Sunteți pe pagina 1din 7

GRĂDINIŢA CU ORAR PRELUNGIT NR.

33
Constanţa, Str. Prelungirea Liliacului Nr. 12
Telefon 0341 44 00 33
gradinita33cta@yahoo.com
GRUPA MARE ,,ZUM-ZUM”
AN ŞCOLAR: 2012-2013
EDUCATOARE: NICULINA CIUBOTĂRAŞU
ADRIANA MEREUŢĂ

ITEMI DE EVALUARE SUMATIVĂ

DOMENIUL OBIECTIVE SARCINA FORMA DE Punctaj


EVALUARE
1. - să discrimineze 1- desparte în silabe şi apoi Joc didactic 4pct.
DOMENIUL cuvintele din propoziţie scrie atâtea liniuţe câte silabe “Câte silabe
şi silabele din cuvânt; are fiecare din cuvintele care are?”
LIMBĂ ŞI
- să realizeze denumesc imaginile, în
COMUNICA reprezentarea grafică; dreptunghi; -fisa individuală
RE -să se se exprime corect
din punct de vedere
gramatical, fonetic si -proba orala
lexical; 2- recita o poezie 2 pct.
-să recite cu respectarea
intonaţiei, ritmului şi
pauzei

2. -să aprecieze în situaţii 1- descoperă comportamentele Joc didactic 4 pct.


DOMENIUL concrete, unele atitudini corecte, spune ce reguli nu -“Aşa da, aşa
şi comportamente în respectă copilul; nu!”
OM
raport cu normele -colorează comportamentele -fişa individuală
SOCIETATE cunoscute şi prestabilite ‘aşa da’, dă o bulină neagră pt. -activitate
-să realizeze elemente de ‘aşa nu’ practica
activitate practică 2- decupeaza pe contur „Podoabe
conform cerintelor pentru brad” 2 pct.
3. -să recunoască 1- coloreaza imaginea care -fişă individuală 2 pct.
DOMENIUL anotimpurile in funcţie reprezinta toamna
de elementele date 2- încercuieşte elementele
STIINTA
-să denumească caracteristice toamnei 5pct.
fenomenele specifice şi cu verde şi ale iernii cu
caracteristici ale albastru
anotimpurilor

Evaluare sumativă 1
- să numere corect in 3. desenează în vas tot atâtea Joc didactic: 2 pct.
limitele 1-6; flori câte fete sunt. -„Cine ştie
- să raporteze numărul la Incercuieşte cifra câştigă!”
cantitate şi la cifră; corespunzătoare.
4. formează grupe, numără -fisa individua 3 pct.
-sa identifice formele elementele; Colorează grupa la
geometrice si atributele cu trei elemente;
lor Desenează tot atâtea cerculeţe
câte mere sunt.
5. completează mulţimea 2 pct.
frunzelor, astfel încât, să fie în
total 6 frunze! Încercuieşte
cifra care arată câte frunze ai 3 pct.
desenat!
 6.colorează cercurile mici cu
galben şi cu verde triunghiurile
mari.
 Încercuieşte cifra
corespunzătoare numărului de
triunghiuri mici.
4. - să perceapă ntensitatea 1- să cânte în grupuri şi proba orală 3pct.
DOMENIUL şi durata sunetelor individual cântece învăţate
-să-şi dezvolte 2- să execute paşi de dans în
ESTETIC
capacitatea de a se ritmul melodiei 2 pct.
CREATIV exprima prin muzică
- să-şi dezvolte simţul
ritmului
-să redea liber teme 3- realizati un desen cu - desen 3 pct.
plastice prin tehnici darurile pe care le preferaţi de imaginaţie
specifice desenului la Moş Crăciun „Darurile
-să redea din imaginatie Moşului”
elemente , armonizând
culorile
-să folosească tehnici
specifice modelajului în 4- modelaţi o temă din cele - modelaj 2 pct.
realizarea unor teme preferate “Tema aleasă de
plastice copii”
5. -să fie apt să utilizeze - traseu aplicativ – proba practica 6 pct.
DOMENIUL deprinderile insusite in „Drumul lui Moş Crăciun”
PSIHO- diferite contexte  alergare
-să manifeste spirit de  ocolire şi trecere peste
MOTRIC echipă, atitudini de obstacole
cooperare de fair-play
-să respecte regulile
stabilite
Punctaj maxim propus: 45 puncte

Evaluare sumativă 2
EVALUARE SUMATIVĂ. DOMENIUL LIMBĂ ŞI COMUNICARE

Recunoaşte anotimpul.
Desparte în silabe şi apoi reprezintă grafic silabele în dreptunghi.

DOMENIUL ŞTIINŢĂ.

Colorează al doilea steag, taie-l pe primul şi încercuieşte-l pe al cincilea.

Evaluare sumativă 3
EVALUARE SUMATIVĂ. DOMENIUL ŞTIINŢĂ.

Formează grupe, numără elementele;


Colorează grupa cu trei elemente;
Desenează tot atâtea cerculeţe câte mere sunt.

DESCRIPTORI DE PERFORMANTA:

Evaluare sumativă 4
3 puncte 2 puncte 1 punct 0 puncte
Formează grupe, numără elementele; Nu respectă mai mult de Realizează Nu realizează
Colorează grupa cu trei elemente; Desenează două cerinţe ale fişei. corect doar o corect nici o
tot atâtea cerculeţe câte mere sunt. cerinţă a fişei. cerinţă a fişei.

Desenează în vas tot atâtea flori câte fete sunt. Incercuieşte cifra corespunzătoare.

1 2 3

4 5 6

Completează mulţimea frunzelor, astfel încât, să fie în total 6 frunze!


Încercuieşte cifra care arată câte frunze ai desenat!

Evaluare sumativă 5
1 2 3 4 5 6

 Colorează cercurile mici cu galben şi cu verde triunghiurile mari.


 Încercuieşte cifra corespunzătoare numărului de triunghiuri mici.

1 2 3 4 5 6

Evaluare sumativă 6
Evaluare sumativă 7

S-ar putea să vă placă și