Sunteți pe pagina 1din 4

UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE “GR.T.

POPA” IAŞI
FACULTATEA DE MEDICINĂ DENTARĂ
CATEDRA DE PEDODONŢIE - ORTODONŢIE
DISCIPLINA DE PEDODONŢIE

PROGRAMA ANALITICĂ
CURS DE PEDODONŢIE
FACULTATEA DE MEDICINĂ DENTARĂ ANUL IV
An universitar 2011-2012 semestrul I – 2 serii – 28 grupe

TOTAL ORE CURS = 52 ORE

I. Curs introductiv – particularizarea Pedodonţiei ca şi conţinut, obiective, scop şi strategie – 1 oră

II. Pedodonţie preclinică – 8 ore


1. Particularităţile fiziologice şi fiziopatologice ale copilăriei prin prisma stomatologiei pediatrice – 2 ore
2. Dinamica odontogenezei dinţilor temporari şi a dinţilor permanenţi tineri în concept sistemic cranio-facial şi
psiho-somatic – 2 ore
3. Particularităţile morfo-structurale, biologice şi fiziologice ale dinţilor temporari şi ale dinţilor permanenţi
tineri – 2 ore
4. Interrelaţia sistemică între dentaţia primară şi dentaţia permanentă – factor de predictibilitate homeostazică şi
psiho-estetică a aparatului dento-maxilar la adolescent şi adultul tânăr – 2 ore

II. Managementul comportamental în pedodonţie – 3 ore


1. Relevanţa factorului psiho+sociologic in stomatologia pediatrică – 1 oră
2. Particularizarea managementului comportamental în pedodonţie: motivaţie, obiective, secvenţializare, tehnici
şi proceduri actuale. Controlul distress-ului, fricii, anxietăţii şi fobiei dentare în practica pedodontică – 1 oră
3. Particularizarea analgeziei locale şi loco-regionale în practica pedodontică – 1 oră

III. Pedodonţie clinică – 35 ore


1. Dinamica ocluziei în dentaţia temporară, dentiţia mixtă şi dentaţia permanentă tânără – 2 ore
2. Algoritmul de diagnostic şi prognostic în pedodonţie – 2 ore
3. Particularizarea, relevanţa, obiectivele şi strategia prevenţiei stomatologice şi educaţiei pentru sănătate orală
pediatrică pe etape de vârstă ca relevanţă a calităţii vieţii copilului, adolescentului şi adultului tânăr: sistemul
educaţional pentru formarea de deprinderi, obisnuinţe, comportamente de igienă orală sanogenă la copii
(individual şi colectiv); igiena orală - individualizarea metodelor şi tehnicilor de igienă orală în funcţie de etapa
de vârstă - igiena orală la copil – factor de impact şi de predictibilitate sanogenă locală şi sistemică; controlul
igienei orale la copil; eficienţa şi evaluare – 2 ore
4. Prevenţia nutriţională pe etape de vârstă ale copilariei - impact pe termen lung, loco-regional şi sistemic;
prevenţia functională prin prisma cario-prevenţiei (principii şi metode terapeutice interceptive) – impact pe
termen lung asupra homeostaziei sistemice somatice, non-somatice şi psiho-sociale – 1 oră
5. Fluorizarea la copil între convenţional şi actual (difuzie/diluare): principii, obiective şi metode de
aplicabilitate ale fluorizării generale şi topice în funcţie de etapele de vârstă ale copilariei şi contextele sistemice;
odontotomia preventivă şi sigilarea la dinţii temporari şi permanenţi tineri – 2 ore
6. Diagnosticul integrativ şi managementul cariei dentare simple la dinţii temporari – diagnostic, prognostic,
particularizări ale managementului comportamental şi terapeutic; relevanţa sistemică pe termen lung a cariei
dinţilor temporari; particularităţi epidemiologice, etiopatogenice, clinice şi terapeutice ale cariei timpurii (early
childhood decay) în dentaţia temporară; particularităţi ale tratamentului restaurativ – 4 ore
7. Diagnosticul integrativ şi managementul cariei dentare simple la dinţii permanenţi tineri: particularitati
epidemiologice; caracteristicile localizării leziunilor carioase pe etape de vârstă şi tipare dentare – diagnostic,
prognostic, particularităţi terapeutice pe etape de vârstă – 2 ore
8. Diagnosticul integrativ şi managementul pulpopatiilor dinţilor temporari în practica clinică pedodontică:
particularităţi etiopatogenice, forme clinice, diagnostic şi prognostic; particularităţi terapeutice în pulpopatii
inflamatorii; necroza pulpară a dinţilor temporari - particularităţi, forme clinice, diagnostic, prognostic şi
particularităţi terapeutice; complicaţii specifice şi nespecifice ale necrozei pulpare a dinţilor temporari – 4 ore
9. Diagnosticul integrativ şi managementul pulpopatiilor dinţilor permanenţi tineri: particularităţi
etiopatogenice, forme clinice, diagnostic şi prognostic; particularizarea managementului comportamental şi
terapeutic în pulpopatiile inflamatorii; necroza pulpara a dinţilor permanenţi tineri - forme clinice, diagnostic,
prognostic şi particularităţi terapeutice pe grupe de vârstă; edificarea apexului la dinţii permanenţi tineri cu
pulpopatii – 3 ore
10. Pierderea prematură a dinţilor temporari – 3 ore
11. Rolul molarului prim permanent în dezvoltarea armonioasa a aparatului dentro-maxilar: valoarea molarului
prim permanent în dezvoltarea şi menţinerea echilibrului aparatului dento-maxilar; patologia molarului prim
permanent - particularităţi etiopatogenice, clinice şi terapeutice; sindromul molarului prim permanent; sindromul
M.I.H. – 2 ore
12. Principii, obiective şi strategii terapeutice în traumatismele dinţilor temporari şi permanenţi tineri – 4 ore
13. Distrofiile dentare la copil şi adolescent: particularităţi epidemiologice; algoritmul de diagnostic şi
prognostic în distrofiile dentare (dinţi temporari şi dinţi permanenţi tineri); principii, obiective şi metode de
management comportamental şi terapeutic în distrofiile dinţilor temporari şi permanenţi tineri – 4 ore

BIBLIOGRAFIE

1. Bălan A., Maxim A. - Pedodonţie – Traumatismele dento-parodontale, Ed. Junimea, Iaşi, 2001.
2. Bălan A. Păsăreanu M. - Elemente introductive în pedodonţie, Ed. Junimea, Iaşi, 2001.
3. Bratu E., Glăvan F. - Practica pedodontică, Ediţia III, Ed. Orizonturi Universitare, Timişoara, 2005.
4. Burlibaşa C. (sub redacţia) - Chirurgie orală şi maxilo-facială, Ediţia II, Ed. Medicală, Bucureşti, 1999,
pag. 51-138, 429-496, 699-712.
5. Dănilă I. - Dentistică preventivă, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2005, pag. 13-20, 20-28, 83-
93, 226-302.
6. Luca R. - Pedodonţie Vol. I, II , Ed. Cerma, Bucureşti, 2003.
7. Maxim A., Păsăreanu M., Bălan A., Armencea B. - Paedodontics, Ed. Contact International, Iaşi, 1998.
8. Maxim A., Bălan A., Păsăreanu M., Nica M. - Stomatologie comportamentală pediatrică, Ed. Contact
International, Iaşi, 1998.
9. Maxim A. - Durerea în stomatologie, capitol în „Tratat de algeziologie” sub redacţia Mungiu O.C., Ed.
Polirom, 2002, pag. 984-1003.
10. McDonald R.E., Avery D.R. - Dentistry for the Child and Adolescent, 7th Edition, Ed. Mosby Inc.,
2000, pag. 52-60, 105-151, 209-247, 283-325, 384-600.
11. Păsăreanu M., Maxim A. - Pedodonţie - Distrofii dentare, Ed. Junimea, Iaşi, 2001.
12. Pinkham J.R. - Pediatric Dentistry. Infancy through Adolescence. A Saunders Corp. Textbook in
Dentistry, 1994.
13. Koch G., Poulsen S. – Pediatric Dentistry – a clinical approach, Munksgaard, Copenhagen, 2001.
14. Welbury R. Richard – Pediatric Dentistry, Oxford University Press, 1997.
15. Wright G.Z. – Managing Children’s behaviour in the Dental Practice – Dental Handbook, Oxford,
OX2, 8EJ, 1991.

Coordonatori curs: Conf. Dr. Păsăreanu Marinela


Conf. Dr. Bălan Adriana
Şef disciplină: Prof. Dr. Maxim Adam
BAREM DE LUCRĂRI PRACTICE
PEDODONŢIE
FACULTATEA DE MEDICINĂ DENTARĂ ANUL IV
An universitar 2011-2012 – semestrul I – 2 serie – 28 grupe

TOTAL LUCRĂRI PRACTICE = 62 ore

1. Foaia de observaţie cu profil pedodontic (2/student).


2. Identificarea dinţilor temporari (6/student).
3. Identificarea dinţilor permanenţi tineri (6/student).
4. Evaluarea vârstei dentare (3/student).
5. Evaluarea igienei orale şi afectării odontale la copil:
- evaluarea igienei orale – indici de evaluare (2/student);
- evaluarea colorimetrică a plăcii bacteriene (1/student);
- indicele de placă bacteriană (1/student);
- evaluarea afectării odonto-parodontale – indici de evaluare (1/student).
6. Tehnica periajului la copil (1/student).
7. Lecţii, demonstraţii de educaţie sanogenă pedodontică şi proceduri de management comportamental
(1/student).
8. Sigilări de şanţuri şi fosete (2/student).
9. Carii simple – dinţi temporari: diagnostic şi tratament (2/student).
10. Carii simple – dinţi permanenţi tineri: diagnostic şi tratament (2/student).
11. Carii complicate– dinţi temporari: diagnostic şi tratament (4/student).
12. Carii complicate– dinţi permanenţi tineri: diagnostic şi tratament (1/student).
13. Extracţii dinţi temporari (1/student).
14. Proceduri pe simulator (1/student).
15. Aplicare şi utilizare digă (1/student).

COMPETENŢE STUDENŢI ANUL IV – MEDICINĂ DENTARĂ

1. Abilitarea studentului în procedurile actuale de modelare comportamentală şi de desensitizare în


practica stomatologică pediatrică.
2. Abilitarea studentului în managementul clinic şi terapeutic al cariei la dinţii temporari şi permanenţi
tineri.
3. Abilitarea studentului în managementul clinic şi terapeutic al pulpopatiilor dinţilor temporari şi
permanenţi tineri.
4. Abilitarea studentului în procedurile terapeutice ambulatorii ale dinţilor temporari şi ale dinţilor
permanenţi tineri.
5. Asimilarea tehnicilor şi metodelor de analgezie locală şi loco-regională pe etape de vârste ale copilului.
6. Abilitarea studentului în managementul clinico- terapeutic al distrofiilor dinţilor temporari şi dinţilor
permanenţi tineri.
7. Cunoaşterea particularizării terapiei medicamentoase în pedodonţie.
8. Capacitarea şi abilitarea în metodologia de evaluare epidemiologică şi monitorizare a afecţiunilor
stomatologice ale copilului la nivel comunitar.
9. Asimilarea particularizărilor procedurilor curative stomatologice la “4 mâini” în practica pedodontică.

Coordonatori curs: Conf. Dr. Păsăreanu Marinela


Conf. Dr. Bălan Adriana
Şef disciplină: Prof. Dr. Maxim Adam

S-ar putea să vă placă și