Sunteți pe pagina 1din 2

Elevul __________________________________________ Data ................................

1. Scrie cu cifre următoarele numere, apoi ordonează-le descrescător sub tabel:


o mie nouă sute cincizeci şi şapte
cinci mii patruzeci şi opt
zece mii patru sute patruzeci
opt mii trei sute nouăsprezece
MMXVII
................... > ................... > ................. > ............... > ..................... .

2. Calculează exerciţiile date:


523 + 498 =........... 423 x 2 =......... 396 : 3 = ...........
1 915 – 829 =........... 3 x 253 =....... 100 : 25 = ...........
710 – 529 =............ 160 x 3 =......... 90 : 5 = ..........

3. Află valoarea numărului necunoscut:


703 + a = 1 000 m x 5 = 350 b : 17 = 100
a = ................................... m = ................................. b = ........................................
a = ................................... m = ................................. b = ........................................
V: ................................... V: .. ................................ V:.... ........................................

4. Calculează, indicănd şi respectând ordinea operaţiilor:

1000 – 255 : 5 + (3 x 99 + 64) =

5. Comparaţi folosind semnele de relatie( < ,=, >):


70 luni 6 ani 3 ani 24 luni 13 m 130 dm
10 zile 120 ore 40 lei 40 bani 100 cm 1m

6. Notează pe spaţiul punctat numele corpurilor şi figurilor geometrice:

___________ ;__________ ;_______________;__________; __________________; _________ .


7. Adevărat sau fals?
 Predecesorul nr.200 este 201.
 Înălţimea tablei este de 1m 5 dm.
 Dublul produsului nr. 10 şi 5 este 200.
 Anul bisect are 366 zile.
 Masa mărului poate fi exprimată în litri.
8. Rezolvă problema :
La un service auto s-au reparat 36 maşini în 4 zile.
a) Câte maşini se vor repara în 5 zile? b) Dar în luna aprilie?

9. Rezolvă problema cu plan:


Ionuţ a colecţionat 96 timbre. O treime din ele erau timbre cu plante, o jumătate din numărul total de timbre
erau cu animale, iar restul erau timbre cu maşini.Câte timbre cu masini a colecţionat ?

10. Rezolvă problema:


Suma a două numere este 80. Primul număr este de 3 ori mai mare decât al doilea. Care sunt cele două
numere?

11. Treci în tabel datele din enunţuri, apoi completează-l:


● Radu a cumpărat 50 lalele la preţul de 5 lei.
● 80 kg de mere costă în total 720 lei.
● Pentru creioane mama a plătit 14 lei. Fiecare creion costă 2 lei.

Preţul
Cantitatea
Costul