadrul programului Orizont 2020,
conform angajamentelor asumate la nivel international.

5
Programul Orizont 2020

Programul Orizont 2020 este cel mai amplu program de Cercetare si Inovare derulat vreodata
de Uniunea Europeana. Este disponibila o finantare de 80 de miliarde de euro pe durata a 7
ani (2014-2020), pe langa investitiile private pe care aceasta finantare le va atrage. Aceasta
promite mai multe inovatii capitale, descoperiri si premiere mondiale, aducand ideile marete
din laboratoare pe piata.

Orizont 2020 este instrumentul financiar de implementare a Uniunii Inovarii, initiativa


emblematica Europa 2020 ce vizeaza asigurarea competitivitatii globale in Europa.

Vazut ca mijloc de stimulare a cresterii economice si de crearea de locuri de munca Orizont


2020 beneficiaza de sustinerea politica a liderilor europeni si a membrilor Parlamentului
European, care au convenit ca investitia in cercetare reprezinta o investitie in viitorul nostru,
plasand-o in centrul Strategiei Europa 2020 pentru crestere economica inteligenta, sustenabila
si favorabila incluziunii.

Imbinand cercetarea si inovarea Orizont 2020 contribuie la realizarea acestor obiective,


punand accentul pe excelenta stiintifica, pe pozitia de lider in sectorul industrial si pe
provocari societale, cu scopul de a asigura capacitatea Europei de a produce stiinta de clasa
mondiala, de a elimina barierele din calea inovarii si de a facilita colaborarea sectoarelor
public si privat pentru furnizarea de solutii inovative .

6
EUREKA

Proiecte de rețea sunt proiecte transnaționale, bazate pe piață inovatoare de cercetare și


dezvoltare, etichetate de EUREKA și susținute de către administrațiile publice și agențiile de
finanțare publice.

EUREKA "bottom-up" de abordare a proiectului de creare continuă să fie o caracteristică care


diferențiază EUREKA de alte astfel de inițiative. Această abordare permite consorțiilor de
proiect să definească natura tehnologiilor care urmează să fie dezvoltate și modul în care se
adună la proiect, sunt de acord asupra drepturilor de proprietate intelectuală și de a construi
parteneriate, pentru a împărtăși experiența și de a facilita accesul la piețele internaționale, cu
rezultatele cercetărilor lor.

Proiecte individuale EUREKA sunt proiecte de cercetare-dezvoltare internaționale bazate pe


piață. Acestea au ca scop să dezvolte produse vandabile, servicii sau procese. Participarea la
proiecte de cooperare internațională prin EUREKA oferă întreprinderi, institute de cercetare și
instituții de învățământ superior o serie de avantaje.

Abordare flexibilă și descentralizată EUREKA permite o procedură de solicitare scurtă și


concisă, cu raportare minimă.

O atenție specială

EUREKA Proiecte de rețea sunt de jos în sus și să acopere toate domeniile tehnologice, cu un
scop civil.

Criterii de eligibilitate

Pentru a configura un proiect EUREKA trebuie să existe cel puțin doi parteneri din două țări
EUREKA diferite. Partenerii pot fi de orice tip: IMM-uri, companii mari, instituții de
cercetare și universități. Rețea de coordonator național amplu proiect EUREKA oferă
consiliere și sprijin în căutarea de parteneri de proiect, lansarea unui proiect, elaborarea unei
propuneri EUREKA găsirea de finanțare și toate celelalte aspecte legate de proiect. Rețeaua
promovează, de asemenea, rezultatele proiectului, odată ce produsul cercetării ajunge pe piață.
Și toate acestea în limba proprie a solicitantului și în contextul lor cultural.

Detalii de finanțare

Proiecte în cadrul EUREKA proiectelor de rețea ar putea fi finanțate de către autoritățile


naționale respective, în conformitate cu legile naționale, regulile, reglementările și procedurile
în vigoare.

7
Program Capacități
Modulul III – Subprogram “Cofinanțarea participării României la
Programul Cadru 7”

Pachet de informaţii

1. Scop
Susținerea participării organizațiilor CDI din România în competițiile internaționale
organizate în cadrul PC 7.
2. Criterii de eligibilitate
- Propunerea de proiect internațională pentru care este solicitată cofinanțarea este evaluată
pozitiv și finanțată de către Comisia Europeană;
- Proiectul se desfăşoară într-o instituţie sau unitate de cercetare-dezvoltare din România,
inclusiv într-o instituţie de învăţământ superior, numită în continuare instituţie gazdă.
Instituţia gazdă nu poate fi o întreprindere, în sensul legislaţiei privind ajutorul de stat;
- Instituţia gazdă nu este declarată, conform legii, în stare de incapacitate de plată; nu are
conturile blocate conform unei hotărâri judecătoreşti; nu a furnizat declaraţii inexacte cu
privire la informaţiile solicitate de către UEFISCDI în vederea selectării contractanţilor; nu a
încălcat prevederile unui alt contract de finanţare încheiat anterior cu o autoritate contractantă.

3. Categorii de activități
Activităţile pentru susţinerea participării în proiecte internaţionale de cercetare sunt cele
prevăzute în contractul cu Comisia Europeană.
4. Durata:
Durata unui proiect este maxim durata contractului internațional PC7.
5. Buget:
Valoarea finanțării publice este stabilită în funcție de valoarea contractului internațional PC7
pentru partenerul român, astfel:
- maxim 25% din bugetul partenerului român aferent activităţilor de cercetare fundamentală şi
aplicativ industrială (RTD activities);
- maxim 50% din bugetul partenerului român, aferent activităţilor de cercetare experimentală
(DEMO activities);
- maxim 80% din costurile anagajate de partenerul român la categoria « pachete de lucru
nefinanțate de Comisia Europeană », dacă aceste costuri sunt precizate în contractul încheiat
cu Comisia sau maxim 150.000 lei/an dacă aceste costuri nu sunt precizate în contractul
încheiat cu Comisia. În limita acestor sume se pot efectua cheltuieli inclusiv pentru activităţi
suport pentru proiectele de infrastructuri.

8
Cheltuieli eligibile
Cheltuielile eligibile sunt reglementate de HG 134/2011.
Cheltuieli directe
- Cheltuielile eligibile sunt cele specificate în contractul cu Comisia Europeană .
- În cazul particular al proiectelor PC7 - Infrastructuri de cercetare identificate ca priorităţi de
către Comisia Europeană şi ESFRI, tipurile de cheltuieli eligibile sunt cele corespunzătoare
activităţilor de cercetare-dezvoltare şi altor activităţi menţionate explicit în contract ca fiind în
totalitate în sarcina partenerului român.

Procedura de selecție a propunerilor de proiecte

Verificarea eligibilității
Cererile de co-finanțare sunt verificate de către personalul administrativ al UEFISCDI, pentru
a se asigura că sunt îndeplinite criteriile de eligibilitate. Cererile de finanțare primite în
decursul unei luni vor fi verificate iar rezultatele se vor afișa în a doua jumătate a lunii
următoare. Lista cu propunerile de proiecte eligibile va fi afișată pe site-ul web al UEFISCDI
Decizia de finanţare
Dupa încheierea procesului de verificare a eligibilităţii, pe baza rezultatelor obținute și a
bugetelor disponibile se va întocmi lista finală de proiecte acceptate la finanţare.
Publicarea rezultatelor

Lista propunerilor de proiecte acceptate la finanţare va fi publicată pe pagina web a


UEFISCDI .

Contractarea

Data prevăzută pentru începerea proiectelor aprobate este luna imediat următoare afişării
listei proiectelor acceptate la finanţare.

Contestații

Dupa inchiderea termenului evaluarii administrative se pot depune contestații, termenul de


depunere a contestațiilor fiind de 3 zile lucrătoare de la data afișării listei cu proiecte
declarate eligibile. Se vor admite doar acele contestații care fac referiri la vicii de procedură.
Contestațiile se depun sau se transmit UEFISCDI, în formă scrisă, în termenul stabilit mai sus
și prin procedurile stabilite prin Normele metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului
nr.1265/2004.

S-ar putea să vă placă și