Sunteți pe pagina 1din 1

Fișă de lucru

Clasa a II-a

1. Rugăciunile numite Psalmi au fost scrise de regale David, un om care Îl iubea foarte mult pe
Dumnezeu. Selectează dintre cuvintele de mai jos pe cele care completează cel mai bine
următoarele fragmente din Psalmi.

binefacerile, minuni, să laude, mila, binecuvântat

a) „Toată suflarea _____________________ pe Domnul!”


b) „Fie numele Domnului ____________________ de acum şi până în veac!”
c)„Binecuvintează, suflete al meu, pe Domnul şi nu uita toate _______________________ Lui.”
d) „Cine este Dumnezeu mare ca Dumnezeul nostru? Tu eşti Dumnezeu, Care faci __________.”
e) „Fie, Doamne, ________________ Ta spre noi, precum am nădăjduit şi noi întru Tine.”

2. Fiecare dintre personajele de mai jos se roagă în gând la Dumnezeu. Scrie în dreptul fiecăruia
ce îţi imaginezi tu că Îi cere. Ţine cont de profesia pe care o are.