Sunteți pe pagina 1din 79

Revizuita la:

Versiunea: 1

SUBPRODUSE CARE NU SUNT DESTINATE


CONSUMULUI UMAN (SNCU)

CAPITOLUL I PREVEDERILE LEGALE CARE SE APLICA SNCU


CAPITOLUL II CLASIFICAREA SNCU
INDEPARTAREA, SEPARAREA, COLECTAREA,
CAPITOLUL III DEPOZITAREA TEMPORARA, TRANSPORTUL SI
IDENTIFICAREA (MARCAREA SI ETICHETAREA)
CAPITOLUL IV GESTIUNEA SNCU
UTILIZAREA, RESTRICTII DE UTILIZARE,
CAPITOLUL V
DEROGARI PRIVIND UTILIZAREA
CAPITOLUL VI DOCUMENTE INSOTITOARE
CAPITOLUL VII EVIDENTE
CAPITOLUL VIII CONTROLUL OFICIAL (FISA DE CONTROL)

Ghidul explicativ precum si instructiunile tehnice cuprinse in cele 8 capitole de mai sus se refera la
explicarea prevederilor legale si la controlul oficial privind clasificarea, colectarea, identificarea si
utilizarea SNCU obtinute in unitati/activitati autorizate incadrate in baza prevederilor noului “
Pachet de Igiena” si a Ord. presedintelui ANSVSA nr.276/2006, dupa cum urmeaza:
o SECTIUNEA 0Unitati cu activitate generala
o SECTIUNEA I Carne de ongulate domestice
o SECTIUNEA II Carne de pasare si lagomorphe
o SECTIUNEA III Carne de vanat de crescatorie (ferma)
o SECTIUNEA IV Carne de vanat salbatic
o SECTIUNEA V Carne tocata, carne preparata si carne separata mecanic
o SECTIUNEA VI Produse din carne
o SECTIUNEA VII Moluste bivalve vii
o SECTIUNEA VIII Produse din pescuit
o SECTIUNEA IX Lapte crud si produse din lapte
o SECTIUNEA X Oua si produse din oua
o SECTIUNEA XI Melci si pulpe de broasca
o SECTIUNEA XII Grasimi animale procesate si jumari
o SECTIUNEA XIII Stomacuri, vezici si intestine tratate
o SECTIUNEA XIV Gelatina
o SECTIUNEA XV Colagen
1
precum si in unitatile inregistrate conform Ord. presedintelui ANSVSA nr. 301/ 2006.

CAPITOLUL I

PREVEDERILE LEGALE CARE SE APLICA SUBPRODUSELOR


CARE NU SUNT DESTINATE
CONSUMULUI UMAN

TEMA PAGINA

1. PREVEDERILE LEGALE CARE SE APLICA


SUBPRODUSELOR CARE NU SUNT DESTINATE
CONSUMULUI UMAN

2
1. PREVEDERILE LEGALE CARE SE APLICA SUBPRODUSELOR CARE NU
SUNT DESTINATE CONSUMULUI UMAN
L
LEGISLATIA COMUNITARA

Regulamentul (CE) 1774/2002 – reguli de supraveghere si protectie


pentru sanatatea animalelor, sanatatea publica si mediu, referitoare la :

colectarea, transportul , depozitarea, manipularea, procesarea si


utilizarea sau distrugerea SNCU, si
comercializarea pe piata si, in unele cazuri, importul, exportul si
tranzitul de SNCU si a produselor derivate.
(forma consolidata)

Regulamentul (CE) 852, 853, 854/2004 (regulamentele de igiena)


– reguli generale, specifice si de control aplicabile alimentelor in toate -
fazele procesului de productie si care impun sa existe o evidenta separare
intre produsele destinate consumului uman si subprodusele care nu sunt
destinate consumului uman (SNCU) prin:

etichetare corespunzatoare; si
depozitare separata in spatii inchise, inainte ca aceste materiale sa
fie indepartate din unitatile agro-alimentare.
Regulamentul (CE) No 999/2001 – reguli de prevenire, control si
eradicare a anumitor forme transmisibile de encefalopatie spongiformă si
contine:

definitia MRS
reguli privind indepartarea, marcarea si distrugerea MRS conform
prevederilor Reg (EC) nr.1774/2002.

(forma consolidata)

3
LEGISLATIA COMUNITARA
Regulamentul (CE) 79/2005 - privind aplicarea Regulamentului (CE)
nr. 1774/2002 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce C:\Documents and
Settings\Mirela Nicola Dana\Desktop\Reg A
privește utilizarea laptelui, a produselor lactate și a produselor derivate din
lapte considerate ca materii din categoria 3 în regulamentul menționat
anterior

Regulamentul (CE) 197/2006 - privind măsurile tranzitorii, în temeiul


Regulamentului (CE) nr. 1774/2002 cu privire la colectarea, transportul,C:\Documents and
Settings\Mirela Nicola Dana\Desktop\Reg A
tratarea, utilizarea și eliminarea alimentelor vechi

LEGISLATIA NATIONALA

ORDONANTA nr. 47 / 2005 - privind reglementări de neutralizare a


deşeurilor de origine animala
C:\Documents and
Settings\Mirela Nicola Dana\Desk
LEGE nr. 73/2006 - pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.
47/2005 privind reglementări de neutralizare a deşeurilor de origine
C:\Documents and
animala Settings\Mirela Nicola Dana\Desk

HOTĂRÂRE GUVERN nr. 1.210 / 2005 - privind concesionarea


C:\Documents and
activităţii de neutralizare a deşeurilor de origine animala Settings\Mirela Nicola Dana\Desk

HOTĂRÂRE GUVERN nr. 1.211 / 2005 - privind sprijinul direct al C:\Documents and
Settings\Mirela Nicola Dana\Desk
statului pentru activitatea de neutralizare a deşeurilor de origine animala

Protocol ANSVSA (3895/13.09.2006) – ADS (5347/15.09.2006) C:\Documents and


Settings\Mirela Nicola Dana\Desk
stabileste cadrul administrativ si operational in baza caruia Agentia
Domeniilor Statului si Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru
Siguranta Alimentelor vor colabora in vederea indeplinirii angajamentelor
asumate, in ceea ce priveste organizarea si functionalitatea sistemului de
ecarisare la nivel national
C:\Documents and
Settings\Mirela Nicola Dana\Desk
Ord. nr. 80/2005 privind stabilirea documentelor şi evidentelor
veterinare necesare în cadrul activităţii de neutralizare a deşeurilor de
origine animala documentelor şi evidentelor veterinare necesare în cadrul
activităţii de neutralizare a deşeurilor de origine animala

4
1. PREVEDERILE LEGALE CARE SE APLICA SUBPRODUSELOR CARE NU
SUNT DESTINATE CONSUMULUI UMAN
NOTE DE SERVICIU IN DOMENIUL SNCU PENTRU
IGIENA SI SANATATE PUBLICA VETERINARA

Nota de Serviciu nr.11728/12.05.2006 - privind instructiuni tehnice C:\Documents and


Settings\Mirela Nicola Dana\Desk
referitoare la colectare, identificarea, marcarea, manipularea, depozitarea,
transportul si evidentele si documentele insotitoare transportului care se
intocmesc in unitatile de carne rosie precum si alte unitati generatoare de
SNCU
-
Nota de Serviciu nr.833/19.05.2006 - privind nominalizarea prin
decizie, a persoanelor responsabile pe domeniul SNCU din cadrul
Serviciului de Igiena si Sanatate Publica Veterinara
-
Nota de Serviciu nr.866/26.05.2006 privind raportarea lunara a
cantitatilor de subproduse de origine animala pe categorii de materiale 1 2 3

Nota de serviciu nr. 62015/04.01.2008


(Nr.Intranet:2535/11.01.2008) - privind atributiile si responsabilitatile
C:\Documents and
pentru implementarea Regulamentului (CE) nr. 1774 / 2002 in domeniul Settings\Mirela Nicola Dana\Desk

sanatatii publice veterinare, conform prevederilor art. 4, alin. (3) si (5) din
Regulamentul (CE) nr.882/2004

C:\Documents and
Settings\Mirela Nicola Dana\Desk
Nota de serviciu nr.64578/05.08.2008
(Nr. Intranet:2904/05.08.2008) – privind pregatirea misiunii DG
SANCO – FVO din 1-5 Septembrie 2008
instructiuni privind marcarea si transportul SNCU (REG (CE)
1432/2007)
reactualizarea deciziilor persoanelor responsabile pe domeniul
SNCU din cadrul Serviciului de Igiena si Sanatate Publica
Veterinara

5
MATERIALE TRANSMISE SSISPV IN CADRUL
INSTRUIRILOR EFECTUATE DE DISPV DIN PERIOADA

05-06.09.2006 – referitor la planul de actiuni propus


C:\Documents and
de DISPV la recomandarile experilor FVO, consecutiv misiunii DG Settings\Mirela Nicola Dana\Desk

SANCO/8094/2006,
27-28-09.2007 – referitor la implementarea Reg (CE) C:\Documents and
Settings\Mirela Nicola Dana\Desk
1774/2002 –

C:\Documents and
Settings\Mirela Nicola Dana\Desk

modulul I,
14-15-01.2008 – referitor la implementarea Reg (CE) C:\Documents and
Settings\Mirela Nicola Dana\Desk
1774/2002 si Reg (CE) 999/2001- modulul II,

27-28-03.2008 – referitor la atributiile si C:\Documents and


Settings\Mirela Nicola Dana\Desk
responsabilitatile pentru implementarea Reg.(CE) nr. 1774 / 2002 in
domeniul sanatatii publice veterinare, C:\Documents and
Settings\Mirela Nicola Dana\Desktop\_MISIUNI IGIENA A

26-27-06.2008 – referitor la pregatirea misiunii din 1-


5 septembrie 2008, Reg (CE) 79/2005 si proiectul fisei de evaluare a
SNCU in unitatile de procesare lapte si produse din lapte,

31.07 –LEGALE
1. PREVEDERILE 01.08.2008CARE
– referitor la proiectul fisei de
SE APLICA
SUBPRODUSELOR
control SNCUCARE NU generatoare
in unitatile SUNT DESTINATE
de SNCU / derogari.
CONSUMULUI UMAN

6
CAPITOLUL II – CLASIFICAREA SNCU

TEMA PAGINA

1. DEFINITIA SNCU
2. CLASIFICAREA SNCU SI IMPORTANTA
CLASIFICARII
DEFINITII SI EXEMPLE DE SNCU DIN:
a) MATERIALE CATEGORIA 1 (INCLUDE SI MRS),
b) MATERIALE CATEGORIA 2,
c) MATERIALE CATEGORIA 3
3. GHID EXPLICATIV PRIVIND INCADRAREA UNUI
MATERIAL INTR-O ANUMITA CATEGORIE
4. OBLIGATIILE OPERATORILOR SI CONTROLUL
OFICIAL

7
1. DEFINITIA SNCU

LEGISLATIA COMUNITARA LEGISLATIA NATIONALA

cadavre întregi sau părti de


animale sau de produse de origine -
animală mentionate la
articolele 4, 5 si 6 care nu sunt
destinate consumului uman,
inclusiv ovule, embrioni
si material seminal;

( Reg.CE 1774/2002, Articolul 2, 1(a))

GHIDUL EXPLICATIV AL PREVEDERILOR LEGALE – CAND


PRODUSUL DEVINE SNCU ???????

Principalul aspect este reprezentat de momentul cand operatorul ia decizia ca


produsul nu mai este destinat consumului uman,

sau

Produsul poate deveni SNCU ca urmare a controlului oficial efectuat de catre


medicul veterinar oficial (ex. decizia MVO consecutiva inspectiei postmortem,
rezultatelor necorespunzatoare de laborator, etc ).

Din acel moment acesta devine SNCU si ramane incadrat in aceasta


categorie pana la utilizarea sau eliminarea acestuia conform prevederilor
Reg.(CE) 1774/2002.

SNCU nu mai poate fi reincadrat dupa acest moment in categoria alimentelor.

8
LEG.
NAT.
LEGISLATIA COMUNITARA

În sensul prezentului regulament se aplică următoarele definitii:


-
a) materii din categoria 1: subproduse de la animale la care se referă art. 4;
b) materii din categoria 2: subproduse de la animale la care se referă art. 5;
c) materii din categoria 3: subproduse de la animale la care se referă art. 6;

(CE 1774/2002, Articolul 2, 1(b,)(c),(d))

(o) materialul cu risc specific (MRS)


Următoarele tesuturi sunt desemnate ca material cu risc specific dacă provin de
la animale a căror origine este într-un stat membru sau într-o tară tertă sau într-
o regiune a acestora cu un risc controlat sau nedeterminat de ESB:
(a) în ceea ce priveste bovinele:
(i) craniul, cu exceptia mandibulei si inclusiv encefalul si ochii, precum si
măduva spinării la animalele în vârstă de peste 12 luni;
(ii) coloana vertebrală, cu exceptia vertebrelor caudale, apofizele
transversale vertebrelor cervicale, toracice si lombare precum si
creasta mediană si părtile laterale ale osului sacru, dar inclusiv
ganglionii rădăcinii dorsale provenite de la animalele în vârstă de
peste 30 luni; si
(iii) amigdalele, intestinele de la duoden până la rect si mezenterul
animalelor de toate vârstele.
(b) în ceea ce priveste ovinele si caprinele:
(i) craniul, inclusiv encefalul si ochii, amigdalele si măduva spinării de la
animalele în vârstă de peste 12 luni sau care prezintă un incisiv
permanent care a erupt prin gingie, si
(ii) splina si ileonul provenit de la animalele de toate vârstele.

(CE 999/2001, Anexa V)


2. CLASIFICAREA SI IMPORTANTA
CLASIFICARII SNCU
GHIDUL EXPLICATIV AL PREVEDERILOR LEGALE

SNCU sunt clasificate in functie de gradul de risc pe care il prezinta, stabilit si


bazat pe argumente stiintifice.

Materiile din categoria 1 reprezinta materiile cu cel mai inalt grad de risc ele
incluzand si MRS si sunt indepartate in general prin distrugere.

Materiile din categoria 3 reprezinta materiile cu cel mai scazut grad de risc si sunt
utilizate in general, fie prin procesare in hrana animalelor de companie (pet – food),
fie in hrana cainilor de canisa, sau a cainilor utilizati la vanatoare recunoscuti oficial
sau pentru hrana larvelor de ferma destinate pentru momeli.

Deoarece, conform avizelor stiintifice SNCU li se aplica masuri diferite si


sunt distruse sau utilizate in functie de gradul de risc pe care il prezinta
pentru sanatatea animala, santatea publica si mediu.
DE CE LE 9
CLASIFICAM ???
LEG.
LEGISLATIA COMUNITARA NAT.
(a) toate părțile corpului, inclusiv pieile brute sau prelucrate, aparținând
următoarelor animale:

(i) animale suspecte de infecție cu EST în conformitate cu Reg. (CE) nr. -


999/2001 sau în cazul cărora s-a confirmat oficial prezența unei EST;
(ii) animale sacrificate în cadrul măsurilor de eradicare a EST;
(iii) alte animale decât animalele de crescătorie și animalele sălbatice, în
special animalele de companie, animalele pentru grădinile zoologice
si animalele de circ;
(iv) animale folosite pentru experimente conform definiției in articolul 2
din Directiva 86/609/CEE a Consiliului din 24 noiembrie 1986
privind apropierea legilor, regulamentelor și normelor
administrative ale statelor membre privind protecția animalelor
folosite în scopuri experimentale și în alte scopuri științifice
(v) animale sălbatice, în cazul în care sunt suspectate ca fiind infectate
cu o boală transmisibilă oamenilor sau animalelor;

(b) (i) materiile cu risc specific și


(ii) în cazul în care, în momentul eliminării, materiile cu risc specific nu au
fost îndepărtate, cadavrele întregi de animale care conțin materii prime cu
risc specific;

(c) produse derivate din animale cărora li s-au administrat substanțe interzise
prin Directiva 96/22/CE și produse de origine animală care conțin reziduuri
de contaminanți periculoase pentru mediu și alte substanțe enumerate în
grupul B din anexa I la Directiva 96/23/CE a Consiliului din 29 aprilie1996
privind măsurile de control care se aplică anumitor substanțe și reziduurile
acestora existente în animalele vii și în produsele obținute de la acestea și de
abrogare a directivelor 85/358/CEE și 86/469/CEE și a deciziilor 89/187/CEE
și 91/664/CEE, în cazul în care aceste reziduuri depășesc nivelul permis
stabilit de legislația comunitară sau, în absența acesteia, de legislația
națională;

(d) orice material de origine animală colectat în timpul tratării apelor reziduale
provenite din instalații de prelucrare de categoria 1 și din alte incinte în care
se elimină materiile prime cu riscuri specificate, inclusiv resturi, materiale
provenite din desablare, amestecuri de grăsimi ș i uleiuri, nămol si materiale
din canalele de scurgere ale incintelor în cauză, cu condiția ca acestea să nu
conțină materii prime cu riscuri nespecificate sau părți de astfel de material;

(e) deșeuri de catering provenite din mijloace de transport folosite la nivel


internațional si

(f) amestecuri de materii de categoria 1 fie cu material de categoria 2, fie cu


materii de categoria 3 sau cu ambele, inclusiv orice material destinat
prelucrării într-o instalație de prelucrare de categoria 1.
2.a. MATERIILE DIN CATEGORIA I
(CE 1774/2002, Articolul 4.1.)

10
2.a. MATERIILE DIN CATEGORIA I
(CE 1774/2002, Articolul 4.1.)
GHIDUL EXPLICATIV AL PREVEDERILOR LEGALE – EXEMPLE
DE MATERII DIN CATEGORIA I
Carcasele, sangele si toate partile (incluzand pieile brute/prelucrate) provenite de la

animalele pentru care rezultatul la testul rapid pentru EST a iesit pozitiv (Art. 4.1(a)(i)).
- bovine,
- ovine,
- caprine,
- bivoli,
- bizoni,
- cervide.

SRM (Articolul 4.1(b)(i)) – definit in Anexa V a Reg. 999/2001,)


Orice material provenit de la un animal sacrificat care vine in contact cu MRS dupa ce

acesta fost indepartat de la carcasa (Article 4.1(b)(i)).


Carnea capului nu se recoltează de pe capetele ale căror ochi sunt deteriorați sau distruși,
înainte sau după sacrificare, sau care au suferit deteriorări care pot duce la contaminarea

capetelor respective prin țesuturi ale sistemului nervos central (pct 8, alin 8.1.(c) din
Anexa V a Reg. 999/2001), in acest caz tot capul poate fi declarat SRM. (Article
4.1(b)(i)).

Toate partile (incluzand pieile brute/prelucrate si sangele) provenite de la animalele


sacrificate si supuse testarii prin testul rapid pentru EST, dar care au fost indepartate din

unitate fara sa se mai asteapte rezultatul la test (Art. 4.1(b)(ii)).


Bovinele, ovinele, caprinele, bivolii , bizonii si cervidele care fie au fost respinse de la
examenul ante-mortem, fie au fost gasite moarte la sosire sau in adapost (cu exceptia in care

MRS a fost indepartat in momentul eliminarii lor) (Art. 4.1(b)(ii)).

Vanatul salbatic infectat cu o boală transmisibilă oamenilor sau animalelor (Art. 4.1(a)
(v)).
Produsele provenite de la animale care contin substante interzise - contaminanti sau
reziduri , ex. laptele contaminat cu hormoni, dioxina, metalele grele etc ( dar care nu se
refera la produse provenite de la animale care contin reziduri de medicamente veterinare

11
premise) (Article 4.1(c))

2.a. MATERIALUL CU RISC SPECIFIC (MRS)


(CE 1774/2002, Articolul 4.1.b.(i))
(Anexa V a Reg. 999/2001)

DE CE TREBUIE INDEPARTAT MRS SI VARSTA LA CARE SE


INDEPARTEAZA MRS?
Studiile stiintifice au demonstrat ca distibutia agentului infectant PrP in tesutul nervos
variaza in functie de varsta (vezi desenele de mai jos).
In 19 Aprilie 2007, Autoritatea Europena pentru Siguranta Alimentului (EFSA)
concluzioneaza in baza noilor cercetari stiintifice ca infectivitatea detectata in sistemul
nervos central al bovinelor apare la aproape 3/4 din perioada de incubatie a bolii si ca
se poate pre-figura ca infectivitatea este sub-detectabila sau chiar absenta la bovine
pana la varsta de 33 de luni.

La 5 luni
GHID EXPLICATIV LEGISLATIE

12
La 10 luni
La 17 luni

La 30 luni La 33 de luni ((EC)


No 357/2008)

LEGISLATIA COMUNITARA

13
(a) gunoi de grajd și conținutul tubului digestiv;

(b) orice material de origine animală colectat în timpul tratării apelor reziduale
provenite din abatoare, altele decât abatoarele reglementate de articolul 4 alineatul
(1) litera (d) sau din instalații de prelucrare de categoria 2, inclusiv resturi, materiale
provenite din desablare, amestecuri de grăsimi și uleiuri, nămol și materiale din
canalele de scurgere ale incintelor în cauză;

(c) produse de origine animală care conțin reziduuri de medicamente de uz veterinar


și contaminanți enumerate îngrupul B (1) si (2) din anexa I la Directiva 96/23/CE, în
cazul în care aceste reziduuri depășesc nivelul permis stabilit de legislația
comunitară;

(d) produse de origine animală, altele decât materiile prime de categoria 1, care sunt
importate din țări nemembre și care, în timpul inspecțiilor prevăzute de legislația
comunitară, nu îndeplinesc cerințele veterinare privind importul în Comunitate,cu
excepția cazurilor în care acestea sunt returnate sau în care importul este acceptat
sub rezerva restricțiilor stabilite de legislația comunitară;

(e) animale sau părți de animale, altele decât cele menționate la articolul 4, care mor
în alt mod decât prin sacrificare pentru consumul uman, inclusiv animalele
sacrificate în vederea eradicării unei epizootii;

(f) amestecuri de materii prime de categoria 2 cu materii prime de categoria 3,


inclusiv orice material destinat prelucrării într-o instalație de prelucrare de
categoria 2 și

(g) subproduse de origine animală, altele decât materiile prime de categoria 1 sau
materiile prime de categoria 3.
2.b. MATERIILE DIN CATEGORIA II
(CE 1774/2002, Articolul 5.1.)

2.b. MATERIILE DIN CATEGORIA II


(CE 1774/2002, Articolul 5.1.)

GHIDUL EXPLICATIV AL PREVEDERILOR LEGALE – EXEMPLE


DE MATERII DIN CATEGORIA II

14
Orice SNCU care provin de la animalele bolnave, alte boli care exclud ESB si
scrapie, si care prezinta riscul de a fi contaminate.

Orice carcasa, parti de carcasa sau organe provenite de la animale sau pasari care
nu au fost supuse inspectiei ante-mortem si/sau inspectiei post-mortem sau altor teste
obligatorii prevazute de legislatia comunitara sau nationala in vigoare
(exemplu examenul trichineloscopic).

Carcasele sau parti din carcase respinse la inspectia post-mortem sau dupa inspectia
post-mortem care contin leziuni patologice, care indica prezenta zoonozelor , de
exemplu:
- unele boli parazitare Cisticercus bovis, chisti hidatici, trichinella,
- afectiuni generalizate de tipul septicemiei (exemplu in salmoneloza), sau al
piemiei,
- leziuni patologice localizate : abcese pulmonare, articulare etc,
- zoonoze: tuberculoza etc.

Porcinele sau pasarile care fie au fost respinse de la examenul ante-mortem, fie au
fost gasite moarte la sosire sau in adapost.

Sangele provenit de la alte animale decat rumegatoarele care au fost respinse de la


inspectia antemortem ( si din care motiv nu sunt sacrificate pentru consum uman).

Orice SNCU care contin in exces reziduri peste limita legala admisa (exemplu : lapte
cu reziduri de antibiotice, antihelmintice etc).

2.c. MATERIILE DIN CATEGORIA III


(CE 1774/2002, Articolul 6.1.)

15
LEGISLATIA COMUNITARA LEG.
NAT.
(a) părți de animale sacrificate, adecvate pentru consumul uman în
conformitate cu legislația comunitară, dar care nu sunt destinate
consumului uman din motive comerciale; -
(b) părți de animale sacrificate care sunt respinse ca fiind neadecvate
pentru consumul uman, dar care nu sunt afectate de nici un semn al
bolilor transmisibile omului sau animalelor și care provin din carcase
care sunt adecvate pentru consumul uman în conformitate cu
legislația comunitară;

(c) piei brute și prelucrate, copite și coarne, păr de porc si pene


provenite de la animale sacrificate într-un abator, au fost supuse unei
inspecții ante-mortem și erau adecvate, în urma acestei inspecții,
pentru a fi sacrificate în conformitate cu
legislația comunitară;

(d) sânge obținut de la animale, altele decât rumegătoare, care au


fost sacrificate într-un abator după efectuarea unei inspecții ante-
mortem și care, în urma inspecției respective, s-au dovedit a fi
adecvate pentru sacrificarea în vederea consumului
uman, în conformitate cu legislația comunitară;

(e) subproduse de origine animală derivate din produsele destinate


consumului uman, inclusiv oase degresate și jumări;

(f) alimente vechi de origine animală sau alimente vechi care conțin
produse de origine animală, altele decât deșeurile de catering, care
nu mai sunt destinate consumului uman din motive comerciale sau
din cauza unor probleme de fabricație
sau defecte de ambalare sau a altor defecte care nu prezintă nici un
risc pentru oameni sau animale;

(g) lapte crud provenit de la animale care nu prezintă semne clinice


ale unei boli transmisibile oamenilor sau animalelor prin intermediul
produsului în cauză;

(h) pește sau alte animale marine, cu excepția mamiferelor marine,


capturate din mare pentru producția de făină de pește;

(i) subproduse proaspete din pește provenite din instalațiile de


fabricare a produselor din pește pentru consumul uman;

(j) coji, subproduse de incubator și subproduse din ouă sparte


provenite de la animale care nu prezintă semne clinice ale nici unei
boli transmisibile oamenilor sau animalelor prin intermediul
produsului în cauză;

(k) sânge, piei brute și prelucrate, copite, pene, lână, coarne, păr și
blană provenite de la animale care nu au prezentat semne clinice ale
unei boli transmisibile oamenilor sau animalelor prin intermediul
produsului în cauză și

(l) deșeuri de catering, altele decât cele menționate la articolul 4


alineatul (1) litera e).

2.c. MATERIILE DIN CATEGORIA III


(CE 1774/2002, Articolul 6.1.)

GHIDUL EXPLICATIV AL PREVEDERILOR LEGALE – EXEMPLE


DE MATERII DIN CATEGORIA III
16
Carcase sau parti din caracase care au fost admise pentru consum uman dupa inspectia
ante-mortem si inspectia post-mortem, dar din motive comerciale sau alte motive sunt
respinse de la comercializarea pentru consum uman si astfel din “produse” acestea devin
“SNCU” (exemple plamani de porc incizati, splina de porc, stomace si intestine provenite de
la mamifere sau ratite golite de continut, exceptie intestinele de bovine, ileum ovine si
caprine care se incadreaza la MRS), gaturi de pui, intestinele de pui, testicule, resturile de

piele rezultate de la fasonarea carcasei de porc, oasele (Art. 6.1(a)).

Parti carcasa sau organe care nu sunt permise de “ Regulamentele de Igiena” de a fi


destinate consumului uman dar care nu provin de la animale suspecte de a fi contaminate cu
agenti zoonotici, de exemplu cum ar fi organele cu degenerescente - ficatul cu melanoza,

bucati de carne care prezinta leziuni vechi aseptice vindecate, etc. (Art. 6.1(a)).

Bucati de grasime sau resturi de carne provenite din operatiunea de fasonare a carcasei dar

care nu sunt destinate consumului uman (Art. 6.1(a)).

Capetele si picioarele de pasare atasate inca la carcasa la inspectia post-mortem pe linie, si


care sunt admise pentru consum uman, dar care sunt respinse din motive comerciale sau

alte motive din consum uman(Art. 6.1(a)).

Capetele si picioarele de pasare separate de carcasa si care sunt supuse inspectiei post-

mortem separat (Art. 6.1(a)).

Carnea care a cazut pe paviment si care este respinsa de la consum uman din acest motiv

(Art. 6.1(a)).

Piei brute și prelucrate, copite și coarne, păr de porc si pene provenite de la animale
sacrificate într-un abator si care au fost supuse unei inspecții ante-mortem in urma caruia

nu au prezentat semnele clinice ale vreunei boli zoonotice (Article 6.1(c)).

Sangele provenit de la rumegatoare care au fost testate pentru ESB cu rezultat negativ.
2.c. MATERIILE DIN CATEGORIA III
(CE 1774/2002, Articolul 6.1.)

GHIDUL EXPLICATIV AL PREVEDERILOR LEGALE


SI EXEMPLE REFERITOARE LA ALIMENTELE VECHI DE
ORIGINE ANIMALĂ SAU ALIMENTELE VECHI CARE CONTIN
17
PRODUSE DE ORIGINE ANIMALĂ - (Art. 6.1(f))

A. Alimentele vechi de origine animală - Carne si peste si produse pe baza


de carne sau peste tratate termic

Carne sau peste sau produse – tratate termic, inclusiv conservele si produsele conservate,
Produse din carne tratate termic,
Alimentele gata preparate pe baza de carne de vita, pasare, peste etc
Fructe de mare/ creveti gata preparate, crabi/homari tratati termic,
Pizza, placinte cu carne, paste cu carne,
Grasimi animale procesate – grasime de gasca, untura,
Cuburi pe baza de arome de carne si extract de carne,

B. Alte alimente vechi care contin produse de origine animala tratate


termic
Produsele de patiserie:
Painea, prajiturile, pastele, biscuitii, ciocolata, dulciurile si produsele pe baza de cereale
pentru micul dejun in care produsele de origine animala nu reprezinta ingriedientul de baza,
dar le contin cum ar fi de exemplu: ouale, laptele si mierea,
Produsele lactate:
Laptele pasteurizat, branzeturile, iaurtul, untul, desertul si inghetata,
Produse pe baza de oua pasteurizate sau gatite

ATENTIE !!!!!!! carnea rosie, de pasare si peste precum si produsele pe baza de carne

rosie, de pasare si peste, proaspete sau congelate destinate consumului dupa gatire
Nu se incadreaza la (Art. 6.1(f)), ci la (Art. 6.1(e)).
cum ar fi de exemplu:
carnea rosie/ pasare/ peste/ fructele de mare: semipreparate destinate sa fie consumate
gatite,
produsele din carne de vita crud – uscate: salamuri, jamboanele de Parma/Serrano,
carnati, carnea conservata doar prin saramurare, burgerii, costita afumata, somonul
afumat, ouale crude, laptele nepasteurizat etc
2.c. MATERIILE DIN CATEGORIA III
(CE 1774/2002, Articolul 6.1.)
GHIDUL EXPLICATIV AL PREVEDERILOR LEGALE
SI EXEMPLE REFERITOARE LA DESEURILE DE CATERING,
ALTELE DECÂT DESEURILE DE CATERING PROVENITE DIN
MIJLOACELE DE TRANSPORT, FOLOSITE LA NIVEL
INTERNATIONAL
18
Deseurile de catering sunt reperezentate de orice deseu alimentar, incluzand si uleiul care a
fost utilizat la gatit si care provine din restaurante, blocurile alimentare apartinand unitatilor
de catering comerciale sau integrate in spitale, cantine, camine etc (alimentatia publica) sau
din bucatariile casnice.

Spre exemplu ele includ:

orice rest alimentar de origine animala NETRATAT TERMIC rezultat prin operatiuni de
fasonare a carnii, spargere oua, pregatire meniuri etc, incluzand carnea cruda si de peste,
cojile de oua, etc.

orice rest alimentar de origine animala TRATAT TERMIC (GATIT) rezultat dupa
consumul meniului, incluzand carnea si pestele.

Prin

ANALIZA

DE RISC

tinand

cont

de

prevederil
e

legale

alaturate

3. CUM DECIDEM IN CE CATEGORIE DE RISC


/CATEGORIE DE SNCU SE INCADREAZA UN
ANUMIT MATERIAL ?
SARCIN
GHID EXPLICATIV PRIVIND INCADRAREA UNUI MATERIAL
A INTR-
O ANUMITA CATEGORIE MVO
a

19
Definitiile Cat 1, 2 si 3 din :
Art 4 (1)
Art 5 (1)
Art 6 (1)
1.indepartarea

Anexa II, Cap I din Reg (CE) 1774/2002: 2. colectarea

Trebuie SĂ SE IA TOATE MĂSURILE NECESARE pentru a se 3. marcarea


asigura că:
materialele de categoria 1, de categoria 2 si de categoria 3 pot fi 4. Manipulare SNCU,
identificate si sunt păstrate separat si pot fi miscarea personal etc
identificate pe parcursul colectării si al transportului

Este important ca fiecare categorie de SNCU sa fie pastrata separat in


scopul evitarii contaminarii incrucisate si incadrarii incorecte a SNCU
intr-o alta categorie decat cea care este in realitate. 5. depozitarea
Aceasta cerinta este recomandat sa se aplice in toate unitatile de carne. temporara

Cand un material este incadrat intr-o categorie cu risc scazut de SNCU 6. livrarea
si este amestecat sau contaminat prin incrucisare cu un alt material
incadrat intr-o categorie cu risc crescut, primul material trebuie tratat
7 ustensilele
din punct de vedere al incadrarii ca un material cu risc crescut.
ptr curatarea
echipamentelo
Prin urmare in vederea incadrarii corecte a unui material intr-o r
categorie cu risc scazut conform prevederilor Reg (CE) nr.1774/2002, 8. proceduri
operatorul trebuie sa garanteze separarea diferitelor categorii de scrise si
SNCU in toate etapele de la origine (indepartare) pana la utilizarea implementate
sau/ distrugerea SNCU, deci trebuie sa aibe implementate proceduri
scrise pe care trebuie sa le respecte in toate cele 9 etape mentionate
alaturat. 9. instruirea
personalului
Reg (CE) 854 (Anexa I,Sect II, Cap V), 882 /2004 ,
2073, 2075/2005, programul strategic, proceduri
nationale (note de serviciu, instructiuni) etc
Rezultatul controlului oficial :
Inspectia ante mortem,
Inspectia post portem,
Examenele de laborator
etc.

- activitatea unitatii,
- specia, speciile de animale care fac obiectul
activitatii,
- situatia epizootologica/zona.

3. CUM DECIDEM IN CE CATEGORIE DE


RISC /CATEGORIE DE SNCU SE
INCADREAZA UN ANUMIT MATERIAL ?
EXEMPLU: INTR - UN ABATOR DESTINAT SACRIFICARII
SITUATIA I
OVINELOR - ARBORELE DECIZIONAL
20
Abator Ovine
Oaia si carnea au fost
supuse Conform definitiilor, tinand cont de
- inspectiei antemortem, specificul activitatii si specia sacrificata
in unitate si ca operatorul respecta
- inspectiei postmortem toate conditiile de separare si
- examenului de identificare a SNCU, precum si a
laborator (test rapid DA faptului ca nu s-a constatat nici un
eveniment nedorit la inspectia
etc) (operatorul antemoretm, postmortem sau la
si toate examenele au ia toate examenele de laborator in unitate
dus la concluzia ca masurile rezulta urmatoarele categorii de SNCU:
- MRS,
toata carnea este necesare) - cat 2 – gunoi de grajd, continut tract
destinata pentru digestiv,
consum uman - cat 3
Operatorul trebuie sa precum
In cazulsiincarnea
care destinata
operatorul cons.
nuuman,
ia
garanteze separarea si NU pieile, etc
toate masurile necesare (cele 9
identificarea diferitelor (operatorul puncte) prin care sa asigure ca
categorii de SNCU in toate NU ia toate MRS, materialele cat 2 si cat 3 sunt
etapele de la origine colectate, identificate si pastrate
masurile
(indepartare) pana la separat pe categoriile mentionate
utilizarea sau/ distrugerea
necesare) anterior atunci toate SNCU devin la
acestora livrare material din categoria I.

Oaia si carnea au fost Oaia si materialele care au venit


supuse Scrapie in contact cu aceasta devin
- inspectie antemortem, Pozitiv materii din categoria 1
- inspectiei postmortem
- examenului de
laborator (test rapid
Contaminare cu Animalul devine material din
etc)
Cadmiu categoria 1
si se poate
SITUATIA II gasi in una
din situatiile alaturate
- MRS, Cat 2- gunoiul de grajd,
Prin control oficial se continut tract digestive, organele
constata ca operatorul TBC forma cu leziuni de TBC depistate la
garanteaza separarea localizata examenul postmortem, si Cat 3
diferitelor categorii de
SNCU in toate etapele
de la origine
(indepartare) pana la E.coli - MRS, Cat 2- gunoiul de grajd,
verotoxigena continut tract digestive, carcasa
utilizarea sau/
O157H7 si organele
distrugerea acestora

4. OBLIGATIILE OPERATORILOR DE INDUSTRIE ALIMENTARA SI


CONTROLUL OFICIAL PRIVIND INCADRAREA CORECTA A SNCU

OBLIGATIILE MANAGERI/OPERATORI CONTROLUL OFICIAL

21
cunoasterea prevederilor legale privind AVC trebuie sa verifice continuu
incadrarea corecta a SNCU pe categorii conformitatea procedurilor,
programelor de instruire (aspectele
elaborarea de proceduri interne referitoare mentionate alaturat etc implementate
la momentul cand operatorul pe fluxul de catre OIA) cu prevederile legale
tehnologic ia decizia ca produsul nu mai este privind incadrarea corecta a SNCU
destinat pentru consum uman ci acesta pe categorii in scopul asigurarii
devine SNCU sigurantei alimentelor si a hranei
destinate animalelor, precum si a
(de exemplu OIA poate produce atat piei pentru protectiei mediului si respectiv a
obtinerea gelatinei pentru consum uman cat si piei ca eliminarii implicatiei pe care o au
SNCU / sangele, ficatul si rinichi pot fi utilizate in SNCU in cazul in care nu se asigura o
obtinerea de produse destinate consumului uman sau functionare corecta a fluxului
pot fi declarate SNCU si utilizate si/distruse in functie (sistemul de colectare, identificare,
de prevederile legale / intestinele pot fi utilizate in marcare, manipulare, etichetare,
vederea obtinerii de membrane pentru consum uman transport) si o destinatie corecta a
sau pot fi declarate SNCU si utilizate/distruse etc. ) SNCU.

elaborarea de proceduri interne referitoare


la autocontrolul efectuat de catre operator
pentru verificarea de catre acesta a
incadrarii corecte pe categorii a SNCU si a
eliminarii creeri de confuzii intre produsele
destinate pentru consum uman si SNCU
(sistem de trasabilitate si gestiune a
SNCU), precum si pachetul de masuri
corective

responsabilitatea pentru aplicarea si


verificarea procedurilor de management a
SNCU poate fi delegata unei persoane
nominalizate, care dispune de autoritate
suficienta si catre care sunt raportate toate
problemele in domeniu in vederea
managerierii situatiilor de criza si aplicarii
masurilor de corectie

asigurarea programelor de instruire


pentru pesonalul care lucreaza in sectorul
alimentar referitor la cunoasterea
prevederilor legale privind incadrarea
corecta a SNCU pe categorii si a

22
procedurilor implementate in unitate

Autocontrolul OIA: trebuie sa verifice


periodic personalul si contractorii
responsabili pentru domeniul de
management a SNCU in scopul constatarii
daca respectivii aplica si respecta intocmai
procedurile/termeni contractuali astfel incat
orice eveniment care ar putea sa apara sa fie
identificat cat mai repede iar masurile de
corectie sa fie aplicate cat mai curand si
astfel sanatatea publica, animala si mediul sa
nu fie afectate (exemplu: verificarea
evidentelor SNCU, gestiunea SNCU in
raport cu intrarile si productia din unitate,
recipiente care nu au fost indepartate la timp
din spatiu/unitate, conduita
necorespunzatoare personal , blocare flux
SNCU)

Frecventa autocontrolului: depinde de


circumstante si probabilitatea de a se
produce un eveniment nedorit. Activitatea
desfasurata de catre personal/contractori cu
experiente poate fi verificata cu o frecventa
mai redusa decat a altora

Inregistrari : inscrierea exacta , la zi si


corecta de catre operator a categoriilor de
SNCU rezultate in evidente si in
documentele comerciale in conformitate cu
prevederile legale, precum si inscrierea
rezultatelor autocontrolului, a evenimentelor
nedorite aparute, si a masurilor corective
aplicate

Actiuni corective: aplicarea de masuri


corective atunci cand procedurile de control
implementate de catre unitate au fost
depasite,
Acestea pot include :
- masuri asupra produsului care a fost contaminat
- stabilirea cauzelor care au stat la baza

23
evenimentului si ce masuri pot fi luate in acest
sens ca sa nu se mai repete,
- renuntarea la serviciile contractuale deficiente,
- imbunatatirea instruirii personalului.
INDEPARTAREA, SEPARAREA, COLECTAREA ,
IDENTIFICAREA ( MARCAREA SI ETICHETAREA)
DEPOZITAREA
OIA trebuie TEMPORARA,
sa coopereze cu AVC să acorde TRANSPORTUL
întreaga asistență necesară și să furnizeze
toate documentațiile și alte elemente tehnice
pe care le solicită AVC pentru ca aceștia să
poată desfășura controale eficiente și eficace

CAPITOLUL III

TEMA PAGINA
1. GHIDUL EXPLICATIV REFERITOR LA PREVEDERILE
LEGALE COMUNITARE
24
Exista 2 cerinte fundamentale privind separarea SNCU:

- separarea SNCU de produsele destinate consumului uman (obligatorie pentru


OIA) prevazuta de pachetul de igiena,
- separarea SNCU pe categorii (voluntara pentru OIA) prevazuta de Reg (CE)
1774/2002, dar cu impact asupra modului de eliminare a SNCU din unitate
(utilizare/distrugere)

(A) CERINTE GENERALE - Pachetul de Igiena interferenta cu


Reg 1774/2002

Reg (CE) 853/2004:


 Sectiunea I: Carne de ongulate domestice
 Sectiunea II: Carne de pasare si de lagomorfe
Reg (CE) 852/2004:
 Sectiunea III: Deseuri alimentare, subprodusele care nu
sunt destinate consumului uman si alte resturi ( pentru
restul activitatilor)

(B) CERINTE GENERALE – Reg (CE) 1774/2002


(amendament Reg (CE) 1432/2007 -codificarea C:\Documents and
color) Settings\Mirela Nicola Dana\

(C) CERINTE SPECIFICE - EST – Reg (CE) 999/2001

C:\Documents and C:\Documents and C:\Documents and C:\Documents and


Settings\Mirela Nicola Settings\Mirela
Dana\Desktop\NS Nicola
69654.doc
Settings\Mirela
Dana\Desktop\Fisa
Nicola
evaluare
Settings\Mirela
Dana\Desktop\Fisa
SRM.doc Nicolaevaluare
Dana\Desktop\NS
SRM ovine.doc
ESB - Program de control.doc

 DEROGARI/PERIOADE DE TRANZITIE
(D) CERINTE SPECIFICE – art.23 din Reg (CE) 1774/2002
(E) CERINTE SPECIFICE – Sectiunea lapte si produse
derivate – Reg (CE) 79/2005
(F) CERINTE SPECIFICE – “Alimente vechi “– Reg(CE)
197/2006

2. OBLIGATIILE OPERATORILOR
3. CONTROLUL OFICIAL MVO

25
III.1.A. CERINTE GENERALE - APLICABILE PENTRU TOATE S.N.C.U., INDIFERENT DE CATEGORIE
(interferenta prevederi pachet de igiena cu Reg (CE) 1774/2002)

CERINTE LEGALE GHID EXPLICATIV LEGISLATIE


COMUNITARE RESPONSABILITATI OPERATOR/CONTROL OFICIAL
SEPARAREA SUBPRODUSELE CARE NU SUNT DESTINATE CONSUMULUI UMAN DE PRODUSELOR DESTINATE
CONSUMULUI UMAN
Sectiunea I: Carne de ongulate domestice
Carnea reținută sau declarată improprie pentru Obligativitatea operatorilor
consumul uman și subprodusele necomestibile nu intra în contact cu Reg. 853/2004 prevede ca intra in responsabilitatea de management a fiecarei unitati
carnea declarată proprie pentru consumul uman de abatorizare ca sa asigure si sa se asigure ca pe linia tehnologica de abatorizare
sunt implementate facilitati si proceduri de buna practica de igiena si productie de
(CE 853/2004, Anexa 3, Sectiunea 1, Capitolul 4, Aliniat 16 (c)

26
indepartare si colectare a SNCU(MRS), astfel incat carnea obtinuta pentru consum
uman sa nu vina in contact cu SNCU si sa nu fie contaminata.

Indepartarea si colectarea MRS se face conform instructiunilor tehnice transmise de


DISPV prin NS nr. 69654/04.12.2007

C:\Documents and
Settings\Mirela Nicola Dana\Desktop\NS 69654.doc

In acest sens, fiecare operator are obligativitatea sa identifice spatiile si activitatiile


generatoare de SNCU care pot fi separate pe intreg fluxul tehnologic (de la
indepartarea SNCU pana la eliminarea din unitate) si sa implementeze facilitati si
proceduri in vederea reducerii contaminarii carnii.
Exemplu la - asomarea si la indepartarea MRS (contaminare cu MRS)
- sangerarea (colectarea sangelui)
- indepartarea ongloanelor ( SNCU)
- indepartarea pieilor, par, etc (SNCU)
- eviscerarea ( intestine – consum uman/MRS/cat 3 + continut tract
digestiv (cat.2)
- fasonarea carcaselor (cat 3/cat 2 – leziuni) etc
Deci practic in diversele etape ale procesului tehnologic operatorul trebuie sa prevada
facilitati si respectiv proceduri prin care sa demonstreze AVC separarea evidenta a
carnii pentru consum uman de SNCU in scopul reducerii contaminarii carnii, a
prevenirii contaminarii accidentale sau intentionate, sau a substituirii carnii cu SNCU
in mod intentionat (“facilitati care se incuie”).

Nu trebuie să existe posibilitatea de contaminare încrucişată între carne si SNCU.

SNCU trebuiesc indepartate si colectate din zona curată cat mai repede posibil pentru
a reduce riscul de contaminare încrucişată. Orice SNCU trebuie să fie colectat si
eliminat ori de cate ori este necesar şi, în orice caz, cel puţin o data pe zi, pentru a
Exista facilitati care se încuie pentru depozitarea frigorifică a cărnii evita acumularea şi astfel a reduce riscul de contaminare încrucişată.
reținute și facilitati separate care se încuie pentru depozitarea cărnii
Zona in care se depoziteaza temporar carnea declarata improprie pentru consum uman
declarate improprii pentru consumul uman
trebuie sa fie o zona separata, identificata în mod clar si care se inchide.

27
Sectiunea II: Carne de pasare si lagomorfe
Obligatiileoperatorilor
Carnea reținută sau declarată improprie pentru
consumul uman și subprodusele necomestibile nu intra în contact cu Reg. 853/2004 prevede ca intra in responsabilitatea de management a fiecarei unitati
carnea declarată proprie pentru consumul uman de abatorizare ca sa asigure si sa se asigure ca pe linia tehnologica de abatorizare
sunt implementate facilitati si proceduri de buna practica de igiena si productie de
(CE 853/2004, Anexa 3, Sectiunea 2, Capitolul 4, Aliniat 7b indepartare si colectare a SNCU, astfel incat carnea obtinuta pentru consum uman sa
nu vina in contact cu SNCU si sa nu fie contaminata.
In acest sens, fiecare operator are obligativitatea sa identifice spatiile si activitatiile
generatoare de SNCU care pot fi separate pe intreg fluxul tehnologic (de la

28
indepartarea SNCU pana la eliminarea din unitate) si sa implementeze facilitati si
proceduri in vederea reducerii contaminarii carnii.

Exemplu la - asomarea
- sangerarea (colectarea sangelui)
- indepartarea ciocuri, gheare,
- indepartarea pene, etc (SNCU)
- eviscerarea ( intestine etc)

Deci practic in diversele etape ale procesului tehnologic operatorul trebuie sa prevada
facilitati si respectiv proceduri prin care sa demonstreze AVC evident separarea
carnii pentru consum uman de SNCU in scopul reducerii contaminarii carnii, a
prevenirii contaminarii accidentale sau intentionate, sau a substituirii carnii cu SNCU
in mod intentionat (“facilitati care se incuie”).

Nu trebuie să existe posibilitatea de contaminare încrucişată între carne si SNCU.


SNCU trebuiesc indepartate si colectate din zona curată cat mai repede posibil pentru
a reduce riscul de contaminare încrucişată. Orice SNCU trebuie să fie colectat si
eliminat ori de cate ori este necesar şi, în orice caz, cel puţin o data pe zi, pentru a
evita acumularea şi astfel a reduce riscul de contaminare încrucişată.
Zona in care se depoziteaza temporar carnea declarata improprie pentru consum uman
trebuie sa fie o zona separata, identificata în mod clar si care se inchide.
Acest lucru poate, de exemplu, să fie o cameră sau un container care se inchide
pozitionat intr-o zonă securizată
Exista facilitati care se încuie pentru depozitarea frigorifică a cărnii Aceasta zona trebuie sa fie separata de zona pentru depozitarea carnii retinute
reținute și facilitati separate care se încuie pentru depozitarea cărnii
declarate improprii pentru consumul uman
Controlul oficial
(CE 853/2004, Anexa 3, Sectiunea 2, Capitolul 2, Aliniat 5)
Principalul aspect este reprezentat de momentul cand operatorul ia decizia ca produsul
nu mai este destinat consumului uman.
Sau, produsul poate deveni SNCU ca urmare a controlului oficial efectuat de catre
Materiile din categoria 1/ 2 / 3 trebuie să fie identificate, colectate şi medicul veterinar oficial (ex. decizia MVO consecutiva inspectiei postmortem,
transportate fără întârziere nejustificată, în conformitate cu rezultatelor necorespunzatoare de laborator, etc ).
prevederile art. 7, cu excepţia cazului prevăzut de art. 23 şi art. 24
Reg 854/2004 prevede cerintele referitoare la exemenul post-mortem.
(CE 1774/2002, Art. 4(2) , Art. 5(2) & Art. 6(2)
Dupa inspectie MVO poate decide si incadra carnea in una din urmatoarele situatii:

29
Sectiunea III: Deseuri alimentare, subprodusele care nu sunt destinate consumului uman si alte resturi ( pentru c elelalte activitati supuse
autorizarii si inregistrarii veterinare)
( Reg 852/2004 - A2C6L(1),(2),(3),(4))
Spre deosebire de prevederile legale de mai sus destinate sectorului carne si
deşeurile alimentare, subprodusele necomestibile şi alte resturi sunt îndepărtate cât celorlalte activitati li se impune aceeasi regula de separare a produsului destinat
mai repede posibil din încăperile în care sunt prezente alimente, pentru a se evita consumului uman de SNCU, dar prin alt cadru legal (vezi prevederile legale
astfel acumularea acestora alaturate si/sau fisa de control dedicata controlului SNCU), mai flexibil, dar tot la
deşeurile alimentare, subprodusele necomestibile şi alte resturi sunt depozitate în fel de strict.
containere ce se închid, cu excepţia cazului în care operatorii cu activitate în domeniul
alimentar pot demonstra autorităţii competente că alte tipuri de containere sau sisteme
de evacuare utilizate sunt corespunzătoare Responsabilitati operatori
 Containerele sunt :
 construite corespunzător, Reg. 852/2004 prevede ca intra in responsabilitatea de management a fiecarei unitati
 intretinute în condiţii adecvate ca sa asigure si sa se asigure ca manipularea (indepartarea si colectarea) si
 uşor de igienizat depozitarea deseurilor si a SNCU se face astfel incat sa se elimine contaminarea
 atunci când este necesar, usor de dezinfectat produselor destinate consumului uman de deseuri si SNCU.
spaţiile de depozitare a deşeurilor sunt concepute şi utilizate în aşa fel încât să se
permită menţinerea curată a acestora Controlul oficial
spaţiile de depozitare a deşeurilor sunt concepute şi utilizate în aşa fel încât
să fie libere de animale şi dăunători

30
OIA ia toate măsurile necesare pentru depozitarea şi distrugerea deşeurilor alimentare,
a subproduselor necomestibile şi a altor resturi

Materiile din categoria 1/ 2 / 3 trebuie să fie identificate, colectate şi transportate


fără întârziere nejustificată, în conformitate cu prevederile art. 7, cu excepţia Principalul aspect este reprezentat de momentul cand operatorul ia decizia ca produsul
cazului prevăzut de art. 23 şi art. 24 nu mai este destinat consumului uman.

(CE 1774/2002, Art. 4(2) , Art. 5(2) & Art. 6(2) Sau, produsul poate deveni SNCU ca urmare a controlului oficial efectuat de catre
medicul veterinar oficial (ex. decizia MVO consecutiva rezultatelor necorespunzatoare
de laborator, etc ).

Dupa acest moment SNCU si/sau deseurile trebuie sa fie manipulate, depozitate si
eliminate din unitate in sens unic determinat respectand prevederile legale alaturate,
ale Reg (CE) 1774/2002, legislatiei de mediu si a prevederilor legale nationale, astfel

II, I.1. B. CERINTE GENERALE - APLICABILE PENTRU TOATE S.N.C.U., INDIFERENT DE CATEGORIE
(Reg (CE) 1774/2002 )

CERINTE LEGALE GHID EXPLICATIV LEGISLATIE


COMUNITARE
IDENTIFICAREA SI SEPARAREA SUBPRODUSELOR CARE NU SUNT DESTINATE CONSUMULUI UMAN
pe categorii I, II, III
Trebuie să se ia toate măsurile necesare pentru a se asigura că: Separarea materiilor pe categorii sau amestecul acestora reprezinta decizia
materialele de categoria 1, de categoria 2 si de categoria 3 pot fi identificate OIA, dar decizia aleasa de catre OIA are impact asupra utilizarii /eliminarii
si sunt păstrate separat si pot fi identificate pe parcursul colectării si al SNCU din unitate.
transportului.
De exemplu in situatia in care OIA solicita ca sa colecteze, identifice,
(Anexa II, Capitolul I , Reg. (CE) 1774/2002)
depoziteze si sa transporte SNCU amestecat, el nu mai poate solicita acordarea
de derogari in vederea utilizarii SNCU in hrana animalelor sau utilizarea
dar totodata Reg ( CE) 1774 permite: acestora in alte scopuri, iar SNCU colectate trebuie eliminate printr-o unitate

31
de rendering (de prelucrare) care se incadreaza in categoria 1 sau 2.
Amestecuri de materii prime de categoria 1, fie cu material de categoria 2 fie
cu materii prime din categoria 3 sau cu ambele, sau Pentru acordarea de derogari sau pentru ca SNCU sa fie utilizate in alte
Amestecuri de materii prime din categoria 2 cu materii din categoria 3 scopuri (ex: pieile), OIA trebuie sa implementeze proceduri clare de
(art 4 (1f), 5 (1f) ) identificare si separare a SNCU pe categorii, pe specii (daca este cazul), etc
respectand prevederile legale de mai jos (respectiv din Reg (CE) 1774/2002,)
in toate etapele fluxului tehnologic de la indepartarea SNCU pana la
utilizarea SNCU in scopul dorit de catre OIA.
CERINTELE PE CARE OIA TREBUIE SA LE INDEPLINEASCA PENTRU CA SA DEMONSTEZE AVC CA SNCU SUNT SEPARATE PE
CATEGORII
A) Din momentul indepartarii lor, in etapa colectarii si a depozitarii temporare in unitatea generatoare de SNCU
 (1).Materiile din categoria 1 / MRS sunt::
SNCU sunt impartite pe categorii in functie de riscul pe care il reprezinta
 (1) Incadrate corect,
 (2) Marcate (colorate) imediat dupa indepartare, pentru sanatatea publica, a animalelor si mediu.
 Recipientele sunt identificate corect:
 (3) etichetate cu mentionarea categoriei SNCU
 (4) etichetate cu mentionarea cuvintelor „numai pentru eliminare” Materialele din categoria 1 care includ si MRS reprezinta riscul cel mai
 (5) codate color pentru teritoriul Romania, inalt si in general sunt eliminate prin distrugere. Materialele din
 (6) Recipientele sunt utilizate astfel incat este eliminata contaminarea categoria 3 reprezinta riscul cel mai redus si pot fi utilizate in diverse
incrucisata,
 (7) Depozitate separat
moduri, incluzind producerea de hrana pentru animale, utilizate ca
 (2.) Materiile din categoria 2 sunt:: atare in hrana unor specii de animale, scopuri tehnice (piei etc).
 (8) Incadrate corect,
 (9) Marcate (colorate) imediat dupa indepartare, Cand un material este incadrat intr-o categorie cu risc scazut si este
 Recipientele sunt identificate corect :
 (10) etichetate cu mentionarea categoriei SNCU
amestecat sau contaminat prin incrucisare cu un material incadrat intr-o
 (11) etichetate cu mentionarea cuvintelelor „nu sunt destinate categorie de risc mai mare atunci se pune intrebarea cu privire la modul
consumului animal” de tratare a acestuia, respectiv este eliminat numai prin unitati de
 (12) codate color pentru teritoriul Romania/ comert IC, procesare categoria 1 sau 2.
 Recipientele pentru colectarea si transportul continutului de tract digestiv sunt
identificate corect si a gunoiului de grajd sunt idntificate corect :
 (13) etichetate cu mentionarea categoriei SNCU De aceea este important ca fiecare categorie de SNCU sa fie colectata si
 (14) etichetate cu mentionarea cuvintelelor cuvintele “ gunoi de pastrata separat in vederea evitarii contaminarii incrucisate si a
grajd”,

32
 Recipientele pentru colectarea si transportul SNCU din cat.2 destinate folosirii eliminarii riscului de declasare a carnii destinate consumului uman in
in hrana animalelor conform conditiilor prevazute in Art.23 (2) (c) – derogare,
sunt identificate corect:
SNCU sau a categoriei 3 in categoria 2, etc.
 (15) etichetate cu mentionarea categoriei de SNCU
 (16) etichetate cu mentionarea cuvintelelor “ destinate utilizarii in
obtinerea hranei pentru animale completata cu specia pentru care Responsabilitati operatori de industrie alimentara
sunt destinate SNCU”
 (17) Contactul cu materiile de cat.1 este exclus,
Separarea pe categorii trebuie sa fie garantata de catre OIA in toate
 (18) Recipientele sunt utilizate astfel incat este eliminata contaminarea etapele fluxului tehnologic:
incrucisata, Indepartare
 (19) Depozitate separat, Colectare
 (3).Materiile de categoria 3 sunt:
 (20) Incadrate corect,
Manipulare
 (21) Marcate (colorate) imediat dupa indepartare, Utilizarea echipamentelor mobile in acest scop
 Recipientele sunt identificate corect : Modul de utilizare a echipamentelor de curatire
 (22) etichetate cu mentionarea categoriei SNCU Miscarea personalului
 (23) etichetate cu mentionarea cuvintelelor „nu sunt destinate
consumului uman” Depozitarea temporara
 (24) codate color pentru teritoriul Romania/ comert IC), Instruirea personalului referitoare la incadrare si
 (25) Contactul cu materiile de cat.1 si 2 este exclus, proceduri implementate
 (26) Recipientele sunt utilizate astfel incat este eliminata contaminarea
incrucisata,

33
o (27) Depozitate separat, Toate aspectele mentionate mai sus sunt incluse practic in cerintele legale
alaturate si reprezinta baza controlului oficial (vezi fisa de control SNCU) si
sunt realizate prin:

Incadrarea corecta a fiecarui SNCU,


Marcare - identificarea SNCU pe categorii,

C:\Documents and
Settings\Mirela Nicola Dana\Desktop\Marcarea identificarea SNCU pe categorii.doc

Codarea color a materialelor de ambalat, echipamentelor


fixe sau mobile ( recipientelor), vehiculelor,

C:\Documents and C:\Documents and


Settings\Mirela Nicola Settings\Mirela
Dana\Desktop\RegNicolaABP\Reg
Dana\Desktop\Codarea
1432 colectarea color
si marcarea
a materiale
SNC

Etichetarea conform prevederilor Reg (CE) 1774/2002,

C:\Documents and
Settings\Mirela Nicola Dana\Desktop\Etichetarea.doc

Masurilor de eliminare a contaminarii incrucisate (prin


modul gresit de colectare, depozitare, sau prin
necunoasterea de catre personal a prevederilor legale si a
procedurile implementate in unitate, miscarea incorecta a
personalului, sau folosirea alternativa a recipientelor
pentru manipularea de categorii diferite etc
B) Masuri de eliminare a contaminarii incrucisate in timpul colectarii, respectiv de asigurare a separarii pe categorii a SNCU
 (4 a) Colectarea se face in :
 (28) Ambalaje noi sigilate,
 Recipiente reutilizabile,
 (28) Recipientele reutilizabile sunt utilizate numai pentru categoria de SNCU
destinata initial (evitarea contaminarii incrucisate),

34
 (29) Etanse si acoperite,
 (b) Recipientele sunt :
 (30) cură țate, spălate și dezinfectate după fiecare utilizare,
 (30) păstrate curate,
o (30) cură țate si uscate înainte de utilizare
C) Cerinte specifice pentru asigurarea separarii a SNCU pe categorii, pe timpul transportului
 ii Vehiculul/containerul care transporta SNCU este:
 (3) cură țat, spălat și dezinfectat după fiecare utilizare,
 (3) păstrat curate,
(3) cură țat si uscat înainte de utilizare
 iii Fiecare vehicul/container care transporta SNCU:
 (4) este insotit la incarcare de o declaratie de curatire si dezinfectare
 (5) modelul declaratiei de curatire si dezinfectare a vehiculului/containerului
este in conformitate cu modelul prevazut in anexa 7
 (6) declaratie de curatire si dezinfectare este intocmita corect
 iv Vehiculul/ele sunt identificabile:
 (7) etichetate conform prevederilor Reg 1774/2002
- (8) “codate color” conform prevederilor Reg 1774/2002 pentru intracomunitar si
instructiunilor transmise prin NS nr.64578/05.08.2008 pentru Romania

35
III.1. B. CERINTE SPECIFICE - APLICABILE PENTRU S.N.C.U PENTRU CARE SE SOLICITA DEROGARE
(art 23- Reg (CE) 1774/2002, Reg.79/2005, Reg 197/2006 )

CERINTE LEGALE GHID EXPLICATIV LEGISLATIE


COMUNITARE
IDENTIFICAREA SI SEPARAREA SUBPRODUSELOR CARE NU SUNT DESTINATE CONSUMULUI UMAN pe categorii I,
II, III
Pentru acordarea de derogari OIA trebuie sa implementeze proceduri clare de
identificare si separare a SNCU pe categorii si masuri suplimentare de
separare pe specii (daca este cazul), etc respectand prevederile legale de mai
sus (respectiv din Reg (CE) 1774/2002,) in toate etapele fluxului tehnologic
de la indepartarea SNCU pana la utilizarea SNCU in scopul dorit de catre OIA.

(1) materiile de categoria 1, de categoria 2 si de categoria 3 sunt identificate și sunt păstrate Responsabilitati operatori de industrie alimentara
separat și sunt identificate pe parcursul colectării și al transportului, respectarea cerintelor pentru ca sa demonsteze AVC
ca SNCU sunt separate pe categorii
separarea pe specii a SNCU (daca este cazul) etc.

Controlul oficial

se vor verifica fisele F1B I ( I A si I B – Clasificare, identificare, separare ) pentru care


unitatea trebuie sa intruneasca punctajul maxim – 32

36
37
CAPITOLUL IV - GESTIUNEA SNCU (RELATIA INTRARI_- IESIRI) IN
RELATIA CU TRASABILITATEA

In vederea verificarii gestiunii SNCU dintr-un abator de bovine, ovine, porcine, cabaline in contextul
cantitatiilor de SNCU generate, AVC trebuie sa recurga la utilizarea unei “chei de control” pentru a putea aprecia
cu aproximatie in raport cu numarul de animale intrate spre sacrificare in abator, cantitatile din fiecare SNCU care ar
putea rezulta.
Toate unitatile trebuie sa dispuna de sisteme sau proceduri care sa permita stabilirea relatiei dintre
produsele intrate si produsele iesite si sa asigure trasabilitatea pe toate etapele de producere, procesare
si distributie.
In tabelul de mai jos toate cantitatile sunt exprimate in kg, iar greutatile alese sunt pentru animale de talie
medie. Se observa ca exista variatii in plus sau in minus cu 20 pana la 50% in functie de tipul de animal (rasa, sex,
varsta, sistemul de crestere etc), iar procentele indicate pot fi utilizate pentru a aprecia cantitatile de
SNCU si a efectua gestiunea SNCU.
Se pot obtine date mult mai exacte prin verificarea directa in abator de catre AVC a procesului de
cantarire efectuat de catre OIA pe o perioada de timp mai indelungata ,in care pot fi inclusi si ceilalti factori, cum ar fi
rasa, sexul, varsta, sistemul de crestere, etc
Nivelul trasabilitatii trebuie sa determine in cazul unor situatii de criza sau a unor probleme de siguranta
alimentara sau protectie a sanatatii animale sau a sanatatii publice, decizia retragerii/returnarii unor produse
sau a deblocarii acestora in cazul retinerii oficiale
Sistemele /procedurile de trasabilitate trebuie sa stabileasca ce materii prime/produse au fost utilizate si
pentru care produse finite.
Sistemele /procedurile de trasabilitate trebuie fie astfel concepute incat sa limiteze amploarea unor
situatii de criza sau a unor probleme de siguranta alimentara care pot constitui un risc asupra sanatatii animale
sau a sanatatii publice.

Nivelul trasabilitatii trebuie detaliat de fiecare unitate prin registrele de intrari si registrele de
iesiri:
a). In cazul utilizarii identificarii lotizate unitatea trebuie sa demonstreze autoritatii veterinare
competenete corelatia dintre lot si produsele intrate si produsele iesite;
b). In cazul in care nu se utilizeaza loturi si exista produse compuse din loturi diferite intr-un ciclu de
productie unitatea trebuie sa demonstreze autoritatii veterinare competenete corelatia in detaliu dintre
produsele intrate si produsele iesite.

Operatorii trebuie să stabilească şi să comunice personalului unitatilor sarcini şi


responsabilităţi scrise privind trasabilitatea si gestionarea animalelor, a produselor si a SNCU
38
BOVINE OVINE
Greutatea PORC CAL
in viu (120) (600)
Vitel Taur Bou Vaca Berbecul Oaia
(165) (425) (600) (550) (53) (65)
Sange 5.5 13 18 16 1.8 2 3 35
Coada 1 1.5 2 1.8 0.2 1
Capul 6 16 22 20 2 2 7 20
limba 1 2.5 3 3 0.4 0.4 0.15 2.5
creierul 0.3 0.5 0.7 0.6 0.1 0.1 0.3 0.6
Maduva spinarii 0.2 0.3 0.3 0.3 0.1 0.1 0.1 0.3
Inima 1 2 3 3 0.15 0.15 0.4 3
Pulmonii 2 4 6 6 0.6 0.6 0.8 6
Ris 0.6 0.2 0.1
Ficatul 2.5 5 7 8 0.8 0.8 1.5 6
Rate 0.4 0.8 1.5 1.2 0.15 0.15 0.25 1
Rinichii 0.5 1 1.2 1.1 0.15 0.15 0.2 2
Copitele 4.8 11 15 13 1.2 1.1 1 18
Ugerul/Mamelele 6 0.7
Stomacul 3.5 10.5 17.5 17 2.15 2.2 1 8
Intestinul 3.5 10.5 17.5 17 2.15 2.2 3 16
Vezica urinara 0.2 0.2 0.4 0.4 0.15 0.15 0.15 0.4
Ap genital ♂:
testicole 0.6
penis 0.2 1
0.5 0.8
Ap genital ♀ 2 0.5
pielea 10 41 50 45 5 7 33
grasime 6 8 30 50 1 5 4 40
Continutul tract
4 25 60 60 5 5 1.5 20
digestiv
Greutatea totala
53 154 256 271 23 30 24 214
aproximativa
% din greutatea
32 36 43 49 43 46 20 36
in viu

39
CAPITOLUL V – UTILIZAREA, RESTRICTII DE UTILIZARE,
DEROGARI PRIVIND UTILIZAREA

TEMA PAGINA
UTILIZAREA
RESTRICTII PRIVIND UTILIZARE
DEROGARI PRIVIND UTILIZAREA

OBLIGATIILE OPERATORILOR SI CONTROLUL


OFICIAL

40
UTILIZAREA
RESTRICTII PRIVIND UTILIZARE
DEROGARI PRIVIND UTILIZAREA
CONTROLUL OFICIAL PRIVIND VERIFICAREA CONFORMITATII ACTIVITATII
DESFASURATE DE CATRE OIA CU CERINTELE REG (CE) 1774/2002
(Reg (CE) 854/2004, Art. 4(c))
OIA trebuie sa aplice continuu si corect procedurile pentru:
AVC trebuie sa verifice conformitatea
1. SNCU trebuie sa fie expediate fara intarziere facilitatilor si a procedurilor
(depozitare temporara) din unitatile generatoare de implementate de catre OIA cu prevederile
SNCU catre unitati aprobate de SNCU si a carei legale cu o frecventa stabilita in functie
activitate permite distrugerea /utilizarea categoriei de circumstante (repetarea incalcari ale
de SNCU expediat prevederilor legale ), de probabilitatea de
aparitie a unui eveniment nedorit si de
tipul de SNCU generate de unitatea agro-
alimentara (pentru unitatile care
genereaza SRM sau cat 1 frecventa de
control binenteles ca va fi mai mare),
precum si de alti factori posibil generatori
de risc

CAILE PERMISE DE PROCESARE SAU ELIMINARE PENTRU SNCU


Categoria 1 Pentru a se confirma/infirma starea de
Caile permise de procesare/eliminare pentru materiile de aprobare/inregistrarea a unitatii de
categoria 1 sunt: destinatie AVC (de la nivel local si
regional ) are obligativitatea ca cel putin
• incineratoarele aprobate, o data pe luna sa verifice daca unitatea
este autorizata/ activitatea unitatii a fost
• unitatile de procesare aprobate pentru cat.1, suspendata/ unitatii i s-a retras ASV si i s-
• unitatile intermediare aprobate pentru cat.1, a interzis desfasurarea activitatii.

• unitati tehnice aprobate pentru cat 1, MRS trebuie să fie distrus prin incinerare
sau co-incinerare.

(Art 4 Reg (CE) 1774/2002) Utilizarea MRS în unitatile tehnice nu


este permisă.
Categoria 2
Caile permise de procesare/eliminare pentru materiile de
categoria 2 sunt:
Deşi Reg (CE) 1774/2002 clasifică
• incineratoarele aprobate, gunoiul de grajd şi conţinutul tubului
digestiv in materii de categoria 2 – in timp
• unitatile de procesare aprobate pentru cat 1 si 2; ce gunoiul de grajd poate fi aplicat
• unitatile intermediare aprobate pentru cat.1 si 2; netratat pe orice tip de teren, continutul
tractului digestiv poate fi aplicat netratat
• gunoiul de grajd ex poate fi aplicat netratat pe orice pamant cu condiţia ca terenul sa nu fie folosit
cu acordul autoritatii daca considera ca nu exista nici un risc pentru păşunat timp de 3 săptămâni de la
aplicare.
de raspindire a vreunei boli transmisibile
• continutul tractului digestive poate fi imprastiat fara un Recurgerea OIA la acest mod de

41
tratament in prealabil numai pe pamant care nu este destinat eliminare din unitate si de utilizare a
gunoiului de grajd si a continutului
pasunatului si cu acordul autoritatii daca considera ca nu
tubului digestiv in sensul mentionat mai
exista nici un risc de raspindire a vreunei boli transmisibile; sus implica inainte de toate acordul ASV
regionale cu privire la
• trofeele provenite de la animalele salbatice in unitati tehnice
existenta/inexistenta vreunui risc
aprobate . (zoonoze) pentru sanatatea animala,
umana si mediu si tinand cont de
situatia epidemiologica zonala, precum si
(Art 5 of Reg (CE) 1774/2002) cu acordul autoritatilor regionale si
locale de mediu in vederea respectarii
Categoria 3 prevederilor legale de mediu
Caile permise de procesare/eliminare pentru materiile de
categoria 3 sunt:

• incineratoarele aprobate,
• unitatile de procesare aprobate pentru cat 1, 2 si 3,
 unitatile intermediare aprobate pentru cat.1 si 2 si 3

• unitati de pet-food aprobate pentru materiale


mentionate la Art. 6.1 (a)–(j) din
Reg. (CE) 1774/2002 (raw hrana petfood neprocesata (cruda)
poate fi produsa numai din materiale mentionate la Art.
6.1(a));
• unitati tehnice aprobate incluzand unitatile farmaceutice
and tanneries
• unitatile de biogaz si compost aprobate

(Art 6 of Reg (CE) 1774/2002)


RESTRICTII PRIVIND UTILIZAREA
Se interzice folosirea subproduselor de origine animală și a
produselor prelucrate în următoarele scopuri:

(a) hrănirea unei specii cu proteine animale prelucrate care


provin din cadavre sau părți de cadavre ale altor animale din
aceea și specie

(b) hrănirea animalelor de crescătorie, altele decât animalele


cu blană, cu deșeuri de catering sau cu materii prime pentru
furaje care conțin deșeuri de catering sau care provin din
astfel de deșeuri

(c) folosirea, pentru terenul de pășunat, a îngrășămintelor


organice și a amelioratorilor de soluri, alții decât gunoiul de
grajd.
DEROGARI PRIVIND UTILIZAREA
Reg (CE) 1774/2002 contine un numar de derogari de la caile SNCU (conf art.23 din Reg (CE)
permise de eliminare pentru : 1774/2002 ) care provin de la animale
care au fost supuse inspectiei si care au
a) scop de diagnostic, educational si cercetare; trecut inspectia ante-mortem si post-
mortem pentru care OIA solicita AVC sa
b) taxidermie in unitati tehnice;
le trimita catre unitati
c) pentru unele materii din categoria 2 si/sau 3: autorizate/inregistrate (gradini zoologice,
42
circ, ferme de viermi pentru momeli de
pescuit etc) se supun aceluiasi control
• hrana pentru animalele din gradini zoologice si de circ
oficial ca si celelalte SNCU, respectiv ele
autorizate; trebuie manipulate, depozitate si
transportate conform prevederilor Reg
• hrana reptile si pasari de prada altele decat anim.zoo si de
1774/2002 (cerinte prezentate anterior)
circ ;
SNCU trebuie identificate si separate
• tratarea in centre de colectare aprobate (ex. pentru hrana
corect,
câinii din crescătorii sau din haite recunoscute viermi pentru SNCU trebuie sa fie etichetate corect
(eticheta care nu se poate pierde sau
momeli de pescuit)
distruge si care trebuie sa contina
toate informatiile prevazute de Reg
(CE) 1774/2002 si respectiv toate
informatiile cu privire la sistemul de
Reg (CE) 79/2005 privind aplicarea Regulamentului (CE) nr. trasabilitate implementat in unitatea
generatoare de piei)
1774/2002 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea
SNCU trebuie sa fie depozitat e
ce privește utilizarea laptelui, a produselor lactate și a corect
trebuie sa fie expediate din unitate
produselor derivate din lapte considerate ca materii din
fara nici o intarziere nejustificata
categoria 3 în regulamentul menționat anterior evidentele livrarilor de SNCU din
unitate trebuie corect tinute si la zi
trebuie sa existe in unitatea
generatoare de SNCU dosar cu
copiile documentelor comerciale care
au insotit transportul de SNCU pe o
perioada de 2 ani

OIA trebuie sa demonstreze suplimentar


si in permanenta ca facilitatile si
procedurile implementate in unitate
asigura:

separarea
completa a fluxurilor tehnologice pentru
colectarea materiilor din categoriile 1, 2
sau 3 pentru care s-a acordat derogarea

extinderea si
aplicarea principilor HACCP la
producerea de SNCU destinate hranirii
anumitor animale

trasabilitatea SNCU care nu sunt


destinate consumului uman - un pas
inainte si un pas dupa – corect intocmita
si actualizata la zi de catre OIA

conditii speciale de temperatura in


situatia in care materiile prime de
categoria 3 neprelucrate destinate
producției de furaje sau de hrană pentru
animale de companie nu sunt prelucrate
în termen de 24 de ore de la plecare
atunci acestea se transportă în stare
La art.15 punctele a) si b) din Regulamentul 178/2002 privind
înghețată sau congelată
siguranta alimentelor, „hrana pentru animale nu va fi pusa pe
piata sau utilizata in hrana animalelor decat daca este sigura”
unitatea de destinatie (centru de
(pct.a), respectiv „hrana pentru animale este considerata
colectare sau unitatea utilizatoare)
nesigura pentru scopul utilizarii acesteia, daca este estimata a
trebuie sa fie autorizata/ inregistrata, iar
43
avea un efect daunator pentru sanatatea oamenilor” AVC trebuie sa verifice cel putin odata
pe luna daca unitatea este autorizata/
inregistrata pentru activitatea si pentru
derogarea ceruta

raportarea trimestriala catre AVC

MASURI CARE TREBUIE IMPLEMENTATE DE CATRE OIA IN VEDEREA


COLECTARII SI UTILIZARII SNCU IN DIVERSE SCOPURI
COLECTAREA SANGELUI/STOMACELOR,VEZICILOR URINARE SI A INTESTINELOR
carne: părțile comestibile din animalele menționate la
punctele 1.2-1.8, inclusiv sângele; Sangele, stomacele, vezicile urinare si
intestinele care provin de la animale care
au fost supuse inspectiei si care au trecut
organe comestibile: carnea proaspătă alta decât carcasa, inspectia ante-mortem si post-mortem
inclusiv viscerele și sângele; pentru care OIA solicita AVC sa le trimita
catre unitati tehnice sau unitati de pet-
food se supun aceluiasi control oficial ca
viscere: organele din cavitatea toracică, abdominală și si celelalte SNCU, respectiv ele trebuie
pelviană, precum și traheea și esofagul, iar în cazul manipulate, depozitate si transportate
păsărilor gușa; conform prevederilor Reg 1774/2002
(cerinte prezentate anterior)
stomacuri, vezici și intestine tratate": stomacuri, vezici și
intestine care au fost supuse, după ce au fost obținute și Sangele, stomacele, vezicile urinare
curățate, unei tratări cum este punerea în saramură, si intestinele trebuie identificate si
fierberea sau uscarea separate corect,
Sangele, stomacele, vezicile urinare
si intestinele trebuie sa fie etichetate
‘Produse de origine animala: corect (eticheta care nu se poate
produsele alimentare de origine animală, inclusiv mierea pierde sau distruge si care trebuie sa
și sângele; contina toate informatiile prevazute
de Reg (CE) 1774/2002 si respectiv
(Anexa I, alin 1.1, 1.11 Reg (CE) 853/2004) toate informatiile cu privire la
sistemul de trasabilitate implementat
în cazul în care sângele și celelalte organe ale mai multor in unitatea generatoare de piei)
animale sunt adunate în același recipient înainte de Sangele, stomacele, vezicile urinare
încheierea inspecției veterinare post mortem, este necesar si intestinele trebuie sa fie depozitat e
ca întreg conținutul acestuia să fie declarat impropriu corect (atentie la colectarea sangelui
pentru consumul uman atunci când carcasa unuia sau lotizat – in caz de rezultate
mai multora dintre aceste animale este declarată necorespunzatoare);
improprie pentru consumul uman trebuie sa fie expediate din unitate
fara nici o intarziere nejustificata
(Anexa III, cap IV , alin 15, Reg (CE) 853/2004) (execeptie recipientele care asteapta
rezultatele la testul pentru EST)
evidentele livrarilor de sange/vezici
Carnea trebuie să fie declarată improprie consumului urinare/intestine din unitate sau
uman în cazul în care: este compusă din sânge care poate eliminat din unitate trebuie corect
reprezenta un risc pentru sănătatea publică sau animală tinute si la zi
având în vedere statutul zoosanitar al animalului de la trebuie sa existe in unitatea
care provine, indiferent care este acesta, sau poate generatoare de singe/stomace/vezici
provoca o contaminare în cursul procesului de sacrificare urinare si intestine dosar cu copiile
documentelor comerciale care au
insotit transportul de SNCU pe o
(Anexa I, sect II, cap.V, alin (t)) Reg (CE)854/2004) perioada de 2 ani

Bruceloza
Carnea care provine de la animale la care inspecția post- Sangele, stomacele, vezicile urinare si
mortem a permis punerea în evidență a unei bruceloze intestinele colectate care nu a fost
acute trebuie să fie declarată improprie pentru consumul declarat de OIA ca SNCU si pe care OIA

44
uman. În ceea ce privește animalele la care a fost doreste sa -l utilizeze ca materie prima
depistată o reacție pozitivă sau neconcludentă la un test pentru obtinerea “produselor de origine
de depistare a brucelozei, mamelele, tractusul genital și animala” etc destinate pentru consum
sângele trebuie să fie declarate improprii pentru uman trebuie sa provina de la animale
consumul uman, chiar dacă nu a fost detectată nici o care au fost supuse inspectiei si care au
leziune de acest tip trecut inspectia ante-mortem si post-
mortem si care trebuie manipulat,
depozitat si transportat conform
(Anexa I, sect IV, cap.IX, alin (F2), Reg prevederilor Reg 853/2004 si controlat
(CE)854/2004) conform prevederilor Reg 854/2004

OIA trebuie sa demonstreze in


permanenta ca facilitatile si procedurile
Regulamentul (CE)1774/2002 prevede ca sangele sa fie implementate in unitate asigura
colectat fara intarziere si expediat catre o unitate separarea completa a fluxurilor
autorizata pentru prelucrarea / distrugerea acestuia tehnologice pentru sangele, stomacele,
vezici le urinare si intestinele destinate
(Art 6 (2) Reg (CE)1774/2002) producerii “produselor de origine
animala” etc destinate pentru consum
Sangele nu are voie sa fie drenat la canal si sa patrunda in uman si respectiv fluxul tehnologic
apele uzate, cu exceptia cazului cand acest lucru este de pentru singele/ stomacele, vezicile urinare
neevitat din punct de vedere tehnic si intestinele - cat 3, deci incadrat ca
SNCU
1774/2002, B4, L1d,B5, L1b,A2C9
Identificarea recipientelor in care este
Sangele destinat obtinerii produselor din sange
colectat sangele, stomace, vezici urinare
si intestine de catre OIA se poate face
Numai sangele care se incadreaza la paragaraful 1(a)
individual sau pe loturi si binenteles in
si (b) a Art.6 poate fi utilizat pentru obtinerea de produse din
caz de obtinerea de rezultate
sange
necorespunzatoare la inspectia post-
(Anexa VII, Cap III, A Reg (CE) 1774/2002)
mortem sau la EST, masurile in caz de
identificare lotizata se extind la tot lotul.
Sangele destinat obtinerii hrana pet food
trebuie sa provina de la :
Pentru sangele, stomacele, vezicile
urinare si intestinele destinate
• porci si pasari care au fost inspectate si au trecut inspectia
unitatilor tehnice sau unitatilor de pet-
ante-mortem si post-mortem
food, identificarea recipientelor se
• rumegatoarele care au fost inspectate si au trecut inspectia
face conform prevederilor Reg (CE)
ante-mortem si post-mortem (EST negativ)
1774/2002 si a instructiunilor tehnice
transmise de catre DISPV.
(Art. 6(1)(a)(b), Anexa VII, Cap III a Reg (CE) 1774/2002
Pentru sangele, stomacele, vezicile
Atentie la materialul cu risc specific (MRS) !!!! urinare si intestinele destinate
Următoarele țesuturi sunt desemnate ca material cu risc producerii “produselor de origine
specific dacă provin de la animale a căror origine este într-un animala” etc destinate pentru consum
stat membru sau într-o țară terță sau într-o regiune a acestora uman identificarea recipientelor se
cu un risc controlat sau nedeterminat de ESB: asigura prin proceduri implementate
(a) în ceea ce privește bovinele: de catre OIA si care respecta cerintele
(i) craniul, cu excepția mandibulei și inclusiv legale din Reg (CE) 853/2004 si Reg
encefalul și ochii, precum și măduva spinării la (CE) 854/2004
animalele în vârstă de peste 12 luni;
(ii) coloana vertebrală, cu excepția vertebrelor
caudale, apofizele transversale vertebrelor
cervicale, toracice și lombare precum și creasta
mediană și părțile laterale ale osului sacru, dar
inclusiv ganglionii rădăcinii dorsale provenite de
la animalele în vârstă de peste 30 luni; și
(iii) amigdalele, intestinele de la duoden până la rect și
mezenterul animalelor de toate vârstele.
(b) în ceea ce privește ovinele și caprinele:
(i) craniul, inclusiv encefalul și ochii, amigdalele și
45
măduva spinării de la animalele în vârstă de
peste 12 luni sau care prezintă un incisiv
permanent care a erupt prin gingie, și
(ii) splina și ileonul provenit de la animalele de toate
vârstele.

(CE 999/2001, Anexa V)


COLECTAREA PIEILOR TRATATE SI NETRATATE
Pieile brute si prelucrate care provin de la animale care au
fost supuse inspectiei si care au trecut inspectia ante-mortem Pieile brute si prelucrate care au fost
si post-mortem, dar pe care OIA le declara care nu sunt supuse inspectiei si care au trecut
destinate pentru obtinerea de produse pentru consum uman inspectia ante-mortem si post-mortem
sunt incadrate in Cat 3 pentru care OIA solicita AVC sa le trimita
catre unitati tehnice se supun aceluiasi
Ele pot fi expediate numai catre unitati autorizate pentru control oficial ca si celelalte SNCU,
utilizarea de piei (cat 3) respectiv ele trebuie manipulate,
depozitate si transportate conform
(Art. 6(1) (2) a Reg (CE)1774/2002) prevederilor Reg 1774/2002 (cerinte
prezentate anterior)
Totusi pieile care nu au fost declarata de OIA ca SNCU si care
nu au fost supuse unui proces de tabacire si pe care OIA pieile trebuie identificate si separate
doreste sa le utilizeze ca materie prima pentru obtinerea de corect,
gelatina si collagen destinat pentru consum uman se supun pieile trebuie sa fie etichetate corect
prevederilor pachetului de igiena (eticheta care nu se poate pierde sau
distruge si care trebuie sa contina
(Anexa III, Sect XIV, Cap I, 1 Reg (CE) 853/2004) toate informatiile prevazute de Reg
(Anexa III, Sect XV, Cap I, 1 Reg (CE) 853/2004) (CE) 1774/2002 si respectiv toate
informatiile cu privire la sistemul de
trasabilitate implementat in unitatea
generatoare de piei)
pieile trebuie sa fie depozitate corect;
trebuie sa fie expediate din unitate
fara nici o intarziere nejustificata
(execeptie cele care astepta
rezultatele la testul pentru EST)
evidentele livrarilor de piei din
unitate sau eliminate din unitate
trebuie corect tinute si la zi
trebuie sa existe in unitatea
generatoare de piei dosar cu copiile
documentelor comerciale care au
insotit transportul de SNCU pe o
perioada de 2 ani

Pieile care nu au fost declarate de OIA ca


SNCU si care nu au fost supuse unui
proces de tabacire si pe care OIA doreste
sa le utilizeze ca materie prima pentru
obtinerea de gelatina si colagen destinat
pentru consum uman trebuie sa provina
de la animale care au fost supuse
inspectiei si care au trecut inspectia ante-
mortem si post-mortem si care trebuie
manipulate, depozitate si transportate
conform prevederilor Reg 853/2004

OIA trebuie sa demonstreze in


permanenta ca facilitatile si procedurile
implementate in unitate asigura

46
separarea completa a fluxutilor
tehnologice pentru pieile destinate
producerii de gelatina si colagen pentru
consumul uman si respectiv fluxul
tehnologic pentru pieile incadate in cat 3,
deci incadrate ca SNCU

Identificarea pieilor de catre OIA se


poate face individual sau pe loturi si
binenteles in caz de obtinerea de rezultate
necorespunzatoare la inspectia post-
mortem sau la EST, masurile in caz de
identificare lotizata se pot extinde la tot
lotul.

De asemenea pentru pieile care parasesc


unitatea inainte de sosirea rezultatelor
pentru testul EST si la care rezultatele
sunt pozitive sau “dubioase” trebuie
neaparat reintoarse la unitatea de
origine, marcate si distruse in
conformitate cu prevederile Reg (Ce)
1774/2002

Centrele de colectare care intentioneaza


sa aprovizioneze cu piei unitatile de
producere a gelatinei si colagenului
pentru consum uman trebuie neaparat sa
indeplineasca cerintele din “pachetul de
igiena “ si sa fie autorizate in acest sens,
in baza legislatiei nationale

47
CAPITOLUL VI – DOCUMENTE INSOTITOARE

TEMA PAGINA
DECLARAŢIA DE CURĂŢIRE ŞI DEZINFECTARE
DOCUMENTUL DE MISCARE A SNCU
CERTIFICAT SANITAR-VETERINAR PENTRU SNCU

OBLIGATIILE OPERATORILOR SI CONTROLUL


OFICIAL

48
ANEXA Nr. 7
la Ord presedintelui ANSVA nr.80/2005

OBLIGATIILE OPERATORILOR

Vehiculele sau containerele care transportă subprodusele animale care nu sunt


destinate consumului uman sau materiile obţinute din procesarea acestora trebuie să
fie însoţite la încărcare de o Declaraţie de curăţire şi dezinfectare a
vehiculului/containerului, în conformitate cu modelul prevăzut la anexa nr. 7 la Ord
presedintelui ANSVSA nr.80/2005

Declaraţia de curăţire şi dezinfectare a vehiculului/containerului este completată de


responsabilul unităţii care a realizat curăţirea şi dezinfecţia vehiculului/containerului,
în dublu exemplar. Originalul însoţeşte vehiculul sau containerul la încărcare, iar
copia se reţine de emitent.

Declaraţia în original va însoţi vehiculul/containerul încărcat cu subproduse animale


care nu sunt destinate consumului uman până la descărcarea acestuia, documentul
fiind păstrat de destinatarul/primitorul încărcăturii împreună cu Certificatul sanitar-
veterinar pentru subprodusele animale ce nu sunt destinate consumului uman şi cu
Documentul de mişcare a subproduselor animale ce nu sunt destinate consumului
uman corespunzător, timp de minimum 2 ani.

Tipărită şi distribuită prin Nr. .............


Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi
pentru Siguranţa Alimentelor
Direcţia Sanitară Veterinară şi Pentru Siguranţa Data: ...........
Alimentelor .................

Declaraţie
de curăţire şi dezinfectare a vehiculului/containerului

┌─────────────────────────────────────────────┐
1. Unitatea │ │
└─────────────────────────────────────────────┘
┌─────────────────────────────────────────────┐
Adresa unităţii │ │
├─────────────────────────────────────────────┤
Adresa punctului de lucru │ │
├─────────────────────────────────────────────┤
Aprobarea sanitară veterinară a punctului │ │
de lucru (pentru curăţire şi dezinfecţie) │ │
└─────────────────────────────────────────────┘
┌─────────────────────────────────────────────┐
2. Subsemnatul, reprezentant al unităţii │ │
(numele şi prenumele cu majuscule) │ │
└─────────────────────────────────────────────┘
Declarăm, în conformitate cu prevederile art. 7, alin. (3) al Normei sanitare veterinare ce
stabileşte reguli de sănătate cu privire la subprodusele animale ce nu sunt destinate
consumului uman aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului
nr. 723/2003 (Regulamentul UE 1774/2002) că mijlocul de transport prezentat la pct. 3
îndeplineşte condiţiile prevăzute în Cap. II al anexei nr. 2 din ordinul menţionat.
Acţiunea de curăţire, spălare şi dezinfectare a fost efectuată în unitatea prevăzută
la pct. 1 şi:
┌───────────────────────┐
- a fost înregistrată în registrul de dezinfecţii la poziţia nr./data │ │
└───────────────────────┘
sau
┌───────────────────────┐
- s-a întocmit actul de dezinfecţie nr./data │ │

49
└───────────────────────┘
3.
Numărul de înmatriculare al vehiculului
Indicativul/alte elemente de identificare (a containerului):
Marca:
Modelul:
Categoria:
Nr. aprobării sanitare veterinare a vehiculului:
Proprietarul:
Adresa proprietarului:
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
4.
Semnătura Ştampila Ora Data
┌──────────────────────────────┬──────────────────────────────┬───────────────┬───────────────┐
│ │ │ │ │
└──────────────────────────────┴──────────────────────────────┴───────────────┴───────────────┘

ANEXA Nr. 5a)


la Ord presedintelui ANSVA nr.80/2005

OBLIGATIILE OPERATORILOR

Document de mişcare a subproduselor animale ce nu sunt


destinate consumului uman

Orice transport de subproduse animale care nu sunt destinate consumului uman


trebuie însoţit de documentul/documentele de mişcare al/ale subproduselor animale
ce nu sunt destinate consumului uman, prevăzut/prevăzute în anexa nr. 5 [5a), 5b),
5c) şi 5d)].

Documentul de mişcare a subproduselor animale ce nu sunt destinate consumului


uman va fi completat după cum urmează:
a) la secţiunea 1, de către expeditor;
b) la secţiunea a 2-a, de către transportator;
c) la secţiunea a 3-a, de către destinatar/primitor.

Documentul de mişcare a subproduselor animale ce nu sunt destinate consumului


uman este completat în 4 exemplare - un original, 2 copii şi matca, care sunt
distribuite după cum urmează:

a) Partea I - "Original - exemplarul primitorului" rămâne la destinatar după ce acesta


completează secţiunea a 3-a pe toate cele trei copii ale documentului de mişcare a
subproduselor animale ce nu sunt destinate consumului uman (partea I, a II-a şi a III-
a);
b) Partea a II-a - "Copia transportatorului" rămâne la transportator;
c) Partea a III-a - "Copia primitorului pentru a fi retransmisă expeditorului" este
transmisă expeditorului prin grija destinatarului;
d) Matca se păstrează la expeditor după ce sunt completate secţiunile 1 şi a 2-a pe
toate cele 4 exemplare ale documentului de mişcare a subproduselor animale ce nu
sunt destinate consumului uman.

50
Documentul de mişcare a subproduselor animale ce nu sunt destinate consumului
uman corespunzător situaţiilor prevăzute la alin. (3) trebuie păstrat minimum 2 ani la
fiecare punct de lucru implicat.

Partea I: Original - exemplarul destinatarului (Trebuie păstrată de destinatar


2 ani)

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│SECŢIUNEA 1. (se completează de expeditor) Nr. ............... Data: ...............

│ ┌─────────────────────────────────────────────────┤
│Numele expeditorului/unitatea │.................... │
│ ├─────────────────────────────────────────────────┤
│Nr. autorizării/aprobării expeditorului │.................... │
│ ├─────────────────────────────────────────────────┤
│Adresa expeditorului │.................... │
│ ├─────────────────────────────────────────────────┤
│Adresa punctului de lucru al exp. │.................... │
│ ┌──────┬───────┬──────┬──────┼────────┬────────┬───────────────────────────────┤
│Descrierea │ Bov. │ Ov./c │ Sui. │ Eqv. │ Păsări │ Altele │ Tone Materii de categoria│
│materialelor │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────┼───────┼──────┼──────┼────────┼────────┼────── ┌─────────┤
│Carcase │ │ │ │ │ │ │ I │ │
│ ├──────┼───────┼──────┼──────┼────────┼────────┼────── ├─────────┤
│Piei/pene │ │ │ │ │ │ │ II │ │
│ ├──────┼───────┼──────┼──────┼────────┼────────┼────── ├─────────┤
│Organe │ │ │ │ │ │ │ III │ │
│ ├──────┼───────┼──────┼──────┼────────┼────────┼────── └─────────┤
│Oase │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────┼───────┼──────┼──────┼────────┼────────┼────── │
│Altele │ │ │ │ │ │ │ │
│ └──────┴───────┴──────┴──────┴────────┴────────┼──────┬──────────┬─────────────┤
│ Cantitatea totală de subproduse │ │ Din care │ │
│ - Tone - │ │ SRM (To) │ │
│ └──────┘ └─────────────┤
│ ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Numerele de identificare│ │
│(numai pt. carcase) │ │
│ └──────────────────────────────────────────┬─────────────────────────┤
│Nr. certificatului veterinar pentru transmiterea subproduselor │ │
│animale ce nu sunt destinate consumului uman: │ │
│ ├─────────────────────────┤
│Destinaţia materialelor (în conformitate cu pct. 4 din certificat) │ │
│ └─────────────────────────┤
│Numele persoanei care semnează Semnătura şi ştampila exp.: │
│pentru expeditor: ................ ............. ........................... │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│SECŢIUNEA 2. (se completează de transportator)

│ ┌─────────────────────────────────────────────────┤
│Numele transportatorului │....................... │
│ ├─────────────────────────────────────────────────┤
│Adresa transportatorului │....................... │
│ └─────────────────────────────────────────────────┤
│Persoana de contact Telefon Fax │
├─────────────────────────────────────────────┬────────────────────────┬──────────────────────┤
├─────────────────────────────────────────────┴────────────────────────┴──────────────────────┤
│Declaraţie: Materialul descris la secţiunea 1. a fost colectat de la expeditor şi urmează a │
│fi livrat la destinatar în conformitate cu prevederile Normei sanitare veterinare ce │
│stabileşte reguli de sănătate cu privire la subprodusele animale ce nu sunt destinate │
│consumului uman - Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului │
│nr. 723/2003 (Regulamentul UE 1774/2002) │
├─────────────────────┬─────────────────┬──────────────────────┬──────────────────────────────┤
│Mijlocul de transport│Nr. înmatriculare│Aprobare de │Nr. declaraţiei de curăţire şi│
│.....................│.................│transport (nr. data): │dezinfectare a vehiculului/ │
│ │ │..................... │containerului: ...............│
├─────────────────────┴─────────────────┴──────────────────────┴──────────────────────────────┤
│Numele persoanei care semnează Semnătura │

51
│pentru transportator (şoferului sau delegatului): │
│(şoferul sau delegatul) ..................... ............................. │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│SECŢIUNEA 3. (se completează de destinatar/primitor)

│ ┌─────────────────────────────────────────────────┤
│Numele destinatarului │...................... │
│ ├─────────────────────────────────────────────────┤
│Nr. autorizării/aprobării expeditorului │...................... │
│ ├─────────────────────────────────────────────────┤
│Adresa destinatarului │...................... │
│ ├─────────────────────────────────────────────────┤
│Adresa punctului de lucru al │...................... │
│destinatarului └─────────────────────────────────────────────────┤
│Subsemnatul confirm că materialul descris la secţiunea 1. a fost recepţionat la unitatea │
│menţionată a destinatarului de la transportatorul prevăzut la secţiunea 2 în conformitate cu │
│prevederile - Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului nr. 723/2003 │
│(Regulamentul UE 1774/2002) │
│ ┌───────────────────────────┬────────────────────────────────────┤
│Numele persoanei care │ │Semnătura şi ştampila │
│semnează pentru destinatar │...........................│destinatarului: ....................│
└────────────────────────────┴───────────────────────────┴────────────────────────────────────┘

ANEXA Nr. 5b)


la Ord presedintelui ANSVA nr.80/2005

Document de mişcare a subproduselor animale ce nu


sunt destinate consumului uman

Partea II: Copia transportatorului (Trebuie păstrată de transportator 2 ani)

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│SECŢIUNEA 1. (se completează de expeditor) Nr. ............... Data: ...............

│ ┌─────────────────────────────────────────────────┤
│Numele expeditorului/unitatea │.................... │
│ ├─────────────────────────────────────────────────┤
│Nr. autorizării/aprobării expeditorului │.................... │
│ ├─────────────────────────────────────────────────┤
│Adresa expeditorului │.................... │
│ ├─────────────────────────────────────────────────┤
│Adresa punctului de lucru al exp. │.................... │
│ ┌──────┬───────┬──────┬──────┼────────┬────────┬───────────────────────────────┤
│Descrierea │ Bov. │ Ov./c │ Sui. │ Eqv. │ Păsări │ Altele │ Tone Materii de categoria│
│materialelor │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────┼───────┼──────┼──────┼────────┼────────┼────── ┌─────────┤
│Carcase │ │ │ │ │ │ │ I │ │
│ ├──────┼───────┼──────┼──────┼────────┼────────┼────── ├─────────┤
│Piei/pene │ │ │ │ │ │ │ II │ │
│ ├──────┼───────┼──────┼──────┼────────┼────────┼────── ├─────────┤
│Organe │ │ │ │ │ │ │ III │ │
│ ├──────┼───────┼──────┼──────┼────────┼────────┼────── └─────────┤
│Oase │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────┼───────┼──────┼──────┼────────┼────────┼────── │
│Altele │ │ │ │ │ │ │ │
│ └──────┴───────┴──────┴──────┴────────┴────────┼──────┬──────────┬─────────────┤
│ Cantitatea totală de subproduse │ │ Din care │ │
│ - Tone - │ │ SRM (To) │ │
│ └──────┘ └─────────────┤
│ ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Numerele de identificare│ │
│(numai pt. carcase) │ │
│ └──────────────────────────────────────────┬─────────────────────────┤
│Nr. certificatului veterinar pentru transmiterea subproduselor │ │

52
│animale ce nu sunt destinate consumului uman: │ │
│ ├─────────────────────────┤
│Destinaţia materialelor (în conformitate cu pct. 4 din certificat) │ │
│ └─────────────────────────┤
│Numele persoanei care semnează Semnătura şi ştampila exp.: │
│pentru expeditor: ................ ............. ........................... │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│SECŢIUNEA 2. (se completează de transportator)

│ ┌─────────────────────────────────────────────────┤
│Numele transportatorului │....................... │
│ ├─────────────────────────────────────────────────┤
│Adresa transportatorului │....................... │
│ └─────────────────────────────────────────────────┤
│Persoana de contact Telefon Fax │
├─────────────────────────────────────────────┬────────────────────────┬──────────────────────┤
├─────────────────────────────────────────────┴────────────────────────┴──────────────────────┤
│Declaraţie: Materialul descris la secţiunea 1. a fost colectat de la expeditor şi urmează a │
│fi livrat la destinatar în conformitate cu prevederile Normei sanitare veterinare ce │
│stabileşte reguli de sănătate cu privire la subprodusele animale ce nu sunt destinate │
│consumului uman - Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului │
│nr. 723/2003 (Regulamentul UE 1774/2002) │
├─────────────────────┬─────────────────┬──────────────────────┬──────────────────────────────┤
│Mijlocul de transport│Nr. înmatriculare│Aprobare de │Nr. declaraţiei de curăţire şi│
│.....................│.................│transport (nr. data): │dezinfectare a vehiculului/ │
│ │ │..................... │containerului: ...............│
├─────────────────────┴─────────────────┴──────────────────────┴──────────────────────────────┤
│Numele persoanei care semnează Semnătura │
│pentru transportator (şoferului sau delegatului): │
│(şoferul sau delegatul) ..................... ............................. │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│SECŢIUNEA 3. (se completează de destinatar/primitor)

│ ┌─────────────────────────────────────────────────┤
│Numele destinatarului │...................... │
│ ├─────────────────────────────────────────────────┤
│Nr. autorizării/aprobării expeditorului │...................... │
│ ├─────────────────────────────────────────────────┤
│Adresa destinatarului │...................... │
│ ├─────────────────────────────────────────────────┤
│Adresa punctului de lucru al │...................... │
│destinatarului │ │
│ └─────────────────────────────────────────────────┤
│Subsemnatul confirm că materialul descris la secţiunea 1. a fost recepţionat la unitatea │
│menţionată a destinatarului de la transportatorul prevăzut la secţiunea 2 în conformitate cu │
│prevederile - Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului nr. 723/2003 │
│(Regulamentul UE 1774/2002) │
│ ┌───────────────────────────┬────────────────────────────────────┤
│Numele persoanei care │ │Semnătura şi ştampila │
│semnează pentru destinatar │...........................│destinatarului: ....................│
└────────────────────────────┴───────────────────────────┴────────────────────────────────────┘

ANEXA Nr. 5c)


la Ord presedintelui ANSVA nr.80/2005

Document de mişcare a subproduselor animale ce nu sunt


destinate consumului uman

Partea III: Copia primitorului pentru a fi retransmisă expeditorului


(Trebuie retransmisă expeditorului şi păstrată de acesta 2 ani)

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│SECŢIUNEA 1. (se completează de expeditor) Nr. ............... Data: ...............

53
│ ┌─────────────────────────────────────────────────┤
│Numele expeditorului/unitatea │.................... │
│ ├─────────────────────────────────────────────────┤
│Nr. autorizării/aprobării expeditorului │.................... │
│ ├─────────────────────────────────────────────────┤
│Adresa expeditorului │.................... │
│ ├─────────────────────────────────────────────────┤
│Adresa punctului de lucru al exp. │.................... │
│ ┌──────┬───────┬──────┬──────┼────────┬────────┬───────────────────────────────┤
│Descrierea │ Bov. │ Ov./c │ Sui. │ Eqv. │ Păsări │ Altele │ Tone Materii de categoria│
│materialelor │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────┼───────┼──────┼──────┼────────┼────────┼────── ┌─────────┤
│Carcase │ │ │ │ │ │ │ I │ │
│ ├──────┼───────┼──────┼──────┼────────┼────────┼────── ├─────────┤
│Piei/pene │ │ │ │ │ │ │ II │ │
│ ├──────┼───────┼──────┼──────┼────────┼────────┼────── ├─────────┤
│Organe │ │ │ │ │ │ │ III │ │
│ ├──────┼───────┼──────┼──────┼────────┼────────┼────── └─────────┤
│Oase │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────┼───────┼──────┼──────┼────────┼────────┼────── │
│Altele │ │ │ │ │ │ │ │
│ └──────┴───────┴──────┴──────┴────────┴────────┼──────┬──────────┬─────────────┤
│ Cantitatea totală de subproduse │ │ Din care │ │
│ - Tone - │ │ SRM (To) │ │
│ └──────┘ └─────────────┤
│ ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Numerele de identificare│ │
│(numai pt. carcase) │ │
│ └──────────────────────────────────────────┬─────────────────────────┤
│Nr. certificatului veterinar pentru transmiterea subproduselor │ │
│animale ce nu sunt destinate consumului uman: │ │
│ ├─────────────────────────┤
│Destinaţia materialelor (în conformitate cu pct. 4 din certificat) │ │
│ └─────────────────────────┤
│Numele persoanei care semnează Semnătura şi ştampila exp.: │
│pentru expeditor: ................ ............. ........................... │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│SECŢIUNEA 2. (se completează de transportator)

│ ┌─────────────────────────────────────────────────┤
│Numele transportatorului │....................... │
│ ├─────────────────────────────────────────────────┤
│Adresa transportatorului │....................... │
│ └─────────────────────────────────────────────────┤
│Persoana de contact Telefon Fax │
├─────────────────────────────────────────────┬────────────────────────┬──────────────────────┤
├─────────────────────────────────────────────┴────────────────────────┴──────────────────────┤
│Declaraţie: Materialul descris la secţiunea 1. a fost colectat de la expeditor şi urmează a │
│fi livrat la destinatar în conformitate cu prevederile Normei sanitare veterinare ce │
│stabileşte reguli de sănătate cu privire la subprodusele animale ce nu sunt destinate │
│consumului uman - Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului │
│nr. 723/2003 (Regulamentul UE 1774/2002) │
├─────────────────────┬─────────────────┬──────────────────────┬──────────────────────────────┤
│Mijlocul de transport│Nr. înmatriculare│Aprobare de │Nr. declaraţiei de curăţire şi│
│.....................│.................│transport (nr. data): │dezinfectare a vehiculului/ │
│ │ │..................... │containerului: ...............│
├─────────────────────┴─────────────────┴──────────────────────┴──────────────────────────────┤
│Numele persoanei care semnează Semnătura │
│pentru transportator (şoferului sau delegatului): │
│(şoferul sau delegatul) ..................... ............................. │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│SECŢIUNEA 3. (se completează de destinatar/primitor)

│ ┌─────────────────────────────────────────────────┤
│Numele destinatarului │...................... │
│ ├─────────────────────────────────────────────────┤
│Nr. autorizării/aprobării expeditorului │...................... │
│ ├─────────────────────────────────────────────────┤
│Adresa destinatarului │...................... │
│ ├─────────────────────────────────────────────────┤

54
│Adresa punctului de lucru al │...................... │
│destinatarului │ │
│ └─────────────────────────────────────────────────┤
│Subsemnatul confirm că materialul descris la secţiunea 1. a fost recepţionat la unitatea │
│menţionată a destinatarului de la transportatorul prevăzut la secţiunea 2 în conformitate cu │
│prevederile - Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului nr. 723/2003 │
│(Regulamentul UE 1774/2002) │
│ ┌───────────────────────────┬────────────────────────────────────┤
│Numele persoanei care │ │Semnătura şi ştampila │
│semnează pentru destinatar │...........................│destinatarului: ....................│
└────────────────────────────┴───────────────────────────┴────────────────────────────────────┘

ANEXA Nr. 5d)


la Ord presedintelui ANSVA nr.80/2005

Document de mişcare a subproduselor animale ce nu


sunt destinate consumului uman

Matca
(Rămâne la expeditor. Se păstrează împreună cu Partea III după
recepţionarea acesteia)

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│SECŢIUNEA 1. (se completează de expeditor) Nr. ............... Data: ...............

│ ┌────────────────────────┬────────────────────────┤
│Numele expeditorului/unitatea │.................... │ │
│ ├────────────────────────┼────────────────────────┤
│Nr. autorizării/aprobării expeditorului │.................... │ │
│ ├────────────────────────┼────────────────────────┤
│Adresa expeditorului │.................... │ │
│ ├────────────────────────┼────────────────────────┤
│Adresa punctului de lucru al exp. │.................... │ │
│ ┌──────┬───────┬──────┬──────┼────────┬────────┬──────┴────────────────────────┤
│Descrierea │ Bov. │ Ov./c │ Sui. │ Eqv. │ Păsări │ Altele │ Tone Materii de categoria│
│materialelor │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────┼───────┼──────┼──────┼────────┼────────┼────── ┌─────────┤
│Carcase │ │ │ │ │ │ │ I │ │
│ ├──────┼───────┼──────┼──────┼────────┼────────┼────── ├─────────┤
│Piei/pene │ │ │ │ │ │ │ II │ │
│ ├──────┼───────┼──────┼──────┼────────┼────────┼────── ├─────────┤
│Organe │ │ │ │ │ │ │ III │ │
│ ├──────┼───────┼──────┼──────┼────────┼────────┼────── └─────────┤
│Oase │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────┼───────┼──────┼──────┼────────┼────────┼────── │
│Altele │ │ │ │ │ │ │ │
│ └──────┴───────┴──────┴──────┴────────┴────────┼──────┬──────────┬─────────────┤
│ Cantitatea totală de subproduse │ │ Din care │ │
│ - Tone - │ │ SRM (To) │ │
│ └──────┘ └─────────────┤
│ ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Numerele de identificare│ │
│(numai pt. carcase) │ │
│ └──────────────────────────────────────────┬─────────────────────────┤
│Nr. certificatului veterinar pentru transmiterea subproduselor │ │
│animale ce nu sunt destinate consumului uman: │ │
│ ├─────────────────────────┤
│Destinaţia materialelor (în conformitate cu pct. 4 din certificat) │ │
│ └─────────────────────────┤
│Numele persoanei care semnează Semnătura şi ştampila exp.: │
│pentru expeditor: ................ ............. ........................... │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│SECŢIUNEA 2. (se completează de transportator)

55
│ ┌────────────────────────┬────────────────────────┤
│Numele transportatorului │....................... │ │
│ ├────────────────────────┼────────────────────────┤
│Adresa transportatorului │....................... │ │
│ └────────────────────────┴────────────────────────┤
│Persoana de contact Telefon Fax │
├─────────────────────────────────────────────┬──────────────────────┬────────────────────────┤
├─────────────────────────────────────────────┴──────────────────────┴────────────────────────┤
│Declaraţie: Materialul descris la secţiunea 1. a fost colectat de la expeditor şi urmează a │
│fi livrat la destinatar în conformitate cu prevederile Normei sanitare veterinare ce │
│stabileşte reguli de sănătate cu privire la subprodusele animale ce nu sunt destinate │
│consumului uman - Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului │
│nr. 723/2003 (Regulamentul UE 1774/2002)

├─────────────────────┬─────────────────┬──────────────────────┬──────────────────────────────┤
│Mijlocul de transport│Nr. înmatriculare│Aprobare de │Nr. declaraţiei de curăţire şi│
│.....................│.................│transport (nr. data): │dezinfectare a vehiculului/ │
│ │ │..................... │containerului: ...............│
├─────────────────────┴───────────┬─────┴──────────────────────┼──────────────────────────────┤
│Numele persoanei care semnează │ │Semnătura │
│pentru transportator │ │(şoferului sau delegatului): │
│(şoferul sau delegatul) │...................... │............................. │
└─────────────────────────────────┴────────────────────────────┴──────────────────────────────┘

ANEXA Nr. 6
la Ord presedintelui ANSVA nr.80/2005

CONTROLUL OFICIAL: CERTIFICAT SANITAR-VETERINAR PENTRU


SUBPRODUSELE ANIMALE CE NU SUNT DESTINATE CONSUMULUI UMAN -
aplicarea de catre MVO de la nivel local

I. PREVEDERILE LEGALE NATIONALE

SNCU care urmează a fi expediate sau transferate în orice fel între diferiţi destinatari sau
către puncte de lucru ale destinatarului trebuie supuse certificării sanitare veterinare

În acest sens se emite un Certificat Sanitar-Veterinar pentru subprodusele animale ce nu sunt


destinate consumului uman, conform modelului prevăzut în anexa nr. 6.

La punctul 4 din certificatul prevăzut la alin. (1) se înscriu următoarele:

a) incinerare/coincinerare directă;
b) procesare într-o unitate de neutralizare aprobată pentru categoria I sau II de subproduse
animale ce nu sunt destinate consumului uman;
c) procesare într-o unitate de neutralizare aprobată pentru categoria III de subproduse
animale ce nu sunt destinate consumului uman;
d) procesate într-o unitate de prelucrare tehnică (se va preciza clar utilizarea tehnică);

56
e) utilizată în conformitate cu derogările prevăzute la cap. V al Normei sanitare veterinare,
aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului nr. 723/2003 (se va
preciza clar derogarea utilizată);
f) îngropare în condiţiile Hotărârii Guvernului nr. 349/2005 privind depozitarea deşeurilor,
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 394 din 10 mai 2005;
g) altele (cu precizarea clară a modului de neutralizare/utilizare şi a bazei legale).

Certificatul va fi emis în două exemplare, original şi copie.

COPIA va rămâne la medicul veterinar emitent, care va ţine şi un REGISTRU DE CERTIFICATE


EMISE.

ORIGINALUL va însoţi subprodusele PÂNĂ LA DESTINAŢIE/PRIMITOR şi va trebui îndosariat


şi păstrat împreună cu documentul de mişcare a subproduselor animale ce nu sunt destinate
consumului uman corespunzător, timp de MINIMUM 2 ANI.

II. PRINCIPIILE CERTIFICARII

1. MVO trebuie să certifice doar acele aspecte care intra in domeniul lui de competente si
numai dupa ce i s-a delegat dreptul de a certifica de catre AVC regionala

2. MVO trebuie sa certifice numai dupa ce a efectut controlul oficial sau in baza unui certificat
emis de un alt medic veterinar care are cunoştinţe de problemele în cauză şi este delegat să
furnizeze astfel de documente justificative

3. MVO nu trebuie sa certifice aspecte care nu pot fi verificate de către semnatar

3. MVO nu trebuie să elibereze un certificat care ar putea sta la baza unui conflict de interese

4. Certificatele trebuie să fie redactate în termeni simpli, uşor de înţeles si in conformitate cu


prevederile legale

5. In redactarea certificatelor nu trebuie folosite cuvinte sau fraze care conduc la interpretari

.6. Certificatele trebuie să :

A. fie redactate pe o coală de hârtie sau, în cazul în care este nevoie de mai
mult de o pagină ( două sau mai multe), acestea trebuie sa faca parte dintr-
un ansamblu integrat şi indivizibil

B. li se atribuie un număr unic iar înregistrea acestora trebuie fie păstrata de


către autoritatea emitentă cărora li s-au atribuit numerele impreuna cu
numele MVO caruia i s-au repartizat seriile de numere

7.Certificatele trebuie să fie redactate în limba romana însoţite de traducerea oficială a


certificatului în limba din ţara de destinaţie finală

57
8. MVO nu trebuie sa semneze certificate decat daca acestea sunt in conformitate cu
prevederile legislatiei comunitare sau a tarii terte ( respectiv dispoziţiile legale sunt stabilite în
mod clar in certificat) sau care i-au fost furnizate de catre autoritatea competenta emitenta

9. Cand este cazul, AVC emitenta transmite MVO care certifica instructiuni privind:

- amplitudinea controlului oficial pe care AVC emitenta o solicita MVO inainte de


certificare

- aspectele particulare ale controlului oficial pe care AVC emitenta le solicita MVO sa
le efectueze inainte de certificare

- clarificarea unor detalii cuprinse in certificate care necesita o anumita interpretare

10. Certificatele sunt redactate si prezentate in “ORIGINAL”.

NU SUNT ACCEPTATE FOTOCOPIILE

Certificatul va fi emis în două exemplare, original şi copie, cu conditia ca:


a) un exemplar al certificatului este clar marcat “COPIE” si ramane la MVO emitent,
b) atunci cand din cauze justificate (accidente in trafic etc ) MVO emitent elibereaza al
doilea exemplar al aceluiasi act, el trebuie sa fie clar marcat “DUPLICAT”

11. Inainte de a elibera certificatul redactat MVO trebuie sa se asigure ca:

a) semnaturile, stampilele si toate spatiile libere sunt completate cu cerneala


de culoare diferita decat cea a certificatului ( NU SE UTILIZEAZA
CERNEALA DE CULOARE NEAGRA)

b) certificatul nu contine stersaturi sau greseli, cu exceptia cand anumite


aspecte inscrise in certificat fac obiectul schimbarilor prevederilor legale,
motiv pentru care inscrisurile sunt barate printr-o linie diagonala, sunt
semnate si parafate de catre AVC sau MVO ca urmare a primirii unor
instructiuni scrise de la AVC emitenta

c) certificatul este semnat si de asemenea pe el este trecut in caractere


clare, numele, adresa, calificarea si daca este cazul parafa MVO emitent

d) pe certificat este trecuta data redactarii si a semnarii certificatului si acolo


unde este cazul perioada de validitate a certificatului

e) nici un spatiu destinat completarii nu a ramas necompletat, astfel incat sa


dea posibilitatea altor persoane neautorizate sa le completeze dupa ce a
fost emis certificatul

58
In vederea redactarii si emiterii de certificate MVO emitent trebuie sa respecte nu numai principiile
mentionate mai sus, ci si:

- prevederile legale comunitare relevante,

- prevederile legale nationale relevante,

SI DE ASEMENEA MVO TREBUIE SA CUNOASCA INCLUSIV CONSECINTELE LEGALE


ALE EMITERII DE CERTIFICATE NECONFORME CU PREVEDERILE LEGALE, CARE IN FUNCTIE
DE SITUATIE POT FI DE ORDIN ADMINISTRATIV SAU/SI PENAL

prin urmare SE RECOMANDA ca inainte de semnarea certificatului MVO EMITENT sa


recurga la :

verificarea cu ATENTIE

(a) a intreagii documentatii in baza careia se face certificarea, indiferent de titlu

(b) daca intra in domeniul de competente atribuit prin act oficial de catre autoritatea superior ierarhica

verificarea cu atentie a CLARITATII documentului redactat prin

(a) recitirea si intelegerea intregii documentatii care a stat la baza certificarii

(b) verificarea cu atentie si respectiv identificarea oricarei ambiguitati care necesita clarificare

(c) solicitarea in scris a asistentei AVC ierarhic superioare in vederea clarificari anumitor aspecte
legale

- MVO trebuie sa inregistreze informatia solicitata, data si ora la care a primit-o, AVC de la care a
primit informatia (Registrul Intrari – Iesiri)

- MVO trebuie sa inregistreze propria solicitatare (Registrul Intrari – Iesiri)

- MVO poate solicita şi aşteapta să primească inclusiv instructiuni de confirmare scrise


referitoare la aspectul ridicat in prima cerere catre AVC ierarhic superioara

verificarea cu atentie a – SIGURANTEI INFORMATIILOR

(a) MVO trebuie sa ateste numai in baza cunostintelor proprii si ceea ce considera ce este adevarat

(b) MVO nu trebuie sa ateste evenimente viitoare

(c) MVO nu trebuie sa ateste informatii obtinute prin declaratii sau afirmatii ale unor persoane

(d) MVO poate sa ateste in baza unui certificat emis de un alt medic veterinar care are cunoştinţe de
problemele în cauză şi este delegat să furnizeze astfel de documente justificative

(e) MVO poate sa ateste inclusiv declaratiile sau informatiile unor persoane, dar numai dupa
verificarea validitati informatiilor

principiul “este mai bine sa previi decat sa tratezi “ - LITIGII

59
Certificatul sanitar veterinar pentru SNCU reprezinta element probatoriu in justitie in caz de
litgii

MVO trebuie sa inregistreze, sa indosarieze si sa documenteze toate certificatele atestate astfel incat
in orice litigiu creat MVO sa poata prezenta documentatia in scopul clarificarii si stabilirii nevinovatiei
sau a vinovatiei MVO emitent

MASURI SUPLIMENTARE

In cazul certificatelor emise pe mai multe pagini se recomanda ca toate paginile sa poarte data de
redactare si eliberare a certificatului, numele si adresa semnatarului

MVO trebuie sa redacteze si sa emita certificate numai pe formulare aprobate de catre ANSVSA prin
legislatia promulgata

III. CERTIFICATUL SANITAR VETERINAR PENTRU SNCU SE ELIBEREAZA DE


CATRE MEDICUL VETERINAR OFICIAL DE LA NIVEL LOCAL IN
URMATOARELE CONDITII:

- in baza documentului de miscare si a declaratiei de curatire si dezinfectie a vehicului sau


containerului,
- dupa verificarea fizica a SNCU care urmeaza sa fie transportate,
- dupa verificarea fizica a vehicului / containerului,
- dupa verificarea corectitudinii datelor inscrise in documentul de miscare in raport cu
rezultatele controlului oficial – fizic a SNCU si a vehiculului

Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară


şi pentru Siguranţa Alimentelor
Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Nr. .............
Siguranţa Alimentelor ...................
Circumscripţia sanitară veterinară ...... Data: ...........
Ora: ............

Certificat sanitar-veterinar*)
pentru subprodusele animale ce nu sunt destinate consumului uman
(se utilizează şi pentru materii obţinute în urma procesării acestora)

┌──────────────────────────────────────┐
1. Către unitatea/persoana │ │
(se va preciza calitatea acesteia SC, AF, PFA, PF ...) │ │
└──────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────┐
Adresa unităţii/fermei/exploataţiei │ │
└──────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────┐
2. Subsemnatul (numele şi prenumele medicului │ │
veterinar) │ │
└──────────────────────────────────────┘
3. a). Următoarele subproduse de origine animală ce nu sunt destinate consumului uman
(se vor specifica subprodusele)
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
Cu următoarele numere de identificare
60
(numai pentru animalele identificate în sistem unic)
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
b). stocate/depozitate (se precizează locaţia/adresa punctului de lucru)
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │
└────────────────────────────────────────────────┬─────┬──────────────────────────────────────┘
c). Încadrare în categoria de subproduse origine │ │(se va preciza categoria I, II sau III)
animală ce nu sunt destinate consumului uman └─────┘

4. În conformitate cu prezentul certificat aveţi obligaţia ca în termen de maxim 48 ore să


asiguraţi transportul materiilor prevăzute la pct. 3 în conformitate cu prevederile legale
referitoare la categoria acestora pentru a fi: (Se va preciza modul de procesare)
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
5. Modul de marcare ai subproduselor: (Se va preciza modul de marcare)
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
Numele şi prenumele medicului veterinar
(parafa)
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Semnătura medicului veterinar Ştampila
┌───────────────────────────────────┬───────────────┐
│ │ │
└───────────────────────────────────┴───────────────┘

*) se va completa pentru un vehicul sau pentru un container în cazul transportului în


containere

61
CAPITOLUL VII – EVIDENTE

TEMA PAGINA
1.REGISTRE
2.RAPORTARE

OBLIGATIILE OPERATORILOR SI CONTROLUL


OFICIAL

62
1. REGISTRUL

I. Registrul - reprezinta baza de date organizata pe suport magnetic si/sau hartie care
evidentiaza situatia cu privire la gestiunea exacta a cantitatilor de SNCU generate de unitatile
agro-alimentare, respectiv a certificatelor sanitar - veterinare pentru SNCU si a documentelor
de miscare care au insotit SNCU raportate precum si baza de date unde sunt evidentiati
transportori si unitatile de destinatie
- reprezinta element probatoriu in justitie in caz de litigii,
- este un instrument prin care AVC/ alte organe de stat carora li s-au delegat drept de
control prin acte legislative nationale sau protocol, pot sa verifice activitatea OIA privind
gestionarea SNCU si asigurarea trasabilitatii acestora

II. BAZA LEGALA NATIONALA ( Infintarea si inscrierea datelor in registru constituie


obligatia OIA) - Persoanele fizice sau juridice care produc sau generează în vreun fel
subproduse animale ce nu sunt destinate consumului uman trebuie să păstreze evidenţe cu
privire la tipul acestora, cantitatea, destinaţia acestora, transportatorul şi documentele
însoţitoare, precum şi să întocmească şi să completeze registre în conformitate cu modelul
prevăzut în anexa nr. 1 a Ord. ANSVSA. nr.80/2005 .

III. Controlul oficial – AVC locala/regionala are obligatia de a solicita si controla datele
inscrise in registru cu ocazia auditului, inspectiilor tematice, a certificarii si a monitorizarii,
acordarii de derogari, sesizari si reclamati si de a verifica de fiecare data aleator in unitate
veridicitatea datelor inscrise referitoare la:

 cantitatile de SNCU pe categori (utilizand “ cheia de control”)


 documentele insotitoare (utilizand “controlul incrucisat “ certificate - facturi
unitati de destinatie / facturi “storno” pe relatia depozite – supermarketuri etc)

63
 destinatie ( se verifica ASV cel putin o data pe luna prin solicitarea scrisa de catre
MVO catre DSVSA judeteana, in cazul cand unitatea se gaseste in alt judet/ sau prin
organizarea de echipe mixte SISPV si SSA si efectuarea de controale pe tot lantul – “
de la punctul de generare a SNCU pana la utilizarea/distrugerea acestuia” cand
unitatea generatoare de SNCU si unitatea de destinatie a SNCU au locatii in acelasi
judet)
 trasabilitate interna pe lot/ fiecare SNCU in parte (se utilizeaza in special in unitatile
de abatorizare si respectiv in unitatile care solicita derogari )
 trasabilitatea externa (obligatorie pentru toate tipurile de unitati)

Toate unitatile trebuie sa dispuna de sisteme sau proceduri care sa permita stabilirea relatiei dintre
numarul de animale/cantitatea de produse intrate si SNCU iesite si sa asigure trasabilitatea pe toate
etapele de colectare, depozitare si eliminare/distributie.

Nivelul trasabilitatii trebuie detaliat de fiecare unitate prin registrele de intrari si registrele de
iesiri:
a). In cazul utilizarii identificarii lotizate unitatea trebuie sa demonstreze autoritatii veterinare
competenete corelatia dintre lot si animalele intrate/produsele intrate si SNCU iesite ;
b). In cazul in care nu se utilizeaza loturi si exista subproduse compuse din loturi diferite intr-un
ciclu de productie unitatea trebuie sa demonstreze autoritatii veterinare competenete corelatia in detaliu dintre
animalele/produsele intrate si SNCU iesite.

Operatorii trebuie să stabilească şi să comunice personalului unitatilor sarcini şi


responsabilităţi scrise privind trasabilitatea si gestionarea numarului de animalele si a cantitatilor de
produse procesate / intrate si respectiv a SNCU iesite

Registrul trebuie sa :

- fie snuruit in cazul in care este infintat pe suport de hartie,


- sa aibe paginile numerotate, iar numarul de pagini sa fie inscris la inceputul sau la sfarsitul
registrului,
- sa fie completat numai de catre persoanele delegate de OIA prin documente scrise
- persoanele delegate trebuie sa fie persoane care au fost in prealabil instruite si au cunostinte
privind trasabilitatea si gestionarea numarului de animalele si a cantitatilor de produse procesate
/ intrate si respectiv a SNCU iesite

64
- contina o rubrica in care persoana/persoanele desemnate de catre OIA si responsabile pentru
monitorizarea, controlul si inscrierea datelelor in registru sa–si scrie numele cu caractere clare,
sa semneze si sa inscrie orele intre care a asigurat serviciul si respectiv monitorizarea SNCU
- contina numar criteriu,
- nu existe inscrise numere bis,
- sa nu contina stersaturi sau greseli,
- sa nu existe spatii sau rubrici necompletate printre randurile inscrise astfel incat sa poata fi
completate ulterior,

La sfarsitul verificarii datelor inscrise in registru MVO trebuie sa consemneze obligatoriu in


registru , imediat dupa ultima inregistrare a OIA urmatoarele :

- data la care a verificat registrul,


- numele MVO care a efectuat controlul in caractere clare, semnatura si serviciul din care face
parte,
- observatiile pe care le considera necesare privind deficientele si descrierea clara a acestora,

MVO trebuie sa discute cu OIA aspectele consemnate si respectiv imbunatatirile pe care


acesta le poate face in acest sens

- dupa discutie inscrie in registru inclusiv recomandarile sale catre OIA ,


- dispune unitatii sa aplice masuri corective si in functie de situatie aplica masuri adminstrative,
- redacteaza nota de constatare si include aspectele mentionate mai sus,
- solicita OIA confirmarea de primire prin semnare a documentului intocmit si stampilarea
acestuia cu stampila unitatii
sau
- in cazul existentei de obiectii din partea OIA referitor la controlul efectuat solicita acestuia in
scris mentionarea obiectiilor si semnarea si stampilarea acestora cu stampila unitatii ( se inscriu
tot in nota de constatare)

ATENTIE : PERSOANA DIN PARTEA OIA CARE SEMNEAZA NOTA DE CONSTATARE SI


SAU PROCESUL VERBAL DE SANCTIUNI SI CONTARAVENTII TREBUIE SA FIE
IMPUTERNICITA LEGAL SAU AUTORIZATA DE MANAGEMENTUL UNITATII PRIN ACT
SCRIS PENTRU SEMNAREA DOCUMENTELOR IN NUMELE UNEI ANUMITE PERSOANE
JURIDICE (SOCIETATEA COMERCIALA)

65
66
ANEXA Nr. 1
la norma sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor

Model REGISTRU de evidenţă a transporturilor de subproduse


animale ce nu sunt destinate consumului uman transmise
┌────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────────────┬─────────┬─────┬──────────┬─────────┐
│ │ │ Alţi generatori │ Certi- │Doc. │ │ │
│ │ Creşterea animalelor │ (abatoare, unităţi de │ ficat │miş- │ │ │
│ │ │ tranşare, procesare, │ sanitar │care │ Trans- │ Desti- │
│ │ │ catering, alte unităţi) │veterinar│ │ portator │ natar │
│ ├────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────┼────────────────────────────┼─────────┼─────┤ │ │
│ │ │ Cantitate - to - │ Cantitate - to - │ Nr./ │Nr./ │ │ │
│ │ │ │ │ data │data │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┬──────┬─────┼──────────┬──────┬─────┬────┼─────────┼─────┤ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │Total│Cat.│ │ │ Se va │ Se va │
│ │ Nr. de animale/specia │ Cat. 1 │Cat. 2│Total│ Cat. 1 │Cat. 2│ cat.│ 3 │ │ │completa: │completa:│
│ │ │ │ │ │ │ │1 + 2│ │ │ │ │ │
│Nr. ├───┬────┬────┬───┬───┬─────┬─────┬──────┬─────┬─────────┼─────┬────┼──────┼─────┼─────┬────┼──────┼─────┼────┼─────────┼─────┤ │ │
│crt.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ Trans- │ Desti- │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Numerele │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ portator │ natar │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ Numărul │ Nr. de │
│ │ │Ovi-│ │ │ │ │ │ │ │identifi-│ │Din │ │ │ │Din │ │ │ │ │ │ de înma- │Aprobare │
│ │Bo-│ne/ │Sui-│Eq-│Pă-│ A. │ A. │ │Nr. │ care │Total│care│ │ │Total│care│ │ │ │ │ │triculare │ san. │
│ │vi-│Ca- │ ne │vi-│să-│Blană│Comp.│Altele│total│ pentru │ │SRM │ │ │ │SRM │ │ │ │ │ │ a │ Vet. │
│ │ne │pri-│ │ne │ri │ │ │ │ │carcasele│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │mijlocului│ │
│ │ │ ne │ │ │ │ │ │ │ │ de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ de │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ animale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │transport │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │transmise│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ Nr. de │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ aprobare │ │
├────┼───┼────┼────┼───┼───┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────────┼─────┼────┼──────┼─────┼─────┼────┼──────┼─────┼────┼─────────┼─────┼──────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───┼────┼────┼───┼───┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────────┼─────┼────┼──────┼─────┼─────┼────┼──────┼─────┼────┼─────────┼─────┼──────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───┼────┼────┼───┼───┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────────┼─────┼────┼──────┼─────┼─────┼────┼──────┼─────┼────┼─────────┼─────┼──────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───┼────┼────┼───┼───┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────────┼─────┼────┼──────┼─────┼─────┼────┼──────┼─────┼────┼─────────┼─────┼──────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴───┴────┴────┴───┴───┴─────┴─────┴──────┴─────┴─────────┴─────┴────┴──────┴─────┴─────┴────┴──────┴─────┴────┴─────────┴─────┴──────────┴─────────┘

67
2. RAPORTUL TRIMESTRIAL
I.BAZA LEGALA

RAPORTAREA reprezinta obligatia OIA:

Persoanele fizice sau juridice care produc sau generează în vreun fel subproduse animale ce nu
sunt destinate consumului uman au obligaţia întocmirii şi transmiterii unor raportări trimestriale,
în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 8 a Ord presedintelui ANSVSA nr.80/2005.

II. Raportarea = reprezinta baza de date organizata pe suport magnetic si/sau hartie care
evidentiaza situatia cu privire la gestiunea exacta a cantitatilor de SNCU generate de unitatile
agro-alimentare

III. Controlul oficial

Raportările trimestriale se întocmesc şi se transmit prin grija OIA dar nu mai târziu de data de 15
a lunii următoare perioadei de raportare, la direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa
alimentelor teritorială

MVO din unitatile cu supraveghere veterinara permanenta care raportează au urmatoarele


sarcini:

probarea lunara a transmiterii (verificarea prin utilizarea „ cheii de


control” a relatiei numar de animale taiate/produse intrate – cantitatea de
SNCU iesita, precum si toate documentele care au stat la baza emiterii
acestor rapoarte – registre , facturi etc)
elaborarea raportului trimestrial
păstrarea raportului trimestrial separat pentru fiecare punct de lucru si
respectiv separat a datelor primare pentru fiecare punct de lucru timp de
5 ani

Sefii Circumscriptiilor Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor desemnati de catre


DSVSA pentru efectuarea controlului oficial in unitatile in care frecventa inspectiilor este
stabilita pe baza analizei de risc si tinand cont de frecventa minima stabilita de catre
ANSVSA prin „ Programul Strategic” si care au in atributii si in raportarea SNCU au
urmatoarele sarcini:
probarea aleatorie a rapoartelor transmise de catre OIA (documentele
care au stat la baza emiterii acestor rapoarte – registre , facturi etc, istoric
unitate ), astfel incat in decursul a 1 sau 2 ani toate unitatile care intra in
supravegherea sa, sa fie evaluate din punct de vedere a modului de
gestionare, eliminare si raportare a SNCU
elaborarea raportului trimestrial
păstrarea raportului trimestrial separat pentru fiecare punct de lucru si
respectiv separat a datelor primare pentru fiecare punct de lucru timp de
5 ani

Raportarea trimestrială se elaboreaza şi în cazul în care nu s-au generat subproduse animale ce


nu sunt destinate consumului uman în perioada de raportare

68
Persoana din cadrul Serviciului de Igiena si Sanatate Publica Veterinara care in baza notei de
serviciu nr. 62015/04.01.2008 a fost desemnata prin decizie de catre DSVSA si i s-au delegat
atributi si responsabilitati in implementarea Regulamentului (CE) nr. 1774 / 2002 in domeniul
sanatatii publice veterinare, conform prevederilor art. 4, alin. (3) si (5) din Regulamentul (CE)
nr.882/2004, precum si in gestionarea SNCU are urmatoarele sarcini:

elaborarea raportului trimestrial – pentru Sectiunea II


păstrarea raportului trimestrial seprat si separat pastrarea datelor primare
raportate de fiecare MVO si fiecare sef CSVSA separat timp de 5 ani
probarea aleatorie a rapoartelor transmise de catre fiecare MVO si respectiv
fiecare sef CSVSA prin auditarea activitatii acestora pe documente si
respectiv prin control oficial direct in unitati , astfel incat in decursul a unui
an toate AVC locale sa fie evaluate din punct de vedere a modului cum au
efectuat controlul oficial al unitatilor din punct de vedere al modului de
gestionare si raportare a SNCU

Direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene şi a municipiului


Bucureşti au obligaţia ca până la data de 25 a lunii următoare perioadei de raportare să
centralizeze şi să raporteze la Institutul de Igienă şi Sănătate Publică Veterinară în format
electronic raportarea trimestrială, în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 8.

În coloana 0 (Nr. crt.) vor fi trecute toate raportările recepţionate de pe raza teritorială a direcţiei
sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor respective.

Institutul de Igienă şi Sănătate Publică Veterinară va asigura centralizarea acestora,


întocmind situaţia pe întreaga ţară, în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 8

Situaţia centralizată în conformitate cu prevederile legale va fi transmisă către Autoritatea


Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor până pe data de 28 a lunii
următoare perioadei de raportare.

69
ANEXA Nr. 8
la norma sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor
Model de RAPORTARE TRIMESTRIALĂ a subproduselor animal ce nu sunt destinate consumului uman
(se completează de toate persoanele fizice sau juridice care produc sau generează în vreun fel subproduse animale ce nu sunt destinate consumului uman)

┌────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────┐
│ │ Secţiunea 1 │ Secţiunea 2 │ Total general │
│ │ │ │ │
│ │ Animale moarte │ Subproduse animale ce nu sunt destinate │ Secţiunea 1 + │
│ │ │ consumului animal altele decât cadavrele (provenite │ secţiunea 2 │
│ │ │ din abatoare, unităţi de tranşare, procesare, │ │
│ │ │ catering, alte unităţi) │ │
│ ├───────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┬────┤
│ │ │ │ │ Total │Cat.│
│ │ │ Cantitate - to - │ Cantitate - to - │ Cat. │ 3 │
│ │ │ │ │ 1 + 2 │ │
│Nr. ├───────────────────────────────────────────┼────────┬────┬─────┬──────────────┼────────┬────┬─────┬────────────────┬────┬────────────────┼─────┬────┼────┤
│Crt.│ │ │ │ │ Din care │ │ │ │ Din care │ │ Din care │ │Din │ │
│ │ │ │ │ ├──────┬───────┤ │ │ ├────────┬───────┤ ├────────┬───────┤ │care│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ Îngro- │ │ │ Îngro- │ │ │SMR │ │
│ │ │ │Cat.│Total│ │Trans- │ │ │ │ pate │ │ │ pate │ ├─────┼────┼────┤
│ │ Nr. de animale/specia │Cat. 1 │ 2 │cat. │Îngro-│ mise │ Cat. 1 │ │ │ în │Trans- │ │ în │Trans- │ │ │ │
│ │ │ │ │1 + 2│ pate │ la │ │Cat.│Total│ condi- │ mise │Cat.│ condi- │ mise │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │neutra-│ │ 2 │cat. │ ţiile │ la │ 3 │ ţiile │ la │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │lizare │ │ │1 + 2│ HG │neutra-│ │ HG │neutra-│ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │349/2005│lizare │ │349/2005│lizare │ │ │ │
│ ├───┬────┬────┬───┬────┬────┬─────┬───┬─────┼───┬────┼────┼─────┼──────┼───────┼───┬────┤ │ │privind │ │ │privind │ │ │ │ │
│ │ │Ovi-│ │ │ │ │ │ │ Nr. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │depozi- │ │ │depozi- │ │ │ │ │
│ │Bo-│ne/ │Sui-│Eq-│Pă- │ A. │ A. │Al-│total│To-│Din │ │ │ │ │To-│Din │ │ │ tarea │ │ │ tarea │ │ │ │ │
│ │vi-│Ca- │ ne │vi-│sări│Bla-│Comp.│te-│ de │tal│care│ │ │ │ │tal│care│ │ │ deşeu- │ │ │ deşeu- │ │ │ │ │
│ │ne │pri-│ │ne │ │ nă │ │le │ani- │ │SMR │ │ │ │ │ │SMR │ │ │ rilor │ │ │ rilor │ │ │ │ │
│ │ │ ne │ │ │ │ │ │ │male │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───┼────┼────┼───┼────┼────┼─────┼───┼─────┼───┼────┼────┼─────┼──────┼───────┼───┼────┼────┼─────┼────────┼───────┼────┼────────┼───────┼─────┼────┼────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │10 │ 11 │ 12 │ 13 │ 14 │ 15 │16 │ 17 │ 18 │ 19 │ 20 │ 21 │ 22 │ 23 │ 24 │ 25 │ 26 │ 27 │
├────┼───┼────┼────┼───┼────┼────┼─────┼───┼─────┼───┼────┼────┼─────┼──────┼───────┼───┼────┼────┼─────┼────────┼───────┼────┼────────┼───────┼─────┼────┼────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───┼────┼────┼───┼────┼────┼─────┼───┼─────┼───┼────┼────┼─────┼──────┼───────┼───┼────┼────┼─────┼────────┼───────┼────┼────────┼───────┼─────┼────┼────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───┼────┼────┼───┼────┼────┼─────┼───┼─────┼───┼────┼────┼─────┼──────┼───────┼───┼────┼────┼─────┼────────┼───────┼────┼────────┼───────┼─────┼────┼────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───┼────┼────┼───┼────┼────┼─────┼───┼─────┼───┼────┼────┼─────┼──────┼───────┼───┼────┼────┼─────┼────────┼───────┼────┼────────┼───────┼─────┼────┼────┤
│To- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│tal │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴───┴────┴────┴───┴────┴────┴─────┴───┴─────┴───┴────┴────┴─────┴──────┴───────┴───┴────┴────┴─────┴────────┴───────┴────┴────────┴───────┴─────┴────┴────┘

*) nr. criteriu va fi înlocuit la nivelul DSVSA cu numele unităţii de la care s-a recepţionat raportarea
**) nr. criteriu va fi înlocuit la nivelul IISPV cu numele DSVSA de la cere s-a recepţionat raportarea

70
CAPITOLUL VIII – CONTROLUL OFICIAL
FISA DE CONTROL OFICIAL PENTRU SNCU

TEMA PAGINA
SCOPUL FISEI
ELEMENTELE STRUCTURALE FISE
MODUL DE UTILIZARE

CONTROLUL OFICIAL

C:\Documents and
Settings\Mirela Nicola Dana\Desktop\Check list\vers (7) cu comentarii.doc

71
SCOPUL FISEI DE CONTROL

FISA DE CONTROL formulata de catre DISPV contine toate prevederile legale comunitare
(„ pachetul de igiena” si o parte din Reg 1774/2002 ) si nationale cu referire la subprodusele
de origine animala care nu sunt destinate consumului uman si se adreseza numai AVC care isi
desfasoara activitatea in cadrul domeniului de igiena si sanatate publica veterinara

Fisa este conceputa pentru redactare in sistem electronic

SCOPUL FISEI DE CONTROL :

1. Reprezinta un instrument eficient pentru fiecare MVO care desfasoara activitate de control
oficial intr-o unitate generatoare de SNCU
2. Are rolul uniformizarii controlului oficial in domeniul SNCU

3. Ea poate fi utilizata pentru efectuarea unui:


Control tematic / audit *
Recontrol
Monitorizare trimestriala**
Evaluarea unitatii agro-alimentare in vederea acordarii/ suspendarii /interziceri derogarii,
conform art. 23 */Reg 79/2005
 frecventa CO si a R-CO se stabileste de catre DSVSA in functie de incadrarea
unitatilor in functie de analiza de risc
 monitorizarea trimestriala se efectueaza in unitatile autorizate si se raporteaza la DISPV
triemestrial

4. Avand in vedere ca fisa a fost conceputa astfel incat :


- sa fie eliminate interpretarile subiective din timpul controlului oficial
si
- sa se acorde un anumit punctaj pentru fiecare prevedere indeplinita /nu
ea reprezinta un instrument eficient pentru elaborarea bazei de date privind domeniul
SNCU referitor la :

72
 evaluarea fiecarei unitati generatoare de SNCU (gradul de implementare a legislatiei in acest
domeniu)
 incadrarea obiectiva a unitatilor evaluate in functie de deficientele constate in categoria de
risc
 stabilirea obiectiva a frecventei controlului oficial in unitatile generatoare de SNCU in
functie de analiza de risc - elemente care stau la baza elaborarii planului multianual de
control
 elaborarea de rapoarte
 analiza datelor pe criterii diferite pentru fiecare unitate in parte
 asigurarea trasabilitatii SNCU in Romania si asigurarea unui sistem de control eficient de
gestionare SNCU de la generarea acestora si pana la eliminarea acestora din unitati catre
destinatar

4. In plus prin acesta fisa se urmareste eficientizarea activitatii AVC de la oricare din niveluri
(local, regional si central)

 reducerea notelor de serviciu din partea ANSVSA in vederea obtinerii de date necesare
pentru diverse scopuri
 responsabilizarea MVO care a efectuat controlul si care a introdus datele in sistem
 eliminarea circulatiei de informatii de la MVO care a efectuat controlul in tot sistemul
veterinar pe alte cai decat sistemul electronic si astfel eliminarea greselilor umane
 totodata permite accesul tuturor din sistem la aceste date
 posibilitatea supravegherii si a controlului eficient de catre fiecare nivel (central, regional,
local)
 gestionarea eficienta si utila a unei cantitati imense de informatie cu posibilitatea de
modificare a bazei de date anual in vederea reducerii erorilor si a elaborarii de strategii noi si
de proiecte legislative

73
ELEMENTELE STRUCTURALE FISE
Date generale:
cadrul legal
de identificare unitate
MVO care a efctuat controlul
motivatia actiunii

carne (unitati autorizate)


Pachetul de Igiena – F1A
Clasificare, Identificare, Separare – F1B (I)
Transportul – F1B (II)
Trasabilitatea – F1B (III)
Eliminarea/utilizarea – F1B (IV)
Instruire OIA – F3

peste/miere (unitati autorizate si inregistate)


Pachetul de Igiena – F2A
Clasificare, Identificare, Separare, Trasabilitate, Eliminare, Utilizare
– F2B
Instruire OIA – F3
unitati autorizate si unitati inregistrate
F2A, F1B, F3

derogari
Art 23 Reg 1774/2002 – F4A
Reg 79/2005 – F4B
Reg 196/2006 – F4C

anexe
lista unitati supuse autorizarii - ANEXA I
lista unitatilor supuse inregistrarii - ANEXA II
model de raportare a monitorizarii trimestriale - ANEXA III
tabel sintetic privind inspectiile si rezultatele evaluarii (pentru
fiecare unitate in parte) - ANEXA IV
74
Modul de utilizare a fisei de control- algoritmul de lucru
pe fiecare pagina din fisa sunt prevazute :

- casute care in forma electronica/ on-line devin active ( si pot fi bifate)


- link-uri care in forma on-line ofera posibilitatea accesarii numai a formularelor necesare
pentru controlul pe care ni l-am propus, astfel incat desi fisa in totalitatea ei se intinde pe
35 de pagini, ea poate fi accesata foarte usor in functie de scop
- formule matematice care in utilizarea electronica/on line prin program calculeaza direct si
introduce rezultatul final in sistem

PASUL I

a. pe prima pagina exista un camp care este destinat identificarii unitatii

b. pe prima pagina exista un camp care este destinat motivatiei actiunii

c. in anexa I si II exista listele supuse autorizarii si respectiv a


inregistrarii cu tipul activitatii unitatii supuse controlului oficial

P1 a, b si c sunt practic primele elemente care trebuiesc completate si bifate

Exemplu: control oficial intr-o SC .X .SRL, - abator de bovine si porcine - motivatia actiunii
control.

In momentul inscrierii unitatii in baza de date se va crea un folder in care din momentul
acesta va contine toate fisele de control dedicate unitatii respective
In momentul bifarii activitatii de abator de bovine si porcine, progarmul (linkul) ne va duce
in ordine succesiva la fisele pe care trebuie sa le completam. In acest caz la fisele F1A, F1B
(I, II, III, IV) si F3

PASUL II (completarea fiselor)


Oricare din fise care trebuie completata este conceputa pe baza aceluiasi rationament si
anume:
prima coloana din stanga este destinata prevederilor legale – face trimitere exact la
capitolul, anexa, articolul, paragaraful, punctul pe care urmeaza sa-l controlam
a doua coloana din stanga este destinata prevederilor legale – face trimitere exact la textul
din actul normativ pe care urmeaza sa-l verificam

75
a treia coloana din stanga este subdivizata la randul ei in alte 3 coloane dupa cum
urmeaza:
 prima coloana este echivalata cu atributul “conform” si i s-a atribuit valoarea
“1”
 a doua coloana este echivalata cu atributul “ non-conform” si i s-a atribuit
valoarea de “0”
 a treia coloana este echivalata cu atributul de “ne-aplicabil” si si i s-a atribuit
valoarea de “camp liber” iar in cazul in care pe nici una din cele doua coloane
anterioare nu apare nici o valoare, atunci pe tot randul nu va apare nimic indicat
cifric

De exemplu: control oficial intr-o SC .X .SRL, - abator de bovine si porcine - motivatia


actiunii control.

La : Carnea reținută sau declarată improprie pentru consumul uman și subprodusele


necomestibile nu intra în contact cu carnea declarată proprie pentru consumul uman, in
urma controlului s-a constat ca acesta cerinta este indeplinita de catre OIA , motiv pentru care
la acest paragraf pe prima coloana va apare cifra “1 “, adica conform
La : Exista facilitati care se încuie pentru depozitarea frigorifică a cărnii reținute și
facilitati separate care se încuie pentru depozitarea cărnii declarate improprii pentru
consumul uman in urma controlului se constata ca OIA nu indeplineste in totalitate cerinta,
motiv pentru care la acest paragraf pe a doua coluana apare cifra “0 “, adica non-conform
La: Reguli de prevenire si control a unor EST se constata ca in urma controlului
indeplineste cerintele, motiv pentru care la acest paragraf pe prima coloana va apare cifra “1
“, adica conform

Avand in vedere faptul ca efectuam control intr-un abator carne de ongulate domestice, restul
prevederilor din fisa sunt ne-aplicabile in acest caz

Cum se face calculul si cum se interpreteaza rezultatul?

In cursul verificarii fisei am evaluat 3 criterii respectiv :

1. Carnea reținută sau declarată improprie pentru consumul uman și


subprodusele necomestibile nu intra în contact cu carnea declarată
proprie pentru consumul uman
2. Exista facilitati care se încuie pentru depozitarea frigorifică a cărnii
reținute și facilitati separate care se încuie pentru depozitarea cărnii
declarate improprii pentru consumul uman
3. Reguli de prevenire si control a unor EST

si s-a obtinut conform tabelului de mai jos 2 criterii din 3 sunt conforme si 1 criteriu din 3
este neconform.

76
Deci procentul de neconfomitatii este 1 criteriu neconform impartit la 3 criterii evaluate si
inmultit cu 100 si este egal cu 33.33%

Deci pana la acest moment prin fisa si calcul s-a putut stabili cat la suta (% ) din
prevederile legale ale “ pachetului de igiena” si a “ reg 999/2001” sunt respectate de catre
OIA si respectiv ce deficiente trebuie sa remedieze OIA, motiv pentru care MVO trebuie
sa le descrie exact la rubrica “ observatii MVO”si dupa discutia cu OIA sa le dispuna ca
masuri OIA
ATENTIE !!!! CE MAI POATE FACE FISA?

Avand in vedere ca prevederile pe care le-am evaluat se refera la “ pachet de igiena” si


“masuri de prevenire EST” si a faptului ca impactul neconformitatii acestor “ cerinte” duce la
efecte grave privind “ sanatatea publica” si “santatea animala” si respectiv facand bilantul
dintre analiza prevederilor legale si impactul neindeplinirii acetora (practic evaluare si
management de risc) se ajunge la concluzia ca la rubrica nesatisfacator se introduce
urmatorul criteriu ca la “o singura cerinta nerespectata” din cele mentionate, unitatii i se
dispune masuri de remediere cu termen si repectiv “suspendarea activitatii unitatii
generatoare de SNCU pana la remedierea deficientelor”

Totodata fisa mai are la sfarsit o impartire in doua rubrici : neconformitati majore si respectiv
minore, adica daca analizam prevederile la care se refera fisa si respectiv impactul pe care l-
ar avea nerespectarea acestor prevderi constatam ca pe fisa prezentata nici una din prevederi
nu poate fi incadrata ca risc minor ci in risc major, deci in acest context se poate face analiza
de risc pe acest domeniu.

C: conform
NC: neconform
FISA 1 A - PACHETUL DE IGIENA NA: neaplicabil

Regulamentul (CE) nr.854/2004

Punctaj
C NC NA
Regulamentul (CE) nr.853/2004 (1) (0) (nimic)
Regulamentul (CE) nr.999//2001

C: Capitol § : paragraf
A: anexa L : aliniat
B: articol P : punct
S: sectiunea

77
A.SECTIUNEA I: CARNE DE ONGULATE DOMESTICE

Reg. 853/2004  Carnea reținută sau declarată improprie pentru consumul uman și
subprodusele necomestibile nu intra în contact cu carnea declarată proprie 1
A3,S1,C4,L16c
pentru consumul uman

Reg. 853/2004 
Exista facilitati care se încuie pentru depozitarea frigorifică a cărnii reținute
și facilitati separate care se încuie pentru depozitarea cărnii declarate 0
A3, S1, C2, L5
improprii pentru consumul uman
B. REGULI DE PREVENIRE SI CONTROL A UNOR EST
Reg 999/2001  NS nr.
1
 NS nr.
C.SECTIUNEA II: CARNE DE PASARE SI DE LAGOMORFE

Reg. 853/2004  Carnea reținută sau declarată improprie pentru consumul uman și
subprodusele necomestibile nu intra în contact cu carnea declarată proprie -
A3,S2,C4,L7b
pentru consumul uman

Reg. 853/2004  Exista facilitati care se încuie pentru depozitarea frigorifică a cărnii reținute și
facilitati separate care se încuie pentru depozitarea cărnii declarate improprii -
A3, S2, C2, L5
pentru consumul uman Tabel de interlationare cu
fisaTotal
de evaluare
criteriia lui Lucian 3
evaluate: (ongulate)
(gradul de 2
- -
implementare (pasari si
a legislatiei) lagomorfe
)

Total punctaj: 2 1 2

% de 33.33 %
neconformitati
:

A+B (3) – 33.33

C (2) - -
Limitele : De remediat : %

Nesatisfacator : o singura cerinta nerespectata

Neconformitati majore Neconformitati minore


(-) cu
(A+B) / (C) deci

Observatii Medic Veterinar Oficial

suspendarea activitatii unitatii generatoare de SNCU pana la remedierea deficientelor

PASUL III ( concluziile auditului, controlului tematic etc)

La pagina (18) a fisei se gasesc inscrise urmatoarele rubrici :

Observatii MVO
Comentarile operator vis-a vis de observatiile MVO
Concluzia finala MVO care se poate regasi in una din cele 3 variante
“favorabil”, “ favorabil cu observatii MVO si recontrol” si “nefavorabil”

78
La rubrica observatii MVO, acesta trebuie sa:
- descrie sintetic deficientele constate in urma verificarii fiselor pe care le are de
completat,
- sinteza discutiilor cu OIA privind deficientele constatate si recomandarile facute de
MVO in vederea corectarii acestora
- masuile aplicate de MVO
- data la MVO trebuie sa faca recontrol si la care OIA trebuie sa indeplineasca respectarea
cerintelor

La rubrica Comentarile operator vis-a vis de observatiile MVO practic trebuie sa se


regaseasca acordul OIA de a respecta recomandarile MVO sau obiectiunile acestuia in cazul
in care nu este de acord cu rezultatele controlului oficial efectuat de catre MVO, precum si
motivatiile legale si intemeiate de respingere a concluziilor MVO

79