Sunteți pe pagina 1din 1

Data:

Fișă de lucru
Clasa a V-a
Sfânta Taină a Botezului

1. Completaţi spaţiile punctate:


a) Sfintele Taine sunt ................................... prin care oamenii se unesc cu Hristos,
........................, cresc, ................... , ..................... şi trăiesc din viaţa pe care El le-odă.
(se hrănesc, lucrări sfinte, se sfinţesc, se întăresc)
b) Prin Sfânta Taină a Botezului, omul primește iertarea .................................... și a
......................... personale, se unește cu ................................. și devine membru al
........................, prin ..................................... în numele ........................... și al .............................
și al ............................. .
(Hristos, păcatelor, Fiului, păcatul strămoșesc, Sfântului Duh, Bisericii, afundare de trei ori,
Tatălui)

2. Citiţi cu atenţie enunţurile de mai jos şi notaţi în dreptul fiecărui enunţ A (adevărat), dacă
enunţul este adevărat, şi F (fals), dacă enunţul este fals:
a) În Biserica Ortodoxă există șapte Sfinte Taine.
b) Săvârșitorul în chip nevăzut al Sfintelor Taine este Mântuitorul Hristos.
c) Taina Sfântului Botez poate fi primită doar de persoanele adulte.
d) Vasul în care este botezat pruncul se numește cristelniță.
e) În timpul Slujbei Sfintei Taine a Botezului, în Biserică, cel care rostește formula botezului este
nașul.

3. Dacă aţi participat vreodată la un botez, povestiţi ce v-a impresionat cel mai mult.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________