Sunteți pe pagina 1din 1

Laborator fibră optică - 1 şi 2

1. Se porneşte programul Simtel 2.0


2. Din meniul Basic Laws se alege opţiunea Electromagnetic spectrum
a. Se porneşte animaţia
b. Se urmăresc intervalele de frecvenţe notând capetele de interval, energia semnalelor şi
aplicaţiile acestora
3. Din meniul Basic Laws se alege opţiunea Snell’s Law
a. Se selectează succesiv variantele posibile pentru cele două medii, sursa de lumină şi se
modifică unghiul de incidenţă. Se notează parametrii rezultaţi pentru fiecare simulare în
parte
4. Din meniul Basic Laws se alege opţiunea Acceptance Angle
a. Se modifică unghiul de incidenţă şi se notează intervalul pentru care se obţine reflexia
totală
5. Din meniul Tipes of Fiber se alege opţiunea Multimode Graded Index Fiber
a. Se modifică unghiul de incidenţă şi se observă modul de propagare prin fibră
6. Din meniul Attenuation loses se alege opţiunea Dispersion - > Chromatic Material Dispersion
a. Se modifică lungimea de undă a semnalului şi se observă influenţa acesteia
7. Din meniul Parts of Fiber Optic Communication System se alege opţiunea Optical Sources - >
LED and Laser
a. Se observă influenţa diferiţilor parametrii asupra semnalului
8. Din meniul Parts of Fiber Optic Communication System se alege opţiunea Diodes - > Avalanche
Photodiode
a. Se observă influenţa diferiţilor parametrii asupra modului de funcţionare a fotodiodei
9. Din meniul Parts of Fiber Optic Communication System se alege opţiunea - > Fiber Optic
Communication
a. Se selectează secvenţa (biţii) de intrare
b. Se modifică tipul de sursă de lumină
c. Se observă modul de transmitere a informaţiilor
10. Din meniul Fiber Optic Communication se alege opţiunea - > Wavelength Division Multiplexing
a. Se selectează secvenţa (biţii) de intrare pentru canalul 1
b. Se selectează lungimea de ungă a semnalului pentru canalul 1
c. Se selectează secvenţa (biţii) de intrare pentru canalul 2
d. Se selectează lungimea de ungă a semnalului pentru canalul 2
e. Se selectează secvenţa (biţii) de intrare pentru canalul 3
f. Se selectează lungimea de ungă a semnalului pentru canalul 3
g. Se porneşte simularea pentru diferite configuraţii şi se notează rezultatele obţinute