Sunteți pe pagina 1din 1

Z: numărul atomic Z este o proprietate neperiodică care crește în mod constant

cu câte o unitate de la un element la altul pe măsura ce înaintăm in S.P.

Neperiodice
A: masa atomică relativă reprezintă însumarea procentelor maselor atomice a
fiecărui izotop a elementului respectiv

Proprietățile
Volumul atomic/ Raza atomică
Elementelor

Periodice Fizice
Volumul ionic/ Raza ionică

Energia de ionizare

Valența/Număr de oxidare

Electronegativitate
Chimice

Caracter metalic/nemetale

Caracter acido-bazic