Sunteți pe pagina 1din 2

Nume:______________________ Data: 13.01.

2016
RECAPITULARE
1. Citeşte textul, de mai jos, cu atenţie:
A. Ciocârlanul
Ciocârlanul sau ciocârlia moţată este o pasăre sedentară prezentă în Europa de
Est şi Vest, dar şi Asia. Se poate recunoaşte uşor după moţul de pene din vârful
capului. Penajul de pe partea dorsală este crem cu desene cafenii, iar pe partea
ventrală este mai deschis, bate spre alb, pieptul şi părţile laterale sunt roşcate.
Corpul are lungimea de 17 cm, greutatea de 30-45 g, iar deschiderea aripilor de 28-
34 cm. Seamănă cu ciocârlia, dar nu este ca ea, o pasăre migratoare. Deseori poate fi
observată pe marginea şoselelor, pe câmpurile de la sate. Se hrăneşte cu insecte, dar, în perioade
nefavorabile, mănâncă şi seminţe. Femela face 4-5 ouă, pe care le cloceşte împreună cu masculul timp de
două săptămâni. Puii zboară după 20 de zile. Această pasăre obişnuieşte să cânte în timpul zborului, dar şi
când stă pe sol.

B. Moţul ciocârlanului
Ce i-a venit berzei odată să rămână iarna pe la noi, ca să vadă şi ea zăpada şi să ştie ce e acela frig!
Zis şi făcut! S-a cuibărit cum a ştiut mai bine şi a privit la cârdurile de cocori şi berze care zburau spre ţările
calde.
Toamna a fost lungă, cu soare şi vânticel cald. Barza râdea acum singură de graba suratelor ei
călătoare:
- Auzi, să părăsesc eu frumuseşe de locuri!
Barza clămpănea fericită în cuibarul ei de pe casă, uimind tot satul, care nu mai văzuse asemenea
minune. La un moment dat, vremea s-a schimbat. Cerul atârna greu. Dând semne de lapoviţă şi ninsoare, iar
barza de strângea şi se minuna de cum se schimbase timpul.
Într-o noapte de iarnă, s-a pornit un vifor dintre cele pustiitoare, ce vântură şi răstoarnă totul în cale.
În mânia aceea a viforniţei, barza fu smulsă din cuibul ei şi dusă hăt departe, tocmai în pustiul câmpului.
Când se lumină de ziuă, biata barză se trezi îngheţată bocnă şi atât de flămândă, încât abia reuşi să se scuture
de zăpadă.
După un timp, ciripi un ciocârlan zbârlit şi sprinten, care căuta împrejur ceva de
ciugulit. Când îl văzu barza aşa de mititel şi jucăuş, îşi lăsă aripile în jos de milă şi
clămpăni:
- Tii, măi copile, ai să răceşti! Vine încoace la tuşica şi vâră-te sub o aripă să
te încălzeşti!
- Dar ce, acum e vremea de încălzit?
- Cât eşti de mititel, ai putea muri de ger...
- Hi-hi, ce e gerul acesta pe lângă cele apucate de mine în tinereţe! râse ciocârlanul.
- Ce vorbeşti tu de tinereţe, măi copile?
Atunci, ciocârlanul începu a ciripi ca din amintire:
- Apoi, să-ţi spun drept, eu când eram flăcău, un străbunic de-al dumitale îşi petrecea tinereţea tot
pe aici. Atunci a fost iarnă grea, un ger cumplit! Dar eram puternici şi am rezistat.
Barza nu se mai putu stăpâni şi se răsti înciudată:
- Va să zică, tu, o nucşoară de pasăre, să fii mai bătrân ca mine?
- Mult mai bătrân...
- Ptiu, dihanie, fugi din faţa mea, că intru în păcat cu tine!
Şi barza, poc, dădu cu ciocul în capul ciocârlanului de-i scoase penele ţugui în creştet.
Se spune că, de atunci, ciocârlanul a rămas cu un moţ în vârful capului, iar barza nu mai întârzie
iarna pe la noi, ca să nu ajungă de râsul copiilor.
2. Textul „Ciocârlanul” este:
⃝un text literar; ⃝un text nonliterar; ⃝un text liric.

3. Scrie două argumente care să susţină alegerea făcută la exerciţiul 2.


____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

4. Textul „Moţul ciocârlanului” este:


⃝un text literar; ⃝un text nonliterar; ⃝un text liric.

5. Scrie două argumente care să susţină alegerea făcută la exerciţiul 4.


____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

6. Reciteşte textul „Ciocârlanul” şi completează enunţurile cu informaţii exacte:


 Ciocârlanul este o pasăre_________________, nu una migratoare.
 În vârful capului are un moţ de _________.
 Corpul ciocârlanului are ________.
 Această pasăre se hrăneşte cu _____________şi______________.
 Femela face ________ouă.
 Puii zboară după ______de zile.

7. Reciteşte textul „Moţul ciorcâlanului” şi rezolvă sarcinile de mai jos.


1) Ordonează ideile principale ale textului.
⃝ Plecarea celorlalte păsări
⃝ Întâlnirea cu ciocârlanul
⃝ Aşteptarea iernii
⃝ Frumuseţea toamnei
⃝ Venirea iernii
⃝ Povestea de viaţă a ciocârlanului
⃝ Prima ninsoare
⃝ Pedepsirea ciocârlanului.

2) Răspunde la întrebări:
a) Când a regretat barza că nu a plecat în ţările calde?
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
b) Cu ce rudă a berzei era de o seamă (de aceeaşi vârstă) ciocârlanul?
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

3) Bifează explicaţiile corecte pentru fiecare expresie.


a) se lumină de ziuă ⃝se aprinse becul; ⃝ răsări soarele;
b) îngheţată bocnă ⃝ foarte îngheţată; u⃝ şor îngheţată.