Sunteți pe pagina 1din 5

Ministerul Educatiei Nationale

Liceul "Dr. Lazar Chirila-Baia de Aries

PLANIFICAREA ACTIVITĂȚII CERCULUI DE LIMBI MODERNE


LA DISCIPLINA LIMBA ȘI LITERATURA ENGLEZĂ
DESFASURATE IN CADRUL PROIECTULUI RoSE
ÎN ANUL ȘCOLAR 2017-2018
CLASELE a XII-a A, a XII-a B, a XII-a C

CERCUL DE LIMBI MODERNE-LIMBA ENGLEZA


PROFESOR RESPONSABIL: Boia Ioana Maria

Nr. TEMA COMPETENTE SPECIFICE ZIUA ORA OBSERVATII


crt.
I. DOMENIUL PERSONAL 1.1 Selectarea de informaţii din mai multe texte Miercuri 14-16 Cercul va avea loc
Viata personala: educatie, stil de viata, în scopul îndeplinirii unei sarcini structurate de in a doua miercuri
comportament social, strategii de lucru, optiuni lucru. din fiecare lună
pentru cariera, hobby-uri. 1.2 Recunoaşterea organizării logice a unui text
ACTIVITATI DE INVATARE 2.1 Redactarea de texte funcţionale
Redactari de diverse tipuri de referate: de 2.2 Redactarea sub formă de raport a desfăşurării
opinie, argumentativ. unei activităţi
Redactari de diverse tipuri de scrisori: de tip 3.1 Formularea de idei sau păreri pe teme de
formal si informal. interes în cadrul unei discuţii
Redactari de email-uri. 4.3 Trecerea unui mesaj din vorbirea directa in
Exercitii de exprimare scrisa/orala pe o tema vorbirea indirecta
data: Give your opinion on the following
statement…
Exercitii de listening/speaking/writing pe baza
unui text audio pe o tema data.
Exercitii de: reading comprehension, choose
the right answer.
II. DOMENIUL PERSONAL 1.1 Selectarea de informaţii din mai multe texte Miercuri 14-16
I.Relatii interpersonale/inter- în scopul îndeplinirii unei sarcini structurate de
umane/profesionale, viata de echipa. lucru.
II. Universul adolescentei (cultura, sport, timp 1.2 Recunoaşterea organizării logice a unui text
liber). 2.1 Redactarea de texte funcţionale
ACTIVITATI DE INVATARE 2.2 Redactarea sub formă de raport a desfăşurării
Redactari de diverse tipuri de referate: de unei activităţi
opinie, argumentativ. 3.1 Formularea de idei sau păreri pe teme de
Redactari de diverse tipuri de scrisori: de tip interes în cadrul unei discuţii
formal si informal. 3.2 Recunoaşterea şi folosirea corectă a
Redactari de email-uri. registrelor formal şi informal
Exercitii de exprimare scrisa/orala pe o tema 4.1 Sintetizarea sub formă de schemă a
data: Give your opinion on the following conţinutului unui mesaj scris sau oral
statement… 4.2 Interpretarea unei scheme statistice şi
Exercitii de listening/speaking/writing pe baza folosirea acesteia în scrierea unei scrisori formale
unui text audio pe o tema data. 4.3 Trecerea unui mesaj din vorbirea directa in
Exercitii de: reading comprehension, choose vorbirea indirecta
the right answer.
III. DOMENIUL PUBLIC 1.1 Selectarea de informaţii din mai multe texte Miercuri 14-16
I. Aspecte din viata contemporana (socio- în scopul îndeplinirii unei sarcini structurate de
economice, stiintifice, tehnice, ecologice, lucru.
strategii de utilizare a resurselor). 1.2 Recunoaşterea organizării logice a unui text
II. Tinerii si viata comunitara. 2.2 Redactarea sub formă de raport a desfăşurării
ACTIVITATI DE INVATARE unei activităţi
Redactari de diverse tipuri de referate: de 3.1 Formularea de idei sau păreri pe teme de
opinie, argumentativ. interes în cadrul unei discuţii
Redactari de diverse tipuri de scrisori: de tip 4.2 Interpretarea unei scheme statistice şi
formal si informal. folosirea acesteia în scrierea unei scrisori
Redactari de email-uri. formale.
Exercitii de exprimare scrisa/orala pe o tema
data: Give your opinion on the following
statement…
Exercitii de listening/speaking/writing pe baza
unui text audio pe o tema data.
Exercitii de: reading comprehension, choose
the right answer.
IV. DOMENIUL PUBLIC 1.1 Selectarea de informaţii din mai multe texte Miercuri 14-16
I. Democratie, civism si drepturile omului. în scopul îndeplinirii unei sarcini structurate de
II. Mass-media. lucru.
ACTIVITATI DE INVATARE 2.2 Redactarea sub formă de raport a desfăşurării
Redactari de diverse tipuri de referate: de unei activităţi
opinie, argumentativ. 3.1 Formularea de idei sau păreri pe teme de
Redactari de diverse tipuri de scrisori: de tip interes în cadrul unei discuţii
formal si informal. 3.2 Recunoaşterea şi folosirea corectă a
Redactari de email-uri. registrelor formal şi informal
Exercitii de exprimare scrisa/orala pe o tema 4.1 Sintetizarea sub formă de schemă a
data: Give your opinion on the following conţinutului unui mesaj scris sau oral
statement… 4.2 Interpretarea unei scheme statistice şi
Exercitii de listening/speaking/writing pe baza folosirea acesteia în scrierea unei scrisori formale
unui text audio pe o tema data. 4.3 Trecerea unui mesaj din vorbirea directa in
Exercitii de: reading comprehension, choose vorbirea indirecta
the right answer.
V. DOMENIUL OCUPATIONAL 1.1 Selectarea de informaţii din mai multe texte Miercuri 14-16
I. Aspecte legate de profesiuni si de viitorul în scopul îndeplinirii unei sarcini structurate de
profesional. lucru.
II. Aspecte teoretice si practice ale specialitatii. 1.2 Recunoaşterea organizării logice a unui text
ACTIVITATI DE INVATARE 2.1 Redactarea de texte funcţionale
Redactari de diverse tipuri de referate: de 2.2 Redactarea sub formă de raport a desfăşurării
opinie, argumentativ. unei activităţi
Redactari de diverse tipuri de scrisori: de tip 3.1 Formularea de idei sau păreri pe teme de
formal si informal. interes în cadrul unei discuţii
Redactari de email-uri. 4.3 Trecerea unui mesaj din vorbirea directa in
Exercitii de exprimare scrisa/orala pe o tema vorbirea indirecta
data: Give your opinion on the following
statement…
Exercitii de listening/speaking/writing pe baza
unui text audio pe o tema data.
Exercitii de: reading comprehension, choose
the right answer.
VI. DOMENIUL OCUPATIONAL 1.1 Selectarea de informaţii din mai multe texte Miercuri 14-16
I. Locuri de munca, echipamente, activitati, în scopul îndeplinirii unei sarcini structurate de
operatiuni, comportament profesional, lucru.
deontologie profesionala. 1.2 Recunoaşterea organizării logice a unui text
II. Produse si servicii, calitatea 3.1 Formularea de idei sau păreri pe teme de
serviciilor/produselor. interes în cadrul unei discuţii
ACTIVITATI DE INVATARE 4.1 Sintetizarea sub formă de schemă a
Redactari de diverse tipuri de referate: de conţinutului unui mesaj scris sau oral
opinie, argumentativ. 4.2 Interpretarea unei scheme statistice şi
Redactari de diverse tipuri de scrisori: de tip folosirea acesteia în scrierea unei scrisori formale
formal si informal.
Redactari de email-uri.
Exercitii de exprimare scrisa/orala pe o tema
data: Give your opinion on the following
statement…
Exercitii de listening/speaking/writing pe baza
unui text audio pe o tema data.
Exercitii de: reading comprehension, choose
the right answer.
VII. DOMENIUL EDUCATIONAL 1.1 Selectarea de informaţii din mai multe texte Miercuri 14-16
I. Descoperiri stiintifice si tehnice. în scopul îndeplinirii unei sarcini structurate de
II. Viata culturala si lumea artelor. lucru.
ACTIVITATI DE INVATARE 1.2 Recunoaşterea organizării logice a unui text
Redactari de diverse tipuri de referate: de 2.1 Redactarea de texte funcţionale
opinie, argumentativ. 2.2 Redactarea sub formă de raport a desfăşurării
Redactari de diverse tipuri de scrisori: de tip unei activităţi
formal si informal. 3.1 Formularea de idei sau păreri pe teme de
Redactari de email-uri. interes în cadrul unei discuţii
Exercitii de exprimare scrisa/orala pe o tema 3.2 Recunoaşterea şi folosirea corectă a
data: Give your opinion on the following registrelor formal şi informal
statement… 4.1 Sintetizarea sub formă de schemă a
Exercitii de listening/speaking/writing pe baza conţinutului unui mesaj scris sau oral
unui text audio pe o tema data.
Exercitii de: reading comprehension, choose
the right answer.
VIII. DOMENIUL EDUCATIONAL 1.1 Selectarea de informaţii din mai multe texte Miercuri 14-16
I. Patrimoniul socio-cultural european. în scopul îndeplinirii unei sarcini structurate de
II. Repere culturale ale spatiului lingvistic-trecut lucru.
si prezent. 1.2 Recunoaşterea organizării logice a unui text
ACTIVITATI DE INVATARE 2.1 Redactarea de texte funcţionale
Redactari de diverse tipuri de referate: de 3.1 Formularea de idei sau păreri pe teme de
opinie, argumentativ. interes în cadrul unei discuţii
Redactari de diverse tipuri de scrisori: de tip 4.1 Sintetizarea sub formă de schemă a
formal si informal. conţinutului unui mesaj scris sau oral
Redactari de email-uri. 4.2 Interpretarea unei scheme statistice şi
Exercitii de exprimare scrisa/orala pe o tema folosirea acesteia în scrierea unei scrisori formale
data: Give your opinion on the following
statement…
Exercitii de listening/speaking/writing pe baza
unui text audio pe o tema data.
Exercitii de: reading comprehension, choose
the right answer.

S-ar putea să vă placă și