Sunteți pe pagina 1din 1

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN ALBA MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

DISCIPLINA: LIMBI MODERNE


ETAPELE OLIMPIADELOR ȘI CONCURSURILOR ȘCOLARE cu finanțare MEN - an școlar 2017/2018

Nr. OLIMPIADA/CONCURS Etapa pe școală/Data etapei Data etapei județene/ Perioada de Localitatea/ Observații
crt. UL Unitatea de locale/ Unitatea Unitatea de învățământ desfășurare a Județul
învățământ de învățământ etapei naționale
1. Olimpiada de Limba Decembrie 2017- 17 februarie 03/10 martie 2018/ Școala 3-6 aprilie 2018 Buzău Pot surveni
modificari în
Franceză ( VII – XII/XII) ianuarie 2018 2018 – Unitatile Gimnazială ”Ion ceea ce privește
de invatamant Agârbiceanu” Alba Iulia data sau locul
desemnate desfășurării
2. Olimpiada de Limba Decembrie 2017- 17 februarie 03/10 martie 2018 Colegiul 2 – 6 aprilie 2018 Olt Pot surveni
modificari în
Engleză ( VII -XII) ianuarie 2018 2018 - Unitatile Național ”Horea, Cloșca și ceea ce privește
de invatamant Crișan” Alba Iulia data sau locul
desemnate desfășurării
3. Olimpiada de Limba Decembie 2017 Decembrie- 24 februarie Colegiul 10 martie 2018 – In curs Pot surveni
Germană Modernă – ianuarie 2018 ianuarie 2018 - Național” Lucian Blaga” Gimnaziu de stabilire modificari în
ceea ce privește
Unitatile de Sebeș 23 - 28 martie data sau locul
invatamant 2018 – liceu desfășurării
desemnate
4. Olimpiada de Limba - Decembrie 17 februarie 03/10 martie 2018/ Liceul Pot surveni
modificari în
Italiană 2017- ianuarie 2018 – de Arte „Regina Maria”
31 martie – 4 ceea ce privește
2018 Alba Iulia Dâmbovița data sau locul
aprilie 2018 desfășurării

5. Olimpiada de Limba Decembrie 2017- 17 februarie 03/10 martie 2018/ Liceul Pot surveni
modificari în
Spaniolă ianuarie 2018 2018 – de Arte ”Regina Maria 31 martie – 4
Dâmbovița ceea ce privește
”Alba Iulia aprilie 2018 data sau locul
desfășurării
Inspector școlar,

prof. Sabina Larisa OLTEAN

S-ar putea să vă placă și