Sunteți pe pagina 1din 2

Test de evaluare

SUBIECTUL I ( 30 puncte )
A. ( 4 puncte)
Scrieţi, pe foaia de examen, noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia
următoare astfel încât aceasta să fie corectă.
Variaţiile ciclice ale volumului aparatului toraco-pulmonar se realizează în cursul a două
mişcări: …………… şi ………….. .

B. ( 6 puncte)
Numiţi două volume respiratorii. Precizaţi pentru fiecare dintre ele semnificaţia şi valoarea ( în
mL ).

C. ( 10 puncte)
Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o
singură variantă de răspuns.

1. Minut volumul respirator este:


a. cantitatea totală de aer care se deplasează prin arborele respirator în fiecare minut
b. egal cu produsul dintre volumul respirator de rezervă şi frecvenţa respiratorie dintr-un
minut
c. egal cu 9L
d. denumit şi debit respirator
2. Plămânii :
a. sunt înveliţi de două pleure : parietală şi tisulară
b. au o capacitate totală de 4000 mL de aer
c. au între cele două foiţe o cavitate virtuală-cavitatea pleurală
d. au fiecare câte 3 lobi
3. Unitatea morfo-funcţionala a plămânului este:
a. bronhiola respiratorie
b. sacii alveolari
c. alveola pulmonară
d. acinul
4. Din punct de vedere funcţional, respiraţia prezintă următoarele, cu excepţia:
a. ventilaţia pulmonară
b. filtrarea oxigenului şi a dioxidului de carbon
c. transportul oxigenului şi al dioxidului de carbon
d. reglarea ventilaţiei
5. Acinii pulmonari nu cuprind:
a. bronhiolele pulmonare
b. bronhiolele respiratorii
c. ductele alveolare
d. alveolele pulmonare
D. ( 10 puncte )
Citiţi, cu atenţie, afirmaţiile următoare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată, scrieţi, pe
foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera A. Dacă apreciaţi că
afirmaţia este falsă, scrieţi, pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei,
litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să fie adevărată.

1. Capacitatea inspiratorie este egală cu suma dintre volumul curent şi volumul


inspirator de rezervă.
2. Presiunea alveolară este presiunea din exteriorul alveolelor pulmonare.
3. Capacitatea vitală are o valoare de 1500 mL.

SUBIECTUL al II-lea ( 60 puncte )

1. ( 24 puncte)
Respiraţia este una dintre funcţiile fundamentale ale organismului uman.
a. Numiţi două afecţiuni respiratorii.
b. Precizaţi două deosebiri dintre inspiraţie şi expiraţie.
c. Construiţi patru enunţuri afirmative, câte două pentru fiecare conţinut, utilizând limbajul
ştiinţific adecvat.
Folosiţi, în acest scop, informaţii referitoare la următoarele conţinuturi:
- Capacităţi respiratorii.
- Schimbul de gaze respiratorii.
2. ( 36 puncte)
Plămânii sunt principalele organe implicate în respiraţie.
a. Enumeraţi cele 5 componente ale căilor respiratorii.
b. Precizaţi o deosebire între presiunea pleurală şi presiunea alveolară.
c. Alcătuiţi un minieseu intitulat “Inspiraţia - mişcare respiratorie “, folosind informaţia
ştiinţifică adecvată.
În acest scop, respectaţi următoarele etape:
- enumerarea a şase noţiuni specifice acestei teme;
- construirea, cu ajutorul acestora, a unui text coerent, format din
maximum trei-patru fraze folosind corect şi în corelaţie noţiunile
enumerate.

S-ar putea să vă placă și