Sunteți pe pagina 1din 4

Întrebări pentru examene

Capitolul 18 Aplicațiile genomicii in medicină și în personalizarea îngrijirii stării de


sănătate

1. La prescrierea medicamentelor, indivizii care sunt metabolizatori rapizi, datorită genotipului


lor p450, pentru care din situațiile următoare au risc:

a. Acumularea toxică a medicamentului.

b. Supradozarea medicamentului.

c. Hipersensibilitate la medicație.

d. a și c.

e. b și c.

2. Ce enzimă este intens responsabilă pentru conversia codeinei în morfină în organism?

a. CYP2D6.

b. CYP1A2.

c. CYP2C19.

d. CYP3A4.

e. CYP1A1.

3. Ce pas din metabolismul medicamentului este efectuat de citocrom p450?

a. Adiția unui zahar.

b. Adiția unei grupări acetil.

c. Adiția unei grup polar.

d. Îndepărtarea unei grupări acetil.


e. Îndepărtarea unei grup polar.

4. Variația cărei gene este asociată cu eșecul unei doze unice săptămânale de izoniazidă indicată
în tratamentul tuberculozei?

a. CYP2D6.

b. CYP2C19.

c. UGT1A1.

d. NAT2.

e. BCHE.

5. Variația cărei gene este asociată cu paralizia prelungită la anestezie?

a. CYP2D6.

b. CYP2C19.

c. UGT1A1.

d. NAT2.

e. BCHE.

6. În care populație din Statele Unite este posibil ca Primaquina să inducă anemie hemolitică?
a. Euro-americani.
b. Afro-americani.
c. Asiatici-americani.
d. Populația amish.
e. Ameridieni.

7. Indivizii cu deficiența cărei enzime ar trebui să evite fasolea?

a. CYP2D6.
b. NAT2.

c. G6PD.

d. RYR1.

e. CY2C9.

8. Care din reacțiile următoare este o reacție adversă severă la anestezie, cauzată de creșterea
calciului ionic în sarcolema mușchiului?

a. Hipertermia malignă.

b. Anemia hemolitică.

c. Paralizia prelungită postoperatorie.

d. Hipertensiunea indusă medicamentos.

e. Coagulalarea intravasculară diseminată.

9. Pentru care medicament poate să fie folosită variația genetică în VKORC1 pentru a determina
doza necesară:

a. Codeină.

b. Halotan.

c. Succinilcolina.

d. Primaquina.

e. Warfarină.

10. Care din următoarele aspecte este necesar pentru folosirea efectivă a farmacogeneticii în
rezultatele terapiei medicamentoase?
a. O înțelegere a modului în care medicamentul este metabolizat.

b. Înțelegerea modului în care variația genetică influențează farmacocinetica medicamentului.

c. Înțelegerea modului în care variația genetică influențează farmacodinamica medicamentului.

d. Valoare predictivă înalt pozitivă a testului.

e. Toate acestea.

Răspunsuri la întrebări pentru examene

Capitolul 18 Aplicațiile genomicii in medicină și în personalizarea îngrijirii stării de


sănătate

1. e. 2. a. 3. c. 4. d. 5. e. 6. b. 7. c. 8. a. 9. e. 10. d.